Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezes Zarządu Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezes Zarządu Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego."— Zapis prezentacji:

1

2 Prezes Zarządu Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach aplikacja radcowska w Wałbrzychu. Od 1997 do 2004 roku dyrektor departamentu prawnego spółki giełdowej we Wrocławiu. Od 2001 r. prowadzi kancelarię radcy prawnego. Specjalista prawa podatkowego i gospodarczego. Członek Zarządu Powołana w skład Zarządu z dniem 28 stycznia 2011 Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecna nazwa uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Z VOTUM S.A. związana od lutego 2006 – najpierw jako Kontroler Finansowy, Kierownik Działu Finansowego, Dyrektor Departamentu Organizacyjnego, Dyrektor Finansowy. Członek Zarządu Powołany w skład Zarządu z dniem 28 stycznia 2011 Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2005 r. rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Z VOTUM S.A. związany od kwietnia 2007 roku. Od maja 2010 Prezes Zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, która zrzesza przedsiębiorców z branży odszkodowawczej. Członek Stowarzyszenia dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego ProMotor.

3 Stanowisko Członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A. obejmuje od 2009 roku Posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach odbył aplikację sądową, natomiast w latach aplikację adwokacką. Od roku 1983 prowadzi działalność jako adwokat – początkowo w Zespole Adwokackim w Wałbrzychu, obecnie w prywatnej Kancelarii Adwokackiej Od roku 2006 jest komplementariuszem KAiRP A. Łebek i Wspólnicy sp. k. Jest założycielem i członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Szkolnej w Wałbrzychu Na stanowisko Członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A. powołany w roku Posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, podyplomowych studiów Zarządzanie Finansami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z zakresu podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W roku 1999 otrzymał tytuł MBA (kierunek: zarządzanie strategiczne) nadany przez Polish Open University i Thames Valley University. Został powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A. w roku Posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1997 roku zdobył tytuł Radcy Prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. W latach Prezes Zarządu Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej Invest-Park Od roku 2011 w Kancelarii Adwokackiej Świteńki i Partnerzy w Wałbrzychu Od roku 2011 niezależny Członek Rady Nadzorczej Vantage Development S.A. Na stanowisko Członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A. została powołana w roku Posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentką Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończyła szereg szkoleń w dziedzinie psychologii biznesu, zarządzania, księgowości i finansów. W 1999 roku współzałożycielka firmy DSA Financial Group SA, w której od 2006 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego W latach 2004 – 2010 zatrudniona na stanowisku Prezesa, następnie Wiceprezesa Zarządu CTE S.A. Od 2011r. została Wiceprezesem Zarządu DSA Investment S.A. Była również członkiem kilku rad nadzorczych w spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej DSA. Członek Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej VOTUM S.A. powoływany nieprzerwanie od 2005 roku Posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz Historii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1995 posiada licencję maklera papierów wartościowych. Jest znaczącym akcjonariuszem VOTUM S.A. Jest założycielem i głównym akcjonariuszem DSA Financial Group SA oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej

4 VOTUM S.A. 51 Przez cały okres sprawozdawczy kapitał zakładowy Spółki wynosił PLN i dzielił się na akcji zwykłych na okaziciela, w tym: akcji serii A, akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. DSA FG SA ,68% ,70% Nolmanier Ltd ,00% ,00% Andrzej Dadełło ,33% ,33% Quercus TFI ,00% ,00% Pozostali ,99% ,97%

5

6 Przychody ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto przypisana akcjonariuszom niekontrolującym1857 Zysk (strata) netto podmiotu dominującego Aktywa razem Zobowiązania razem w tym zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał podstawowy1 200 Liczba udziałów/akcji w sztukach Wartość księgowa na akcję (zł/euro)1,401,47 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0,320,36 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

7 [1] [1] r. spółka Redeem sp. z o.o. należąca do segmentu windykacja została zbyta na rzecz DSA FG S.A. Przychody ze sprzedaży: zewnętrznych klientów Sprzedaż między segmentami Zysk/ (strata) netto segmentu Suma aktywów segmentu Segmenty operacyjne podzielone są zgodnie z rodzajem sprzedawanych usług w spółkach grupy kapitałowej. Wyszczególniono: Odszkodowania - usługi związane z pośredniczeniem w pozyskiwaniu odszkodowań za szkody osobowe Do tej grupy zaliczane są spółki: VOTUM S.A., VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s., VOTUM Centrum Odškodnění, a.s., KAiRP A. Łebek i Wspólnicy sp. k. Usługi rehabilitacyjne - w segmencie tym znajduje się Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. wraz z nabytym przedsiębiorstwem A&S Studio Paweł Adamkiewicz

8 Rentowność EBITDA15%18%15% Rentowność działalności operacyjnej13%16%13% Rentowność brutto13%15%13% Rentowność netto10%12%10% Rentowność kapitału własnego (ROE)23%26%84% Rentowność aktywów ogółem (ROA)13%14%20%

9 Przychody ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Zobowiązania razem w tym zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał podstawowy1 200 Liczba udziałów/akcji w sztukach Wartość księgowa na akcję (zł/euro)1,41 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0,360,27 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej17866 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

10 NINIEJSZY MATERIAŁ MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY. VOTUM S.A. NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DECYZJE PODJĘTE NA JEGO PODSTAWIE. W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI ZWIĄZANYMI ZE SPÓŁKĄ PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM RELACJI INWESTORSKICH.


Pobierz ppt "Prezes Zarządu Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google