Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO

2 MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO
Muzeum zajmuje się głównie dziedzictwem polskiego średniowiecza oraz historią Gniezna i regionu. Posiada zbiory archeologiczne, sztuki, historyczne i archiwalne Muzeum oferuje bogaty program wystaw stałych i czasowych. Muzeum prowadzi działalność naukową-badawczą, wydawniczą oraz edukacyjną w ramach lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Muzeum Początków Państwa Polskiego jest ważnym punktem na Szlaku Piastowskim

3 DZIAŁ EDUKACJI

4 O PRZESZŁOŚCI NA NOWO Od 1 września 2007 swoją działalność rozpoczął zreorganizowany Dział Edukacji Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Realizując konsekwentnie nową koncepcję programową MPPP przygotowaliśmy program edukacyjny na rok 2007/2008. Główną naszą intencją jest działanie w myśl idei aktywnej przestrzeni muzealnej. Zakładamy realizowanie żywego kontaktu z odbiorcą. W naszych działaniach edukacyjnych chcemy oprzeć się na zasadzie współuczestnictwa dzieci i młodzieży. Dlatego zmieniamy formułę typowych „lekcji muzealnych”, wzbogacając je o elementy zajęć warsztatowych. Nasza nowa oferta edukacyjna kierowana jest zarówno do widzów najmłodszych, jak i starszych – klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. Oferta edukacyjna MPPP nie tylko urozmaica dzieciom i młodzieży formy zdobywania wiedzy, ale również popularyzuje zbiory Muzeum, włączając refleksję nad sztuką, kulturą i historią w ogólny proces edukacyjno-wychowawczy.

5 LEKCJE MUZEALNE

6 Czas trwania lekcji: 45-90 minut.
Lekcje muzealne odbywają się od poniedziałku do piątku w godz Lekcje skierowane są dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Każda lekcja, oprócz części merytorycznej, ma dostosowaną formę zajęć warsztatowych. Dla dzieci przedszkolnych proponujemy tematy zajęć plastycznych. Czas trwania lekcji: minut. Grupa uczestników nie może przekraczać jednorazowo 25 osób. Opłata: 3 zł od osoby. Nauczyciele - bez opłat. Lekcje prosimy zamawiać telefonicznie z tygodniowym wyprzedzeniem.

7 PRZEDSZKOLA ● Portret naszych przodków... Co jedli, co robili i jak wyglądali nasi przodkowie. Zajęcia pokazowo-plastyczne. Dzieci dowiadują się jak wyglądali i czym się zajmowali na co dzień pierwsi Piastowie. Oglądają stroje słowiańskie, poznają jak wyglądała słowiańska osada i jak walczyli wojowie. Warsztaty plastyczne - lepienie garnuszków z plasteliny, „ubieramy naszego przodka”- rysowanie Piasta ● Dawno, dawno temu... Legendy piastowskie Dzieci poznają swoich protoplastów na podstawie opowieści bazującej na legendach: O Piaście Kołodzieju, O Lechu, Czechu i Rusie, O Orle Białym Warsztaty plastyczne - malowanie legend ● Piastów malowane dzieje… Lekcja muzealna na sali wystawowej „Piastów malowane dzieje” Warsztaty – „Patrz, słuchaj, rysuj…”

8 SZKOŁY PODSTAWOWE ● Legendy piastowskie
Opowieści o naszej historii, korzeniach. Lekcja historyczna o początkach państwowości, oparta na legendach i podaniach słowiańskich. Uczymy dzieci odróżniać prawdę legend od prawdy historycznej. Warsztaty plastyczne-merytoryczne – układamy własne legendy, rysujemy piastowskie herby ● Życie i zwyczaje rycerskie Lekcja o polskich rycerzach. Dzieci dowiadują się w czym walczył rycerz (lekcja pokazowa z oglądaniem i przymierzaniem rycerskiego uzbrojenia) i jakie zwyczaje obowiązywały stan rycerski. Warsztaty plastyczno-ruchowe: robimy rycerskie tarcze, quizy o uzbrojeniu, uczymy się władać mieczem

