Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AkcjonariuszeLiczba akcji Udział w liczbie głosów na WZA DSA Financial Group S.A.5 121 43242,68% Nolmanier Limited3 000 00025,00% Andrzej Dadełło1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AkcjonariuszeLiczba akcji Udział w liczbie głosów na WZA DSA Financial Group S.A.5 121 43242,68% Nolmanier Limited3 000 00025,00% Andrzej Dadełło1."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5 AkcjonariuszeLiczba akcji Udział w liczbie głosów na WZA DSA Financial Group S.A.5 121 43242,68% Nolmanier Limited3 000 00025,00% Andrzej Dadełło1 000 0008,33% Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - Fundusz QUERCUS Absolute Return FIZ 600 3475,00% Udziałowcy mniejszościowi2 278 22118,99% Razem12 000 000100%

6 VOTUM S.A. Votum Centrum Odškodnenia, a.s. Adres: Čulenova 5, Bratysława, Słowacja Przedmiot działalności: Usługi odszkodowawcze Kapitał podstawowy: 661 900 PLN Udział % VOTUM S.A. w kapitale: 100% VOTUM-RehaPlus S.A. Adres: Golikówka 6, Kraków, Polska Przedmiot działalności: Usługi rehabilitacyjne Kapitał podstawowy: 5 000 000 PLN Udział % VOTUM S.A. w kapitale: 96% Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A.Łebek i Wspólnicy s.k. Adres: Wyścigowa 56i, Wrocław, Polska Przedmiot działalności: Usługi prawnicze i odszkodowawcze Kapitał podstawowy: 66 000 PLN Udział % VOTUM S.A. w kapitale: 99% Votum Centrum Odškodnění, a.s. Adres: Hrnciska 587/8, Brno Czechy Przedmiot działalności: Usługi odszkodowawcze Kapitał podstawowy: 829 800 PLN Udział % VOTUM S.A. w kapitale: 100%

7 Wyszczególnienie 01.01.2011 – 31.12.201101.01.2010 – 31.12.2010 PLN (w tys.) Przychody ze sprzedaży 48 53147 534 Koszty działalności operacyjnej 41 24840 296 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 0176 794 Zysk (strata) brutto 6 9306 591 Zysk (strata) netto 5 3125 310 Zysk (strata) netto przypisana akcjonariuszom niekontrolującym 4815 Zysk (strata) netto podmiotu dominującego 5 2645 295 Aktywa razem 32 74426 936 Zobowiązania razem 15 09415 027 w tym zobowiązania krótkoterminowe 11 84311 570 Kapitał własny 17 65011 909 Kapitał podstawowy 1 200 Liczba udziałów/akcji w sztukach 12 000 000 Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,470,99 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,44 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 3276 930 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 954-769 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 815-4 094

8 Wyszczególnienie 01.01.2011 – 31.12.201101.01.2010 – 31.12.2010 PLN (w tys.) Przychody ze sprzedaży 36 22538 873 Koszty działalności operacyjnej 31 21231 812 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 9346 750 Zysk (strata) brutto 5 6695 826 Zysk (strata) netto 4 4234 582 Aktywa razem 26 45421 138 Zobowiązania razem 9 5668 873 w tym zobowiązania krótkoterminowe 8 7338 438 Kapitał własny 16 88812 265 Kapitał podstawowy 1 200 Liczba udziałów/akcji w sztukach 12 000 000 Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,51,3 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,370,46 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 1566 095 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 227-2 051 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 871-3 001

9

10

11

12 Rodzaj asortymentu Działalność kontynuowana Wyłączenia konsolidacyjne Ogółem odszkodowaniarehabilitacja Przychody ze sprzedaży:48 9725 4325 63648 768 - Sprzedaż od zewnętrznych klientów43 3365 432 -48 768 - Sprzedaż między segmentami5 636 - - Koszty segmentu42 0754 8875 21241 750 Zysk/ (strata) segmentu6 424594 -7 018 Suma aktywów segmentu32 76910 09010 11432 745 [1] [1] 30.12.2010r. spółka Redeem sp. z o.o. należąca do segmentu windykacja została zbyta na rzecz DSA FG S.A.

13 201120102009 Rentowność EBITDA 17%14% Rentowność działalności operacyjnej (EBIT) 14%12% Rentowność kapitału własnego (ROE) 30%44%100% Rentowność aktywów ogółem (ROA) 16%20%21% Rentowność netto 11% 9%

14

15 Prognoza 2011Wyniki za 2011Realizacja (w %) Przychody ze sprzedaży netto 47 89748 531101% Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 6 2747 017112% EBITDA 7 5638 231109% Zysk netto 5 1725 264102%


Pobierz ppt "AkcjonariuszeLiczba akcji Udział w liczbie głosów na WZA DSA Financial Group S.A.5 121 43242,68% Nolmanier Limited3 000 00025,00% Andrzej Dadełło1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google