Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wartości Królestwa Bożego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wartości Królestwa Bożego"— Zapis prezentacji:

1 Wartości Królestwa Bożego
Miłość i sprawiedliwość

2 Etyka cnót Etyka cnót (ang. virtue ethics) skupia się nad wyrobieniem w sobie stałych umiejętności (postaw, skłonności, nawyków) etycznych.

3 Etyka cnót Liczy się przede wszystkim wykonanie czy realizacje poszczególnych cnót. Cnoty są utrwalone przez ćwiczenie, w tym sensie człowiek pracuje nad charakterem.

4 Cztery cnoty kardynalne
Roztropność (mądrość, kierowanie się rozumem) Umiarkowanie (panowanie nad pragnieniami, samokontrola) Męstwo (odwaga, wytrwałość, stałość) Sprawiedliwość (oddajesz każdemu, to co mu należne)

5 Cnoty a etyka ewangelikalna
Sedno życia chrześcijańskiego to bliska więź z Chrystusem. Zatem osobista pobożność jest podstawą, miarą, gwarancją moralności.

6 Cnoty a etyka ewangelikalna
Jeśli najwyższą miarą moralności jest osobista pobożność, wystarczy pielęgnować swoją intymną więź z Chrystusem.

7 Cnoty a etyka ewangelikalna
Nie trzeba rozwijać sumienia czy wyrabiać umiejętności rozróżnienia etycznego, zatem głosować trzeba na wierzących polityków, ponieważ jako chrześcijanie będą z definicji lepszymi przywódcami, bez względu na poziom ich doświadczenia, wiedzy, umiejętności i kompetencji.

8 Cnoty a etyka ewangelikalna
Łatwo ocenimy poziom moralności (własny czy cudzy), bo jego miarą jest życie osobiste, szczególnie w sferze etyki seksualnej.

9 Cnoty a etyka ewangelikalna
Traktujemy sprawy społeczne, takie jak rasizm czy handel kobietami, indywidualnie; skupimy swoje wysiłki nad pomaganiem pojedynczym osobom (co jest potrzebne i chwalebne), natomiast lekceważymy i zaniedbujemy pracę na rzecz bardziej sprawiedliwych rozwiązań społecznych.

10 7 cech Królestwa Bożego w Izajasza:
wyzwolenie sprawiedliwość pokój radość obecność Boga jako Duch albo światło uzdrowienie powrót z wygnania

11 Cnoty w nauczaniu Jezusa
pokora cichość sprawiedliwość miłosierdzie czystość serca czynienie pokoju cierpienie z powodu sprawiedliwości i Jezusa radość.

12 Cnoty w listach Pawła pokora łagodność sprawiedliwość życzliwość miłosierdzie miłość przebaczenie czystość dobroć, pokój, tolerancja, jedność cierpliwość, wytrwałość radość

13 Miłość

14 Miłość: 4 poglądy 1. Ofiarna, bezinteresowna miłość. 2. Miłość wzajemna. 3. Miłość jako równa wartość: cenimy wszystkich tak samo, bez wyględu na to, kim są, co robią, i co mogą zrobić dla nas. 4. Wyzwolająca miłość: wyzwalające działanie Królestwa Bożego. Ofiarna, bezinteresowna miłość (Anders Nygren, Agape i Eros) Miłość wzajemna (Daniel Day Williams, The Spirit and the Forms of Love). Miłość jako równa wartość (cenimy wszystkich tak samo jako osoby bez wyględu na to, kim są, co robią, i co mogą zrobić dla nas) („Equal regard”, Gene Outka, Agape) Wyzwolająca miłość.Królestwo Boże jako wyzwalające działanie. Opowieść o dobrym Samaritaninie.

15 Tradycyjna nauka Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. Mt. 5:43 Gdzie w Biblii pisze, że mamy niewidzieć nieprzyjaciół? Nigdziej! Może mówić w ST o wojnach religijnych przeciw wrogom Boga, przeciw światowi bożków. Jezus teraz wznosi to, zabrania dzihad jako narzędzie Krółestwa Bożego. Teraz zamiast pokonać swoich wrogow przemocą, mieczem, pozyskamy ich poprzez miłość i miłosiedzie.

