Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Włączenie do wspólnoty Kościoła. O sakramencie w Kościele słów kilka SAKRAMENT – to uroczysta czynność, ze zobowiązaniem pod przysięgą SacramentumMysterion.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Włączenie do wspólnoty Kościoła. O sakramencie w Kościele słów kilka SAKRAMENT – to uroczysta czynność, ze zobowiązaniem pod przysięgą SacramentumMysterion."— Zapis prezentacji:

1 włączenie do wspólnoty Kościoła

2 O sakramencie w Kościele słów kilka SAKRAMENT – to uroczysta czynność, ze zobowiązaniem pod przysięgą SacramentumMysterion Oznaczało przysięgę rzymskiego żołnierza na flagę. PRZYJMUJĄC SAKRAMENT CHRZTU WIĄŻEMY SIĘ Z CHRYSTUSEM, POKAZUJEMY WSZYSTKIM, ŻE WSPÓLNIE Z NIM CHCEMY KSZTAŁTOWAĆ SWE ŻYCIE OZNACZA WPROWADZENIE WIERNYCH W TAJEMNICĘ ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA JEZUSA CHRYSTUSA

3 Katechizm Kościoła Katolickiego: Sakrament to pieczęć, która wskazuje na niezatarte znamię namaszczenia Ducha Świętego w sakramentach chrztu, bierzmowania i kapłaństwa. Wyraża niezatarty charakter wyciśnięty na nas przez te sakramenty (por. KKK 698) Sakrament to znak i narzędzie, za pośrednictwem którego Duch Święty rozlewa łaskę Chrystusa – Głowy, w Kościele, który jest Jego Ciałem. Kościół więc posiada i rozdziela łaskę niewidzialną, którą oznacza (por. KKK 774). Owoc wszystkich sakramentów należy do wszystkich wiernych, którzy przez te sakramenty zostają zjednoczeni z Chrystusem i wszczepieni w Niego. Przede wszystkim chrzest jest jakby bramą, przez którą wchodzi się do Kościoła, i więzią jedności (por. KKK 950). Celem sakramentów jest uświęcenie człowieka, budowanie mistycznego Ciała Chrystusa, a wreszcie oddawanie czci Bogu. Jako znaki, mają także pouczać. Sakramenty wiarę nie tylko zakładają, lecz za pomocą słów i rzeczy dają jej wzrost, umacniają ją i wyrażają.

4 Gal. 3:26-29 26. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. 27. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa, Dz.Ap. 8:35-39 35. A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu Pisma. 36. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? 37. Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. 38. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go. Dz.Ap. 22:16 A czemu teraz, zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia jego.

5 Wybierając imię chrzestne wybiera się jednocześnie Patrona – świętego, którego życie może być wzorem czy programem IMIĘ POZWALA NAM WZRASTAĆ! NIE JEST TYLKO DŹWIĘKIEM! Imię określa naszą indywidualność. W jego znaczeniu i powiązaniu z patronem odkrywamy w sobie wielkie możliwości. Zastanawiając się nad znaczeniem imienia wrastamy w tajemnicę naszej NIEPOWTARZALNOŚCI UTOŻSAMIAMY SIĘ Z IMIENEIM, KTÓRE NAM DALI RODZICE. A czy Twoje dziecko ODNAJDZIE SIĘ w swoim imieniu?

6 Czy jesteście gotowi pomagać rodzicom ich dziecka w wychowaniu go w wierze, którą wspólnie wyznajemy i w której to dziecko ma przyjąć chrzest? Jaka jest TWOJA rola MAMO i TATO od CHRZTU? Towarzyszyć dziecku w jego rozwoju Wspierać je i być dla niego partnerem SAMEMU WZRASTAĆ WE WIERZE, ABY POMAGAĆ CHRZEŚNIAKOWI IŚĆ PO PROSTYCH ŚCIEŻKACH BOŻYCH PRZYKAZAŃ. TWOJE DZIECKO OD CIEBIE BĘDZIE UCZYŁO SIĘ WIARY I RELIGIJNOŚCI

7 WODA KRZYŻMO ŚWIECA BIAŁA SZATA

8 Daje wzrost roślinom, życie ludziom i zwierzętom, Jest używana do przygotowywania posiłków, Oczyszcza i orzeźwia, To również żywioł który może zniszczyć i zatopić wszystko na swej drodze.

