Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Koszty zdrowotne spowodowane zanieczyszczeniami środowiska. Eligiusz Olszewski, Michal Kravcik Krzyżówki, 28.06.2010 Wsparcie udzielone przez Islandię,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Koszty zdrowotne spowodowane zanieczyszczeniami środowiska. Eligiusz Olszewski, Michal Kravcik Krzyżówki, 28.06.2010 Wsparcie udzielone przez Islandię,"— Zapis prezentacji:

1 1 Koszty zdrowotne spowodowane zanieczyszczeniami środowiska. Eligiusz Olszewski, Michal Kravcik Krzyżówki, Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

2 2 Powietrze Lista zanieczyszczeń pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia (Dz.U.nr 47 poz. 281) Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

3 3 Benzen NO2 SO2 P CO O3 Arsen Benzopiren Cd Ni Pm10 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

4 4 Substancje również mające wpływ na zdrowie ludzi, a nie zawarte w wyżej wymienionej ustawie: Pb, Hg, F, Se Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

5 5 Rtęć Spożywamy ją głównie z rybami słodkowodnymi. Dopuszczalna dawka dobowa: 30 µg/dzień/osobę – tj. dawka poniżej której nie stwierdza się istotnego zagrożenia dla zdrowia np. ryzyka wywołania nowotworów. Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

6 6 Metylek rtęci Organiczny związek rtęci, głównie znajdujący się w rybach. Organiczne związki rtęci mogą być 10 x toksyczne od rtęci nieorganicznej. Dobowa dawka tolerowana w przliczeniu dla metylku rtęci, wynosi 30 µg/dzień/osobę. Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

7 7 Dioksyny i furany Obecne w pyłach dymnicowych użytkowników indywidualnych. Przemysł w miarę dobrze kontrolowany, o ile nie dochodzi do wymywania dioksyn ze starych wysypisk odpadów chemicznych lub szlam z tych odpadów nie zostanie użyty do utwardzania dróg i hipodromów, co zdarzyło się w 1982 r. w Missouri w USA: po wylewie rzeki mieszkańcy uciekli, ponieważ dioksyny zostały rozniesione przez rzekę. Bardzo szkodliwe. Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

8 8 Co nam szkodzi w dymie? Rtęć – zawarta jest w dymie, pochodzącym ze spalania węgla oraz opadów pyłów wulkanicznych. Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

9 9 Składowiska śmieci – problem przenikania do cieków wodnych. Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

10 10 Mogielniki, nielegalne składowiska, problem utylizacji szczególnie niebezpiecznych śmieci – baterie i akumulatory. Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

11 11 Prawo Ochrony Środowiska Rozp. Min. Środ. z 6 marca 2008 w sprawie stref, w których dokonuje się ocen jakości powietrza. (224 stanowiska pomiarowe) Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

12 12 Wydzielono 11 stref w województwie śląskim. Bielsko Biała – miasto Strefa bielsko-żywiecka (Żywiec, Cieszyn i inne) Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

13 13

14 14 Podstawę klasyfikacji stref zgodnie z art. 89 ustawy, stanowiły dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i roślin. Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

15 15 Ósma roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmująca 2009 r. przeprowadzona przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

16 16 Poziom celu długoterminowego – podział na klasy czystości. Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

17 17 Udział gazów cieplarnianych: CO2 – 50% Metan – 18% Freony – 14% Ozon – 12% Podtlenek azotu – 6% Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

18 18 Raport roczny i raport dzienny Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

19 19 Ołów i zawartość ołowiu w pokarmach (µg/kg) i papierosach (µg/dobę) Ziemniak 490 – 2170 (Katowice) Mięso 13,8 – 375 Mleko 0 – 510 Papierosy (wypalenie 20 na dobę powoduje wchłonięcie przez człowieka od 1 – 5) Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

20 20 Źródła zanieczyszczenia: Hutnictwo miedzi, żelaza, stali i cynku Produkcja cementu Ubrania robocze, plastry, kosmetyki, a dla dzieci farny ścienne, tapety, zabawki, kredki, papier, kolorowe czasopisma (lizanie, żucie, zjadanie) Tereny o dużym nasileniu ruchu samochodowego (zawartość ołowiu w roślinach rosnących w pobliżu szos może być 30-krotnie większa w porównaniu z roślinami, rosnącymi w większej odległości) Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

21 21 Ołów – stężenia dopuszczalne Z żywnością wchłaniamy 80-90% a z powietrzem 10-20% ogólnej ilości dostarczonej. Za stężenie prawidłowe we krwi przyjmuje się: Polska - do 0,4 mg/kg (przed wejściem do UE) Europa – do 0,8 mg/kg Skutki zdrowotne mogą powstać przy obecności ołowiu w stężeniach: 0,1-0,2 - hamowanie syntezy hemu (groźba anemii) 0,15-0,2 – uszkodzenie mózgu w zarodku ludzkim 0,3-0,4 – zaburzenia przewodnictwa nerwów 0,5 - spadek produkcji plemników 2,59 – stężenie u włoskich biegaczy w Genui (plus Mexico city) 0,95 – średnie stężenie ołowiu u mieszkańców Genui Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

22 22 Kanada Wycofano benzynę ołowiową i w ciągu 10 lat stężenie ołowiu we krwi u dzieci obniżyło się kilkakrotnie i obecnie (1996 r.) wynosi 0,05 mg/l a nawet 0,02 mg/l. Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

23 23 Rząd toksyczności Hg > Cd > Pb > Se > Mb > Ti > Ni > As Obecne w wodzie pitnej metale ciężkie wychwytywane są przez filtry, stosowane normalnie w gospodarstwach domowych. Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

24 24 Mierniki stanu zdrowia ludności: 1. Negatywne (np. zgony, nowe zachorowania przypadające na określoną liczbę ludności) 2. Pozytywne (oparte na rozwoju i sprawności) Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.


Pobierz ppt "1 Koszty zdrowotne spowodowane zanieczyszczeniami środowiska. Eligiusz Olszewski, Michal Kravcik Krzyżówki, 28.06.2010 Wsparcie udzielone przez Islandię,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google