9 GIMNAZJUM ● Gród i jego mieszkańcy
Poznanie historii polskich grodów- kiedy były budowane, jak wyglądały. Dzieci poznają zwyczaje i życie codzienne w słowiańskim grodzie. Warsztaty plastyczne: lepimy gród z plasteliny ● Życie codzienne w średniowiecznym mieście Poznanie życia średniowiecznego miasta od strony pracy rzemieślników i panującego w mieście władcy-króla. Dzieci poznają kto zamieszkiwał miasta, czym zajmowali się mieszkańcy, jakie były zwyczaje miejskie a także prawa i obowiązki władcy i jego poddanych. Warsztaty: „wykonujemy prace rzemieślnicze”- lepimy z plasteliny garnki, quizy historyczne

10 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
● Gród i jego mieszkańcy. Życie codzienne w sło-wiańskiej osadzie. Lekcja historyczno-kulturowa mająca na celu zapoznanie młodzieży z szerokim funkcjonowaniem grodu. Powstawanie historyczno-polityczne grodów, społeczno-kulturowe życie codzienne Słowian. Warsztaty merytoryczne ugruntowujące zdobytą wiedzę, praca w grupach, dyskusje ● Zamki ośrodkami życia dworskiego Poznanie historyczno-politycznych aspektów funkcjonowania zamków i ich władców. Lekcja połączona z dyskusją na temat kulturowego znaczenia zamków w średniowieczu

11 SPECJALNE INICJATYWY EDUKACYJNE

12 I EDYCJA CYKLU WYKŁADÓW MONOGRAFICZNYCH „MYŚLI O DAWNEJ POLSCE”

13 W październiku 2007r. zainicjowaliśmy I edycję cyklu wykładów
„Myśli o dawnej Polsce”, na którym zaprezentowany zostanie aktualny stan wiedzy o kulturze i historii wczesnego średniowiecza. Cykl dotyczy przede wszystkim regionu Wielkopolski aczkolwiek nie zamyka się sensu stricto w regionalizmie. „Myśli o dawnej Polsce” mają zakres interdyscyplinarny po to, aby naświetlić pewne zagadnienia z różnych punktów widzenia. Do współpracy zaprosiliśmy nie tylko archeologów ale również historyków, geomorfologów z całej Polski. Każde z odbywających się raz w miesiącu spotkań będzie zatem okazją do zapoznania się z poglądami i najnowszymi ustaleniami znanych i cenionych postaci ze środowiska polskich naukowców. W następnych edycjach z kolei planujemy prezentacje najnowszych badań prowadzonych w Kaliszu i na Wawelu. Cykl „Myśli o dawnej Polsce” skierowany jest głównie do maturzystów, studentów, historyków i wszystkich osób zainteresowanych najnowszymi badaniami dotyczącymi historii początków państwa polskiego.

14 WYKŁADOWCY - sezon 2007/2008 PAŹDZIERNIK Prof. dr hab. Z. Kurnatowska (IAiE PAN Poznań), „Wielkopolska kolebką państwowości polskiej” LISTOPAD Prof. dr hab. H. Kóčka-Krenz (IP UAM Poznań), „Poznań-kwestia stołeczności i rola ośrodka w państwie wczesnopolskim” GRUDZIEŃ Prof. dr hab. B. Nowaczyk (IC UAM Poznań), „Dzieje geologiczne i geomorfologiczne Niziny Wielkopolskiej w ostatnich tysiącach lat” STYCZEŃ Prof. dr hab. J. Strzelczyk (IH UAM Poznań), „Początki Polski w oczach historyka” LUTY Prof. dr hab. J. Krzyżaniakowa (IH UAM Poznań), „Kultura w Wielkopolsce średniowiecznej” 19 MARCA Prof. dr hab. T. Jurek (IH PAN Poznań), „Odrodzenie Królestwa. Od Polski dzielnicowej do zjednoczonej monarchii” KWIECIEŃ Prof. dr hab. Marek Krąpiec (AGH Kraków), „Dendrochronologia jako metoda rekonstrukcji dziejów” MAJ Dr I. Skierska (IH PAN Poznań), „Dzień święty we wczesnym średniowieczu” CZERWIEC Prof. dr hab. W. Rączkowski (IP UAM Poznań), „Archeologia lotnicza”

