Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólne wiadomości na temat księgi. Piotr Jakubowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólne wiadomości na temat księgi. Piotr Jakubowski."— Zapis prezentacji:

1 Ogólne wiadomości na temat księgi. Piotr Jakubowski

2 W Biblii odnajdziemy kilka ksiąg mądrościowych. Ogólne wiadomości o Księdze Przysłów. Wprowadzenie. – Piotr Jakubowski2

3 PRZYSŁOWIA CZYTAM, ABY POZNAĆ: Mądrość Karność Słowo Wychowanie : Prawość, rzetelność, uczciwość. Rozwagę Rozsądek Wiedzę Prz 1,1-6 Przysłowia Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego, podane po to, 2 by mądrość osiągnąć i karność, pojąć słowa rozumne, 3 zdobyć staranne wychowanie: prawość, rzetelność, uczciwość; 4 prostaczkom udzielić rozwagi, a młodym - rozsądku i wiedzy. 5 Mądry, słuchając, pomnaża swą wiedzę, rozumny nabywa biegłości: 6 jak pojąć przysłowie i zdanie, słowa i zagadki mędrców. Ogólne wiadomości o Księdze Przysłów. Wprowadzenie. – Piotr Jakubowski3

4 מָשָׁל maszal Przysłowie, porównanie, aforyzm, sentencja o charakterze religijno-moralnym, zagadka, dowcip, pouczające powiedzenie. Krótkie powiedzenia ludowe, które mają na celu wyrazić, w sposób jak najbardziej zrozumiały, prawdę, mądrość lub pouczenia. Krótka wypowiedź mówiąca o długim doświadczeniu …aby łatwo zapamiętać pouczenie. Ogólne wiadomości o Księdze Przysłów. Wprowadzenie. – Piotr Jakubowski4

5 SALOMON Napisał 3000 przysłów - 1 Krl 5,12 Najmądrzejszy spośród ludzi - 1 Krl 5,10 Panował w latach: 971- 931, dlatego można powiedzieć, że przysłowia powstały w X w. przed Chr. Prz 25-29 zostały napisane przez Salomona, ale zredagowane zostały przez ludzi Ezechiasza w latach: 728-699 - Prz 25,1 Bóg jest autorem Pisma Świętego - 2Tm 3,16 5

6 6 Wszelkie Pismo jest od Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości 2Tm 3:16

7 Ostatecznej redakcji księgi dokonano w III wieku przed Chr. Najmłodszym fragmentem księgi jest Prz 1-9 Prz 10,1-22,16: około VIII w. przed Chr. Prz 22,17 - 24,34: wcześniej niż XI w przed Chr. 7

8 Prz 25-29: 716-687 przed Chr. Prz 30,1-14: po 538 przed. Chr. Prz 31,10-31: powstał w momencie redagowania całości księgi 8

9 Ojcowskie pouczenia mądrościowe - Zwrot mój synu charakterystyczny dla Prz 1-9 pojawia się w Prz 1-7 aż 15 razy! Wypowiadany w liczbie mnogiej przez Salomona 4 razy: 4 44 4,1; 5,7; 7,24; 8,32 Wskazuje na zorganizowany system nauczania Nauki przekazywane przez ojca i matkę -fundament edukacji szkolnej Ogólne wiadomości o Księdze Przysłów. Wprowadzenie. – Piotr Jakubowski9

10 NOWY TESTAMENT Rz 3,15 Hbr 12,5-6 Ap 3,19 J 4,6 1 P 5,5 Rz 12,20 2 P 2,22 KSIĘGA PRZYSŁÓW Ogólne wiadomości o Księdze Przysłów. Wprowadzenie. – Piotr Jakubowski10 1,16 3, 11-12 3, 11-12 3,34 3,34 25,21-22 26,11

11 Tradycyjna definicja: Zdolność używania wiedzy we właściwy sposób Biblijna definicja: Mądrość świata 1 Kor 2,1-8; J 3,13-18 Jezus Chrystus jest Mądrością Boga Prz 8, 22-31; 1 Kor 1,24.30; Kol 2,3 Ogólne wiadomości o Księdze Przysłów. Wprowadzenie. – Piotr Jakubowski11

