Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FIZYKA KLASA I F i Z Y k A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FIZYKA KLASA I F i Z Y k A."— Zapis prezentacji:

1 FIZYKA KLASA I F i Z Y k A

2 Bartosz Jabłonecki WAŻNE !!! Bartosz Jabłonecki

3 Zapoznanie z programem nauczania, wymaganiami, PSO i BHP.
Bartosz Jabłonecki

4 Program nauczania Odkryć fizykę Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych  Zakres podstawowy Bartosz Jabłonecki

5 Działy I - Astronomia i grawitacja II - Fizyka atomowa III - Fizyka jądrowa Bartosz Jabłonecki

6 PSO Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA Bartosz Jabłonecki

7 S O P Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności:
prace klasowe – obejmujące materiał z działu sprawdziany – obejmujące większy fragment materiału kartkówka – obejmująca ostatnio przerabianą tematykę praca w grupach odpowiedź ustna ucznia aktywność na lekcji prace pisemne wykonywane przez ucznia w domu przygotowanie do lekcji: (zeszyt, przybory, podręcznik) olimpiady i konkursy przedmiotowe. Bartosz Jabłonecki

8 P S O W każdej klasie odbędą się, w ciągu semestru, co najmniej jedna praca klasowa i/lub sprawdzian. Każdy uczeń otrzyma, w ciągu semestru, co najmniej trzy oceny z różnych form aktywności. Poszczególnym formom aktywności ucznia przyporządkowane zostaną następujące wagi: praca klasowa, sprawdzian, konkurs – waga 2 kartkówka, praca w grupach, odpowiedź ustna, prace pisemne i inne – waga 1 aktywność i przygotowanie – waga 1*, * gdzie „plus” oznacza 1/3 oceny bardzo dobrej, natomiast „minus” 1/3 oceny niedostatecznej Bartosz Jabłonecki

9 P S O Procedura ustalania ocen z prac pisemnych wg skali procentowej: 0% - 30% - niedostateczna 31% - 50% - dopuszczająca 51% - 70% - dostateczna 71% - 90% - dobra 91% - 98% - bardzo dobra 99% - 100% - celująca Bartosz Jabłonecki

10 P S O Podstawą wystawienia oceny semestralnej i proponowanej oceny semestralnej będzie średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego semestru wg progów: 1,00 – 1,74 - niedostateczna 1,75 – 2,74 - dopuszczająca 2,75 – 3,74 - dostateczna 3,75 – 4,74 - dobra 4,75 – 5,49 - bardzo dobra 5,50 – 6,00 – celująca W wypadku, gdy uczeń otrzyma proponowaną ocenę semestralną/końcoworoczną niedostateczną lub inną która go nie satysfakcjonuje, poprawia oceny cząstkowe z prac pisemnych koniecznych do uzyskania wyższej oceny za semestr/rok. ! Bartosz Jabłonecki

11 - innej formy poprawy ocen cząstkowych z prac pisemnych.
Podstawą wystawienia oceny końcoworocznej i proponowanej oceny końcoworocznej będzie średnia dwóch ocen semestralnych wg progów: 1,00 – 1,74 - niedostateczna 1,75 – 2,74 - dopuszczająca 2,75 – 3,74 - dostateczna 3,75 – 4,74 - dobra 4,75 – 5,49 - bardzo dobra 5,50 – 6,00 – celująca W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej za semestr I uczeń jest zobowiązany do: - napisania egzaminu poprawkowego, - innej formy poprawy ocen cząstkowych z prac pisemnych. ! Bartosz Jabłonecki

12 S O P WAŻNE !!! pso znajdę na: www.fizyka.iss.com.pl
W sprawach nieregulowanych przez Przedmiotowy System Oceniania obowiązuje Wewnątrzszkolny System Oceniania. WAŻNE !!! pso znajdę na: Bartosz Jabłonecki

13 BHP Bezpieczenstwo . | HiGiENA pracy Bartosz Jabłonecki

14 p H B Nauczyciel dba o bezpieczny przebieg lekcji.
Podczas prac grupowych, ćwiczeń laboratoryjnych itp., potrzebne przyrządy przynoszą wyznaczeni uczniowie, zaś właściwy eksperyment można rozpocząć na polecenie i po sprawdzeniu stanowiska przez nauczyciela. Uczeń odpowiada materialnie za dokonanie umyślnie uszkodzenia sprzętu. Instalację elektryczną może włączać i wyłączać tylko nauczyciel. Zaistniały w gabinecie wypadek należy natychmiast zgłosić nauczycielowi. Bartosz Jabłonecki

15 Astronomia i grawitacja
Dział I

16 Z bliska i z daleka Jednostka astronomiczna (j.a.), odpowiada średniej odległości Ziemi od Słońca i wynosi około 150mln km. Bartosz Jabłonecki

