Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nieodnawialne źródła energii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nieodnawialne źródła energii"— Zapis prezentacji:

1 Nieodnawialne źródła energii
Danielewski Mikołaj II/3

2 Elektrownia Jądrowa Co to są nieodnawialne źródła energii? Nieodnawialne źródła energii –Energia jądrowa Nieodnawialne źródła energii-Węgiel Produkcja energii elektrycznej w Polsce Światowe wydobycie węgla Produkcja energii elektrycznej na świecie Szkody wynikające z korzystania z nieodnawialnych źródeł energii Nieodnawialne źródła energii-Ropa naftowa Nieodnawialne źródła energii- Gaz ziemny Elektrownia węglowa

3 Nieodnawialne źródła energii to wszelkie źródła energii, które nie odnawiają się w krótkim czasie - ich wykorzystywanie jest znacznie szybsze niż uzupełnianie się zasobów. Źródłami energii odnawialnej są np.: węgiel kamienny, węgiel brunatny , ropa naftowa, gaz ziemny, uran, torf.

4 Produkcja energii elektrycznej w Polsce
Większość energii elektrycznej w Polsce , co widać na powyższym diagramie, jest wytwarzana w elektrociepłowniach, co nie oznacza , że nie ma w niej elektrowni bazujących na gazie, czy źródłach energii odnawialnej, których niestety jest niewiele.

5 Produkcja energii elektrycznej na świecie
Jak widać na powyższym diagramie najbardziej powszechnie stosowanym źródłem energii nieodnawialnej jest ropa naftowa. Bardzo często stosuje się także gaz ziemny oraz węgiel. Na chwilę obecną energia nuklearna jest dość rzadko stosowana.

6 Nieodnawialne źródła energii– Ropa naftowa
Ropa naftowa – najważniejszy surowiec energetyczny – jest wysokokaloryczna ( kcal/kg), łatwa i tania w wydobyciu i transporcie. Obecnie najważniejszym obszarem jej wydobycia jest rejon Bliskiego Wschodu – 1/3 światowej produkcji. Główne rejony wydobycia surowca nie pokrywają się z największymi obszarami zapotrzebowania na ropę. Z tego względu ponad 50% ropy stanowi przedmiot handlu międzynarodowego. Główne rejony roponośne: - rejon Zatoki Perskiej – Arabia Saudyjska, Iran, Kuwejt, Irak, Zjednoczone Emiraty Arabskie; - Rosja i kraje WNP – Zagłębie Wołżańsko-Uralskie (między Wołgą a górami Ural), Nizina Zachodniosyberyjska , północny Kaukaz, rejon Morza Kaspijskiego, Kotlina Fergańska, Sachalin;

7 Gaz ziemny –Znaczenie gazu systematycznie rośnie, ponieważ posiada on wysoką kaloryczność (do 9 tys. kcal/m3), koszty wydobycia są niskie, jest łatwy w transporcie (gazociągi), w procesie spalania tworzy niewiele szkodliwych dla środowiska związków (tzw. paliwo ekologiczne). Największym eksporterem gazu ziemnego na świecie jest Rosja posiadająca dobrze rozbudowaną sieć gazociągów do Europy Środkowo- -Wschodniej i Zachodniej (w budowie). W handlu międzynarodowym coraz większą rolę odgrywa gaz w postaci skroplonej. Największym producentem skroplonego gazu ziemnego jest Indonezja. Przyjmuje się, że 70% zasobów tego surowca zalega na terenie Rosji i w rejonie Zatoki Perskiej. Największe rozpoznane złoża występują w: - Rosji – Nizina Zachodniosyberyjska (Tiumeń, Urengoj, półwysep Jamał), południowy Ural (Orenburg), północny Kaukaz (Stawropol), dorzecze Leny, Morze Barentsa, rejon Morza Kaspijskiego; - rejonie Zatoki Perskiej i północnej Afryce; - basenie Zatoki Meksykańskiej i Morza Karaibskiego; - Kanadzie – pogranicze Wielkich Równin i Gór Skalistych; - Indonezji – Borneo, Sumatra; - szelfie Morza Północnego – wybrzeża Wielkiej Brytanii po Groningen w Holandii. Największymi producentami gazu ziemnego są: Rosja, USA, Kanada i Wielka Brytania.

8 Nieodnawialne źródła energii- Energia jądrowa
Elektrownia jądrowa -albo inaczej atomowa-  wytwarza energię elektryczną poprzez wykorzystanie energii pochodzącej z rozszczepienia jąder atomów, najczęściej uranu naturalnego lub nieco wzbogaconego w izotop, w której ciepło konieczne do uzyskania pary, jest otrzymywane z reaktora jądrowego.

