Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ISBD - założenia, problemy, perspektywy Grażyna Jaroszewicz 27.05.2010 Biblioteka Narodowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ISBD - założenia, problemy, perspektywy Grażyna Jaroszewicz 27.05.2010 Biblioteka Narodowa."— Zapis prezentacji:

1 ISBD - założenia, problemy, perspektywy Grażyna Jaroszewicz 27.05.2010 Biblioteka Narodowa

2 ISBD International Standard Bibliographic Description Preliminary consolidated ed., 2007 Międzynarodowy Znormalizowany Opis Bibliograficzny Wstępne, skonsolidowane wydanie, 2007

3 ISBD – historia (lata 60. i 70.) 1969 – Komitet ds. Katalogowania IFLA sponsoruje międzynarodowe spotkanie ekspertów ds. katalogowania 1971 – International Standard Bibliographic Description for Monographic Publications – ISBD(M) 1977 – General International Standard Bibliographic Description– ISBD(G) 1978 – znowelizowane ISBD(M) zgodne z ISBD(G)

4 ISBD – historia (lata 80.) 1981 – ISBD Review Committee harmonizacja postanowień poszczególnych ISBD poprawienie przykładów zwiększenie przydatności przepisów dla katalogerów opracowujących dokumenty zapisane w alfabetach innych niż łaciński Projekt realizowano do końca lat 80.

5 ISBD – historia (lata 90.) początek lat 90. – FRBR Study Group w IFLA 1998 – Raport końcowy FRBR Study Group wznowienie działalności ISBD Review Group – główne cele: dokonanie pełnego przeglądu ISBD zapewnienie zgodności postanowień ISBD z FRBR ****************************************** 2004 – Tom Densley: Mapping ISBD elements to FRBR entity attributes and relationships

6 ISBD – historia (po 2000 r.) 2003 - początek prac nad przygotowaniem skonsolidowanego wydania ISBD 2007 – International standard bibliographic description (ISBD). Preliminary consolidated ed. 2009 - Full ISBD Examples. Preliminary edition 2009 - Area 0: Content Form and Media Type Area 2010 – planowana jest publikacja wydania znowelizownego ISBD

7 ISBD dla poszczególnych typów dokumentów (podsumowanie) 1974 ISBD (M) – International Standard Bibliographic Description for Monographic Publications (1974, 1978, 1987, 2002) ISBD (S) – International Standard Bibliographic Description for Serials (1974, 1977, 1988) 1977 ISBD (CM) – International Standard Bibliographic Description for Cartographic Materials (1977, 1987) ISBD (NBM) – International Standard Bibliographic Description for Non-Book Materials (1977, 1987) ISBD (G) – General International Standard Bibliographic Description (1977, 1992, 2004) 1980 ISBD (A) – International Standard Bibliographic Description for Older Monographic Publications (Antiquarian)(1980, 1991) ISBD (PM) – International Standard Bibliographic Description for Printed Music (1980, 1991) 1990 ISBD (CF) - International Standard Bibliographic Description for Computer Files (1990) 1997 ISBD (ER) – International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources (1997) 2002 ISBD (CR) – International Standard Bibliographic Description for Serials and Other Continuing Resources (2002)

8 Study Group on Future Directions of the ISBDs 2003 – ISBD Review Group powołuje Study Group on Future Directions of the ISBDs Cele: Przygotowanie skonsolidowanego, uaktualnionego ISBD na podstawie ISBD dla poszczególnych typów dokumentów; zaspokojenie potrzeb katalogerów i innych użytkowników informacji bibliograficznych Przygotowanie spójnych postanowień dotyczących wszystkich typów dokumentów oraz specjalnych zasad dla zasobów specjalnych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ich opisu.

9 Study Group on Future Directions of the ISBDs Zasady: zapewnienie spójności opracowania formalnego dokumentów w skali międzynarodowej; ułatwienie wymiany rekordów bibliograficznych uwzględnienie różnych poziomów opisu określenie elementów formalnych niezbędnych do identyfikacji i selekcji zasobu skupienie się raczej na zbiorze elementów informacji, niż na ich prezentacji (display) lub wykorzystaniu w systemach zautomatyzowanych uwzględnienie aspektu ekonomicznego podczas opracowania postanowień ISBD