17 Z bliska i z daleka 1 rok świetlny (1r. św.) - jest to odległość jaką światło, poruszające się z prędkością km/s, przebędzie w ciągu jednego roku. 1 rok świetlny = 9500 mld km prędkość światła Bartosz Jabłonecki

18 0x 100 km ok. 100 km odległość Czersk - Gdańsk http://maps.google.pl
0x ok. 100 km odległość Czersk - Gdańsk Bartosz Jabłonecki

19 1000 km 1x Polska Bartosz Jabłonecki

20 2x 10 000 km Ziemia http://visibleearth.nasa.gov/view_detail.php
2x Ziemia Bartosz Jabłonecki

21 3x 100 000 km 36 000 km orbita satelity geostacjonarnego
3x km orbita satelity geostacjonarnego Bartosz Jabłonecki

22 1 mln km 4x km orbita Księżyca Bartosz Jabłonecki

23 10 mln km 5x orbita Księżyca Bartosz Jabłonecki

24 100 mln km 6x Ziemia 41 mln km Wenus opozycja Wenus Bartosz Jabłonecki

25 1 mld km 7x Słońce Pas planetoid Jowisz 780 mln km Ziemia orbita
(fragment) 7x Słońce Pas planetoid Jowisz 780 mln km Ziemia orbita Jowisza Bartosz Jabłonecki

26 8x 10 mld km Układ Słoneczny
8x Układ Słoneczny Bartosz Jabłonecki

27 komet krótkookresowych
100 mld km 9x Układ Słoneczny orbity komet krótkookresowych Bartosz Jabłonecki

28 komet długookresowych
1000 mld km 10x orbity komet długookresowych Bartosz Jabłonecki

29 1 rok świetlny 11x zasięg występowania komet Obłok Oorta
11x Obłok Oorta zasięg występowania komet Bartosz Jabłonecki

30 10 lat świetlnych (lś) 12x 4,2 lś najbliższa gwiazda Alfa Centauri
12x Alfa Centauri 4,2 lś Słońce najbliższa gwiazda Bartosz Jabłonecki

31 100 lś 13x Słońce najbliższe gwiazdy Bartosz Jabłonecki

32 1000 lś 14x 400 lś Słońce gromady otwarte Bartosz Jabłonecki

33 15x Słońce spiralne ramię Oriona Bartosz Jabłonecki

34 100 000 lś 16x 30 000 lś Droga Mleczna Słońce
16x Słońce Droga Mleczna Bartosz Jabłonecki

35 1 mln lś 17x 170 000 lś najbliższe galaktyki Droga Mleczna Wielki
17x Droga Mleczna Wielki Obłok Magellana najbliższe galaktyki Bartosz Jabłonecki

36 10 mln lś 18x 2 mln lś Grupa Lokalna Droga Mleczna galaktyka Andromedy
18x Droga Mleczna 2 mln lś galaktyka Andromedy Grupa Lokalna Bartosz Jabłonecki

37 100 mln lś 19x okoliczne gromady galaktyk Bartosz Jabłonecki

38 1 mld lś 20x zakres obserwowanego wszechświata Bartosz Jabłonecki

39 Układ Słoneczny Mechanika ciał układu planetarnego
Rys. Układ geocentryczny Ptolemeusza II w. n.e. Bartosz Jabłonecki

40 Układ Słoneczny Mechanika ciał układu planetarnego
Planety dolne: Merkury i Wenus. Planety górne: Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i Pluton (tradycyjnie). Planety dolne zawsze znajdowały się w pobliżu Słońca, nie oddalając się od niego na niebie dalej niż: 28o (Merkury) i 48o (Wenus). Bartosz Jabłonecki

41 Układ Słoneczny Mechanika ciał układu planetarnego
Rys. Układ heliocentryczny Kopernika. Bartosz Jabłonecki

42 Układ Słoneczny Mechanika ciał układu planetarnego
Przełomem w historii poglądów na budowę Układu Słonecznego było ukazanie się w roku 1543 dzieła Mikołaja Kopernika (1473 – 1543) de Revolutionibus. Bartosz Jabłonecki

43 Planety Planety to stosunkowo duże ciała niebieskie, obiegające Słońce lub inne gwiazdy. Są ciałami „zimnymi’’, nie emitują własnego światła i są widoczne dzięki oświetleniu przez gwiazdę, wokół której krążą. Posiadają atmosferę, a materia występuje na ich powierzchni jednocześnie w trzech stanach skupienia. Bartosz Jabłonecki

