Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odmawiając Pacierz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odmawiając Pacierz."— Zapis prezentacji:

1 Odmawiając Pacierz

2 Słowa Pana Jezusa o Modlitwie
Łk. 8, 1 - „Zawsze powinni się modlić i nie ustawać” 1Tes 5, 17 – „Nieustannie się módlcie”

3 Modlitwa poranna lub wieczorna
Co to jest Pacierz? Modlitwa poranna lub wieczorna

4 Co to jest Pacierz? Ludowa miara czasu

5 Co to jest Pacierz? Kręgosłup – Pacierz trzyma życie człowieka w pionie. Buduje rytm dnia. „Wszystko ma swój czas pod słońcem”

6 Kiedy mamy się modlić?

7 Modlić się to żyć a żyć to modlić się

8 Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. (Mk 1, 35) tekst+Mk 1, 35

9 Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. (Mt 16,24)

10 Naraz zerwał się gwałtowny wicher
Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!». Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. (Mk 4, 37-39)

11 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 18,19-20)

12 Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca
Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu6 i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem". Lecz ojciec rzekł do swoich sług: "Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się". I zaczęli się bawić.

13 Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę» Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha.

14 Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (Dz 2, 42)

15 Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. (Mk 1, 32-34)

16 Jak się modlić? Modlitwa Sercem

17 Czym jest modlitwa sercem?
Biblijny nakaz o nieustawaniu w modlitwie nie należy traktować w sensie odmawianych wezwań, czy długości poświęcanego czasu. Nakaz ten stanowi raczej zachętę do osiągnięcia pewnego „stanu modlitwy”, rozumianego jako stała postawa ducha. Jest to taki sposób przeżywania obecności Boga, który pozwala kierować ku niemu wszystkie myśli, słowa i czyny, także modlitwy, jak i każdą rzetelną pracę. Modlitwa więc i praca nie stanowią dwóch różnych czynności. Sama praca staje się modlitwą, jeśli tylko wykonywana jest sumiennie, z uwagą i otwartością na Boga.

18 Treść modlitwy sercem Panie Jezu Chryste Synu Boga
Zmiłuj się nade mną.

19 Treść modlitwy sercem Jezusie Synu Dawida Ulituj się nade mną

20 Treść modlitwy sercem JEZUS, JEZUS…

21 Modlitwa sercem – jak się nauczyć?
„Modlitwa ustna” – związana z wysiłkiem powtarzania przyjętej formuły „Modlitwa umysłu” – uwaga skupiona jest bardziej na treści wezwania, a modlący zaczyna doświadczać coraz silniej mocy Chrystusa. „Modlitwa serca” – to umysł łączy się z sercem i zostaje do niego „wprowadzony”, następuje modlitwa całej osoby, nieprzerwana, nieustanna, która trwa nawet podczas wykonywania innych zajęć.


Pobierz ppt "Odmawiając Pacierz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google