Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja maturalna z języka polskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja maturalna z języka polskiego"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja maturalna z języka polskiego

2 Informacje ogólne Część ustna egzaminu z języka polskiego ma formę prezentacji Egzamin jest obowiązkowy i wszyscy zdają go na tym samym poziomie Całość trwa 25 minut i składa się z dwóch etapów

3 Informacje ogólne Etap 1. Prezentacja wybranego tematu
Wypowiedź trwa 15 minut. Nie jest przerywana przez egzaminatorów Komisja ocenia sposób ujęcia tematu przez ucznia, merytoryczną wartość jego wypowiedzi. Etap 2. Rozmowa z zespołem egzaminacyjnym Trwa 10 minut. Komisja stawia pytania dotyczące prezentowanego przez ucznia tematu i ocenia jego wypowiedź

4 Wybór tematu Nauczyciel tworzy listę tematów proponowanych na część ustną egzaminu z języka polskiego. Tematy zostają umieszczone na wspólnej liście podzielonej na kategorie Z przygotowanych zagadnień uczeń wybiera jedno, a następnie określa sposób jego realizacji. Jeden temat może zostać wybrany przez kilku uczniów. Pisemną deklarację wyboru tematu prezentacji maturalnej składa się w szkole do Najpóźniej na miesiąc przed egzaminem należy dostarczyć nauczycielowi bibliografię, z której maturzysta zamierza korzystać. Najpóźniej tydzień przed egzaminem należy przedstawić nauczycielowi ramowy plan prezentacji.

5 Nie należy sugerować się wyborem kolegów
Wybór tematu Przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę: Własne zainteresowania Znajomość proponowanych zagadnień Dostępność materiałów pomocniczych oraz literatury podmiotu i przedmiotu Nie należy sugerować się wyborem kolegów

6 Kategorie tematów Literatura
Korespondencja sztuk (związki literatury z innymi dziedzinami sztuki) Język

7 Sposób rozumienia tematu
Właściwe zrozumienie tematu ma wpływ na budowę tezy i dobór literatury podmiotu i przedmiotu Należy zwrócić uwagę na zakres i zasięg tematu: Granice czasowe określone w temacie (np. Obraz kobiety Młodej Polski) Odniesienia do innych tekstów kultury (np. Portret kobiet w literaturze i malarstwie Młodej Polski)

8 Właściwe zrozumienie tematu ma wpływ na budowę tezy i dobór literatury podmiotu i literatury przedmiotu.

9 Budowa konspektu prezentacji maturalnej
Imię i nazwisko Temat Literatura podmiotu Literatura przedmiotu Ramowy plan wypowiedzi Materiały pomocnicze (np. kartka z cytatami, prezentacja w programie PowerPoint ) Podpis (!) – prawy dolny róg kartki Konspekt powinien zmieścić się na jednej stronie formatu A4. Może mieć formę wydruku lub być napisany ręcznie. Należy go przedstawić nauczycielowi najpóźniej na tydzień przed egzaminem.

10 Dobór literatury Bibliografia załącznikowa - spis wszystkich tekstów kultury wykorzystanych do przygotowania prezentacji. Składa się ona z dwóch części: Literatury podmiotu Literatury przedmiotu

11 Literatura podmiotu Literatura podmiotu - bezpośrednie źródła, na których opiera się prezentacja. Teksty poddawane analizie i interpretacji: proza, poezja, dramat, publicystyka, eseje i inne gatunki prasowe Nie należy przesadzać z ilością tekstów - maksymalnie 4 pozycje Prezentacja trwa tylko 15 minut Należy wykazać się znajomością prezentowanych lektur Złota zasada: 1 duża pozycja (np. powieść) reszta utwory mniejsze (liryki, nowele) Dobrze jest sięgać do różnych gatunków Należy rozważyć różne ujęcia zagadnienia, np. bohaterowie pozytywni i negatywni.

12 Literatura przedmiotu
• Literatura przedmiotu – Literaturę przedmiotu stanowią publikacje, które mają pomóc w analizie i interpretacji tekstów kultury, wskazanych w literaturze podmiotu. Są to: opracowania ogólne (encyklopedie, słowniki, leksykony) opracowania szczegółowe (książki, artykuły z czasopism) • Powinno się wybierać w miarę możliwości publikacje najnowsze

13 Ramowy plan wypowiedzi
Określenie problemu (teza) Kolejność prezentowanych treści (argumenty) Wnioski (podsumowanie

14 Teza • Teza określa to, co należy w prezentacji udowodnić • Teza jest zdaniem oznajmującym • Teza nawiązuje do tematu, ale go nie powtarza; stanowi konkretyzację tematu

