Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATERIAŁY DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZS CKP W GRUBNIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATERIAŁY DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZS CKP W GRUBNIE"— Zapis prezentacji:

1 MATERIAŁY DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZS CKP W GRUBNIE
Prezentacja przygotowana przez Mgr Krzysztofa Jaruszewskiego MATERIAŁY DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZS CKP W GRUBNIE Wciśnij spację…

2 CZASOWNIKI NIEREGULARNE
IRREGULAR VERBS Wciśnij spację…

3 BYĆ BE – WAS /WERE - BEEN /bi – łoz / łe:r - bin/ Wciśnij spację…

4 BIĆ BEAT – BEAT - BEATEN /bi:t – bi:t – bi:tn/ Wciśnij spację…

5 BECOME – BECAME – BECOME
STAWAĆ SIĘ BECOME – BECAME – BECOME /bikam – bikeim - bikam/ Wciśnij spację…

6 GRYŹĆ BITE – BIT - BITTEN /bajt – byt – bytyn/ Wciśnij spację…

7 KRWAWIĆ BLEED – BLED - BLED /blid – bled – bled/ Wciśnij spację…

8 /brejk- brołk – brołkn/
ŁAMAĆ BREAK – BROKE - BROKEN /brejk- brołk – brołkn/ Wciśnij spację…

9 BRING – BROUGHT - BROUGHT
PRZYNOSIĆ BRING – BROUGHT - BROUGHT /bryn – bro:t – bro:t / Wciśnij spację…

10 BUDOWAĆ BUILD – BUILT- BUILT /byld – bylt - bylt/ Wciśnij spację…

11 KUPOWAĆ BUY – BOUGHT - BOUGHT /baj – bo:t – bo:t/ Wciśnij spację…

12 ŁAPAĆ, CHWYTAĆ CATCH – COUGHT - COUGHT /kecz – kot - kot/
Wciśnij spację…

13 /czu:z – czołz – czołzen/
WYBIERAĆ CHOOSE – CHOSE - CHOSEN /czu:z – czołz – czołzen/ Wciśnij spację…

14 PRZYCHODZIĆ COME – CAME - COME /kam – kejm – kam/ Wciśnij spację…

15 KOSZTOWAĆ COST – COST - COST /kost – kost - kost/ Wciśnij spację…

16 CIĄĆ CUT – CUT - CUT /kat – kat - kat/ Wciśnij spację…

17 KOPAĆ DIG – DUG - DUG /dyg- dag – dag/ Wciśnij spację…

18 ROBIĆ DO – DID - DONE /du: - dyd – dan/ Wciśnij spację…

19 RYSOWAĆ DRAW – DREW - DRAWN /dro: – dru: - dro:n/ Wciśnij spację…

20 /drynk – draenk - drank/
PIĆ DRINK- DRANK - DRUNK /drynk – draenk - drank/ Wciśnij spację…

21 /drajw – drołw - drywyn/
PROWADZIĆ POJAZD DRIVE – DROVE - DRIVEN /drajw – drołw - drywyn/ Wciśnij spację…

22 JEŚĆ EAT – ATE - EATEN /i:t – et – i:tn/ Wciśnij spację…

23 UPADAĆ FALL – FELL - FALLEN /fo:l – fel – fo:len/ Wciśnij spację…

24 KARMIĆ FEED – FED - FED /fi:d – fed – fed/ Wciśnij spację…

25 CZUĆ FEEL – FELT - FELT /fi:l – felt – felt/ Wciśnij spację…

26 WALCZYĆ FIGHT – FOUGHT - FOUGHT /fajt – fo:t – fo:t/ Wciśnij spację…

27 ZNAJDOWAĆ FIND – FOUND - FOUND /faind – faund - faund/ Wciśnij spację…

28 LATAĆ FLY – FLEW - FLOWN /flaj – flu: - flołn/ Wciśnij spację…

29 FORGET – FORGOT - FORGOTTEN
ZAPOMONAĆ FORGET – FORGOT - FORGOTTEN /feget – fegot - fegotn/ Wciśnij spację…

30 FORGIVE – FORGAVE - FORGIVEN
WYBACZAĆ FORGIVE – FORGAVE - FORGIVEN /fegyw – fegeiw – fegyvn/ Wciśnij spację…

31 DOSTAĆ GET – GOT - GOT /get – got – got/ Wciśnij spację…

32 DAWAĆ GIVE – GAVE - GIVEN /gyw – geiw – gywn/ Wciśnij spację…

33 ROSNĄĆ GROW – GREW - GROWN /groł – gru: - grołn/ Wciśnij spację…

34 MIEĆ HAVE – HAD - HAD /haev – haed – haed/ Wciśnij spację…

35 SŁYSZEĆ HEAR – HEARD - HEARD /hie – he:d – he:d/ Wciśnij spację…

36 UKRYWAĆ HIDE – HID - HIDDEN /hajd – hyd – hydyn/ Wciśnij spację…

37 UDERZAĆ HIT – HIT - HIT /hyt – hyt – hyt/ Wciśnij spację…

38 TRZYMAC HOLD – HELD - HELD /hołld- held – held/ Wciśnij spację…

39 TRZYMAĆ KEEP – KEPT - KEPT /ki:p - kept – kept/ Wciśnij spację…

40 WIEDZIEĆ, ZNAĆ KNOW – KNEW - KNOWN /noł – nju: - nołn/ Wciśnij spację…

41 /le:rn – le:rnt – le:rnt/
UCZYĆ SIĘ LEARN – LEARNT - LEARNT /le:rn – le:rnt – le:rnt/ Wciśnij spację…

