Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LabVIEW Technologie informacyjne – laboratorium Irmina Kwiatkowska konsultacje: środa 10-12 p. 217.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LabVIEW Technologie informacyjne – laboratorium Irmina Kwiatkowska konsultacje: środa 10-12 p. 217."— Zapis prezentacji:

1 LabVIEW Technologie informacyjne – laboratorium Irmina Kwiatkowska konsultacje: środa 10-12 p. 217

2 Czym jest LabVIEW? (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) firma National Instruments środowisko przeznaczone do tworzenia aplikacji, przeznaczonych do: rejestracji, przetwarzania prezentacji danych pomiarowych mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium

3 Skąd potrzeba nowego środowiska? mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium

4 Skąd potrzeba nowego środowiska? mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium

5 Skąd potrzeba nowego środowiska? mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium

6 Skąd potrzeba nowego środowiska? mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium

7 Budowanie aplikacji polega na kodowaniu zadanych czynności w sposób graficzny (język G) Program w LabVIEW ma postać diagramu (rysowanego myszką na ekranie), który w tle jest całkowicie automatycznie kompilowany do kodu wykonywalnego. mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium

8 Budowanie aplikacji – okno startowe mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium

9 Budowanie aplikacji – okno startowe mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Panel frontowySchemat blokowy

10 Budowanie aplikacji – panel frontowy graficzny interfejs między programem VI (virtual instrument), a użytkownikiem. przedni panel rzeczywistego przyrządu mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium

11 Budowanie aplikacji – panel frontowy graficzny interfejs między programem VI (virtual instrument), a użytkownikiem. przedni panel rzeczywistego przyrządu mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium

12 Budowanie aplikacji – panel frontowy graficzny interfejs między programem VI (virtual instrument), a użytkownikiem. przedni panel rzeczywistego przyrządu mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium

13 Budowanie aplikacji – paleta kontrolek mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Umożliwia ona wybór dwóch rodzajów elementów: 1)kontrolek umożliwiających regulację wartości wejściowych programu VI 2)wskaźników przedstawiających wartości wyjściowe programu VI (wyświetlacze)

14 Budowanie aplikacji – paleta kontrolek mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Kontrolki: suwaki i potencjometry

15 Budowanie aplikacji – paleta kontrolek mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Kontrolki: suwaki i potencjometry przyciski i przełączniki

16 Budowanie aplikacji – paleta kontrolek mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Kontrolki: suwaki i potencjometry przyciski i przełączniki pola tekstowe

17 Budowanie aplikacji – paleta kontrolek mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Wyświetlacze: numeryczne

18 Budowanie aplikacji – paleta kontrolek mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Wyświetlacze: numeryczne diodowe

19 Budowanie aplikacji – paleta kontrolek mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Wyświetlacze: numeryczne diodowe tekstowe

20 Budowanie aplikacji – paleta kontrolek mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Wyświetlacze: numeryczne diodowe tekstowe graficzne

21 Budowanie aplikacji – okno startowe mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Panel frontowySchemat blokowy

22 Budowanie aplikacji –schemat blokowy graficzny zapis kodu programu realizujący funkcje przyrządu wirtualnego W oknie tym są odwzorowane wszystkie elementy jakie zostały umieszczone na panelu frontowym. mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium

23 Budowanie aplikacji –schemat blokowy graficzny zapis kodu programu realizujący funkcje przyrządu wirtualnego W oknie tym są odwzorowane wszystkie elementy jakie zostały umieszczone na panelu frontowym. Powiązania pomiędzy tymi elementami muszą odpowiadać zadaniom projektowanego przyrządu wirtualnego. mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium

24 Budowanie aplikacji –schemat blokowy graficzny zapis kodu programu realizujący funkcje przyrządu wirtualnego W oknie tym są odwzorowane wszystkie elementy jakie zostały umieszczone na panelu frontowym. Powiązania pomiędzy tymi elementami muszą odpowiadać zadaniom projektowanego przyrządu wirtualnego. mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Paleta funkcji