16 Ślepy zaułek Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Mt. 5:46-47 Miłość Chrystusa, i zatem Chrześcijanina to coś więcej niż sprawiedliwość społeczna, odpowiedzialność cywilna. To coś więcej niż miłość do tych, ktorzy są podobni do nas, i którzy nas kochają. To jest jeszcze naturalna miłość, i każdy to potrafi robić, lub co najmniej zrozumieć.

17 Przemienająca inicjatywa
5:44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują ... Mt. 5:44 Czy naprawdę mamy, możemy kochać tych, którzy są inni niż my? Mamy kochać nawet naszych wrogów? Tak. I możemy, dzięki przemieniającej mocy Bożej łaski.

18 Przemienająca inicjatywa
... tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Mt. 5:45 Doskonałość to pojęcie z greckiej metafizyki. Bóg w ST (jak i NT) nie jest doskonały w tym sensie, lecz jest pełni, wszechogarniająca w swojej łasciei miłości. Chodzi więc o to, że mamy wejść z inicjatywy wobec innych w tym naszych wrogów, przez okazanie im wspołczucie, przez wyzwalające czyny miłości, przez zaproszenie ich do współnoty z nami. Do udziału w bożej łasce.

19 A kto jest moim bliźnim? Ew. Łk. 10: 25 A oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał: „Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” [Podpowiedź: Kochać Boga i swego bliźniego!] 29 Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: „A kto jest moim bliźnim?”

20 „Dobry Samarytanin”: Miłość w działaniu
Łk. 10:36 Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?” 37 On odpowiedział: „Ten, który mu okazał miłosierdzie.” Jezus mu rzekł: „Idź, i ty czyń podobnie!” Miłosierny Samarytanin: miłość w działaniu Zobaczył go i wzruszył się głęboko: Tylko on naprawdę go zobaczył. Podszedł do niego: spotkanie, dialog, więź zaczyna się od inicjatywy ... Opatrzył mu rany, obrał go. Zwrócił mu swoją godność, tożsamość. [„Wyglądasz na Amerykanina w Polskim ubraniu.”] [Ogoliłem wąsy. Renata: „Czuję tak, jakbym całowała obcego.”] Zalewał rany oliwą i winem: opieka medyczna. Wsadził go na swoje bydlę: Zawiózł do gospody: Pielęgnował go całą dobą: dał swój czas. Dał gospodarzow dwa denary, aby opiekował się nim: to wystarczy na dwu-miesięcny pobyt w gospodzie. Wrocił, by sprawdzić, co cię dzieje u niego, i także czy gospodarz był uczciwy!

21 Pytanie o bliźnim Nie chodzi o to, „Kto jest mi bliski”. Bo Samarytanin to obcy, to wróg (religijny, etniczny, polityczny).

22 Pytanie o bliźnim Jezus daje inne pytanie: „Jak ja mogę być bliźnim dla innych?” Odpowiedź brzmi: (1) Przez swoje czyny. (2) Przez okazanie innym miłosierdzie.

23 Ale jak mamy kochać wrogów?
Błogosławić ich. Czynić im dobrze. Modlić się za nich. Wspołczuć im. Zapraszać ich do współnoty. Mat. 5:44; Łk 6:28-29. Czynić dobrze: Oni nie spodziewają tego. Dla nich, to naturalnie, abyśmy odpowiedzieli na nienawiść nienawiścią, na przemoc przemocą. Nasza miłość pokona ich o grzechu. I może stać się początkiem pojednania ... Modlić się: Stać przed Bogiem i przy nich. Nie ma gwarancji, że będą nas kochać. Ale ich nienawiść tylko przyciśka nas bliżej Boga, a więc do nich. Miłość wspołczuje innych, i solidarnie „wejdzie w ich butach”, przychodzi z konkretną pomoc. Miłość dokona wyzwalające czyny. Por. Mt. 7:12 Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy. W miłości nie chodzi tylko czy nawet głównie o emocjach. Samaritanin dokona 9 konkretnych czynów, zaczynając od modlitwy. Miłość zaprasza do współnoty (sprawiedliwość, wolność, przyszłość) Samarytanin okazuje się naszym bratem, sąsiadem! Mamy czynić obcych, wrogów, członkami naszej współnoty.

