Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dzień Świętości Życia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dzień Świętości Życia."— Zapis prezentacji:

1 Dzień Świętości Życia

2 Prawo do życia jest dla człowieka prawem najbardziej podstawowym.
Prawo do życia, to znaczy prawo do narodzenia, a potem prawo do istnienia aż do naturalnej śmierci: „dopóki żyję, mam prawo żyć”. Prawo do życia jest dla człowieka prawem najbardziej podstawowym.

3 Świętość życia odnosi się nie tylko do tych, którym przypisano tytuł świętego. Życie już ze swej natury jest podniesione do rangi świętości.

4 W hierarchii wartości samo życie, jego pełne i niepowtarzalne prawo powinno stać na pierwszym miejscu. To jest właśnie prawdziwa natura człowieczeństwa.

5 Życie ludzkie jest święte od poczęcia aż do kresu i każdy człowiek ma prawo oczekiwać absolutnego poszanowania tego swojego podstawowego dobra.

6 Dlaczego życie jest dobrem
Dlaczego życie jest dobrem? To pytanie pojawia się w całej Biblii i już na jej pierwszych stronicach znajduje trafną i zdumiewającą odpowiedź. Życie, które Bóg daje człowiekowi, jest inne i odrębne od życia wszelkich innych stworzeń żyjących, jako, że człowiek, choć jest spokrewniony z prochem ziemi, jest w świecie objawieniem Boga, znakiem Jego obecności, śladem Jego chwały. Człowiek zostaje obdarzony najwyższą godnością, która jest zakorzeniona w wewnętrznej więzi łączącej go ze Stwórcą, jaśnieje w nim odblask rzeczywistości samego Boga. Stwierdza to Księga Rodzaju w pierwszym opisie stworzenia, ukazując człowieka jako szczyt i ukoronowanie stwórczego działania Boga.

7 Życie człowieka pochodzi od Boga, jest Jego darem, Jego obrazem i odbiciem, udziałem w Jego ożywczym tchnieniu. Dlatego Bóg jest jedynym Panem tego życia: człowiek nie może nim rozporządzać.

8 Życie i śmierć człowieka są w ręku Boga
Życie i śmierć człowieka są w ręku Boga. W wielu miejscach mówi o tym Biblia: - „W Jego ręku tchnienie życia i dusza każdego człowieka” – woła Hiob

9 - „To Pan daje śmierć i życie, wtrąca do Szeolu i zeń wyprowadza” – czytamy w 1 Księdze Samuela

10 - „Ja zabijam i Ja sam ożywiam” – mówi Bóg w Księdze Powtórzonego Prawa. Władza sprawowana przez Boga nad życiem człowieka nie jest zagrażająca lecz opiekuńcza pełna troski i miłości.

11 Bronić życia, umacniać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi... Szczególnie trzeba je chronić i otoczyć opieką, gdy jest słabe i kruche – kiedy przychodzi na świat, kiedy jest naznaczone chorobą oraz kiedy opuszcza doczesność, aby osiągnąć wieczność...  

12 W chorobie i cierpieniu człowiek zostaje powołany, aby okazać zawierzenie Bogu i odbudować w sobie głębokie zaufanie do Tego, który „leczy wszystkie niemoce”. Nawet kiedy wydaje się, że nie ma szans na odzyskanie zdrowia, człowiek wierzący jest pełen ufności w ożywiającą moc Boga. Choroba nie pogrąża go w rozpaczy i nie każe mu szukać śmierci.

13 Oskar, bohater książki Erica – Emmanuela Schmidta „Oskar i pani Róża”, ma 10 lat i wie, że umiera.
Ciociu Różo, dlaczego nikt mi nie mówi, że umrę? - Masz rację, Oskarze. Myślę zresztą, że popełnia się ten sam błąd w stosunku do życia w ogóle. Zapominamy, że życie jest kruche, delikatne, że nie trwa wiecznie. Zachowujemy się wszyscy, jakbyśmy byli nieśmiertelni..

14 Oskar zaczyna inaczej patrzeć na czas, który mu pozostał
Oskar zaczyna inaczej patrzeć na czas, który mu pozostał. Zaczyna żyć tak, jakby jeden dzień to było dziesięć lat.

15 W dziewiątym dniu pisze do Pana Boga: 
„Szanowny Panie Boże, Dziękuję, że przyszedłeś. Wybrałeś dobry moment, bo czułem się bardzo źle. Kiedy się obudziłem, pomyślałem, że mam dziewięćdziesiąt lat i obróciłem głowę w stronę okna, żeby popatrzeć na śnieg. I wtedy poczułem, że przychodzisz. Był ranek. Byłem sam jeden na ziemi. Było tak wcześnie, że ptaki jeszcze spały... Zrozumiałem, że jesteś obok. Że zdradzasz mi swój sekret: codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy...

16

17 Człowiek jest stworzeniem Boga i zamysłem Jego Serca. To stwierdzenie oznacza, że człowiek ma nieskończoną wartość, że dla Boga jest ważny jako niepowtarzalna istota.

18 Wspaniały jest Wszechświat, który nas otacza
Wspaniały jest Wszechświat, który nas otacza. Poznawanie natury wzbudza podziw. Jednak wartości życia ludzkiego nie można porównać z niczym na świecie.

19 Każdy z nas jest istotą naprawdę cudowną i niepowtarzalną.
Tylko istota ludzka może myśleć, mówić i przekazywać swoje myśli w różnych językach innym ludziom na całym świecie, i wyrażać językiem piękno sztuki i poezji, muzyki, literatury i teatru, a także wielu innych wyłącznie ludzkich dzieł.

20 A co najważniejsze, tylko istoty ludzkie, tak cenne w oczach Bożych, są zdolne kochać. Miłość każe nam szukać dobra; miłość czyni nas lepszymi.

21 Pokochaj życie. Takie, jakie jest ci dane
Pokochaj życie. Takie, jakie jest ci dane. Ciesz się dzieciństwem, gdy jesteś dzieckiem. Ciesz się młodością, gdy jesteś młody. Ciesz się wiekiem dojrzałym, gdy już dorosłeś. Ciesz się jesienią życia, gdy już się zestarzałeś.

22

23 Pokochaj zimę, podziwiaj cud zimowego krajobrazu, obsypane śniegiem drzewa, czas Bożego Narodzenia

24 Pokochaj wiosnę. Przyglądaj się z radością mokrym pąkom, które nagle pojawiają się na gałęziach. Kiedy zwycięża życie nad martwotą. Kiedy Zmartwychwstanie Pańskie.

25 Pokochaj lato, czas słońca i światła
Pokochaj lato, czas słońca i światła. Czas najdłuższych dni i najkrótszych nocy. Czas dojrzewania zbóż. Czas zesłania Ducha Świętego.

26 Pokochaj jesień, z jej szarugami i tiulami mgieł, z których wyłania się świat na wpół rzeczywisty.

27 Pokochaj każdy dzień, który jest ci dany!

28 O Maryjo, Jutrzenko nowego świata
O Maryjo, Jutrzenko nowego świata. Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia: mężczyzn i kobiety – ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zbitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna Potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj nam łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, abyśmy mogli budować cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. Amen.


Pobierz ppt "Dzień Świętości Życia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google