15 PROF. DR HAB. HANNA KÓČKA-KRENZ

16 PROF. DR HAB. HANNA KÓČKA-KRENZ

17 PROF. DR HAB. JERZY STRZELCZYK

18 PROF. DR HAB. JADWIGA KRZYŻANIAKOWA

19 „PRZYJDŹ NA RYNEK, PRZYJDŹ DO MUZEUM” FESTYN „MAŁY GRÓD” 11-12 08. 2008

20 Akcja pod hasłem PRZYJDŹ NA RYNEK, PRZYJDŹ DO MUZEUM
rozpoczęła się w sobotę na gnieźnieńskim rynku. Podczas festynu „VIII Gnieźnieńskie spotkania z historią”, od godz do nasze stoisko-namiot historyczny odwiedziło kilkaset osób, w tym ponad 200 dzieci – od przedszkolaków po nastolatki. Przygotowaliśmy warsztaty plastyczne połączone z konkursem „Wyobraź sobie, że żyjesz w średniowiecznym Gnieźnie. Narysuj – jak to widzisz?”. W czasie akcji powstało 128 rysunków. Prace pokazaliśmy nazajutrz na wystawie w Muzeum. Oprócz wykonania konkursowych rysunków dzieci mogły bawić się do woli w rysowanie kolorowanek z motywami rycerskimi i średniowiecznymi, przymierzyć uzbrojenie, dowiedzieć się, jak wyglądało Gniezno w średniowieczu (XV wiek), ale przede wszystkim poczuć się docenionym i zaproszonym przez Muzeum do aktywnego przeżywania historii. W niedzielę odbyła się druga część festynu, tym razem w przestrzeniach muzealnych – impreza rodzinna „Mały Gród”. Dzieci lepiły z plasteliny makiety średniowiecznego grodu.

21 Inną atrakcją warsztatów twórczych, cieszącą się dużą popularnością, były zajęcia dotyczące wykonywaniu z papieru i tektury elementów uzbrojenia. Tu za wzór służył pokaz uzbrojenia. Każdy chętny mógł samodzielnie lub z pomocą pracowników MPPP wykonać hełmy, miecze, tarcze, ozdobić je historycznymi herbami i emblematami wykonanymi na podstawie szablonów. Zorganizowaliśmy quiz historyczny z nagrodami – polegający na rozpoznawaniu elementów uzbrojenia rycerskiego. Cały czas można było przymierzyć uzbrojenie i zrobić sobie zdjęcie w rycerskim rynsztunku. Do aktywnego zwiedzania Muzeum Początków Państwa Polskiego zachęcała najmłodszych zabawa dla spostrzegawczych – „Poszukiwanie skarbów z kolekcji MPPP”, która polegała na dorysowywaniu brakujących elementów na reprodukcjach eksponatów z muzealnych wystaw. Przez całą imprezę trwała wystawa konkursowa rysunków zrobionych przez dzieci dzień wcześniej na rynku. Uzupełniły ją prace, które powstawały na bieżąco – w sumie zaprezentowaliśmy 155 rysunków. Zorganizowaliśmy konkurs i plebiscyt na najładniejszy rysunek. Ogłoszenie wyników plebiscytu oraz konkursu nastąpiło na zakończenie imprezy. Akcja edukacyjno-promocyjna, przygotowana przez Działy Edukacji i Komunikacji Zewnętrznej MPPP, okazała się sporym sukcesem. W niedzielne popołudnie odwiedziło nasze Muzeum blisko 650 osób!

