Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

01-10-2004. zagadnienia SIECI KOMPUTEROWE TOPOLOGIA SIECI PODZIAŁ SIECI WAŻNE POJĘCIA ZALETY I WADY SIECI BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PRZEWODY STOSOWANE W SIECIACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "01-10-2004. zagadnienia SIECI KOMPUTEROWE TOPOLOGIA SIECI PODZIAŁ SIECI WAŻNE POJĘCIA ZALETY I WADY SIECI BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PRZEWODY STOSOWANE W SIECIACH."— Zapis prezentacji:

1 01-10-2004

2 zagadnienia SIECI KOMPUTEROWE TOPOLOGIA SIECI PODZIAŁ SIECI WAŻNE POJĘCIA ZALETY I WADY SIECI BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PRZEWODY STOSOWANE W SIECIACH BIT KOD BINARNY BAJT

3 01-10-2004 SIEĆ KOMPUTEROWA Sieć komputerowa - (ang. network) grupa komputerów i urządzeń peryferyjnych połączonych ze sobą w sposób umożliwiający wymianę informacji i dzielenie wspólnych zasobów. Topologia jest to sposób okablowania sieci na określonym obszarze

4 01-10-2004 Topologia sieci Topologia magistrali Topologia gwiazdy Topologia pierścienia Topologia pierścienia podwójnego

5 01-10-2004 Topologia magistrali Komputery połączone są do głównego kabla za pomocą złączy T. W tej topologii tylko jedna stacja może nadawać, zaś reszta komputerów nasłuchuje. Ramki danych przechodzą od stacji do stacji. Komputery sprawdzają czy informacje są do nich adresowane, jeśli tak to dane mogą być odczytane. ROUTER (POMOST) REPEATER (WZMACNIACZ)

6 01-10-2004 Topologia gwiazdy

7 01-10-2004 Topologia gwiazdy W sieciach komputerowych opartych na topologii gwiazdy, stosuje się kable miedziane, skrętki UTP i STP. Każda ze stacji roboczych podłączona jest do urządzenia koncentrującego (HUB). Przesyłaniem danych steruje serwer centralny. Komputery połączone w gwiazdę mogą uzyskiwać bezpośredni i niezależny kontakt z nośnikiem, dzieląc się dostępnymi szerokościami koncentratora.

8 01-10-2004 Topologia pier ś cienia

9 01-10-2004 Topologia pier ś cienia Wszystkie komputery wchodzące w skład topologii pierścieniowej mają jednakowe możliwości transmisji danych. Port przesyłania danych pierwszej stacji jest podłączony z portem odbioru następnej stacji, schemat ten powtarza się dop ó ki ostatnia stacja nie połączy swego portu wysyłania danych z portem odbierania danych pierwszej stacji tworząc pierścień.

10 01-10-2004 Topologia podwójnego pier ś cienia PIERŚCIEŃ PODSTAWOWY PIERŚCIEŃ DODATKOWY

11 01-10-2004 Topologia podwójnego pier ś cienia Medium transmisyjnym w topologii podwójnego pierścienia jest kabel światłowodowy. System połączeń stacji roboczych opiera się na dwóch pierścieniach pierwszy z nich jest pierścieniem podstawowym, drugi jest pierścieniem zapasowym. Transmisja danych, gdy system pracuje w trybie normalnym oparta jest na pracy pierścienia podstawowego, zaś pierścień dodatkowy jest nieczynny.

12 01-10-2004 ŁĄczenie sieci

13 01-10-2004 Wa ż ne poj ę cia Router (pomost) – urządzenie łączące różne typologie sieci Repeater (wzmacniacz) – urządzenie służące do przekazywania danych w sieci na dużą odległość Modem (ang. MOdulator/DEModulator) - Urządzenie pozwalające na transmisje danych z komputera poprzez linie telefoniczną do drugiego modemu. Modem może być urządzeniem wewnętrznym (w postaci karty) lub zewnętrznym podłączanym kablem do interfejsu w komputerze.

