Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej OŚRODEK METEOROLOGII OŚRODEK METEOROLOGII wykonuje specjalistyczną ocenę w różnych skalach przestrzennych i stopniach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej OŚRODEK METEOROLOGII OŚRODEK METEOROLOGII wykonuje specjalistyczną ocenę w różnych skalach przestrzennych i stopniach."— Zapis prezentacji:

1 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej OŚRODEK METEOROLOGII OŚRODEK METEOROLOGII wykonuje specjalistyczną ocenę w różnych skalach przestrzennych i stopniach szczegółowości w różnych skalach przestrzennych i stopniach szczegółowości.

2 I. SKALA REGIONALNA INFORMACJE W SKALI REGIONALNEJ (KRAJOWEJ) OBEJMUJĄ: A. A. prędkości wiatru w m/s 1. określenie wartości średniej rocznej i sezonowych (dla czterech pór roku) prędkości wiatru w m/s na dowolnej wysokości z zakresu poziomów m n.p.gr. i terenu otwartego (klasa szorstkości 0-1, uzyskane na podstawie wieloletnich danych pomiarowych ze stacji meteorologicznych pracujących w standardach Światowej Organizacji Meteorologicznej. Każda ze stacji reprezentuje charakterystyczną strukturę pola wiatru, na podstawie którego obliczana jest także prędkość wiatru dla rejonu wskazanego przez przyszłego inwestora;

3 B. Zakres informacji jak w punkcie A, lecz dla wybranego przez Ośrodek Meteorologii IMGW rejonu na życzenie przyszłego inwestora. energii wiatru brutto w kWh z 1 m 2 2. określenie średniej rocznej i sezonowych wielkości energii wiatru brutto w kWh z 1 m 2 powierzchni nakreślonej skrzydłami siłowni wiatrowej na wymienionych wysokościach i w terenie otwartym (klasa szorstkości 0-1) dla rejonu wskazanego przez przyszłego inwestora.

4 II. SKALA LOKALNA INFORMACJE W SKALI LOKALNEJ OBEJMUJĄ: A. 1. wizualną ocenę terenu wskazanego przez przyszłego inwestora lub wybranego przez eksperta IMGW pod kątem doboru optymalnego miejsca lokalizacji siłowni wiatrowej (wiatrowych), w przypadku uzyskania pozytywnych wyników pierwszego etapu ekspertyzy, 2. wybór proponowanej (proponowanych) lokalizacji uzasadniany jest w specjalistycznym opracowaniu przekazywanym Zleceniodawcy.

5 B. 1.Szczegółową oceną zasobów energii wiatru dla wybranego miejsca lokalizacji jednej siłowni lub farmy obliczoną przy zastosowaniu specjalnego (duńskiego) programu matematyczno-fizycznego WAsP, w tym: trójwymiarową mapę identyfikującą położenie lokalizacji przyszłej elektrowni wiatrowEJ, histogram prędkości wiatru obliczony teoretycznym rozkładem Weibulla; określenie zasobów energii użytecznej wiatru brutto w W/m 2, na wysokościach od m n.p.gr. oraz ich wielkości w rozbiciu na dwanaście kierunków wiatru roczną produkcję energii brutto w MWh dla wybranych typów siłowni wiatrowych pod warunkiem dostarczenia krzywej mocy dla proponowanego typu siłowni.

6 Na kolejnych obrazach pokazano: 1. Przykład terenu o bardzo dobrych walorach energetycznych oraz poprawnie zlokalizowaną siłownię wiatrową. Leon Rybczyński Autor zdjęcia wykonanego z samolotu: Leon Rybczyński 2. Przykład terenu o niekorzystnych walorach energetycznych wiatru. Autor zdjęcia wykonanego podczas wizji lokalnej terenu: Michał Kowalewski- Ośrodek Meteorologii

7

8 Teren mniej korzystny

9 Wyniki ekspertyzy badawczej prezentowane są w postaci tabel, wykresów oraz komentarza merytorycznego w oparciu o wieloletnie serie danych pomiarowych oraz cechy lokalne danego obszaru. Jedynie tak opracowane dane stanowią miarodajną podstawę oceny zasobów energii wiatru. Tylko informacja oparta na długich seriach pomiarowych jest merytorycznie poprawną i wiarygodną, bowiem uwzględnia wieloletnią zmienność prędkości i energii wiatru, które to elementy wykazują w naszym klimacie bardzo duże różnice z roku na rok. Tylko informacja oparta na długich seriach pomiarowych jest merytorycznie poprawną i wiarygodną, bowiem uwzględnia wieloletnią zmienność prędkości i energii wiatru, które to elementy wykazują w naszym klimacie bardzo duże różnice z roku na rok. Jednoroczne serie danych pomiarowych nie upoważniają do wiarygodnej oceny zasobów energii wiatru w danym rejonie.

10 PRZYKŁADOWE ELEMENTY OPRACOWAŃ

11 Zmienność z roku na rok średniej rocznej prędkości wiatru w m/s w okresie na wysokości 30 m nad pow. gruntu oraz tendencje wieloletnie

12 Średnia prędkość wiatru w m/s na wybranych wysokościach (np. 30 i 50 m n. p. gr.) dla terenu otwartego i klasy szorstkości w miejscowości X: Pory rokuWysokość 30 mWysokość 50 m Wiosna5,45,9 Lato4,85,2 Jesień5,96,4 Zima6,26,8 Rok5,66,1 Użyteczna energia brutto w kWh z jednego m2 powierzchni zakreślonej skrzydłami siłowni na wys. 30 i 50 m n. p. gr. w terenie otwartym i klasie szorstkości 0-1 w miejscowości X: Pory rokuWysokość 30 mWysokość 50 m Wiosna Lato Jesień Zima Rok

13 V (w %) < > Suma Częstość występowania klas prędkości wiatru v (m/s) z poszczególnych kierunków dla rejonu przewidzianego pod lokalizację siłowni wiatrowej obliczona rozkładem Weibulla.