22 Stoisko MPPP na Rynku – „VII Gnieźnieńskie Spotkania z Historią”, 11

23 „Mały Gród” - hol główny MPPP, 12.08.2007

24 Wspólna budowa średniowiecznych grodów…

25 Wystawa rysunków wykonanych przez dzieci podczas sobotniej akcji na Rynku

26

27 „NURKOWANIE W MUZEUM - SKARBY WYDOBYTE”
WEEKEND Z ARCHEOLOGIĄ PODWODNĄ, 1-2 GRUDNIA 2007 Impreza towarzysząca wystawie „Archeologia podwodna. Skarby z jezior Wielkopolski i Brandenburgii” W dniach 1-2 grudnia zorganizowaliśmy „Weekend z Archeologią Podwodną” pod hasłem „Zanurkuj do Muzeum. Zapomnij o zimie” Akcja rozpoczęła się w sobotni poranek. Na głównym holu, przy specjalnie zaaranżowanym stoisku plastyczno-edukacyjnym, najmłodsi uczestnicy lepili gotyckie kafle z plasteliny, rozwiązywali rebusy, których treścią były informacje dotyczące zabytków muzealnych prezentowanych na wystawie „Archeologia Podwodna”, dekorowali wzorniki naczyń średniowiecznych. Największą atrakcją okazał się warsztat archeologa. Oprócz podziwiania prawdziwych przyrządów archeologicznych, każde dziecko mogło poszukać w przygotowanym naczyniu z piaskiem, ukrytych tam skarbów- amuletów, garnuszków, czekoladowych monet.

28 Odbył się koncert zespołu „Johnny Roger”
Odbył się koncert zespołu „Johnny Roger” . Muzycy uczyli piosenek żeglarskich i wspólnie z dziećmi odśpiewali kilka najpopularniejszych szant. Na górnej wystawie, wśród odgłosów fal i multimedialnej projekcji filmów podwodnych D. Paćko kurator wystawy opowiadał o zabytkach i oprowadzał po sali ekspozycyjnej. Dla chętnych przygotowana była „Karta zadań” z pytaniami na temat prezentowanych eksponatów. Na zakończenie sobotniej części „Weekendu”, w Sali bibliotecznej, odbyła się projekcja filmu dla dzieci „Atlantis”. Wśród jej uczestników rozlosowaliśmy bezpłatne bilety do Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. W niedzielę, w muzealnej bibliotece cały dzień trwały wykłady połączone z pokazami multimedialnymi. Wśród zaproszonych gości znaleźli się archeologowie podwodni z UMK w Toruniu. Dr W. Szulta i mgr K. Radaka opowiadali o pracy badawczej swojego Zakładu i osiągnięciach w dziedzinie archeologii podwodnej. Kolejną preelekcją zaszczycił nas Darek Sepioło - autor zdjęć podwodnych prezentowanych w Muzeum, w ramach wystawy czasowej „Archeologia podwodna”. Ostatnie wystąpienie należało do płetwonurków z gnieźnieńskiego klubu „Dekompresja”. Zwieńczeniem „Weekendu z Archeologią Podwodną” był pokaz filmu „Wielki Błękit”, w reżyserii Luca Besson’a. Akcja edukacyjno-promocyjna przygotowana przez Działy Edukacji i Komunikacji Zewnętrznej, okazała się sukcesem. Przez te dwa dni nasze Muzeum odwiedziło prawie 700 osób!

29 Warsztaty plastyczno-edukacyjne, hol MPPP

30 „Rejs po wystawie” – praca z kartą zadań

31 Warsztat archeologa – poszukiwanie skarbów

32

33 Dział Edukacji przygotował akcję pod hasłem „Ferie w Muzeum”
Dział Edukacji przygotował akcję pod hasłem „Ferie w Muzeum”. Przez dwa tygodnie, 4 godziny dziennie, odbywały się zajęcia i warsztaty edukacyjne. Atrakcji było tyle aby każdy dzień uczynić odmiennym od poprzedniego. Dzieci pod opieką kuratorów zwiedzały wystawy stałe i czasowe, ujawniliśmy też tajemnice muzealnych magazynów i niedostępnych dotychczas dla widzów korytarzy. W bibliotece odbywały się lekcje muzealne o życiu i zwyczaju rycerskim. Każdy uczestnik mógł na własnej skórze poczuć ciężar średniowieczne kolczugi i próbować swych sił w krótkich lekcjach fechtunku. Centralny punkt warsztatów edukacyjnych znajdował się na holu MPPP. Przy stoisku „piśmienniczym” dzieci poznawały tajemnice pisma i uczyły się kaligrafii przy użyciu gęsiego pióra. Składały gliniane donice, lepiły gotyckie kafle, malowały legendy piastowskie a nawet stworzyły fantastyczne projekty historycznych gier planszowych. W niedzielę chcąc nieco złagodzić i wyciszyć feryjny nastrój, zaprosiliśmy dzieci na dolną salę wystawową, gdzie pośród średniowiecznych zabytków i w aurze magicznego półmroku, aktor gnieźnieńskiego Teatru im. A. Fredry czytał baśnie i legendy piastowskie.