14 01-10-2004 Wa ż ne poj ę cia Karta sieciowa – umożliwia komunikację komputerów w sieci Pakiet - Porcja informacji przesyłanej przez sieć. Każdy pakiet zawiera adres maszyny, do której został skierowany, adres zwrotny i trochę innych danych.Pakiety mogą mieć różne rozmiary, jednak najczęściej jest to 512 bajtow. Protokół - Metoda komunikacji pozwalająca na wymianę informacji pomiędzy dwoma komputerami lub programami, w przypadku internetu jest to protokół TCP/IP

15 01-10-2004 Adres internetowy [Adres IP (ang. IP number)] - Unikalny 32-bitowy adres nadawany każdemu użytkownikowi sieci Internet. Format adresu to cztery jednobajtowe (8 bitowe) liczby oddzielone kropkami, np. 148.81.83.98. Znak "@" rozdziela adres właściwy znajdujący się po prawej stronie od nazwy użytkownika tego adresu po lewej. Ważne pojęcia

16 01-10-2004

17 Sieć lan LAN (Local Area Network) - sieć lokalna instalowana przeważnie w bankach, zakładach pracy, urzędach i uczelniach, obejmująca nieduży obszar np. jeden lub kilka budynków. Składa się zwykle z jednego głównego komputera zwanego serwerem połączonego kablem z grupą komputerów pomocniczych i urządzeń peryferyjnych. Jedną z sieci LAN jest standard Ethernet opracowany przez firmy DEC, Intel i Xerox. Sieć Ethernet umożliwia bardzo szybki przekaz danych.

18 01-10-2004 Sieć man MAN (Metropolitan Area Network) – obejmują np. całe miasto. Składają się z sieci lokalnych łączonych w różny, zróżnicowany w zależności od potrzeb sposób.

19 01-10-2004 Sieć wan WAN (Wide Area Network) – obejmuje duży obszar np. cały kraj, a nawet świat. Jedną z tych sieci jest Internet - Ogólnoświatowa sieć komputerowa, łącząca większość podłączonych do jakiejkolwiek sieci komputerów. Skupia tysiące sieci lokalnych, setki miejskich, miliony komputerów i użytkowników w krajach na wszystkich kontynentach, wykorzystując rozmaite nośniki informacji - linie telefoniczne, łącza satelitarne, linie radiowe, światłowody, skrętki itp. Sieć DWDM i STM-16 Telekomunikacji Kolejowej sp. z o.o.

20 01-10-2004 Zalety sieci Mniejsze koszty użytkowania (wystarczy np. jedna drukarka w sieci), Wygoda i szybkość przesyłania informacji, Sieciowe wersje programów są często tańsze, Łatwiejsze zarządzanie programami (instalacja, uaktualnienia), Dostęp do danych z dowolnego stanowiska, Pewne możliwości zabezpieczenia danych.

21 01-10-2004 Wady sieci Duże koszty instalacji sieci (kable, karty sieciowe), Potrzebny jest administrator, Pojawiają się nowe zagrożenia i kłopoty, Jeśli pada główny komputer (serwer plików) zwłaszcza gdy stacje robocze nie mają HDD to praca w sieci staje się niemożliwa

22 01-10-2004 Programy zło ś liwe Rodzaje programów złośliwych.

23 01-10-2004 Przesyłanie informacji Przesyłanie informacji w sieciach odbywa się najczęściej za pośrednictwem kabli różnego typu, łącz satelitarnych i łącz radiowych.

24 01-10-2004 Rodzaje OKABLOWANIA Światłowód Kabel koncentryczny Kabel skręcany Kabel współosiowy

25 01-10-2004 ś wiatłowód Światłowód - Transmituje dane w postaci impulsów światła przez specjalne szklane lub plastykowe kable. Włókno światłowodowe składa się z dwóch warstw niezwykle czystego szkła i rdzenia i powłoki. W odróżnieniu od kabli miedzianych, w których dane są przesyłane w postaci impulsów elektrycznych, w światłowodach informacje są przesyłane jako impulsy świetlne. Światłowody doskonale nadają się do przesyłania sygnałów cyfrowych. Łącza światłowodowe charakteryzują się bardzo dużą bezbłędnością i przepustowością danych. światłowody wdmuchiwane - Technologia światłowodów wdmuchiwanych polega na tym, że instaluje się puste rurki plastykowe do których za pomocą sprężonego powietrza wdmuchuje się światłowody

26 01-10-2004 Patent światłowodu

27 01-10-2004 ś wiatłowód

28 01-10-2004 ś wiatłowód 50 m i 62,5 m - światłowody wielomodowe 5-11 m - światłowody jednomodowe 125 m – znormalizowane n 1 >n 2 Przekrój światłowodu

29 01-10-2004 ś wiatłowód Światłowód transportuje promień świetlny zgodnie z zasadą całkowitego wewnętrznego odbicia. Światło, wprowadzone na początku światłowodu do rdzenia i padające na powierzchnię styku rdzeń-płaszczyzna pod kątem większym od granicznego, zostanie odbite od tej powierzchni. Kąty padania i odbicia są równe, dlatego światło będzie odbijane wielokrotnie wzdłuż rdzenia. n1 n2 Całkowite wewnętrzne odbicie na granicy rdzeń płaszcz

30 01-10-2004 ś wiatłowód Kąt padania = kątowi odbicia Światło padające na powierzchnię styku pod kątem mniejszym od kąta krytycznego, przechodzi do płaszcza i jest pochłaniane przez powłokę ochronną.