25 Budowanie aplikacji –paleta funkcji mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium

26 Budowanie aplikacji –paleta funkcji mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Umożliwia ona wybór elementów: rodzaju wejść

27 Budowanie aplikacji –paleta funkcji mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Umożliwia ona wybór elementów: rodzaju wejść sygnał testowy wygenerowany przez program

28 Budowanie aplikacji –paleta funkcji mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Umożliwia ona wybór elementów: rodzaju wejść sygnał testowy wygenerowany przez program odczyt danych z pliku

29 Budowanie aplikacji –paleta funkcji mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Umożliwia ona wybór elementów: rodzaju wejść sygnał testowy wygenerowany przez program odczyt danych z pliku rzeczywisty przyrząd pomiarowy dołączony do komputera za pomocą odpowiedniego interfejsu

30 Budowanie aplikacji –paleta funkcji mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Umożliwia ona wybór elementów: rodzaju wejść sposobu analizy sygnałów

31 Budowanie aplikacji –paleta funkcji mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Umożliwia ona wybór elementów: rodzaju wejść sposobu analizy sygnałów wygenerowanie sygnału testowego

32 Budowanie aplikacji –paleta funkcji mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Umożliwia ona wybór elementów: rodzaju wejść sposobu analizy sygnałów wygenerowanie sygnału testowego otrzymanie histogramu danego przebiegu

33 Budowanie aplikacji –paleta funkcji mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Umożliwia ona wybór elementów: rodzaju wejść sposobu analizy sygnałów rodzaju wyjść

34 Budowanie aplikacji –paleta funkcji mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Umożliwia ona wybór elementów: rodzaju wejść sposobu analizy sygnałów rodzaju wyjść zapis otrzymanych wyników do pliku

35 Budowanie aplikacji –paleta funkcji mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Umożliwia ona wybór elementów: rodzaju wejść sposobu analizy sygnałów rodzaju wyjść zapis otrzymanych wyników do pliku tworzenie tekstów

36 Budowanie aplikacji –paleta funkcji mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Umożliwia ona wybór elementów: rodzaju wejść sposobu analizy sygnałów rodzaju wyjść zapis otrzymanych wyników do pliku tworzenie tekstów tworzenie komunikatów wyświetlanych użytkownikowi

37 Budowanie aplikacji –paleta funkcji mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Umożliwia ona wybór elementów: rodzaju wejść sposobu analizy sygnałów rodzaju wyjść struktur sterujących i funkcji czasowych

38 Budowanie aplikacji –paleta funkcji mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Umożliwia ona wybór elementów: rodzaju wejść sposobu analizy sygnałów rodzaju wyjść struktur sterujących i funkcji czasowych struktura pętli

39 Budowanie aplikacji –paleta funkcji mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Umożliwia ona wybór elementów: rodzaju wejść sposobu analizy sygnałów rodzaju wyjść struktur sterujących i funkcji czasowych struktura pętli struktura sekwencji

40 Budowanie aplikacji –paleta funkcji mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Umożliwia ona wybór elementów: rodzaju wejść sposobu analizy sygnałów rodzaju wyjść struktur sterujących i funkcji czasowych struktura pętli struktura sekwencji struktura wyboru

41 Budowanie aplikacji –paleta funkcji mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Umożliwia ona wybór elementów: rodzaju wejść sposobu analizy sygnałów rodzaju wyjść struktur sterujących i funkcji czasowych struktura pętli struktura sekwencji struktura wyboru funkcja opóźnienia

42 Budowanie aplikacji –paleta funkcji mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Umożliwia ona wybór elementów: rodzaju wejść sposobu analizy sygnałów rodzaju wyjść struktur sterujących i funkcji czasowych struktura pętli struktura sekwencji struktura wyboru funkcja opóźnienialicznik czasu