9 WODA ŚWIĘCONA TO ZEWNĘTRZNY SYM WODA ŚWIĘCONA TO ZEWNĘTRZNY SYMBOL WEWNĘTRZNEGO OCZYSZCZENIA POPRZEZ CHRZEST WYLEWA SIĘ NA NAS BOŻA MIŁOŚĆ CHRZEST OCZYSZCZA NAS Z GRZECH PIERWORODNEGO

10 W Judaizmie olejem namaszczano królów i proroków był to znak: Otrzymania od Boga nowego autorytetu, Bożego błogosławieństwa. Obecnie to: Olej święcony w Wielki Czwartek, Balsam z domieszką korzeni wydzielający miłą woń.

11 WIĘC NAMASZCZENIE OZNACZA, ŻE: Bóg udziela dziecku swego błogosławieństwa, Życie dziecka roztacza życiodajny aromat, Ochrzczony jak król panuje i kieruje własnym życiem.

12 CHRZEST OTWIERA NASZE OCZY ABYŚMY MOGLI DOSTRZEC W SWOIM WNĘTRZU ŚWIATŁO BOGA KAŻDY CZŁOWIEK JEST BŁYSKIEM ŚWIATŁA W ZIEMSKIM ŚWIECIE SYMBOLICZNIE PRZEDSTAWIA TO OBRZĘD ODPALENIA ŚWIECY DZIECKA OD PASCHAŁU

13 Zapalona świeca przypomina więc, że: Dziecko jest oświecone przez wieczne światło Boże

14 Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie przyoblekliście się w Chrystusa. (Gal 3, 27)

15 POPRZEZ CHRZEST STAJEMY SIĘ INNYMI LUDZMI Biała szata przypomina aby dziecko Czuło się otulone przez miłość Stale mogło cieszyć się godnością

16 Niniejsze refleksje na temat obrzędu chrzcielnego mają pomóc rodzicom, chrzestnym oraz wszystkim wiernym uczestniczącym w tej uroczystości do głębszego jej przeżycia, Obrzęd uwidacznia zgromadzonym obecność Chrystusa, Omówimy teraz główne obrzędy i spróbujemy się zastanowić, jak należy je rozumieć i jak należy je kształtować, Każdy z obecnych zaproszony jest do aktywnego uczestnictwa w uroczystości chrztu.

17 Obrzędy wstępne Liturgia Słowa Litania do Wszystkich Świętych Poświęcenie wody Wyrzeczenie się zła Wyznanie wiary i obrzęd chrztu Nałożenie białej szaty Światło Chrystusa Liturgia Eucharystycz na CHRZEST

18 I OBRZĘDY WSTĘPNE Obrzęd chrztu rozpoczyna rozmowa celebransa z rodzicami i chrzestnymi. W odpowiedzi rodzice mówią czym jest dla nich chrzest, dlaczego chcą aby ich dziecko zostało ochrzczone, jakie imię wybrali dla swojego dziecka. Ważna kwestią dla rodziców jest wybór imienia dla dziecka. Wybierając imię, jednocześnie wybieramy patrona dla dziecka – Świętego, którego życiorys może być wzorem czy programem życia dla nowo narodzonego dziecka. Warto pamiętać, że w dalszym życiu dziecko, będzie się identyfikowało ze swoim imieniem. Należy podkreślić także wartość i zadania jakie zostają postawione rodzicom chrzestnym. Mają być oni niejako towarzyszami dla dziecka, którzy będą je wspierać i być dla niego partnerami i przewodnikami.

19 II LITURGIA SŁOWA Po rozmowie z rodzicami, następują czytania biblijne. Na tę uroczystość Kościół proponuje szeroki wachlarz czytań mszalnych. np. Ps 139, opowiadający o otaczającej nas ręce Boga, lub Uciszenie przez Jezusa burzy na jeziorze, lub zachęta i prośba skierowana do Apostołów, aby pozwolili dzieciom przychodzić do Niego.