12 Występuje w Księdze: 42 razy Oznacza najczęściej: Co należy, a czego nie można mówić i robić w różnych sytuacjach życiowych Naukę rozwiązywania trudnych problemów, tak by odnieść sukces Nie jest tym samym co inteligencją ( ona jest jedynie jej częścią, np. Prz 30,24-28) Ogólne wiadomości o Księdze Przysłów. Wprowadzenie. – Piotr Jakubowski12

13 Ogólne wiadomości o Księdze Przysłów. Wprowadzenie. – Piotr Jakubowski13 Kluczem do zrozumienia oraz posiadania w życiu mądrości jest Bojaźń Boża Początkiem mądrości jest Bojaźń Boża Prz 1,7

14 Bojaźń Boża sprawia, że Hebrajska koncepcja mądrości jest wyjątkowa: Mądry się boi, od złego ucieka, a głupi się unosi, czuje się pewnym. Prz 14,16 Bojaźń Boża jest szkołą mądrości Prz 15,33 Mądrość w Biblijnym znaczeniu to przede wszystkim właściwa relacja człowieka do Boga. Ogólne wiadomości o Księdze Przysłów. Wprowadzenie. – Piotr Jakubowski14

15 Mądrość jest opisywana przez: Rzeczywistość stworzoną Prz 8,22-26 Stwórca wszystkich rzeczy Prz 8,27-29 Ulubienica Boga Prz 8,30-31 Ogólne wiadomości o Księdze Przysłów. Wprowadzenie. – Piotr Jakubowski15

16 Mądrością jest przede wszystkim oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, a także być posłusznym Jego naukom! Ogólne wiadomości o Księdze Przysłów. Wprowadzenie. – Piotr Jakubowski16 J 1, 1-2; Kol 1, 15-19

17 Należy mieć własny, zorganizowany system przekładania zdobywanej wiedzy na konkretne postawy życiowe Koh 12,9 Poświęcić miesiąc czasu na przeczytanie całej księgi! Ogólne wiadomości o Księdze Przysłów. Wprowadzenie. – Piotr Jakubowski17

18 1. P aralelizm synonimiczny 2. P aralelizm antytetyczny 3. P aralelizm syntetyczny Ogólne wiadomości o Księdze Przysłów. Wprowadzenie. – Piotr Jakubowski18 Poeta wyraża swoją myśl w połączonych ze sobą paralelnie dwu, trzech lub czterech członach wiersza.

19 1. Paralelizm synonimiczny Ogólne wiadomości o Księdze Przysłów. Wprowadzenie. – Piotr Jakubowski19 Drugi człon wiersza powtarza innymi słowami myśl wyrażoną w członie pierwszym, np.: Dla szyderców gotowe są baty, a chłosta na plecy głupiego Prz 19,29

20 2. Paralelizm antytetyczny Ogólne wiadomości o Księdze Przysłów. Wprowadzenie. – Piotr Jakubowski20 Drugi człon wiersza wyraża myśl przeciwną do myśli zawartej w członie pierwszym, np.: Mądry syn radością ojca, strapieniem dla matki syn głupi Prz 10,1

21 3. Paralelizm syntetyczny Ogólne wiadomości o Księdze Przysłów. Wprowadzenie. – Piotr Jakubowski21 Drugi człon wiersza uzupełnia myśl wyrażoną w członie pierwszym, np.: Na konia bat, osłowi wędzidło, kij natomiast na plecy głupiego Prz 26,1

22 Mądrość i Głupota Prz 1-9 Przysłowia Salomona Prz 10-24 (napisane i ułożone przez niego samego ) Przysłowia Salomona Prz 25-29 (uporządkowane przez ludzi Hezekiasza ) Słowa Agura Prz 30,1-14 Przysłowia liczbowe Prz 30,15-33 Słowa Lemuela Prz 31,1-9 Pochwała dzielnej kobiety Prz 31,10-31 Ogólne wiadomości o Księdze Przysłów. Wprowadzenie. – Piotr Jakubowski22