44 Planety Układu Słonecznego
Bartosz Jabłonecki

45 Aleksander Wolszczan odkrywca egzoplanet
W 1990 roku za pomocą radioteleskopu w Arecibo (Portoryko) odkrył pierwsze trzy planety poza Układem Słonecznym, krążą one wokół pulsara PSR Bartosz Jabłonecki

46 Pierwsza zobrazowana planeta układu pozasłonecznego (2004r.)
2M1207b Bartosz Jabłonecki

47 Pozasłoneczny układ planetarny (2008r.)
Wokół OGLE L krążą przynajmniej dwie planety: OGLE-2006-BLG-109L b OGLE-2006-BLG-109L c. Bartosz Jabłonecki

48 Księżyc – towarzysz Ziemi
Fazy Księżyca nów sierp pierwsza kwadra niepełna tarcza pełnia ostatnia kwadra Bartosz Jabłonecki

49 Księżyc – towarzysz Ziemi
pierwsza kwadra sierp światło słoneczne niepełna tarcza nów pełnia sierp niepełna tarcza ostatnia kwadra Bartosz Jabłonecki

50 Księżyc – towarzysz Ziemi
Zaćmienie Księżyca Podczas zaćmienia Księżyca jest on niewidoczny, ponieważ Ziemia zasłania Księżycowi światło Słoneczne. Bartosz Jabłonecki

51 Księżyc – towarzysz Ziemi
Zaćmienie Słońca Podczas zaćmienia Słońca jest ono niewidoczne (tylko w części powierzchni Ziemi), ponieważ zasłania je Księżyc. Bartosz Jabłonecki

52 Gwiazdy i galaktyki Galaktyki to skupiska (układy) złożone nawet z miliardów gwiazd. Siły grawitacji powodują, że gwiazdy tworzą takie układy. Bartosz Jabłonecki

53 Bartosz Jabłonecki

54 Bartosz Jabłonecki

55 Wielki Obłok Magellana
Bartosz Jabłonecki

56 Wielki Obłok Magellana - Seahorse
Bartosz Jabłonecki

57 Mały Obłok Magellana http://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html
Bartosz Jabłonecki

58 Galaktyka NGC 1569 Bartosz Jabłonecki

59 Bartosz Jabłonecki

60 Galaktyka Wirowa- M51 i jej towarzysz NGC 5195
Bartosz Jabłonecki

61 Hickson 44 – zwarta grupa galaktyk
Bartosz Jabłonecki

62 Gwiazdy i galaktyki Gwiazdy to rozżarzone kule gazowe. Temperatura we wnętrzu gwiazd sięga milionów stopni. Najbliższą nam gwiazdą jest Słońce. Za pomocą naszego wzroku możemy dostrzec w nocy ok gwiazd. Bartosz Jabłonecki

63 Wielkość gwiazd http://en.wikipedia.org/wiki/File:Star-sizes.jpg
Bartosz Jabłonecki

64 Cykl życia słońca http://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html
Bartosz Jabłonecki

65 Bartosz Jabłonecki

66 Obserwacje makroskopowe
Bartosz Jabłonecki

67 Niebo nad mostem kolejowym w Buszkowie.
Bartosz Jabłonecki

68 Bartosz Jabłonecki

69 Zjawisko paralaksy – idea
tło P – obserwowany przedmiot b – baza (odległość między oczami) d – odległość do przedmiotu – kąt paralaksy 1 i 2 – położenie na tle obserwowanego przedmiotu (widziane jednym i drugim okiem) Bartosz Jabłonecki

70 Paralaksa geocentryczna
Księżyc na tle gwiazd Ziemia Bartosz Jabłonecki

71 Paralaksa heliocentryczna
obserwowana gwiazda tło - gwiazdy odległe Ziemia Słońce Ziemia Bartosz Jabłonecki

72 Parsek Gwiazda znajduje się w odległości jednego parseka (1pc) od Słońca, jeżeli jej paralaksa heliocentryczna wynosi 1 sekundę łuku (1’’). 1 pc = 30,9 bln km = 3,26 lś Gwiazda znajdująca się 2 razy dalej będzie miała paralaksę dwukrotnie mniejszą (wielkości te są odwrotnie proporcjonalne). Bartosz Jabłonecki

73 Zadanie Paralaksa 61Cygni wynosi: 0,28718’’ (sekundy łuku).
Oblicz jej odległość od Słońca w: parsekach (pc) latach świetlnych (lś). Bartosz Jabłonecki

74 Zadanie domowe Zad. 2 str. 47 Gwiazda Betelgeza świecąca w gwiazdozbiorze Oriona ma paralaksę 0,005”. Ile wynosi jej odległość od Słońca w parsekach i w latach świetlnych. Bartosz Jabłonecki

75 KONIEC


Pobierz ppt "FIZYKA KLASA I F i Z Y k A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google