34 Historia pisma - warsztaty

35 W pracowni archeologicznej

36 „Prace archeologiczne”- rekonstrukcja glinianych naczyń

37 Wykonywanie tekturowych elementów uzbrojenia

38 Zabawy z historycznymi grami planszowymi
Zajęcia w grupach z własnoręcznie wykonanymi przez dzieci grami o tematyce historyczno-archeologicznej.

39 PLANOWANE AKCJE EDUKACYJNO-PROMOCYJNE NA ROK 2008

40 WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK
KWIECIEŃ Programy edukacyjne związane z wystawą „Ars Scribendi. Sztuka pisania w średniowiecznej Polsce” 23.04 – Akcja edukacyjna „Polski komiks historyczny” podczas Światowego Dnia Książki MAJ NOC MUZEÓW 17 MAJA 2008 Akcja edukacyjno-promocyjna we współpracy z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i Grupą Widowisk Historycznych „Comes” CZERWIEC Dzień Dziecka w Muzeum we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Gnieźnie SIERPIEŃ/WRZESIEŃ Jarmark średniowieczny ( 6.09.) i IX Gnieźnieńskie Spotkania z Historią – udział MPPP WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK Programy edukacyjne związane z wystawą „Chińska armia cesarska”

41 23.04 godz   Otwarcie wystawy „Polski komiks historyczny” Ekspozycja polskiego komiksu historycznego ilustrująca jego odmiany, tematykę i różnorodność adresatów. Wystawa jest częścią projektu CENTRALA Sztuka Komiksu Europy Środkowej, w ramach którego prezentowane są najciekawsze inicjatywy poświęcone twórczości komiksowej tej części świata. Kurator wystawy: dr Michał Słomka.   godz –   Akcja edukacyjna: „Komiks w średniowieczu”   Akcję rozpoczną warsztaty komiksowe dla dzieci o tematyce historycznej. Poprzez kreatywną zabawę poznamy język i dramaturgię wyrazu, jakimi posługuje się komiks. Po wernisażu wystawy: „Polski komiks historyczny” zapraszamy młodzież do udziału w projekcjach multimedialnych, pokazach filmów („Imię róży”) i wykładach prezentujących zjawisko polskiego komiksu historycznego. Celem akcji jest postawienie pytania o relację między średniowiecznymi miniaturami a współczesnym komiksem.  

42 NOC MUZEÓW 17 MAJA 2008 Muzeum czynne od 16.00 do 24.00
Bezpłatny wstęp na wszystkie wystawy, pokazy, lekcje a także do archiwum, magazynów archeologicznych, itp. Bezpłatny autobus, który będzie dowoził zwiedzających na Festyn Archeologiczny w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy! Wioska historyczna GWH „Comes”. Wioska powstanie na placu przed Muzeum ukazując życie codzienne wojów i ich rodzin. Przez cały czas funkcjonować będą stoiska rzemieślnicze i prowadzone przez wojów warsztaty, pokazy, konkursy i gra „wyprawa po skarb Mieszka I” Prelekcje i odczyty naukowe pracowników merytorycznych MPPP i MPP na Lednicy Lekcje muzealne na temat rycerstwa, historii pisma etc. Warsztat archeologiczny dla dzieci Kino plenerowe i koncert średniowiecznej muzyki folkowej

43 PRZYGOTOWAŁA: ANNA DĄBEK

44 KONTAKT DZIAŁ EDUKACJI ANNA DĄBEK TEL. 061 42646 41 wew. 209
Muzeum Początków Państwa Polskiego Ul. Kostrzewskiego 1 GNIEZNO tel. (0*61) fax. (0*61)


Pobierz ppt "MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google