24 Czy Ja jestem bliźnym ... Pytanie zatem nie jest, któ jest mi bliski, lecz jak ma mogę okażać się bliźnim dla innych.

25 Kochać bliźniego czy wroga?
Kochać swego bliźnego, i kochać twojego wroga - to jest w istocie jedno i to samo! Zob. Dobry Samarytanin – przez okazanie miłosierdzie, stał się bliźnim dla obcego, dla swego wroga.

26 Nasi bliscy ... Są tymi, którzy podobni do nas oraz tymi, którzy różnią się od nas. Może lubią nas, i może nas nienawidzą. Może czynią nam dobrze, a może nie.

27 Zadanie do domu: Jak możesz modlić się za tych,których Ci zranili, oszukali? Jak możesz błogosławić tych, którzy Cię obrażali, zdradzili? Jak możesz czynić im dobrze, przebazyć i prosić o przebaczenia, zapraszać do rozmowy, do dialogu, do wspólnoty?

28 Zadanie do domu: Kim są Ci “obcy”, których spotkasz przy drodze? Dla kogo jesteś (możesz stać się) bliźnym?

29 Sprawiedliwość

30 Sprawiedliwość Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. Mt. 6:19 

31 Sprawiedliwość Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Mt. 6:24 

32 Sprawiedliwość Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Mt. 6:33 

33 Sprawiedliwość a seks ... Cztery słowa na sprawiedliwość (po Hebrajsku i po Grecku) wstępują aż 1600 razy w Biblii. Do porównania, główne słowa o grzechu seksualnym wstępuje tylko 90 razy.

34 Sprawiedliwość a pobożność ...
Te słowa często są przetłumaczone jako pobożność, sąd, czy osobista sprawiedliwość - a nie jako sprawiedliwość społeczna!

35 Sprawiedliwość a pobożność ...
Protestanci czytają Biblię pod kątem reformacyjnego dogmatu „usprawiedliwienie łaską przez wiarę”, zrozumianej w sensie osobistego doświadczenia Bożej łaski i przebaczenia.

36 Biblia mówi na okrągło o prawiedliwości społecznej!
Jeśli nie widzimy tego, zostają tylko świeckie definicje sprawiedliwości i świeckie inicjatywe w tym zakresie. „Oni mają sprawiedliwość, my mamy coś lepszego – miłość.” Czyżby?

37 A Jezus mówi jako prorok!
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. Mt. 23:23 

38 I Jezus działa jako prorok!
 I przyszedł do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni powywracał stoły zmieniających pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali gołębie, i nie pozwolił, żeby kto przeniósł sprzęt jaki przez świątynię. Ew. Marka 11:15-16

39 Jezus działa jako prorok!
Potem uczył ich mówiąc: «Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców». Ew. Marka 11:17

40 Jezus zaatakował „układ świąteczny”
“Oczyścił” świątyni. Przeciwstawił niesprawiedliwości całego systemu. Por. Is. 56,7: „Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów”. Urządzili bazar w miejscu dla pogań! I poganie zostali wykluczeni z świątyni!

