Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Marsula Zakład Opracowania Rzeczowego BN Warsztaty UKD 2010 Dział 94 – propozycje w perspektywie zmiany zapisu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Marsula Zakład Opracowania Rzeczowego BN Warsztaty UKD 2010 Dział 94 – propozycje w perspektywie zmiany zapisu."— Zapis prezentacji:

1 Anna Marsula Zakład Opracowania Rzeczowego BN Warsztaty UKD 2010 Dział 94 – propozycje w perspektywie zmiany zapisu.

2 Dział 94 Podczas analizy postanowiono, aby symbole: 94(100)1914/1918I wojna światowa 94(100)1939/1945II wojna światowa pozostawić w całości wraz z datami szczegółowymi. Symbole: 94(100)1939/1945::327 Historia polityczna II wojny światowej 94(100)1939/1945::341.322.5 Przestępstwa i zbrodnie związane z II wojną światową także pozostawiono w całości, ale :: zastąpiono : 94(100)1939/1945:327 94(100)1939/1945:341.322.5

3 Symbol: 94(100)1939/1945::341.322.5:94(=411.16)Eksterminacja Żydów. Holocaust postanowiono rozdzielić w następujący sposób: 94(100)1939/1945:341.322.5 94(=411.16)19 Natomiast: 94(100)1939/1945:355.4Historia wojskowa II wojny światowej 94(100)1939/1945:355.40Służba tajna wywiad 94(100)1939/1945:355.489Wojna lotnicza 94(100)1939/1945:355.49Wojna morska 94(100)1939/1945-054.65Jeńcy wojenni pozostawiono w całości ze zmianą :: na :

4 94(3) Historia starożytna nie otrzyma poddziałów wspólnych czasu. Podręczniki do historii nie będą jak dotychczas tematowane szczegółowo: Historia - starożytność, średniowiecze : podręcznik dla gimnazjum : klasa 1 / Lech Trzcionkowski, Leszek Wojciechowski. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2009. Historia – podręcznik dla gimnazjów UKD: 94(438).01/.03:94](075.3-021.64) ale podobnie jak w przypadku podręczników do geografii tylko przez symbol dziedziny: 94 (075.3-021.64)

5 Symbole dla historii nie otrzymają dat rocznych, z wyjątkiem dat rocznych dla wojen, bitew, wydarzeń, ruchów społecznych w Polsce, np.: Niewypowiedziana wojna 1919-1920 : w świetle dokumentów, depesz korespondentów zagranicznych akredytowanych w Warszawie i artykułów w prasie zagranicznej / Norbert Michta, Zbigniew B. Kumos. – Warszawa : Wydawnictwo Comandor : Wydawnictwo Instytut Badan Naukowych, cop. 2009. Wojna 1919-1920 r. polsko-radziecka Źródła historyczne UKD:94(438).0811919/1920(093) 94(438).0811919/1920

6 Bitwa grunwaldzka / Jan Długosz ; red. nauk. Stanisław Sierpowski ; wstęp Hanna Krzyżostaniak ; przypisy Jan Dąbrowski. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Foka ; Kraków : przy współpr. Marketing Room Poland, cop. 2010. Bitwa 1410 r. pod Grunwaldem UKD:94(438).031410 - bez zmian Lublin w czasie powstania listopadowego / Dariusz Tazbirek ; Lubelskie Towarzystwo Naukowe. – Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe : Wydawnictwo Olech, 2009. Powstanie 1830 r. listopadowe Lublin (woj. lubelskie) – 19 w. UKD:94(438).0711830A/Z 94(438).0711830

7 Rok 1956 w Polsce i jego rezonans w Europie / pod red. Joanny Szymoniczek i Eugeniusza Cezarego Króla ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Collegium Civitas, Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. – Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Collegium Civitas, 2009. Polityka międzynarodowa – 1945-1989 r. Wydarzenia 1956 r. w Polsce Europa – polityka – 1945-1989 r. Materiały konferencyjne UKD: 94(438).083::323.2"1956":94(4)](06) 94(438).0831956 323.2(438) 94(4)19

8 Symbole dla historii świata otrzymają poddział wspólny czasu wyrażony przez wiek, np.: Blenheim-Höchstädt 1704 / Rafał Radziwonka. – Warszawa : Bellona, cop. 2008. Bitwa 1704 r. pod Blenheim UKD: 94(4)1704 94(4)17 Navarino 1827 / Artur Bojarski. – Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, cop. 2007. Bitwa 1827 r. pod Navarino UKD:94(495):94(560)]1827 94(495)18 94(560)18

9 Poniższe symbole dla historii Polski otrzymają następujący zapis: 94(438)::008 Historia kultury polskiej 94(438) 008(438) 94(438)::314.15-026.49 Historia emigracji polskiej 94(438) 314.15-026.49(=162.1) 94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych 94(438) 323.2/.3(438) 94(438)::323.3:63-051Historia ruchu ludowego w Polsce 94(438) 323.3:63-051(438) czy 323.3(438):63-051???