43 Budowanie aplikacji –paleta funkcji mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Umożliwia ona wybór elementów: rodzaju wejść sposobu analizy sygnałów rodzaju wyjść struktur sterujących i funkcji czasowych zależności arytmetycznych i logicznych

44 Budowanie aplikacji –paleta funkcji mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Umożliwia ona wybór elementów: rodzaju wejść sposobu analizy sygnałów rodzaju wyjść struktur sterujących i funkcji czasowych zależności arytmetycznych i logicznych tworzenie formuł matematycznych

45 Budowanie aplikacji –paleta funkcji mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Umożliwia ona wybór elementów: rodzaju wejść sposobu analizy sygnałów rodzaju wyjść struktur sterujących i funkcji czasowych zależności arytmetycznych i logicznych tworzenie formuł matematycznych analiza matematyczna sygnału

46 Budowanie aplikacji –paleta funkcji mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Umożliwia ona wybór elementów: rodzaju wejść sposobu analizy sygnałów rodzaju wyjść struktur sterujących i funkcji czasowych zależności arytmetycznych i logicznych tworzenie formuł matematycznych analiza matematyczna sygnału zależności arytmetyczne

47 Budowanie aplikacji –paleta funkcji mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Umożliwia ona wybór elementów: rodzaju wejść sposobu analizy sygnałów rodzaju wyjść struktur sterujących i funkcji czasowych zależności arytmetycznych i logicznych tworzenie formuł matematycznych analiza matematyczna sygnału zależności arytmetyczne logiczne

48 Budowanie aplikacji –paleta funkcji mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Umożliwia ona wybór elementów: rodzaju wejść sposobu analizy sygnałów rodzaju wyjść struktur sterujących i funkcji czasowych zależności arytmetycznych i logicznych tworzenie formuł matematycznych analiza matematyczna sygnału zależności arytmetyczne logiczneporównawcze

49 Budowanie aplikacji –paleta funkcji mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Umożliwia ona wybór elementów: rodzaju wejść sposobu analizy sygnałów rodzaju wyjść struktur sterujących i funkcji czasowych zależności arytmetycznych i logicznych zmiany sygnału

50 Budowanie aplikacji –paleta funkcji mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium Umożliwia ona wybór elementów: rodzaju wejść sposobu analizy sygnałów rodzaju wyjść struktur sterujących i funkcji czasowych zależności arytmetycznych i logicznych zmiany sygnału

51 Budowanie aplikacji –struktury sterujące struktura pętli (While Loop) struktura sekwencji (Flat Sequence Structure) struktura wyboru (Case structure) mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium

52 Budowanie aplikacji –struktury sterujące struktura pętli (While Loop) do cyklicznego wykonywania fragmentu programu - pętla for - pętla while mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium

53 Budowanie aplikacji –struktury sterujące struktura pętli (While Loop) do cyklicznego wykonywania fragmentu programu - pętla for - pętla while mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium nie jest znana liczba powtórzeń

54 Budowanie aplikacji –struktury sterujące struktura pętli (While Loop) do cyklicznego wykonywania fragmentu programu - pętla for - pętla while mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium nie jest znana liczba powtórzeń jest on wykonywany dopóki wartość logiczna podana na wejście,,Warunek jest odpowiednia (TRUE lub FALSE).

55 Budowanie aplikacji –struktury sterujące struktura sekwencji (Flat Sequence Structure) do wykonywania kolejnych fragmentów programu, których działanie musi być przeprowadzone w ściśle określonej kolejności mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium

56 Budowanie aplikacji –struktury sterujące struktura wyboru (Case structure) gdy zachodzi konieczność alternatywnego wykonywania określonych fragmentów programu mgr inż. Irmina Kwiatkowska, Technologie informacyjne - laboratorium


Pobierz ppt "LabVIEW Technologie informacyjne – laboratorium Irmina Kwiatkowska konsultacje: środa 10-12 p. 217."

Podobne prezentacje


Reklamy Google