41 Dom boży - jaskinią zbójców!
Jer. 7:2 «Stań w bramie świątyni i głoś następujące słowa: (7:4) Nie ufajcie słowom kłamliwym, głoszącym: "Świątynia Pańska, świątynia Pańska, świątynia Pańska!„2 Jer. 7:2 «Stań w bramie świątyni i głoś następujące słowa: Słuchajcie słowa Pańskiego, wszyscy z Judy, którzy wchodzicie tymi bramami, aby oddać pokłon Panu. 3 To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Poprawcie postępowanie i wasze uczynki, a pozwolę wam mieszkać na tym miejscu. 4 Nie ufajcie słowom kłamliwym, głoszącym: "Świątynia Pańska, świątynia Pańska, świątynia Pańska!„2

42 Dom boży - jaskinią zbójców!
Albowiem jeżeli ... będziecie się kierować wyłącznie sprawiedliwością jeden wobec drugiego, jeśli nie będziecie uciskać cudzoziemca, sieroty i wdowy ... wtedy pozwolę wam mieszkać na tym miejscu w ziemi ... Jer 7:5-7 5 Albowiem jeżeli naprawdę poprawicie wasze postępowanie i jeżeli będziecie się kierować wyłącznie sprawiedliwością jeden wobec drugiego, 6 jeśli nie będziecie uciskać cudzoziemca, sieroty i wdowy <i jeśli krwi niewinnej nie będziecie rozlewać na tym miejscu> i jeżeli nie pójdziecie za obcymi bogami na waszą zgubę, 7 wtedy pozwolę wam mieszkać na tym miejscu w ziemi, którą dałem przodkom waszym od dawna i na zawsze.

43 Dom boży - jaskinią zbójców!
Kraść, zabijać, cudzołożyć, przysięgać fałszywie, palić kadzidło Baalowi, chodzić za obcymi bogami, których nie znacie... A potem przychodzicie i stajecie przede Mną w tym domu ... Może jaskinią zbójców stał się w waszych oczach ten dom, nad którym wzywano mojego imienia? Jer. 7:9-11 8 Oto wy na próżno pokładacie ufność w zwodniczych słowach. 9 Nieprawda? Kraść, zabijać, cudzołożyć, przysięgać fałszywie, palić kadzidło Baalowi, chodzić za obcymi bogami, których nie znacie... 10 A potem przychodzicie i stajecie przede Mną w tym domu, nad którym wzywano mojego imienia4, i mówicie: "Oto jesteśmy bezpieczni", by móc nadal popełniać te wszystkie występki. 11 Może jaskinią zbójców stał się w waszych oczach ten dom, nad którym wzywano mojego imienia? Ja [to] dobrze widzę - wyrocznia Pana. Biedni musieli przepłacić za zwięrzęty na ofiary. Biedni musieli przepłacić za zwięrzęty na ofiary.

44 Sprawiedliwość w Ks. Izajasza:
Wyzwolenie biednych i słabych z opresji. Zdejmownie nogi silnych z karku przeciskanych. Położenie krez przemocy. Wprowadzenie pokoju. Przywrócenie wykłuczonych, pogań, obych, etd. do wspólnoty.

45 Jezus a niesprawiedliwość
Niesprawiedliwość to: chciwość (vis-à-vis sprawiedliwość dla biednych i głodnych). dominacja nad innymi. przemoc. wykluczenie z współnoty. Nie ma wolności bez solidarności. Nie ma solidarności bez miłości. Nie ma miłości bez sprawiedliwości.

46 Nie ma ... - wolności bez solidarności. - solidarności bez miłości. - miłości bez sprawiedliwości.

47 Model podejmowania moralnych decyzji:
Decyzja! Nastawienie na: Rozumowanie: Autorytety, władza Reguły Zagrożenia, zmiany Zasady Więzi: Przekonania: Mentorzy, modele Wartości Interesy, lojalności Światopogląd Model cebuli: Jądro to światopogląd i wartosci. Autorytet wewnętrzny to więżi ( w tym doświadczenie). Autorytet zewnętrzny to reguły i zasady, oraz nastawienie na autorytety i postawa wobec zagrożeń i zmian społecznych. W ramach „rozumowania” różne „absolutyzmy” mogą funkcjonować – ale prawa i przekazania są tu stosowane w ramach szerszego kontekstu i w bardziej adekwatnym (i równocześnie realistycznym) procesie.


Pobierz ppt "Wartości Królestwa Bożego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google