Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe informacje Roczniki objęte ankietą2005 – 2007 (3 lata) Liczba rekordów z bazy HMS7315 Liczba adresów mailowych1109 (15%) Liczba wysłanych listów5923.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe informacje Roczniki objęte ankietą2005 – 2007 (3 lata) Liczba rekordów z bazy HMS7315 Liczba adresów mailowych1109 (15%) Liczba wysłanych listów5923."— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe informacje Roczniki objęte ankietą2005 – 2007 (3 lata) Liczba rekordów z bazy HMS7315 Liczba adresów mailowych1109 (15%) Liczba wysłanych listów5923 Zwroty (przeprowadzka, niepoprawny adres, zgon) 164 (dn. 20.03.2013 2,8 %) Liczba wypełnionych ankiet akcja mailowa 280 (25%) Liczba wypełnionych ankieta akcja pocztowa 471 (8%) wypełnionych ankiet751 (10%) Ankieta pilotażowa W MLZA Absolwentów SGGW Biuro Karier i MLA, marzec 2013

2 Jaki jest aktualny Pani/Pana status zawodowy: pracuję, ale moja praca nie jest związana z kierunkiem studiów247 pracuję zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów i specjalizacją245 pracuję zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów, ale niezgodnie ze specjalizacją 172 jestem na urlopie macierzyńskim/wychowawczym30 jestem aktualnie bezrobotna/y17 nie pracuję z wyboru3 Suma końcowa714 Biuro Karier i MLA, marzec 2013

3 Czy Pani/Pana wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów są wykorzystywane w życiu zawodowym: raczej tak281 zdecydowanie tak183 raczej nie185 zdecydowanie nie65 Suma końcowa714 Biuro Karier i MLA, marzec 2013

4 Proszę ocenić ogólny stopień satysfakcji z ukończonych w SGGW studiów: 1 – niski; 5 – wysoki Średnia ważona – 3,75 Biuro Karier i MLA, marzec 2013

5 Jakiej wiedzy i umiejętności (wyniesionych ze studiów) najbardziej brakowało lub brakuje Pani/Panu w pracy zawodowej: Biuro Karier i MLA, marzec 2013

6 Czy podczas studiów w SGGW i po ich ukończeniu dokształcał/a się Pani/Pan realizując dodatkowe kursy, studia podyplomowe, szkolenia itp. Liczba osób, którzy nie dokształcali się – 190 studia podyplomowekursy lub szkolenia zawodowekursy językowe 252339251 Biuro Karier i MLA, marzec 2013

7 Podstawowe informacje Ankieta satysfakcji absolwenta wypełniana przed obroną pracy lic., inż., mgr Biuro Karier i MLA, marzec 2013

8 Oceń w jakim stopniu Twoje studia były satysfakcjonujące ze względu na: Zrealizowany program studiów Średnia arytmetyczna ogólna SGGW3,58 NoŻLESWNZZIMZCZBISWNSROLOGREKRWIPWETTDR 3,853,833,633,623,613,58 3,51 3,493,453,393,14 Biuro Karier i MLA, marzec 2013

9 Oceń w jakim stopniu Twoje studia były satysfakcjonujące ze względu na: Wiedzę zdobyta z przedmiotów zawodowych – specjalizacyjnych Średnia arytmetyczna ogólna SGGW3,61 NoŻLESZIMROLWNSZCZOGRWNZBISWIPEKRTDRWET 3,993,923,793,753,713,603,593,56 3,423,383,143,07 Biuro Karier i MLA, marzec 2013

10 Oceń w jakim stopniu Twoje studia były satysfakcjonujące ze względu na: Umiejętność pracy zespołowej Średnia arytmetyczna ogólna SGGW3,79 ZCZNoŻWIPLESWNSBISROLWNZOGREKRZIMTDRWET 4,084,043,913,883,833,793,76 3,713,673,623,403,15 Biuro Karier i MLA, marzec 2013

11 Oceń w jakim stopniu Twoje studia były satysfakcjonujące ze względu na: Znajomość języków obcych Średnia arytmetyczna ogólna SGGW2,73 ZIMWNSWIPWNZROLBISEKRZCZNoŻLESWETOGRTDR 3,323,062,952,822,792,722,692,662,632,62 2,522,16 Biuro Karier i MLA, marzec 2013

12 Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że SGGW jest uczelnią przyjazną studentom? Średnia arytmetyczna ogólna SGGW3,57 ZIMWIPWNSLESNoŻWNZEKRROLBISZCZTDROGRWET 4,05 4,043,933,713,63 3,583,483,473,093,072,72 Biuro Karier i MLA, marzec 2013

13 Oceń swój ogólny stopień satysfakcji z ukończonych w SGGW studiów Średnia arytmetyczna ogólna SGGW3,59 LESNoŻWIPZIMWNSWNZBISROLZCZEKROGRWETTDR 3,843,803,783,75 3,603,593,573,553,473,373,223,14 Biuro Karier i MLA, marzec 2013

14 Podstawowe informacje Rocznik objęty ankietą2012 Liczba ankiet odebranych4787 Liczba niewypełnionych ankiet430 (9.0 %) wypełnionych ankiet4357 Ankieta dla wszystkich studentów I semestru (I stopień studiów) w e-HMS Biuro Karier i MLA, marzec 2013

