Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miłość i sprawiedliwość. Etyka cnót Etyka cnót (ang. virtue ethics) skupia się nad wyrobieniem w sobie stałych umiejętności (postaw, skłonności, nawyków)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miłość i sprawiedliwość. Etyka cnót Etyka cnót (ang. virtue ethics) skupia się nad wyrobieniem w sobie stałych umiejętności (postaw, skłonności, nawyków)"— Zapis prezentacji:

1 Miłość i sprawiedliwość

2 Etyka cnót Etyka cnót (ang. virtue ethics) skupia się nad wyrobieniem w sobie stałych umiejętności (postaw, skłonności, nawyków) etycznych.

3 Etyka cnót Liczy się przede wszystkim wykonanie czy realizacje poszczególnych cnót. Cnoty są utrwalone przez ćwiczenie, w tym sensie człowiek pracuje nad charakterem.

4 Cztery cnoty kardynalne 1. Roztropność (mądrość, kierowanie się rozumem) 2. Umiarkowanie (panowanie nad pragnieniami, samokontrola) 3. Męstwo (odwaga, wytrwałość, stałość) 4. Sprawiedliwość (oddajesz każdemu, to co mu należne)

5 Cnoty a etyka ewangelikalna Sedno życia chrześcijańskiego to bliska więź z Chrystusem. Zatem osobista pobożność jest podstawą, miarą, gwarancją moralności.

6 Cnoty a etyka ewangelikalna Jeśli najwyższą miarą moralności jest osobista pobożność, wystarczy pielęgnować swoją intymną więź z Chrystusem.

7 Cnoty a etyka ewangelikalna Nie trzeba rozwijać sumienia czy wyrabiać umiejętności rozróżnienia etycznego, zatem głosować trzeba na wierzących polityków, ponieważ jako chrześcijanie będą z definicji lepszymi przywódcami, bez względu na poziom ich doświadczenia, wiedzy, umiejętności i kompetencji.

8 Cnoty a etyka ewangelikalna Łatwo ocenimy poziom moralności (własny czy cudzy), bo jego miarą jest życie osobiste, szczególnie w sferze etyki seksualnej.

9 Cnoty a etyka ewangelikalna Traktujemy sprawy społeczne, takie jak rasizm czy handel kobietami, indywidualnie; skupimy swoje wysiłki nad pomaganiem pojedynczym osobom (co jest potrzebne i chwalebne), natomiast lekceważymy i zaniedbujemy pracę na rzecz bardziej sprawiedliwych rozwiązań społecznych.

10 7 cech Królestwa Bożego w Izajasza: wyzwolenie sprawiedliwość pokój radość obecność Boga jako Duch albo światło uzdrowienie powrót z wygnania

11 Cnoty w nauczaniu Jezusa pokora cichość sprawiedliwość miłosierdzie czystość serca czynienie pokoju cierpienie z powodu sprawiedliwości i Jezusa radość.

12 Cnoty w listach Pawła pokora łagodność sprawiedliwość życzliwość miłosierdzie miłość przebaczenie czystość dobroć, pokój, tolerancja, jedność cierpliwość, wytrwałość radość

13

14 Miłość: 4 poglądy 1. Ofiarna, bezinteresowna miłość. 2. Miłość wzajemna. 3. Miłość jako równa wartość: cenimy wszystkich tak samo, bez wyględu na to, kim są, co robią, i co mogą zrobić dla nas. 4. Wyzwolająca miłość: wyzwalające działanie Królestwa Bożego.

15 Tradycyjna nauka Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. Mt. 5:43

16 Ślepy zaułek Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?Mt. 5:46-47

17 Przemienająca inicjatywa 5:44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują... Mt. 5:44

18 Przemienająca inicjatywa... tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Mt. 5:45

19 A kto jest moim bliźnim? Ew. Łk. 10: 25 A oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? [Podpowiedź: Kochać Boga i swego bliźniego!] 29 Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim?

20 Dobry Samarytanin: Miłość w działaniu Łk. 10:36 Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? 37 On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź, i ty czyń podobnie!

21 Pytanie o bliźnim Nie chodzi o to, Kto jest mi bliski. Bo Samarytanin to obcy, to wróg (religijny, etniczny, polityczny).

22 Pytanie o bliźnim Jezus daje inne pytanie: Jak ja mogę być bliźnim dla innych? Odpowiedź brzmi: (1) Przez swoje czyny. (2) Przez okazanie innym miłosierdzie.

23 Ale jak mamy kochać wrogów? Błogosławić ich. Czynić im dobrze. Modlić się za nich. Wspołczuć im. Zapraszać ich do współnoty. Mat. 5:44; Łk 6:28-29.

