Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezes Zarządu Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezes Zarządu Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego."— Zapis prezentacji:

1

2 Prezes Zarządu Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993-1996 aplikacja radcowska w Wałbrzychu. Od 1997 do 2004 roku dyrektor departamentu prawnego spółki giełdowej we Wrocławiu. Od 2001 r. prowadzi kancelarię radcy prawnego. Specjalista prawa podatkowego i gospodarczego. Członek Zarządu Powołana w skład Zarządu z dniem 28 stycznia 2011 Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecna nazwa uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Z VOTUM S.A. związana od lutego 2006 – najpierw jako Kontroler Finansowy, Kierownik Działu Finansowego, Dyrektor Departamentu Organizacyjnego, Dyrektor Finansowy. Członek Zarządu Powołany w skład Zarządu z dniem 28 stycznia 2011 Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2005 r. rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Z VOTUM S.A. związany od kwietnia 2007 roku. Od maja 2010 Prezes Zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, która zrzesza przedsiębiorców z branży odszkodowawczej. Członek Stowarzyszenia dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego ProMotor.

3 Stanowisko Członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A. obejmuje od 2009 roku Posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1977-1979 odbył aplikację sądową, natomiast w latach 1980-1983 aplikację adwokacką. Od roku 1983 prowadzi działalność jako adwokat – początkowo w Zespole Adwokackim w Wałbrzychu, obecnie w prywatnej Kancelarii Adwokackiej Od roku 2006 jest komplementariuszem KAiRP A. Łebek i Wspólnicy sp. k. Jest założycielem i członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Szkolnej w Wałbrzychu Na stanowisko Członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A. powołany w roku 2006. Posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, podyplomowych studiów Zarządzanie Finansami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z zakresu podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W roku 1999 otrzymał tytuł MBA (kierunek: zarządzanie strategiczne) nadany przez Polish Open University i Thames Valley University. Został powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A. w roku 2009. Posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1997 roku zdobył tytuł Radcy Prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. W latach 1997-2011 Prezes Zarządu Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej Invest-Park Od roku 2011 w Kancelarii Adwokackiej Świteńki i Partnerzy w Wałbrzychu Od roku 2011 niezależny Członek Rady Nadzorczej Vantage Development S.A. Na stanowisko Członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A. została powołana w roku 2012. Posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentką Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończyła szereg szkoleń w dziedzinie psychologii biznesu, zarządzania, księgowości i finansów. W 1999 roku współzałożycielka firmy DSA Financial Group SA, w której od 2006 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego W latach 2004 – 2010 zatrudniona na stanowisku Prezesa, następnie Wiceprezesa Zarządu CTE S.A. Od 2011r. została Wiceprezesem Zarządu DSA Investment S.A. Była również członkiem kilku rad nadzorczych w spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej DSA. Członek Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej VOTUM S.A. powoływany nieprzerwanie od 2005 roku Posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz Historii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1995 posiada licencję maklera papierów wartościowych. Jest znaczącym akcjonariuszem VOTUM S.A. Jest założycielem i głównym akcjonariuszem DSA Financial Group SA oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej

4 VOTUM S.A. 51 Przez cały okres sprawozdawczy kapitał zakładowy Spółki wynosił 1 200 000 PLN i dzielił się na 12 000 000 akcji zwykłych na okaziciela, w tym: 10 000 000 akcji serii A, 2 000 000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. DSA FG SA5 121 43242,68%5 243 80143,70% Nolmanier Ltd3 000 00025,00%3 000 00025,00% Andrzej Dadełło1 000 0008,33%1 000 0008,33% Quercus TFI600 3475,00%600 3475,00% Pozostali2 278 22118,99%2 155 85217,97%

5

6 Przychody ze sprzedaży38 30935 660 Koszty działalności operacyjnej33 44129 997 Zysk (strata) na działalności operacyjnej4 7925 491 Zysk (strata) brutto5 0075 527 Zysk (strata) netto3 8704 308 Zysk (strata) netto przypisana akcjonariuszom niekontrolującym1857 Zysk (strata) netto podmiotu dominującego3 8524 251 Aktywa razem30 27632 744 Zobowiązania razem13 51215 094 w tym zobowiązania krótkoterminowe10 41311 843 Kapitał własny16 76417 650 Kapitał podstawowy1 200 Liczba udziałów/akcji w sztukach12 000 000 Wartość księgowa na akcję (zł/euro)1,401,47 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0,320,36 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 0911 353 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 885-4 293 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 1746 089

7 [1] [1] 30.12.2010r. spółka Redeem sp. z o.o. należąca do segmentu windykacja została zbyta na rzecz DSA FG S.A. Przychody ze sprzedaży:39 5254 292-5 50938 308 zewnętrznych klientów34 0254 2424138 308 Sprzedaż między segmentami5 500 50-5 550 - Zysk/ (strata) netto segmentu3 502266843 852 Suma aktywów segmentu30 64210 921-11 28630 276 Segmenty operacyjne podzielone są zgodnie z rodzajem sprzedawanych usług w spółkach grupy kapitałowej. Wyszczególniono: Odszkodowania - usługi związane z pośredniczeniem w pozyskiwaniu odszkodowań za szkody osobowe Do tej grupy zaliczane są spółki: VOTUM S.A., VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s., VOTUM Centrum Odškodnění, a.s., KAiRP A. Łebek i Wspólnicy sp. k. Usługi rehabilitacyjne - w segmencie tym znajduje się Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. wraz z nabytym przedsiębiorstwem A&S Studio Paweł Adamkiewicz

8 Rentowność EBITDA15%18%15% Rentowność działalności operacyjnej13%16%13% Rentowność brutto13%15%13% Rentowność netto10%12%10% Rentowność kapitału własnego (ROE)23%26%84% Rentowność aktywów ogółem (ROA)13%14%20%

9 Przychody ze sprzedaży28 69026 526 Koszty działalności operacyjnej25 52122 876 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 3 174 3 612 Zysk (strata) brutto5 2204 184 Zysk (strata) netto4 3493 271 Aktywa razem25 07226 454 Zobowiązania razem8 1559 566 w tym zobowiązania krótkoterminowe6 9838 733 Kapitał własny16 91716 888 Kapitał podstawowy1 200 Liczba udziałów/akcji w sztukach12 000 000 Wartość księgowa na akcję (zł/euro)1,41 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0,360,27 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej17866 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej517-4 822 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 5036 903

10 NINIEJSZY MATERIAŁ MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY. VOTUM S.A. NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DECYZJE PODJĘTE NA JEGO PODSTAWIE. W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI ZWIĄZANYMI ZE SPÓŁKĄ PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM RELACJI INWESTORSKICH.


Pobierz ppt "Prezes Zarządu Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google