15 Jak oceniasz przebieg rekrutacji na I rok studiów w SGGW. Negatywnie Nie wszystko było dla mnie do końca zrozumiałe Pozytywnie Zdecydowanie pozytywnie Liczba odpowiedzi Studia inżynierskie1,2%13,9%62,1%22,8%2683 BIS0,9%12,6%61,6%24,9%461 LES1,4%16,4%62,8%19,4%366 NoŻ0,9%13,9%63,8%21,4%345 OGR1,8%14,5%61,1%22,5%275 ROL0,4%11,7%60,4%27,5%240 TDR3,3%16,3%55,3%25,2%123 WIP1,4%11,6%63,7%23,3%292 WNZ1,6%13,0%64,2%21,2%193 ZCZ0,4%13,8%62,1%23,7%224 ZIM0,6%18,3%62,8%18,3%164 Studia jednolite magisterskie (WET)1,6%12,6%64,7%21,1%190 Studia licencjackie2,0%15,3%60,4%22,3%1484 EKR1,7%15,5%61,1%21,7%907 ROL (Biologia)3,3%8,7%68,5%19,6%92 WNS1,8%16,5%57,7%23,9%272 ZCZ (Dietetyka)1,7%6,7%60,0%31,7%60 ZIM (Informatyka i Ekonometria)3,3%19,0%56,9%20,9%153 Suma końcowa1,4%14,3%61,7%22,5%4357 czerwony – najwyższa wartość zielony – najniższa wartość

16 Czy kierunek studiów w SGGW, na którym jesteś to Twój pierwszy wybór. Nie - chciałem studiować na innym kierunku w SGGW Nie - jestem tu 'z przypadku', myślałem o zupełnie innych studiach Raczej tak Zdecydowanie tak Liczba odpowiedzi Studia inżynierskie11,7%9,1%35,3%43,8%2683 BIS11,9%7,4%36,2%44,5%461 LES2,7%8,2%36,9%52,2%366 NoŻ10,7%11,3%43,8%34,2%345 OGR13,1%12,0%27,3%47,6%275 ROL18,8%12,9%32,9%35,4%240 TDR17,9%8,1%22,8%51,2%123 WIP14,0%11,6%37,0%37,3%292 WNZ18,7%3,6%29,5%48,2%193 ZCZ8,0%8,5%36,2%47,3%224 ZIM9,1%4,9%40,2%45,7%164 Studia jednolite magisterskie (WET)2,6%6,8%20,5%70,0%190 Studia licencjackie12,7%9,5%38,6%39,2%1484 EKR10,4%7,2%41,1%41,3%907 ROL (Biologia)37,0%17,4%19,6%26,1%92 WNS15,4%15,1%33,8%35,7%272 ZCZ (Dietetyka)3,3%11,7%38,3%46,7%60 ZIM (Informatyka i Ekonometria)11,1%7,8%43,8%37,3%153 Suma końcowa11,7%9,2%35,8%43,4%4357 czerwony – najwyższa wartość zielony – najniższa wartość

17 Wskaż kryteria, którymi kierowałeś się rozpoczynając studia w SGGW (możesz zakreślić maksymalnie trzy najbardziej istotne). Biuro Karier i MLA, marzec 2013

18 Wskaż kryteria, którymi kierowałeś się rozpoczynając studia w SGGW (możesz zakreślić maksymalnie trzy najbardziej istotne) c.d. to mój przemyślany od dawna wybór opinia, że SGGW to dobra państwowa uczelnia mam przekonanie, że po studiach w SGGW znajdę dobrą pracę namówili mnie koledzy namówili mnie rodzice / rodzina mam blisko na uczelnię Liczba odpowiedzi Studia inżynierskie 36,557,937,77,912,98,92683 BIS 29,756,243,26,311,78,2461 LES 38,557,136,36,015,67,7366 NoŻ 27,062,643,58,113,39,3345 OGR 51,357,133,15,513,85,8275 ROL 35,060,437,511,317,59,2240 TDR 39,851,249,610,613,84,9123 WIP 27,462,339,410,311,311,0292 WNZ 58,560,124,45,76,79,3193 ZCZ 43,358,936,64,98,96,7224 ZIM 26,845,726,216,5 18,9164 Studia jednolite magisterskie (WET) 60,542,132,13,79,55,8190 Studia licencjackie 28,263,728,112,013,011,21484 EKR 28,163,529,111,811,19,7907 ROL (Biologia) 33,764,119,68,712,08,792 WNS 27,966,524,312,115,417,6272 ZCZ (Dietetyka) 45,060,021,710,015,011,760 ZIM (Informatyka i Ekonometria) 19,661,436,615,719,69,8153 Suma końcowa 34,759,234,29,112,89,54357 czerwony – najwyższa wartość zielony – najniższa wartość Biuro Karier i MLA, marzec 2013


Pobierz ppt "Podstawowe informacje Roczniki objęte ankietą2005 – 2007 (3 lata) Liczba rekordów z bazy HMS7315 Liczba adresów mailowych1109 (15%) Liczba wysłanych listów5923."

Podobne prezentacje


Reklamy Google