Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011 Bibliografia i katalogowanie w normach ISO i w zbiorze Polskich Norm Wanda Klenczon Grażyna Jaroszewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011 Bibliografia i katalogowanie w normach ISO i w zbiorze Polskich Norm Wanda Klenczon Grażyna Jaroszewicz."— Zapis prezentacji:

1 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa Bibliografia i katalogowanie w normach ISO i w zbiorze Polskich Norm Wanda Klenczon Grażyna Jaroszewicz

2 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa Polski Komitet Normalizacyjny jest krajową jednostką normalizacyjną zatwierdza i wycofuje Polskie Normy, reprezentuje Rzeczpospolitą Polską w międzynarodowych i regionalnych organizacjach normalizacyjnych (partner ISO, CEN i CENELEC).

3 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa Komitet Techniczny 242 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Informacji i Dokumentacji Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej: CEN/SS F07; CEN/SS F17; CEN/TC 353; ISO/TC 232; ISO/TC 46 Information and documentation ISO/TC 46/SC 11 ISO/TC 46/SC 4 ISO/TC 46/SC 8 ISO/TC 46/SC 9 Identification and description

4 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa Komitet Techniczny 242 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Informacji i Dokumentacji Zakres tematyczny: terminologia, kompozycja dokumentów, identyfikacja i opis dokumentów, kodowanie, konwersja pism, języki informacyjno-wyszukiwawcze, przechowywanie i konserwacja dokumentów zastosowanie komputerów, usługi edukacyjne.

5 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa Komitet Techniczny 242 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Informacji i Dokumentacji CZŁONKOWIE (10 podmiotów, 12 reprezentantów): Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Biblioteka Jagiellońska Biblioteka Narodowa Biblioteka Sejmowa Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Centralna Biblioteka Statystyczna Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Uniwersytet Śląski

6 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa Finansowanie normalizacji PKN nie pokrywa kosztów działalności normalizacyjnej i udziału w pracach normalizacyjnych (z wyj. realizacji zobowiązań rządowych) wszystkie prace normalizacyjne są finansowane przez zainteresowanych prace normalizacyjne w Komitetach Technicznych są wykonywane nieodpłatnie Biblioteka Narodowa prowadzi Sekretariat Komitetu Technicznego 242 ds. Informacji i Dokumentacji

7 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa r. – projekty robocze 2 norm z zakresu bibliografii i katalogowania sponsorowane przez BN ISO 15836:2009 zastąpi: PN-ISO 15836:2006 Informacja i dokumentacja. Zestaw elementów metadanych Dublin Core ISO 690:2010 zastąpi: PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura oraz PN-ISO 690-2:1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części

8 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa Przegląd PN własnych i PN wprowadzających Normy Międzynarodowe każda PN własna i PN wprowadzająca Normę Międzynarodową podlega przeglądowi co 5 lat. przeglądowi poddawane są PN, dla których w poprzednim roku upłynęło 5, 10, 15 itd. lat od daty publikacji.

9 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa Przegląd PN własnych i PN wprowadzających Normy Międzynarodowe Zgodnie z procedurą R2-P12, Polskie Normy zatwierdzone przed 1994 r. nie mogą zostać uznane przez KT za aktualne. Komitet Techniczny może podjąć decyzję o wycofaniu lub nowelizacji takiej PN. pozostałe PN podlegające przeglądowi mogą być w jego wyniku uznane za aktualne, wycofane, nowelizowane lub poprawione.

10 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa PN z zakresu bibliografii i katalogowania zatwierdzone przed 1994 r. (1) PN-N :1982 Opis bibliograficzny. Postanowienia ogólne PN-N :1982 Opis bibliograficzny. Książki PN-N :1983 Opis bibliograficzny. Druki muzyczne PN-N :1985 Opis bibliograficzny. Dokumenty dźwiękowe PN-N-01158:1985 Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym

11 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa PN z zakresu bibliografii i katalogowania zatwierdzone przed 1994 r. (2) PN-N-09120:1984 Zestaw dodatkowych znaków alfabetu łacińskiego do wymiany informacji bibliograficznych PN-N-09121:1985 Zestaw znaków alfabetu greckiego do wymiany informacji bibliograficznych PN-N-09122:1985 Zestaw dodatkowych znaków alfabetu cyrylickiego do wymiany informacji bibliograficznych PN-N-01212:1974 Transliteracja pisma jidysz

12 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa PN z zakresu bibliografii i katalogowania zatwierdzone przed 1994 r. (3) PN-N-01224:1989 Bibliotekarstwo i bibliografia. Opracowywanie zbiorów informacji o dokumentach. Terminologia PN-N-01225:1989 Bibliotekarstwo i bibliografia. Rodzaje i części składowe bibliografii. Terminologia