24 Czy Ja jestem bliźnym... Pytanie zatem nie jest, któ jest mi bliski, lecz jak ma mogę okażać się bliźnim dla innych.

25 Kochać bliźniego czy wroga? Kochać swego bliźnego, i kochać twojego wroga - to jest w istocie jedno i to samo!

26 Nasi bliscy... Są tymi, którzy podobni do nas oraz tymi, którzy różnią się od nas. Może lubią nas, i może nas nienawidzą. Może czynią nam dobrze, a może nie.

27 Zadanie do domu: Jak możesz modlić się za tych,których Ci zranili, oszukali? Jak możesz błogosławić tych, którzy Cię obrażali, zdradzili? Jak możesz czynić im dobrze, przebazyć i prosić o przebaczenia, zapraszać do rozmowy, do dialogu, do wspólnoty?

28 Zadanie do domu: Kim są Ci obcy, których spotkasz przy drodze? Dla kogo jesteś (możesz stać się) bliźnym?

29

30 Sprawiedliwość Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. Mt. 6:19

31 Sprawiedliwość Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Mt. 6:24

32 Sprawiedliwość Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Mt. 6:33

33 Sprawiedliwość a seks... Cztery słowa na sprawiedliwość (po Hebrajsku i po Grecku) wstępują aż 1600 razy w Biblii. Do porównania, główne słowa o grzechu seksualnym wstępuje tylko 90 razy.

34 Sprawiedliwość a pobożność... Te słowa często są przetłumaczone jako pobożność, sąd, czy osobista sprawiedliwość - a nie jako sprawiedliwość społeczna!

35 Sprawiedliwość a pobożność... Protestanci czytają Biblię pod kątem reformacyjnego dogmatu usprawiedliwienie łaską przez wiarę, zrozumianej w sensie osobistego doświadczenia Bożej łaski i przebaczenia.

36 Biblia mówi na okrągło o prawiedliwości społecznej! Jeśli nie widzimy tego, zostają tylko świeckie definicje sprawiedliwości i świeckie inicjatywe w tym zakresie. Oni mają sprawiedliwość, my mamy coś lepszego – miłość. Czyżby?

37 A Jezus mówi jako prorok! Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. Mt. 23:23

38 I Jezus działa jako prorok! I przyszedł do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni powywracał stoły zmieniających pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali gołębie, i nie pozwolił, żeby kto przeniósł sprzęt jaki przez świątynię. Ew. Marka 11:15-16

39 Jezus działa jako prorok! Potem uczył ich mówiąc: «Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców». Ew. Marka 11:17

40 Jezus zaatakował układ świąteczny Oczyścił świątyni. Przeciwstawił niesprawiedliwości całego systemu. Por. Is. 56,7: Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Urządzili bazar w miejscu dla pogań! I poganie zostali wykluczeni z świątyni!

41 Dom boży - jaskinią zbójców! Jer. 7:2 «Stań w bramie świątyni i głoś następujące słowa: (7:4) Nie ufajcie słowom kłamliwym, głoszącym: "Świątynia Pańska, świątynia Pańska, świątynia Pańska! 2 2

42 Dom boży - jaskinią zbójców! Albowiem jeżeli... będziecie się kierować wyłącznie sprawiedliwością jeden wobec drugiego, jeśli nie będziecie uciskać cudzoziemca, sieroty i wdowy... wtedy pozwolę wam mieszkać na tym miejscu w ziemi... Jer 7:5-7

43 Dom boży - jaskinią zbójców! Kraść, zabijać, cudzołożyć, przysięgać fałszywie, palić kadzidło Baalowi, chodzić za obcymi bogami, których nie znacie... A potem przychodzicie i stajecie przede Mną w tym domu... Może jaskinią zbójców stał się w waszych oczach ten dom, nad którym wzywano mojego imienia? Jer. 7:9-11

44 Sprawiedliwość w Ks. Izajasza: Wyzwolenie biednych i słabych z opresji. Zdejmownie nogi silnych z karku przeciskanych. Położenie krez przemocy. Wprowadzenie pokoju. Przywrócenie wykłuczonych, pogań, obych, etd. do wspólnoty.

45 Jezus a niesprawiedliwość Niesprawiedliwość to: chciwość (vis-à-vis sprawiedliwość dla biednych i głodnych). dominacja nad innymi. przemoc. wykluczenie z współnoty.

46 Nie ma... - wolności bez solidarności. - solidarności bez miłości. - miłości bez sprawiedliwości.

47 Model podejmowania moralnych decyzji: Decyzja! Nastawienie na:Rozumowanie: Autorytety, władzaReguły Zagrożenia, zmiany Zasady Więzi: Przekonania: Mentorzy, modeleWartości Interesy, lojalnościŚwiatopogląd


Pobierz ppt "Miłość i sprawiedliwość. Etyka cnót Etyka cnót (ang. virtue ethics) skupia się nad wyrobieniem w sobie stałych umiejętności (postaw, skłonności, nawyków)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google