14 Roczna częstość występowania wiatru z poszczególnych kierunków z poszczególnych kierunków Kierunki wiatru (stopnie) Częstość w % 4,27,57,36,35,57,111,113,112,813,86,54,6

15 Ukształtowanie terenu w okolicy posadowienia siłowni wiatrowej Mapa przedstawia obszar 400 km2. Ze względu na wymogi modelu, stopień generalizacji wzrasta w miarę oddalania się od punktu centralnego.

16 Róża wiatru dla stacji meteorologicznej. Okres: Okręgi poprowadzone są co 5%. Rozkład prędkości wiatru mierzonej na stacji meteorologicznej. Słupkami przedstawiono rozkład empiryczny, linią ciągłą – rozkład teoretyczny Weibulla, oś pozioma – prędkości wiatru co 1m/s, oś pionowa – częstość (%).

17 Energia użyteczna wiatru dla przykładowych wysokości i typu siłowni oraz procentowy udział energii wiatru z dwunastu kierunków w wybranym miejscu pod lokalizację siłowni wiatrowej: Oznaczenia: % - częstość występowania wiatru z danego sektora, E% - procentowy udział użytecznej energii wiatru z poszczególnych kierunków, A, k - współczynniki rozkładu Weibulla,, M – średnia prędkość wiatru, E – energia użyteczna a W/m 2 Charakterystyki prędkości i energii wiatru na wybranych wysokościach 60m n. p. g. M=5,5 m/s E=186 W/m 2 80m n. p. g. M=6,1 m/s E=243 W/m 2 SektorAK%E%SektorAK%E% 05,32,186,64,105,82,356,64,1 304,92,156,83,4305,52,326,83,6 605,91,965,85,4606,62,105,85,4 904,61,936,22,8905,12,076,22,9 1205,82,037,36,21206,32,177,36,0 1506,42,277,78,21507,02,417,77,9 1806,42,257,37,71807,22,377,38,0 2106,72,3210,512,32107,52,4510,512,4 2406,82,3114,016,72407,72,4714,017,4 2707,02,1612,216,32707,82,3012,215,7 3007,02,228,311,13007,92,338,311,1 3305,72,137,35,73306,32,287,35,7 Razem6,22,09Razem6,92,21

18 Porównanie produkcji energii dla przykładowych siłowni wiatrowych możliwych do lokalizacji na wskazanym terenie. Typ moc[kW] wys[m] v[m/s] E [W/m 2 ] Moc[GWh/rok] siłowni ENERCON E min. wys. siłowni 70 5, ,126 max. wys. siłowni 108 6, ,416 ERICON E min. wys. siłowni 58 5, ,923 max. wys. siłowni 113 6, ,624 VESTAS V min. wys. siłowni 80 5, ,642 max. wys. siłowni 105 6, ,493 VESTAS V min. wys. siłowni 60 5, ,060 max. wys. siłowni 100 6, ,175 VESTAS V min. wys. siłowni 60 5, ,993 max. wys. siłowni 78 5, ,529

19 Zależność użytecznej energii wiatru (W/m2) od wysokości nad poziom grunt Zależność prędkości wiatru (m/s) od wysokości nad poziom gruntu

20 NAZWY STREF: I wybitnie korzystna II bardzo korzystna III korzystna IV mało korzystna V niekorzystna

21 WAŻNE INFORMACJE Informacja dla decydentów finansowych i inwestorów Informacja dla decydentów finansowych i inwestorów Ośrodek Meteorologii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że we wszystkich opracowaniach dotyczących oceny zasobów energii wiatru wykorzystane są pomiary prędkości i kierunków wiatru prowadzone na stacjach meteorologicznych zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Meteorologicznej. Równocześnie informujemy, że Urząd Komitetu Integracji Europejskiej potwierdził przyznanie przez Komisję Europejską dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej statusu Mandated Body Ośrodek Meteorologii IMGW nie uwzględnia w swych standardowych opiniach zagadnień związanych z planami zagospodarowania przestrzennego danego rejonu oraz wymogów ochrony środowiska obowiązujących na danym obszarze Ośrodek Meteorologii IMGW nie uwzględnia w swych standardowych opiniach zagadnień związanych z planami zagospodarowania przestrzennego danego rejonu oraz wymogów ochrony środowiska obowiązujących na danym obszarze Przy składaniu zamówienia należy podać nr NIP i wyrazić zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Przy składaniu zamówienia należy podać nr NIP i wyrazić zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Zamówienia prosimy przesyłać na adres: Dr hab. Halina Lorenc, prof. IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ośrodek Meteorologii ul. Podleśna Warszawa tel. (22) fax. (22) lub sekretariat


Pobierz ppt "Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej OŚRODEK METEOROLOGII OŚRODEK METEOROLOGII wykonuje specjalistyczną ocenę w różnych skalach przestrzennych i stopniach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google