42 ZOSTAWIAĆ, OPUSZCZAĆ LEAVE – LEFT- LEFT /li:v – left - left/
Wciśnij spację…

43 POŻYCZAC KOMUŚ LEND – LENT - LENT /lend – lent – lent/ Wciśnij spację…

44 POZWALAĆ LET – LET - LET /let – let – let/ Wciśnij spację…

45 GUBIĆ, TRACIĆ LOSE – LOST - LOST /lu:z – lost – lost/ Wciśnij spację…

46 ROBIĆ MAKE –MADE - MADE /mejk – mejd – mejd/ Wciśnij spację…

47 ZNACZYĆ MEAN – MEANT - MEANT /mi:n – ment – ment/ Wciśnij spację…

48 SPOTYKAĆ MEET – MET - MET /mi:t – met – met/ Wciśnij spację…

49 PŁACIĆ PAY – PAID - PAID /pej – pejd - pejd/ Wciśnij spację…

50 KŁAŚĆ PUT – PUT - PUT /put – put – put/ Wciśnij spację…

51 CZYTAĆ READ – READ - READ /ri:d – red – red/ Wciśnij spację…

52 JECHAĆ KONNO/ROWEREM RIDE – RODE - RIDDEN /rajd – rołd – rydyn/
Wciśnij spację…

53 DZWONIĆ RING – RANG – RUNG /ryn – raeng – rang/ Wciśnij spację…

54 WSCHODZIĆ, PODNOSIĆ SIĘ
RISE – ROSE - RISEN /raiz – rołz – ryzn/ Wciśnij spację…

55 BIEGAĆ RUN – RAN - RUN /ran – raen – ran/ Wciśnij spację…

56 POWIEDZIEĆ SAY – SAID - SAID /sej – sed – sed/ Wciśnij spację…

57 WIDZIEĆ SEE- SAW - SEEN /si: – so: - si:n/ Wciśnij spację…

58 SPRZEDAWAĆ SELL – SOLD - SOLD /sel – siłld – sołld/ Wciśnij spację…

59 WYSYŁAĆ SEND – SENT - SENT /send – sent – sent/ Wciśnij spację…

60 ZAMYKAĆ SHUT – SHUT - SHUT /szat – szat – szat/ Wciśnij spację…

61 ŚPIEWAĆ SING – SANG - SUNG /sing – saeng – sang/ Wciśnij spację…

62 SIEDZIEĆ SIT – SAT – SAT /syt – saet – saet/ Wciśnij spację…

63 SPAĆ SLEEP – SLEPT - SLEPT /sli:p – slept - slept/ Wciśnij spację…

64 /spi:k – społk - społken/
MÓWIĆ SPEAK – SPOKE - SPOKEN /spi:k – społk - społken/ Wciśnij spację…

65 STAĆ STAND – STOOD - STOOD /staend – stud – stud/ Wciśnij spację…

66 /sti:l – stołl – stolen/
KRAŚĆ STEAL – STOLE - STOLEN /sti:l – stołl – stolen/ Wciśnij spację…

67 PŁYWAĆ SWIM – SWAM - SWUM /słim – słaem – słam/ Wciśnij spację…

68 BRAĆ TAKE – TOOK - TAKEN /tejk – tuk - tejkn/ Wciśnij spację…

69 NAUCZAĆ TEACH – TOUGHT - TOUGHT /ti:cz – to:t – to:t/ Wciśnij spację…

70 POWIEDZIEĆ TELL – TOLD - TOLD /tel – tołld - tołld/ Wciśnij spację…

71 THINK – THOUGHT - THOUGHT
MYSLEĆ THINK – THOUGHT - THOUGHT /fynk – fo:t – fo:t/ Wciśnij spację…

72 RZUCAĆ THROW – THREW - THROWN /froł – fru: - frołn/ Wciśnij spację…

73 UNDERSTAND – UNDERSTOOD - UNDERSTOOD
ROZUMIEĆ UNDERSTAND – UNDERSTOOD - UNDERSTOOD /andestaend – andestud – andestud/ Wciśnij spację…

74 BUDZIC WAKE – WOKE - WOKEN /łejk – łołk- łołkn/ Wciśnij spację…

75 WYGRYWAĆ WIN – WON - WON /łyn – łan – łan/ Wciśnij spację…

76 PISAĆ WRITE – WROTE - WRITTEN /rajt – rołt – rytn/ Wciśnij spację…

77 THE END All rights reserved.


Pobierz ppt "MATERIAŁY DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZS CKP W GRUBNIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google