20 III ZNAK KRZYŻA I LITANIA DO ŚWIĘTYCH Po krótkiej homilii, wyjaśniającej przeczytany tekst następuje zasadniczy obrzęd, który rozpoczyna się kreśleniem znaku krzyża na główce dziecka. Krzyż rysowany jest nie tylko przez kapłana lecz również przez rodziców oraz rodziców chrzestnych. Znakiem krzyża wyrażamy, iż dziecko należy do Boga, nie po to żyje na świecie aby spełniać cudze oczekiwania, lecz własną droga podążać jako wolna istota. Krzyż jest znakiem miłości, jaką Chrystus umiłował nas do końca. Znakiem krzyża uwidaczniamy też przyrzeczenie, jakie Bóg składa dziecku: Będę z tobą dokądkolwiek pójdziesz. Jestem przy tobie. Idę z tobą wszelkimi drogami i bezdrożami. Po znaku krzyża celebrans odmawia w intencji dziecka litanię do świętych. Wzywając w sposób szczególny ich opieki i wstawiennictwa przed Bogiem, za tym dzieckiem.

21 IV POSWIĘCENIE WODY CHRZCIELNEJ Potem celebrans błogosławi wodę chrzcielną. Modlitwa wymienia wszelkie działania wody: OżywiająceOczyszczająceOdświeżająceOdnawiające Modlitwa wspomina także o genezie tego sakramentu: Przejście Izraelitów po suchym dnie Morza Czerwonego, Wspomina także o krwi i wodzie, jakie wypłynęły z przebitego boku Ukrzyżowanego.

22 WYRZEKAMY SIĘ! V WYRZECZENIE SIĘ ZŁA Ryt ten jest niezwykle ważny. Kapłan zadaje kolejno trzy pytania, a mianowicie: 1. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? 2. Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? 3. Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

23 W I E R Z Y M Y ! VI WYZNANIE WIARY I OBRZĘD CHRZTU Po wyrzeczeniu się zła następuje obrzęd wyznania wiary. Tutaj także odpowiadamy na trzy pytania: 1. Czy wierzycie w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? 2. Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? 3. Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

24 Następuje obrzęd chrztu, kapłan wypowiada słowa: (Marku) Ja Ciebie chrzczę W imię Ojca I Syna, I Ducha Świętego. Jest to piękny obrzęd zanurzenia w Miłości Boga w Trójcy Jedynego. Później następuje namaszczenie Krzyżmem świętym. Olejem, którym niegdyś namaszczano królów. Także i to dziecko staje się człowiekiem, który ma godność Królewską, Prorocką i Kapłańską.

25 VII WŁOŻENIE BIAŁEJ SZATY. Następuje obrzęd włożenie białej szaty. Oznacza, ze nowo ochrzczone dziecko jest całkowicie przeniknięte dla Chrystusa i Jego chwały. Wkładając dziecku białą szatę życzymy mu, aby bez zafałszowań przedstawiał niepowtarzalny obraz Boga, żeby żył w czystości i jasności, nie ulegając pokusom i zagrożeniom. Biała szata symbolizuje czystość i nieskazitelność.

26 VIII ŚWIATŁO CHRYSTUSA Zapalenie Świecy od paschału jest zawsze podniosłym momentem. Momentowi temu powinna towarzyszyć modlitwa za dziecko przyjmujące chrzest, aby tak samo jak ta zapalona świeca stawało się światłem dla innych. Światło zmartwychwstania powinno oświetlić noc śmierci, powinno rozjaśnić każdą noc w życiu nowo ochrzczonego dziecka. Dziecko z każdym dniem w tym ciemnym świecie powinno promieniować światłem i powinno być źródłem ciepła wszędzie, gdzie panuje chłód i lodowacieją uczucia.

