Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotował Przemysław Zieliński

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotował Przemysław Zieliński"— Zapis prezentacji:

1 Przygotował Przemysław Zieliński
UKŁADY KOMUTCYJNE Przygotował Przemysław Zieliński

2 Układy komutacyjne służą do łączenia ze sobą bloków funkcjonalnych i przełączania sygnałów cyfrowych. Określony kod stosujemy zależnie od jego zastosowania. Przy wyborze należy brać pod uwagę możliwość osiągnięcia minimum kosztów układu realizującego daną operację oraz zapewnienie prawidłowości jej realizacji w obecności zakłóceń i uszkodzeń w systemie. Aby dokonać konwersji danego kodu na inny kod, liczba słów kodowych w obydwu kodach musi być identyczna, natomiast długość słów obydwu kodów nie musi być jednakowa.

3 Enkodery Enkodery są to układy zmieniające kod „1 z n” na określony binarny kod wyjściowy. Układy te posiadają n - wejść, przy czym tylko jedno z wejść jest w danym czasie aktywne. Jeśli kodem wejściowym jest kod „1 z n” bez negacji, to wejście aktywne znajduje się w stanie 1, a pozostałe w stanie 0. Natomiast jeśli kodem wejściowym jest kod „1 z n” z negacją, to wejście aktywne znajduje się w stanie 0, a pozostałe w stanie 1.

4 Tablica prawdy enkoderów

5 Dekodery Dekodery są to układy kombinacyjne n / m (liczba wejść / liczba wyjść) przekształcające określony kod wejściowy o długości m na kod wyjściowy „1 z n”. Dekoder posiada m wyjść, a każdemu ze słów wyjściowych jest przyporządkowany sygnał aktywny (1 lub 0), pojawiający się tylko na jednym z m wyjść, pozostałe zmienne wyjściowe mają wartość przeciwną.

6 Tablica prawdy dekodera

7 Transkodery Transkodery są to układy służące do konwersji kodu dwójkowego, innego niż kod pierścieniowy (1 z n), na inny kod dwójkowy, ale również nie pierścieniowy. Przykładem transkodera jest konwerter kodu wskaźnika siedmiosegmentowego na kod 8421 BCD. Transkodery są często zaliczane do grupy dekoderów.

8 Multipleksery Multiplekser umożliwia wybór i przesłanie na wyjście Y sygnału z jednego z N wejść informacyjnych. Numer wejścia (k) jest wyznaczony przez stan wejść adresowych czyli adres. Realizuje on funkcję wielopołożeniowego przełącznika z cyfrowym wyborem pozycji. Na jego wejścia adresowe podaje się binarnie zakodowany numer wejścia, z którego informacja (albo jego negacja) ma być przeniesiona na wyjście układu.

9 Symbol ogólny

10 Demultipleksery Demultipleksery należą również do grupy dekoderów. Umożliwiają one przełączanie jednego wejścia na N wyjść. Jest to układ komutacyjny (wielowyjściowy) o M wejściach adresowych i o jednym wejściu informacyjnym X oraz o N = 2M wyjściach. Wejścia adresowe są opisane zwykle wielkimi literami alfabetu, natomiast wejścia informacyjne - liczbami całkowitymi od 0 do 2M – 1. Demultipleksery również są wykonane w postaci układów scalonych. Mogą mieć one dodatkowe wejścia strobujące S, umożliwiające zablokowanie wszystkich wyjść.

11 Symbol ogólny

12 Bibliografia

13 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Przygotował Przemysław Zieliński"

Podobne prezentacje


Reklamy Google