10 ISBD Preliminary consolidated ed., 2007 Tekst dokumentu powstał w wyniku połączenia powiązanych ze sobą postanowień z poszczególnych ISBD i nadania im nowej struktury; aktualizacja, uogólnienie słownictwa. Postanowienia ogólne odnoszące się do wszystkich typów zasobów znajdują się na początku opisu poszczególnych elementów; dopiero po nich, jeżeli jest to potrzebne, znajdują się szczegółowe zalecenia uzupełniające wymagane do opisu zasobów specjalnych lub określające wyjątki od ogólnej zasady Nieznacznie zmieniono system przestankowania (zwiększenie interoperacyjności systemów wyszukiwania i formatów prezentacji) Zachowano dotychczasowe miejsce w strukturze ISBD GMD – General Material Designation, pomimo planów zmiany miejsca tego elementu (prace Material Designations Study Group; Strefa O)

11

12 ISBD – typy dokumentów ISBDs Antiquarian Computer files / Electronic resources Cartographic materials Serials /Serials and other continuing resources Monographic publications Non-book materials Printed music ISBD (2007) Printed texts Cartographic resources Electronic resources Moving images Multimedia resources Notated music resources Sound recordings Still images

13 ISBD – struktura

14 ISBD – kolejność elementów 1.Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności 2.Strefa wydania 3.Strefa specjalna dla określonych typów zasobów lub pewnych kategorii wydawnictw 4.Strefa adresu wydawniczego 5.Strefa opisu fizycznego 6.Strefa serii 7.Strefa uwag 8.Strefa identyfikatora zasobu i warunków dostępu (sposobu uzyskania dokumentu)

15 ISBD – słownik (ok. 220 terminów)

16 ISBD a Statement of International Cataloguing Principles (2009) ISBD jest standardem przeznaczonym dla bibliotek; ICP jest dokumentem skierowanym nie tylko do bibliotek, ale również do archiwów, muzeów i innych instytucji.

17 ISBD a FRBR ISBD Review Group uznała za istotne wyjaśnienie relacji pomiędzy ISBD i modelem FRBR Próby przystosowania słownictwa ISBD do terminów FRBR – np. dzieło (work), realizacja (expression), materializacja (manifestation) i egzemplarz (item) powinny zastąpić w ISBD takie terminy jak np. wydanie (publication) Trudności - wynikające z tego, że określenia stosowane w modelu FRBR oparto na modelu jednostek i relacji, który funkcjonuje na wyższym poziomie abstrakcji, niż pojęcia stosowane w ISBD W 2003 r. ISBD Review Group zdecydowała o unikaniu terminologii FRBR w ISBD (zalecenie IFLA Meeting of Experts on a International Cataloguing Code, Frankfurt 2003) Pomimo to wprowadzono pewne zmiany terminologiczne – m. in. stosowanie terminu zasób (resource) zamiast dokument/pozycja (item) i publikacja/wydanie (publication); termin item inaczej jest używany w FRBR niż w poszczególnych ISBD 2004 – Tom Densley: Mapping ISBD elements to FRBR entity attributes and relationships

18 ISBD Review Group Grupy robocze Material Designations Study Group Examples Supplement Study Group (2006-) ISBD/XML Study Group (2008-)

19 Examples Supplement Study Group Full ISBD Examples. Preliminary edition główne cele: ułatwienie zrozumienia struktury ISBD poprawa skuteczności stosowania ISBD w praktyce dokument dostępny online na stronie IFLA zaktualizowany w grudniu 2009 r. przykłady w szesnastu językach: angielskim, arabskim, chińskim, chorwackim, duńskim, fińskim, francuskim, hiszpańskim, holenderskim, japońskim, koreańskim, niemieckim, portugalskim, rosyjskim, szwedzkim, włoskim nie uwzględniono strefy 0

20 ISBD/XML Study Group (2008- ) Project Development of ISBDXML Schema wprowadzenie ISBD do środowiska sieciowego; umieszczenie ISBD w środowisku semantic web; obecność wzorcowych informacji bibliograficznych w sieci konferencja IFLA w 2010 r. - prezentacja m.in. pierwszego projektu schematu ISBDXML sierpień 2010 - styczeń 2011 – zakończenie projektu

21 Nowelizacja ISBD Draft of ISBD for worldwide review dostępny jest na stronie IFLA od 11 maja 2010 r. Uwagi można zgłaszać do 11 lipca 2010 r. Zmiany, m.in..: Dodanie strefy O; GMD usunięto ze strefy 1 Prace redakcyjne – eliminujące redundancję i zapewniające większą spójność Uproszczenie klasyfikacji elementów (obowiązkowy, fakultatywny lub warunkowy) – oznaczone są tylko elementy obowiązkowe Słownik uzupełniony o nowe hasła i definicje

22 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "ISBD - założenia, problemy, perspektywy Grażyna Jaroszewicz 27.05.2010 Biblioteka Narodowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google