27 Okazja do odnowienia chrztu Kościół zaprasza nas do przypomnienia sobie o chrzcie i zatrzymania się nad tajemnicą tego sakramentu, który czyni nas Dziećmi Boga Daty szczególne: Niedziela Chrztu Pańskiego (druga po Bożym Narodzeniu) Wielka Noc Zmartwychwstania ŻYĆ RZECZYWISTOŚCIĄ SWOJEGO CHRZTU To żyć bardziej świadomie i autentycznie. To żyć wymiarem łaski, To być wolnym od oczekiwań świata, To działać mocą wewnętrznego źródła,

28 Baptismatus sum – Jestem OCHRZCZONY Nieważne są moje osiągnięcia, nieważne jest, czy zawsze postępuję należycie, czy wobec BOGA żyję, jak powinienem. Najważniejsze, że BÓG mnie bezwarunkowo AKCEPTUJE, że mnie MIŁUJE bez względu na wszystko, że czyni mnie DOBRYM, że pochodzę od BOGA! Jestem OCHRZCZONY = jestem absolutnie KOCHANY przez BOGA Wspomnienie chrztu i bezwarunkowej akceptacji, jaką oznacza ten sakrament pomaga nam byśmy mogli siebie miłować i afirmować

29 CHRZEST – ŹRÓDŁO ŻYCIA JESTEŚMY dziećmi nie tylko swoich rodziców, lecz także dziećmi BOGA! TWOJE DZIECKO MA RÓWNIEŻ CIESZYĆ SIĘ TYM DZIECIĘCTWEM Mamy nie tylko cechy dziedziczne – PŁYNIE W NAS RÓWNIEŻ BOŻE ŻYCIE BIJE W NAS ŹRÓDŁO DUCHA ŚWIĘTEGO, KTÓRE NIGDY NIE WYSCHNIE …i nie skończy się jak nasze siły fizyczne i psychiczne Wspomnienie chrztu UWALNIA NAS OD PRESJI, jaką wywieramy na samych siebie przekonaniem, że wszystko musimy zrobić sami, że musimy dowieść swojej wartości. I WYZWALA NAS OD LĘKU, że nadejdzie kiedyś chwila, że zabraknie nam sił I znowu stajemy się młodsi – jak dzieci

30 ŻYJĘ WE WSPÓLNOCIE Z J EZUSEM Kiedy przeglądam swoje życie, widzę nie tylko swoją biografię, lecz także Jezusa Chrystusa, jako moją najbardziej wewnętrzną RZECZYWISTOŚĆ. PRZEZ CHRZEST ZROSŁEM SIĘ Z JEZUSEM NIE JESTEM IZOLOWANĄ ISTOTĄ, ALE KIMŚ ZANURZONYM W MIŁOŚCI, KTÓRA DOTYCZY MOJEJ OSOBY, I PRAGNIE PRZEZE MNIE ROZLEWAĆ SIĘ PO ŚWIECIE Być ZROŚNIĘTY z Jezusem to nigdy nie być BEZRADNYM!nigdy nie być bez tego, który POMOŻE!nigdy nie być samotnym!

31 DECYZJA NA ŻYCIE Przez przyjęcie chrztu Twoje dziecko Twoimi ustami wyrzeka się zła W tym momencie przypomnisz sobie, że i TY jesteś ochrzczony… … na nowo podejmiesz decyzję za BOGIEM i za ŻYCIEM! WSPOMNIENIE CHRZTU MOŻE NAM POMÓC ZROZUMIEĆ NASZĄ CHRZEŚCIJAŃSKĄ TOŻSAMOŚĆ TWÓJ CHRZEST I CHRZEST TWOJEGO DZIECKA JEST SZANSĄ, ŻE NIE ZNIKNIESZ W WIECZNOŚCI NIE ROZBIJESZ SIĘ JAK BAŃKA MYDLANA.

32 ZA UWAGĘ I WYTRWAŁOŚĆ Z SERCA DZIĘKUJĄ: ALUMNI: MACIEJ WAGNER PAWEŁ KOŁODZIEJSKI PAWEŁ BONKOWSKI Szczecin 2010 …ups to już koniec


Pobierz ppt "Włączenie do wspólnoty Kościoła. O sakramencie w Kościele słów kilka SAKRAMENT – to uroczysta czynność, ze zobowiązaniem pod przysięgą SacramentumMysterion."

Podobne prezentacje


Reklamy Google