Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybraliśmy J ANA P AWŁA II na patrona, aby prowadził nas i wspierał w naszych działaniach "Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybraliśmy J ANA P AWŁA II na patrona, aby prowadził nas i wspierał w naszych działaniach "Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie."— Zapis prezentacji:

1

2 Wybraliśmy J ANA P AWŁA II na patrona, aby prowadził nas i wspierał w naszych działaniach "Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać." Jan Paweł II Nasza grupa działa od 7 listopada 2012 roku Jest już nas – wolontariuszy 67

3

4 1. Aneta Komosińska 2. Michalina Mitura 3. Mateusz Niezgoda 4. Patrycja Buraczyńska 5. Kamila Sękowska 6. Dominika Szajkowska 7. Justyna Idzikowska 8. Weronika Prusińska 9. Małgorzata Rączka 10. Artur Furmaga 11. Paulina Bogumił 12. Sylwia Podgórska 13. Aleksandra Kawka 14. Karolina Małeta 15. Magdalena Gierczyńska 16. Paulina Wolska 17. Aleksandra Sochaczewska 18. Daria Biernacka 19. Joanna Kaska 20. Magdalena Sikorska 21. Anna Rafalska 22. Daria Mendrecka 23. Sylwia Teklak 24. Agnieszka Kmieć 25. Mariola Lewandowska 26. Ewelina Sobiepanek 27. Daria Miętek 28. Marta Domian 29. Marta Bugała 30. Margarita Grzywacz 31. Aneta Sosińska 32. Aleksandra Graczyk 33. Ewa Pieńkos 34. Anna Pyryt 35. Adam Włodarski 36. Natalia Miler 37. Gabriela Wodzyńska 38. Marta Usik 39. Justyna Szymkowicz 40. Beata Gaszczyńska 41. Monika Grządzka 42. Aleksandra Kolińska 43. Klaudia Leszczyńska 44. Martyna Potacka 45. Anna Miedzik 46. Klaudia Goluba 47. Kamila Szulkowska 48. Julia Baranowska 49. Rafał Kościesza 50. Paweł Olejnik 51. Marta Witkowska 52. Jakub Mierzejewski 53. Karolina Fabisiak 54. Angelika Biernacka 55. Klaudia Sochacka 56. Przemysław Drabek 57. Natalia Szulc 58. Joanna Głuszcz 59. Katarzyna Głodowska 60. Anna Płocica 61. Dagmara Olender 62. Sylwia Budzyńska 63. Zuzanna Wawro 64. Łukasz Rempalski 65. Patryk Wojtkowski 66. Maciej Szustecki 67. Katarzyna Idzkiewicz

5 Zasadniczym celem powołania i działania Szkolnego Koła Caritas jest organizowanie form pomocy dla dzieci i młodzie ż y najpierw na terenie własnej szkoły a nast ę pnie poza ni ą. Cel ten może być realizowany poprzez: wyszukiwanie osób potrzebujących pomocy w swoim najbliższym otoczeniu (klasa, szkoła, sąsiedztwo); odwiedzanie osób starszych, samotnych i chorych; pomoc fizyczną i duchową osobom chorym, starszym, samotnym; pomoc osobom i rodzinom poszkodowanym w wypadkach losowych; pomoc chorym uczniom; zbiórki nowych i używanych książek, przyborów szkolnych i rozdzielanie ich wśród potrzebujących uczniów; sezonowe zbiórki używanej odzieży i obuwia dla dzieci w potrzebie; przedświąteczne zbiórki artykułów spożywczych i wspieranie rodzin wielodzietnych; organizowanie konkursów, festynów, rodzinnych pikników z zabawami; włączanie się w akcje charytatywne Caritas DWP (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, akcje wielkopostne, Niedziela Miłosierdzia Bożego, Tydzień Miłosierdzia i inne).

6

7 7 grudnia 2012 roku odwiedziliśmy Dom Samotnej Matki, przedszkole oraz świetlicę przy parafii im. Św. Jana Kantego. WOLONTARIAT W ŚWIELICY DLA DZIECI

8 Siostry zakonne, które prowadzą tę placówkę, zgodziły się na współpracę z nami i udostępniły świetlicę do zajęć z dziećmi we wtorki, czwartki i piątki w godzinach popołudniowych. Ma ona między innymi polegać na pomocy dzieciom w nauce, prowadzeniu zajęć artystycznych bądź zabawie lub zwyczajnej rozmowie z nimi.

9 Nasze Koło segregowało prawie 450 paczek dla dzieci i rodzin z naszego miasta. Cała nasza szkoła wzięła udział w tej akcji. Zebraliśmy łącznie około 500 kg prezentów i żywności.

10 Mimo ogromnego zmęczenia, każdy z wolontariuszy miał ogromną radość i satysfakcję z efektów pracy.

11 Kilkunastu wolontariuszy spędziło czas ze starszymi, często schorowanymi ludźmi.

12 Kol ę dowanie w domu opieki Wigor było ogromnym prze ż yciem dla wszystkich tam obecnych.

13 Nie była to jednorazowa wizyta, zamierzamy pojawiać się tam bardzo często, aby wspierać, kochać, BYĆ i czerpać naukę od doświadczonych życiem starszych.

14

15 CO MIESIĘCZNE WYDAWANIE ŻYWNOŚCI DLA UBOGICH MIESZKAŃCÓW MIASTA LEGIONOWO

16 Teraz systematycznie uczestniczymy w tej akcji.

17 N ASZE WSPÓLNE D ZIEŁO M IŁOŚCI

18 Mamy swój funpage na facebooku, który systematycznie jest aktualizowany i wstawiane są filmiki, pogłębiające naszą wiarę oraz chęć pomocy bliźniemu. https://www.facebook.com/pages/Caritas-Konopnicka/336513933113819 Zapraszamy do odwiedzenia:

19 Chcemy jako Szkolne Koło Caritas pokazać, ż e prawdziwa miłość to o wiele więcej ni ż słowa, ż e miło ść to dawanie siebie i przyczynianie się do rado ś ci w sercu drugiego człowieka.

20 LUDZKI GEST TO MOŻE ZMIENIĆ... ŚWIAT NAS POTRZEBUJE... DOŁĄCZ DO NAS... PODZIEL SIĘ NADZIEJĄ... WARTO DOBRYM BYĆ...


Pobierz ppt "Wybraliśmy J ANA P AWŁA II na patrona, aby prowadził nas i wspierał w naszych działaniach "Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google