31 01-10-2004 ś wiatłowód Typy włókien

32 01-10-2004 Kabel współosiowy kabel sieciowy, przewodzący sygnał elektryczny przez metalowy drut. Składa się z dwóch przewodników otoczonych przez warstwy izolacji.

33 01-10-2004 Kabel skr ę cany Tzw. skrętka – 2 kable owinięte wokół siebie. Jest on tani, łatwy w montażu, pozwala na szybką rozbudowę sieci. Jednak ma słabe parametry techniczne i stosowany jest tylko w małych sieciach komputerowych już coraz rzadziej

34 01-10-2004 Kabel koncentryczny Rodzaj kabla sieciowego. Jest on względnie nieczuły na zakłócenia i szumy, składa się z 1 lub 2 warstw izolacyjnych i 2 warstw przewodzących. Umożliwia połączenie do 500 metrów bez regenerowania sygnału.

35 01-10-2004 zł ą cza LC LucentMUVolitionMT-RJ Popularne złącza… …oraz inne

36 01-10-2004 bit Bit - (ang. binary digit) cyfra binarna; najmniejsza jednostka informacji zrozumiała dla komputera. Przyjmuje on umowne wartości 0 lub 1. W komputerze wartości binarne reprezentowane są przez dwie wysokości napięcia elektrycznego identyfikowane przez podzespoły elektroniczne.

37 01-10-2004 GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE bitU 1111 0000

38 01-10-2004 System (kod) binarny Inaczej system dwójkowy lub zero-jedynkowy. Metoda zapisu liczb posiłkująca się wyłącznie dwoma cyframi: 0 i 1, których to kombinacje mogą przedstawić dowolna liczbę. Komputerom najłatwiej jest operować na liczbach zapisanych właśnie w tym systemie. Jedną z odmian dwójkowego systemu zapisu liczb jest kod BCD

39 01-10-2004 Zamiana kodu dziesiętnego na kod binarny : Aby zakodować liczbę 346 należy dzielić ją na 2 i w miejsce reszty wpisywać 1 gdy istnieje reszta, a 0 gdy nie ma reszty. Wynik czytamy od dołu! 346 : 2 = 173 reszty 0 bo 346 : 2 = 173,0 173 : 2 = 86 reszty 1 bo 173 : 2 = 86,5 86 : 2 = 43 reszty 0 bo 86 : 2 = 43,0 43 : 2 = 21 reszty 1 bo 43 : 2 = 21,5 21 : 2 = 10 reszty 1 bo 21 : 2 = 10,5 10 : 2 = 5 reszty 0 bo 10 : 2 = 5 5 : 2 = 2 reszty 1 bo 5 : 2 = 2,5 2 : 2 = 1 reszty 0 bo 2 : 2 = 1 1 : 2 = 0 reszty 1 bo 1 : 2 = 0,5

40 01-10-2004 potęga 2828 2727 2626 2525 2424 23232 2121 2020 Liczba 2561286432168421 kod 101011010 W tak przygotowaną tabelkę wpisujemy kod dwójkowy. Przepisujemy liczby z nad jedynek i dodajemy je do siebie: 256 + 64 + 16 + 8 + 2 = 346 Liczby nad zerami ignorujemy! Zamiana kodu Binarnego na kod dziesiętny :

41 01-10-2004 bajt Jednostka określająca porcję informacji w pamięci komputera Jeden bajt = 8 bitów Jeden gigabajt (skrót: GB) = 1024 megabajty = 1048576 kilobajty = 1073741824 bajty.

42 01-10-2004 bajt Jeśli rozpiszemy wszystkie kombinacje ośmiu bitów, to okaże się że jest ich 256… Jest to kod ASCII Kombinacje bitów Odpowiednik dziesiętny 0000 0 0000 00011 0000 00102...… 1111 1101253 1111 1110254 1111 255

43 01-10-2004 KONIEC DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "01-10-2004. zagadnienia SIECI KOMPUTEROWE TOPOLOGIA SIECI PODZIAŁ SIECI WAŻNE POJĘCIA ZALETY I WADY SIECI BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PRZEWODY STOSOWANE W SIECIACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google