Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AkcjonariuszeLiczba akcji Udział w liczbie głosów na WZA DSA Financial Group S.A.5 121 43242,68% Nolmanier Limited3 000 00025,00% Andrzej Dadełło1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AkcjonariuszeLiczba akcji Udział w liczbie głosów na WZA DSA Financial Group S.A.5 121 43242,68% Nolmanier Limited3 000 00025,00% Andrzej Dadełło1."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5 AkcjonariuszeLiczba akcji Udział w liczbie głosów na WZA DSA Financial Group S.A ,68% Nolmanier Limited ,00% Andrzej Dadełło ,33% Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - Fundusz QUERCUS Absolute Return FIZ ,00% Udziałowcy mniejszościowi ,99% Razem %

6 VOTUM S.A. Votum Centrum Odškodnenia, a.s. Adres: Čulenova 5, Bratysława, Słowacja Przedmiot działalności: Usługi odszkodowawcze Kapitał podstawowy: PLN Udział % VOTUM S.A. w kapitale: 100% VOTUM-RehaPlus S.A. Adres: Golikówka 6, Kraków, Polska Przedmiot działalności: Usługi rehabilitacyjne Kapitał podstawowy: PLN Udział % VOTUM S.A. w kapitale: 96% Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A.Łebek i Wspólnicy s.k. Adres: Wyścigowa 56i, Wrocław, Polska Przedmiot działalności: Usługi prawnicze i odszkodowawcze Kapitał podstawowy: PLN Udział % VOTUM S.A. w kapitale: 99% Votum Centrum Odškodnění, a.s. Adres: Hrnciska 587/8, Brno Czechy Przedmiot działalności: Usługi odszkodowawcze Kapitał podstawowy: PLN Udział % VOTUM S.A. w kapitale: 100%

7 Wyszczególnienie – – PLN (w tys.) Przychody ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto przypisana akcjonariuszom niekontrolującym 4815 Zysk (strata) netto podmiotu dominującego Aktywa razem Zobowiązania razem w tym zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał podstawowy Liczba udziałów/akcji w sztukach Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,470,99 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,44 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

8 Wyszczególnienie – – PLN (w tys.) Przychody ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Zobowiązania razem w tym zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał podstawowy Liczba udziałów/akcji w sztukach Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,51,3 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,370,46 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

9

10

11

12 Rodzaj asortymentu Działalność kontynuowana Wyłączenia konsolidacyjne Ogółem odszkodowaniarehabilitacja Przychody ze sprzedaży: Sprzedaż od zewnętrznych klientów Sprzedaż między segmentami Koszty segmentu Zysk/ (strata) segmentu Suma aktywów segmentu [1] [1] r. spółka Redeem sp. z o.o. należąca do segmentu windykacja została zbyta na rzecz DSA FG S.A.

13 Rentowność EBITDA 17%14% Rentowność działalności operacyjnej (EBIT) 14%12% Rentowność kapitału własnego (ROE) 30%44%100% Rentowność aktywów ogółem (ROA) 16%20%21% Rentowność netto 11% 9%

14

15 Prognoza 2011Wyniki za 2011Realizacja (w %) Przychody ze sprzedaży netto % Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) % EBITDA % Zysk netto %


Pobierz ppt "AkcjonariuszeLiczba akcji Udział w liczbie głosów na WZA DSA Financial Group S.A.5 121 43242,68% Nolmanier Limited3 000 00025,00% Andrzej Dadełło1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google