13 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa Przegląd PN 2010 r. – decyzje KT 242 : normy wycofane PN-N-09121:1985 Zestaw znaków alfabetu greckiego do wymiany informacji bibliograficznych PN-N-09122:1985 Zestaw dodatkowych znaków alfabetu cyrylickiego do wymiany informacji bibliograficznych PN-N :1985 Opis bibliograficzny -- Dokumenty dźwiękowe PN-ISO 10957:2000 Informacja i dokumentacja -- Międzynarodowy znormalizowany numer druku muzycznego (ISMN) PN-N-01158:1985 Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym

14 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa wycofanie normy ze zbioru Polskich Norm - norma wycofana nie jest normą wadliwą - normę wycofaną można nadal stosować - na normę wycofaną nie można powoływać się w innych normach

15 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa Przegląd w 2011 r. 14 norm 5 Polskich Norm własnych wszystkie opublikowane po 1994 r.

16 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa Przegląd 2012 PN-N :1982 Opis bibliograficzny. Postanowienia ogólne PN-N :1982 Opis bibliograficzny. Książki PN-N :1997 Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe PN-N-01229:2002 Hasło opisu bibliograficznego. Hasło osobowe

17 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa ISO a standardy bibliograficzne standardy opisu bibliograficznego i punktów dostępu do zasobów nie są przedmiotem zainteresowania ISO zakres działania odpowiednich sekcji i grup roboczych IFLA

18 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa PN-N Opis bibliograficzny ISBD ( Międzynarodowy Znormalizowany Opis Bibliograficzny)

19 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa ISBD dla poszczególnych typów dokumentów ISBD (M) – Monographic Publications (1974, 1978, 1987, 2002) ISBD (S) – Serials (1974, 1977, 1988) ISBD (CM) – Cartographic Materials (1977, 1987) ISBD (NBM) –Non-Book Materials (1977, 1987) ISBD (G) – General (1977, 1992, 2004) ISBD (A) – Older Monographic Publications (Antiquarian) (1980, 1991) ISBD (PM) –Printed Music (1980, 1991) ISBD (CF) - Computer Files (1990) ISBD (ER) – Electronic Resources (1997) ISBD (CR) – Serials and Other Continuing Resources (2002)

20 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa PN-N Opis bibliograficzny 1. PN-N :1982 Postanowienia ogólne 2. PN-N :1982/Az1:1997 Książki 3. PN-N :1983 Druki muzyczne 4. PN-N :1985 Dokumenty dźwiękowe 5. PN-N :1994 Stare druki 6. PN-N :1994 Filmy 7. PN-N :1997 Wydawnictwa ciągłe 8. PN-N :2000 Dokumenty elektroniczne 9. PN-N :2001 Dokumenty kartograficzne 10. PN-N :2009 Dokumenty ikonograficzne

21 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa PN-N Opis bibliograficzny kolejne arkusze tej normy będą stopniowo kierowane do wycofania analiza i interpretacja ISBD przepisy katalogowania

22 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa Normy z zakresu bibliografii i katalogowania opracowane przez ISO/TC 46/SC9 ISO 25577:2008 MarcXchange ISO 8459:2009 Bibliographic data element directory for use in data exchange and enquiry

23 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa Normy z zakresu bibliografii i katalogowania opracowane przez ISO/TC 46 - Transliteracja i transkrypcja ISO 233: pismo arabskie ISO 233-2: język arabski ISO 233-3: język perski ISO 843:1997 – alfabet grecki ISO 9984: alfabet gruziński ISO 9985: alfabet ormiański ISO 11940: pismo tajskie ISO/TR 11941:1996 – alfabet koreański ISO 15919: pismo dewanagari

24 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa Normy z zakresu bibliografii i katalogowania opracowane przez ISO/TC 46/SC9 - Międzynarodowe znormalizowane identyfikatory/numery ISO 15511:2011 International standard identifier for libraries and related organizations (ISIL) ISO 15706:2002 International Standard Audiovisual Number (ISAN) ISO 21047:2001 International Standard Text Code (ISTC) ISO 15707:2001 International Standard Musical Work Code (ISWC) ISO 3901:2001 International Standard Recording Code (ISRC)

25 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa Wykaz norm ISO opracowanych i zatwierdzonych przez ISO/TC 46/SC9: _browse.htm?commid=48750&published=on&includesc=true Dostęp z witryny : Dla bibliotekarzy > Normy, formaty, standardy > Normalizacja >www.bn.org.pl

26 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa kontakt: Wanda Klenczon, przewodnicząca KT 242 Grażyna Jaroszewicz, sekretarz KT 242


Pobierz ppt "STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011 Bibliografia i katalogowanie w normach ISO i w zbiorze Polskich Norm Wanda Klenczon Grażyna Jaroszewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google