Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przykłady usług dostępnych w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przykłady usług dostępnych w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Przykłady usług dostępnych w Polsce
USŁUGI LOKALIZACYJNE Część III Przykłady usług dostępnych w Polsce Piotr Skulimowski Piotr Wiśniewski Szymon Denuszek Wiktor Bartczak

2 DOSTAWCY USŁUG ERA GSM PLUS GSM(LIBERTY) IDEA ELTE

3 ZARZĄDZANIE FLOTĄ Usługa ta polega na zapewnieniu maksimum informacji o flocie i poszczególnych pojazdach niezbędnych do efektywnego nimi zarządzania.

4 Informacje te mogą obejmować:
Położenie Chronometraż pracy kierowców Chronometraż pracy pojazdów Chronometraż czasu załadunku i wyładunku Czas tankowania Przebiegi , trasy pojazdów Przekroczenie prędkości inne zdefiniowane przez klienta

5 Jak działa usługa Zarządzanie Flotą ?
System składa się z 2 elementów: Urządzenia znajdującego się w pojeździe sprzężonego z jego ważniejszymi obwodami: silnikiem , przestrzenią ładunkową , autoalarmem itd. Oprogramowania zainstalowanego u Klienta lub w firmie Finder

6 Przykład zastosowania usługi Zarządzanie Flotą

7 Era Biznes oferuje trzy rozwiązania w ramach usługi Zarządzanie Flotą
1. Usługa Monitorowania pojazdu 2. Usługa Raportowanie logistyczne 3. Usługa Stanowisko dyspozytorskie

8 Usługa Monitorowania pojazdu
Usługa ta polega na odbieraniu przez stację monitorowania sygnałów alarmowych wysyłanych przez urządzenie Finder 3000D zamontowane w monitorowanym pojeździe oraz podejmowaniu działań zgodnych z ustalonymi procedurami Usługą objęte są pojazdy znajdujące się na terenie Polski , będące w zasięgu sieci ERA Urządzenie Finder pozwala na jednoczesną kontrolę 6 niezależnych czujników.

9 Usługa Raportowanie logistyczne
Usługa umożliwia analizę zmian pozycji pojazdu wyposażonego w urządzenie Finder 3000D. Poszczególnym pozycjom przypisane są informacje opisujące długość i szerokość geograficzną, prędkość chwilową, kierunek poruszania się oraz stan kontrolowanych czujników.

10 Usługa Stanowisko dyspozytorskie
Stanowisko Dyspozytorskie to program komputerowy umożliwiający samodzielną realizację usług logistycznych w siedzibie Klienta. Dodatkowo Stanowisko Dyspozytorskie umożliwia śledzenie pozycji pojazdów w czasie rzeczywistym na tle map cyfrowych oraz wyświetlanie wszystkich opisanych powyżej raportów w formie graficznej na tle map.

11 Korzyści z zastosowania usługi Zarządzanie Flotą
Lepsze wykorzystanie środków transportu Niższe koszty eksploatacji Informacja na temat czasu pracy Zniżki w ubezpieczeniach Większe bezpieczeństwo kierowców i ładunków

12 Cennik usług

13 ERA-WAP SERWISY LOKALNE
Szukaj najbliżej W odległości Wybierz miasto

14 Szukaj najbliżej Usługa ta bazuje na automatycznym ustaleniu obszaru geograficznego, w którym użytkownik się znajduje. Na tej podstawie wyszukiwane są obiekty zaczynając od położonych najbliżej. Skorzystanie z serwisu wymaga akceptacji na określenie obszaru geograficznego przy wykorzystaniu funkcjonalności sieci Era.

15 W odległości Możliwe jest określenie promienia, w obrębie którego będą wyszukiwane obiekty. Podobnie jak poprzednio skorzystanie z serwisu wymaga akceptacji na określenie obszaru geograficznego przy wykorzystaniu funkcjonalności sieci Era.

16 Wybierz miasto Ta część serwisu wykorzystuje do wyszukiwania wyłącznie nazwę miasta oraz opcjonalnie nazwę ulicy przy której szukany obiekt się znajduje. W tym przypadku proces określania obszaru geograficznego (lokalizacji) użytkownika nie jest przeprowadzany.

