Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wysokowydajne interfejsy do systemu PI Paweł Maćków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wysokowydajne interfejsy do systemu PI Paweł Maćków."— Zapis prezentacji:

1 Wysokowydajne interfejsy do systemu PI Paweł Maćków

2 System PI – koncepcja zbierania danych Niezależne od serwera źródła danych (serwer nie jest obciążony komunikacją i wstępną obróbką) Interfejs, a nie serwer inicjuje transmisję danych Wysyła się tylko to, co niezbędne (Event-based) Zawsze minimum dwa elementy: –API źródła danych zależne od systemu (lub serwer OPC) –PI API/SDK – część OSISoft Buforowanie danych Eliminacja szumów i powtórzeń przed wysłaniem do serwera Serwer dokonuje dodatkowej kompresji

3 Interfejsy OSISoft >400 OPC jako preferowany standard 99% pokrycia zapotrzebowania… Jednolita konfiguracja (znasz jeden – znasz wszystkie) Nowe koncepcje –High Availability –Disconnected Startup Większość bazuje na UniInt

4 Dlaczego tworzyć własne interfejsy? OPC jest doskonałym standardem, ale ma swoje limity Czas restartu interfejsu może być krytyczny Egzotyczne systemy, w których nie można zaimplementować serwera OPC Trudne lub niemożliwe do konfiguracji Znaczna ilość danych Interaktywność (interfejsy OSISoft są ciche)

5 RTP2000 w Kernkraftwerk Brunsbüttel System źródłowy RTP2000 Istnieje gotowy interfejs OSISoft, ale z precyzją sekundową. Przy dokładniejszych znacznikach OSISoft zaleca OPC 10ms znaczniki czasowe, wymagana rozdzielczość rejestracji 20ms

6 RTP2000 w Kernkraftwerk Brunsbüttel (2) Próba instalacji OPC – realne znaczniki co 80-100ms. Winne – mechanizmy DCOM w Windows. Po prostu za dużo danych dla OPC (max. 10000 Ev/s peak) Konieczność użycia RTP2000 GelNet API Visual C++ 6, dodatkowe buforowanie Generowanie znaczników czasowych w interfejsie (problem z synchronizacją zegarów w RTP2000) Dwa podobne systemy źródłowe RTP2000

7 RTP2000 w Kernkraftwerk Brunsbüttel (3) Osiągnięte wyniki –10000 zdarzeń na sekundę (peak) –3000 zdarzeń na sekundę (uśrednione) –znaczniki 10ms –Minimalny czas pętli głównej RTP – 7ms –spakowane sygnały binarne 16bitów rozpakowywane do 16 punktów PI –ok. 300 szybkozmiennych sygnałów analogowych –dodatkowy bufor w osobnym wątku – wyeliminowanie problemów przy łączeniu-rozłączaniu z PI oraz przy zajęciu systemu Windows

8 RTP2000 w Kernkraftwerk Brunsbüttel (4) Wreszcie poznaliśmy granice wydajności systemu PI w sklepowej konfiguracji Opcje strojenia – optymalizacja na wysoką ilość przyjmowanych danych Znaczne rezerwy (!) Obecnie ok. 500MB skompresowanych danych na dobę Cała historia dostępna online!!! Plany przeniesienia historii z 5 lat do PI

9 RTA w Kernkraftwerk Krümmel System źródłowy z interfejsem OPC (RTA System prod. RT Software). OPC zaimplementowany niekompletnie. Czas restartu – wiele minut (!), konieczny przy zmianach konfiguracji. Problem z czasem reakcji na zmianę parametrów dużej ilości punktów Problemy z transferem dużej ilości danych Dostępność API źródłowego systemu Obecnie – restart trwa <1s, poza tym nie ma konieczności restartu przy większości zmian Kod w VC 6.0 – duża prędkość wykonania Wielowątkowość

10 RTA w Kernkraftwerk Krümmel (2) Efekty –ok. 35000 punktów digital –Sekundowa reakcja na zmianę konfiguracji –rozdzielczość 1ms –bez opóźnień i utraty danych –możliwość rozszerzenia (PI nie jest wąskim gardłem w transferze danych) –plany rozbudowy o sygnały analogowe

11 HTMLGen w Kernkraftwerk Brokdorf Najprostszy interfejs (!) Wcale nie zbiera danych, tylko je publikuje Tworzy strony HTML działając jako preprocesor kodu Łatwe umieszczanie dynamicznej zawartości (dane z PI) na własnych stronach Intranetowych Składnia PI Performance Equations bez ograniczeń (!) Niepotrzebny dodatkowy komputer z serwerem Web Visual C# 2005 – technologia.net

12 Krupp Tire Machine w Michelin Olsztyn Konieczny interaktywny interfejs –rejestracja opon (plik tekstowy) –rejestracja zdarzeń (plik tekstowy) –rejestracja przestojów z podaniem przyczyny (interfejs pop-up nachodzący na ekran stanu maszyny) –monitorowanie stanu połączenia Visual Basic 6

13 PressLock w Michelin Olsztyn Dedykowane interfejsy –PI2SQL –SQL2SQL –OPC2SQL Wszystkie działają bez łączności z serwerem PI (Disconnected Startup) Udostępnianie danych za pomocą SQL Server (dane niezorientowane czasowo, bazujące na ID opony) Visual C# 2005 - technologia.net

14 Niektóre interfejsy w Vattenfall Hamburg STO – plany produkcyjne (dane z przyszłości!) XLS – Trading/Transmission (import z Excela) XML – dane pogodowe (prognoza!) …

15 Wnioski Prawie na pewno istnieje standardowy interfejs Jeśli nie istnieje – spróbuj jeszcze raz Jeżeli naprawdę nie możesz dojść do ładu z interfejsem – stworzymy dedykowany


Pobierz ppt "Wysokowydajne interfejsy do systemu PI Paweł Maćków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google