23 Księga Przysłów wskazuje na TRZY TYPY LUDZI, którzy koniecznie potrzebują w swoim życiu Mądrości. Ogólne wiadomości o Księdze Przysłów. Wprowadzenie. – Piotr Jakubowski23 Prostacy - פְּתָיִם Szydercy - לֵצִים Głupcy - כְסִילִים Prz 1,22

24 1. Prostacy Ogólne wiadomości o Księdze Przysłów. Wprowadzenie. – Piotr Jakubowski24 -wierzą i pokładają ufność we wszystkich i we wszystkim oraz brakuje im bystrości umysłu Prz 14,15 - s- s- s- są łatwowierni i postępują lekkomyślnie Prz 7,7 - są nierozważni i nie dostrzegają zagrażającego im zła, dlatego dają się jemu zwieść Prz 22,3

25 2. Szydercy Ogólne wiadomości o Księdze Przysłów. Wprowadzenie. – Piotr Jakubowski25 Szydercy kpią sobie z Bożej mądrości: - ponieważ ona jest dla nich zbyt trudna do zrozumienia Prz 14,6 -n-n-n-nie chcą jej przyjąć, gdyż sądzą, iż wszystko wiedzą Prz 21,24 - nie słucha nagany Prz 13,1 Hebrajskie słowo szyderca oznacza dosłownie tego, co otwiera swoje usta.

26 3. Głupcy Ogólne wiadomości o Księdze Przysłów. Wprowadzenie. – Piotr Jakubowski26 Głupcem jest ten, kto jest ociężały w swym postępowaniu, beztroski i niedbały, nigdy nie zadowolony. - N- N- N- Nabal (głupiec) 1Sm 25,25 - n- n- n- nie przyjmują pouczeń Prz 1,7.22 - s- s- s- są zbyt pewni siebie Prz 12,15 - n- n- n- nie zastanawiają się nad tym, co mówią Prz 29,11 - b- b- b- błądzą w grzechach Prz 14,9

27 Słucha pouczeń Słucha pouczeń Posłuszny pouczeniom Posłuszny pouczeniom Przykłada wagę do nauki Przykłada wagę do nauki Pozyskuje innych dla Boga Pozyskuje innych dla Boga Ucieka od grzechu Ucieka od grzechu Uważa na swój język Uważa na swój język Pilny w codziennej pracy Pilny w codziennej pracy Ogólne wiadomości o Księdze Przysłów. Wprowadzenie. – Piotr Jakubowski27 Prz 1,5 Prz 10,8 Prz 10,14 Prz 11,30 Prz 14,16 Prz 16,23 Prz 10,5

28 Księga Przysłów zawiera 3 wezwania do mądrości i przestrzega nas 3 razy przed głupotą. - MĄDROŚĆ wzywa nas do relacji z Bogiem - GŁUPOTA wzywa nas do życia w grzechu Ogólne wiadomości o Księdze Przysłów. Wprowadzenie. – Piotr Jakubowski28

29 Ogólne wiadomości o Księdze Przysłów. Wprowadzenie. – Piotr Jakubowski29 ZbawienieBogactwoŻycie. MĄDROŚĆ Grzech GŁUPOTAGŁUPOTA

30 Przysłowie Kto okiem mruga - sprawia cierpienie, upadnie, kto wargi ma nierozsądne (Prz 10,10 ) Ogólne wiadomości o Księdze Przysłów. Wprowadzenie. – Piotr Jakubowski Fot. P. Jakubowski 30

31 Przysłowie Przekleństwo Pańskie na domu występnego, On błogosławi mieszkanie uczciwych (Prz 3,33 ) Ogólne wiadomości o Księdze Przysłów. Wprowadzenie. – Piotr Jakubowski Fot. P. Jakubowski 31


Pobierz ppt "Ogólne wiadomości na temat księgi. Piotr Jakubowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google