17 CENNIK Koszt każdorazowego ustalenia obszaru geograficznego 1 zł
Na koszt informacji końcowej składa się: cena za minutę połączenia z WAP wg cennika cena ustalenia obszaru geograficznego

18 SATELITARNY SYSTEM MONITOROWANIA POJAZDÓW
System ten pozwala w bardzo prosty sposób uzyskać informacje o miejscu gdzie znajduje się monitorowany pojazd, prędkości z jaką się porusza czy też umożliwia odtworzenie wcześniejszych zdarzeń dotyczących pojazdu

19 Oparty na zespole 24 satelitów oferuje niezawodną informację w dowolnym czasie i w każdych warunkach atmosferycznych.

20 Funkcje Satelitarnego Systemu Monitorowania Pojazdów
Określenie położenia monitorowanego pojazdu w czasie rzeczywistym Możliwość odtworzenia historii monitorowanego pojazdu (od 14 do 60 dni) Program ochrony pojazdu Możliwość komunikacji głosowej z zadeklarowanym numerem telefonicznym lub w trybie alarmowym z Centrum Monitorowania

21 Funkcje Satelitarnego Systemu Monitorowania Pojazdów cd.
Uruchamianie podsłuchu w pojeździe w przypadku zainicjowania alarmu Umieszczenie dokładnych danych na temat pojazdu, wraz ze wszystkimi numerami urzędowymi, ubezpieczeniem, znakami szczególnymi a także zdjęciem

22 Każdy użytkownik ma możliwość indywidualnej lokalizacji za pomocą
Telefonu komórkowego Telefonu komórkowego z protokołem WAP Komputera z dostępem do Internetu

23 Program ochrony pojazdów
Czerwony przycisk Autoryzacja Telefon

24 MAPY System Monitorowania Pojazdów firmy Liberty Poland S.A. oparty jest na nowoczesnych mapach wektorowych w technologii GIS - Geograficzny System Informacji. Aktualnie System pozwala lokalizować pojazdy na terenie całej Europy. Użytkownik może zlokalizować swój pojazd na dokładnych planach przeszło 200 miast w całej Polsce.

25 Opis urządzenia Pozycjoner GPS jest podstawowym elementem Systemu Monitorowania Pojazdów i składa się z: Jednostka centralna o wymiarach 5cm x 9cm x 3 cm Antena GPS Antena GSM Zestaw głośnomówiący do telefonu komórkowego.

26 Opis urządzenia cd.

27 CENNIK Cena instalacji pojedynczego urządzenia wynosi 1900 zł
Abonament miesięczny 99 zł lub 135 zł

28 CO , GDZIE , KTÓRĘDY ? Usługa "co, gdzie, którędy" umożliwia automatyczną lokalizację telefonu i umiejscowienie jego użytkownika w przestrzeni geograficznej. Następnie w łatwy i szybki sposób udostępnia abonentowi użyteczne informacje o jego miejscu pobytu i położeniu wielu obiektów Z usługi można korzystać poprzez WAP i SMS.

29 CENNIK Koszt aktywacji 2 zł + VAT Każdorazowe wysłanie SMS pod nr 444
Idea Optima i Idea Meritum - 0,50 zł +VAT za SMS Idea POP - 0,60 zł + VAT za SMS Każdorazowe połączenie się z WAP-em Idea Optima i Idea Meritum - 0,15 zł + VAT za minutę połączenia z serwisem WAP Idea Idea POP - 0,62 zł +VAT za minutę połączenia z serwisem WAP Idea

30 Systemy Firmy ELTE

31 System zarządzania , nadzoru i kontroli służb miejskich
System GPS umożliwia efektywne wykorzystanie posiadanych środków transportu. Obiektywna informacja uzyskana dzięki systemowi pozwala na rozliczenie faktycznie wykonanych prac, jak również na optymalizowanie planowanych do zrealizowania zadań.

32 Satelitarny system śledzenia i ochrony kierowców pojazdów oraz przewożonych ładunków.
powiadamia operatora stacji monitorującej o zaistniałym zagrożeniu pozwala dokładnie zlokalizować zagrożony obiekt automatyczna kontrola zadanej trasy przejazdu śledzenie ruchu pojazdów i kierowanie akcją pościgową zdalne sterowanie urządzeniami

33 System zarządzania transportem publicznym
Pozwala: otrzymanie obiektywnej i dokładnej informacji przesyłanej w czasie rzeczywistym utrzymanie i zwiększenie wielkości przewozów zmniejszenie kosztów eksploatacji poprzez zmniejszenie liczby eksploatowanego taboru,

34 System zarządzania transportem publicznym cd.
zwiększenie atrakcyjności dla pasażerów poprzez skrócenie czasu przejazdu, poprawę regularności kursowania oraz punktualności ciągłe, dynamiczne informowanie kierowców i pasażerów o odstępstwach od planowanego rozkładu jazdy tworzenie rozkładów jazdy w oparciu o rzeczywiste czasy przejazdów

35 System zarządzania transportem publicznym cd.
zwiększenie bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów szybką pomoc w wypadku nagłych zdarzeń, awarii, wypadków bądź napadów zmniejszenie strat z tytułu jakości wykonywania rozkładu jazdy poprzez automatyczne informowanie centrali nadzoru ruchu o aktualnej sytuacji ruchowej nadzór i obiektywne rozlicznie przewoźnika z jakości świadczonych usług

36 Źródła informacji www.era.pl www.plusgsm.pl www.idea.pl
+wywiad w Biurach Obsługi Klienta


Pobierz ppt "Przykłady usług dostępnych w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google