9 Elektrownia jądrowa  ZALETY  WADY  1. Nie emituje pyłów oraz szkodliwych gazów, przez co w minimalnym stopniu degraduje środowisko.  1. Kłopotliwy problem składowania i zagospodarowywania radioaktywnych odpadów, powstających z reaktora jądrowego.  2. Eliminuje problemy usuwania i składowania lotnych popiołów.  2. Możliwość skażenia wód, powietrza i gleb znajdujących się w rejonie składowania odpadów.  3. Wielokrotne zmniejszenie ilości odpadów i powierzchni ich składowania  3. W przypadku awarii reaktora zagrożenie skażenia radioaktywnego.  4. Ogranicza eksploatację paliw kopalnych.  5. Nie wymaga hałaśliwych urządzeń do nawęglania. Elektrownia jądrowa pozwala częściowo zastąpić nieodnawialne źródła energii takie jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny.

10 Nieodnawialne źródła energii - Węgiel
Węgiel kamienny - jest paliwem kopalnym pochodzenia organicznego. Powstał w wyniku powolnych przekształceń tkanek roślinnych, rozkładu przez mikroorganizmy w warunkach ograniczonego dostępu tlenu oraz działania wysokiej temperatury i ciśnienia panujących pod powierzchnią ziemi. Do powstania złóż węgla kamiennego przyczyniły się zmiany klimatyczne, jakie miały miejsce w permie. Wywołały one masowe wymieranie panującej wówczas roślinności. Węgiel kamienny zawiera 78-92% pierwiastka węgla. Węgiel kamienny należy do węgli humusowych, niejednorodnych w swej strukturze, stanowiących mieszaninę kilku odmian petrograficznych (różniących się twardością i połyskiem), tworzących pojedyncze pasma. Należą do nich: 1) fuzyn - węgiel włóknisty, 2) duryn - węgiel matowy, 3) klaryn - węgiel półbłyszczący, 4) witryn - węgiel błyszczący.

11 Elektrownia węglowa Elektrownia węglowa jest nazywana również elektrownią cieplną. Jej paliwem jest węgiel brunatny lub węgiel kamienny. Wybór elektrowni węglowej oznacza: -kilka lat intensywnych prac inżynieryjnych inżynieryjnych w miejscu lokalizacji elektrowni, w tym transport ciężkich elementów materiałów, hałas, pył i inne zakłócenia; -wydobycie, transport i magazynowanie milionów ton węgla rocznie; -konieczność pozyskania wody niezbędnej do chłodzenia, pociągającą za sobą straty na skutek parowania w niektórych miejscach na śródlądowych drogach wodnych oraz możliwość odprowadzania nagrzanej wody do rzek, co ma negatywny wpływ na biologię wód; -gromadzenie się tysięcy ton odpadów stałych w skali roku, w tym popiołów i odpadów związanych z odsiarczaniem spalin, wymagających albo ponownego użycia albo likwidacji; -emisję do atmosfery pyłów zawieszonych, tlenków siarki i azotu; -emisję do atmosfery dwutlenku węgla, powodującego efekt cieplarniany;

12 Światowe wydobycie węgla
Światowe zasoby węgla kamiennego są skoncentrowane głównie w Eurazji (75%) i Ameryce Północnej (14%). Stosunkowo małe jego złoża występują w Afryce i Australii, a najmniejsze w Ameryce Południowej. W 2002 r. światowe wydobycie węgla kamiennego przekroczyło 3,6 mld ton, z czego najwięcej wydobyły Chiny (1,1 mld ton, razem z węglem brunatnym), USA (1,0 mld ton, 2001), Indie (335 mln ton), Australia (260 mln ton), RPA (220 mln ton), Rosja (180 mln ton), Polska (ok. 105 mln ton), Indonezja (103 mln ton), Ukraina (85 mln ton, 2001) i Kazachstan (75 mln ton).

13 Szkody wynikające z korzystania z nieodnawialnych źródeł energii
- powstawanie radioaktywnych odpadów(w przypadku energii jądrowej) -możliwość skażenia pobliskich terenów(w przypadku energii jądrowej) -możliwość awarii elektrowni atomowej i jej wybuchu -zanieczyszczenie atmosfery CO2 powstającym w elektrociepłowniach -efekt cieplarniany -możliwość skończenia się zasobów -zniekształcenie otocznia(w przypadku wydobywania węgla metodą odkrywkową) -wycieki ropy z tankowców podczas jej transportu -kwaśne deszcze -zanieczyszczenie gleb i wód gruntowych -powstawanie dziury ozonowej


Pobierz ppt "Nieodnawialne źródła energii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google