15 Teza - przykłady Temat: Motyw ogrodu w literaturze. Omów na wybranych przykładach Teza: Ogród jest symbolem miejsca szczęśliwego

16 Teza - przykłady Temat: Portret kobiet w literaturze i malarstwie Młodej Polski. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady Teza: W literaturze i malarstwie Młodej Polski kobieta ukazywana jest jako postać ambiwalentna

17 Kolejność prezentowanych argumentów
• Ważne jest dokładne przemyślenie formy swojego wystąpienia • Kolejność argumentów pomaga w wypowiedzi • Argumenty można podać w punktach, ale można też rozwinąć, uszczegóławiając w podpunktach.

18 Stanowią zwięzłe podsumowanie przytoczonych argumentów
Wnioski Stanowią zwięzłe podsumowanie przytoczonych argumentów

19 Materiały pomocnicze • Użycie materiałów pomocniczych to sposób na uatrakcyjnienie prezentacji (cytaty, reprodukcje dzieł sztuki, nagrania muzyczne itd.) • Trzeba pamiętać, że nie każda prezentacja potrzebuje materiałów dodatkowych, które uatrakcyjnią wypowiedź.

20 Przykładowy konspekt Imię i nazwisko: Filip Kowalski Klasa: III a Temat: Adaptacja filmowa utworu literackiego. Omów na wybranym przykładzie I. Literatura podmiotu 1. Iwaszkiewicz, Jarosław. Panny z Wilka : opowiadania. Wyd. 8. Warszawa Wajda, Andrzej (reż.). Panny z Wilka. [film fabularny na płycie CD] II. Literatura przedmiotu 1. Bąk, Zbigniew. Czas - śmierć - miłość : (czyli o ,,Pannach z Wilka” i ,,Brzezinie” Iwaszkiewicza). „Polonistyka” 1988, nr 8, s Brzozowski, Tadeusz. ,,Panny” okiem kamery rozebrane (o filmowym czytaniu literatury na przykładzie ,,Panien z Wilka’’ Andrzeja Wajdy). „Polonistyka” 1996, nr 5, s Citko, Katarzyna. Tradycja, kultura, egzystencja w „Brzezinie” i „Pannach z Wilka” Andrzeja Wajdy. Kraków Czas i przemijanie jako istota istnienia człowieka w „Pannach z Wilka” A. Wajdy, s Drabarek, Barbara, Rowińska, Izabella. Dzieło filmowe jako tekst kultury : gimnazjum, liceum. Kielce Panny z Wilka, s Gryszkiewicz, Bogusław. ,,Panny z Wilka” Jarosława Iwaszkiewicza jako opowieść o postrzeganiu świata. „Ruch Literacki” 1997, z. 3, s Kuśmierczyk, Seweryn. ,,A śmierć odmiga się w stawie...” : ,,Panny z Wilka” Andrzeja Wajdy. „Twórczość” 1998, nr 7, s Literatura, wiedza o kulturze : encyklopedia szkolna WSiP. Red. Andrzej Makowiecki. Warszawa Adaptacjafilmowa, s Literatura, wiedza o kulturze : encyklopedia szkolna WSiP. Red. Andrzej Makowiecki. Warszawa Utwór literacki, s Rutkowska, Teresa. Pięć nieszczęśliwych kobiet z Wenus i zmęczony mężczyzna z Marsa. "Kwartalnik Filmowy" 1997, nr 18, s Wajda, Andrzej (reż.). Panny z Wilka. Rec. Barbara Mruklik. „Kino” 1979, nr 6, s III. Ramowy plan wypowiedzi Teza Charakterystyczną cechą filmu Wajdy jest przetworzenie wszystkich retorycznych planów opowiadania Iwaszkiewicza Kolejność prezentowanych argumentów 1. Retoryczne plany tekstu kultury (inventio, dispositio, elocutio). 2. Adaptacja filmowa utworu literackiego. 3. Przetworzenie retorycznych planów opowiadania Iwaszkiewicza na język filmu Wajdy. Wnioski Porównując film Wajdy z opowiadaniem Iwaszkiewicza zauważyć można, że reżyser przetworzył wszystkie trzy retoryczne plany tekstu. Z tego powodu filmową przeróbkę Iwaszkiewiczowskich Panien z Wilka nazwać by można przeróbką-hybrydą, łączącą cechy adaptacji i parafrazy. IV. Materiały pomocnicze - cytaty - komputer z programem do odtwarzania pokazu multimedialnego i filmów na dvd


Pobierz ppt "Prezentacja maturalna z języka polskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google