10 Historię kultury, emigracji, polityki wyrażamy symbolem 94(4/9) i właściwym symbolem 008, 314.15-026.49, 323, 327, np.: Rzeczpospolita miedzy okcydentalizmem a orientalizacją. T. 2, Przestrzeń wyobrażeń / red. nauk. Filip Wolański, Robert Kołodziej. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. Polska – kultura – 16-18 w. Materiały konferencyjne UKD:94(438).03/.06::008(06) 94(438).03 94(438).04 94(438).06 008(438)

11 Złoty wiek konwersacji / Benedetta Craveri ; przeł. Joanna Ugniewska i Krzysztof Żaboklicki. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2009. Arystokracja – kultura – Francja – 17-18 w. Kobieta – kultura – Francja – 17-18 w. Obyczaje towarzyskie – Francja – 17-18 w. Salon literacko-artystyczny – Francja – 17-18 w. Francja – kultura – 17-18 w. UKD: 94(44)::323.3-058.12::008:395-055.2]16/17 94(44)16 94(44)17 323.3-058.12(44) 008(44) 395-055.2(44)

12 Kwestia węgierskiej mniejszości narodowej w Słowacji w latach 1945-1948 / Renata Zawistowska. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2009. Polityka narodowościowa – Czechosłowacja – 1945-1948 r. Węgrzy za granicą – Słowacja – 1945-1948 r. Wysiedlanie – Czechosłowacja – 1945-1948 r. Słowacja – stosunki etniczne – 1945-1948 r. UKD:94(437)::314.151.1(=511.141):323.15(437.6=511.141)]1945/1948 94(437)19 314.151.1(=511.141) 323.15(=511.141)

13 Zanim powstała NRD : Polska wobec radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec 1945-1949 / Jerzy Kochanowski. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008. Niemcy za granicą – Polska – 1944-1956 r. Wysiedlanie – Polska – 1944-1956 r. Niemcy – 1945-1949 r. Niemcy (Republika Demokratyczna) – a Polska Polska – a Niemcy (Republika Demokratyczna) UKD:94(438).083::314.151.2(=112.2)1944/1956 :94(430)1945/1949:94(430.2) 94(438).083 314.151.1(=112.2) 94(430)19

14 Inwentarz akt Antoniego Pająka (premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie) i jego rodziny z lat 1919-2001 / oprac. Edward Kołodziej i Bartosz Nowożycki ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Akt Nowych. – Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2008. Pająk, Antoni (1893-1965) – biografia Archiwum Akt Nowych – zbiory Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie – 1944-1989 r. Archiwa państwowe – zbiory – Polska Polacy za granicą –Wielka Brytania – 1945-1989 r. Politycy – biografie – Polska – 20 w. Zbiory archiwalne – Polska Warszawa – archiwistyka – zbiory Katalogi zbiorów Źródła historyczne UKD:94(438).083::314.15-026.49(410):929-052A/Z](093):930.255(438) 94(438).083 314.15-026.49(=162.1) 929-052(438)19 930.255(438)

15 Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. 2, Okresy panowań królów elekcyjnych, XVI-XVII wiek / oprac. Henryk Lulewicz. – Warszawa :Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN, 2009. Szlachta – Litwa – 16-17 w. Litwa – 16-17 w. Polska – 16-17 w. Źródła historyczne UKD:94(438).04:94(474.5)::323.3-058.12]15/16(093.2) 94(438).04 94(474.5)15 94(474.5)16 323.3-058.12(474.5)

16 Dziennik nazisty : wyznania Eichmanna / Stan Lauryssens ; przeł. Jacek Lang. – Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie Oddział Publicat, 2009. Eichmann, Adolf (1906-1962) – biografia Hitleryzm – biografie Holocaust Procesy polityczne – Izrael – 1945-1989 r. Przestępstwo wojenne – biografie – Niemcy – 1933-1945 r. UKD:94(100)1939/1945::341.322.5:94(=411.16):323.14 :34.096(569.4)1945/1989:929-052(430)19A/Z 94(100)1939/1945:341.322.5 94(=411.16)19 323.14(430) 34.096(569.4) 929-052(430)19

17 Polacy w nauce i kulturze Tomska oraz Syberii Zachodniej / [pod red. nauk. Antoniego Kuczyńskiego i Mirosława Marczyka] ; Uniwersytet Wrocławski. Ośrodek Badań Wschodnich. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Stowarzyszenie Wspólnota Polska. – Wrocław : Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. Polacy za granicą – Rosja – 19-20 w. Zesłania – Rosja – 19-20 w. Syberia (Rosja) – 19-20 w. Tomsk (Rosja) – stosunki etniczne – 19-20 w. Materiały konferencyjne UKD:94(438).071/.082:94(47+57)::323.282:94(571.1/.5)](06) 94(438).071 94(438).08 314.151.1(=162.1) 94(571.1/.5)19 94(571.1/.5)20 Zesłania wcześniej wyrażane przez 323.282 będziemy wyrażać symbolem 314.151.1

18 Historia przedstawicielstwa dyplomatycznego Litwy w Polsce / Jurgis Akromas [et al.] ; tł. Małgorzata Kasner. –Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2009. Dyplomacja litewska – 20-21 w. Litwa – polityka – Polska – 20-21 w. Polska – polityka – Rosja – 20-21 w. UKD:94(438).08:94(474.5)]::327 94(438).08 94(474.5)19 94(474.5)20 327(438) 327(474.5)

19 Symbolu 355.48 Historia wojen z punktu widzenia wojskowego po 94 używamy tylko wtedy, gdy w dokumencie poruszane są zagadnienia strategii, taktyki, np.: Czeczeński specnaz : taktyka działań specjalnych / Mirosław Kuleba. – Warszawa : "Alfa", 2001. Komandosi – Czeczenia (Rosja) – od 1991 r. Wojna 1994- w Czeczenii – strategia i taktyka Publicystyka polska – od 1989 r. UKD: 356.1(470.661)"1991/...":94(470.661)"1994/..."::355.4 356.1(470.661) 94(470.661)"19 355.4(470.661)

20 Historia bitew, wojen wyrażana jest przez użycie symboli dla historii, np.: Rosyjskie wojny 1460-1730 : narodziny mocarstwa / Carol B. Stevens ; przeł. z ang. Kinga Jackiewicz. – Warszawa : Bellona, 2010. Wojsko – Moskiewskie, państwo – 15-16 w. Wojsko – Rosja – 16-18 w. Moskiewskie, państwo – 15-16 w. Rosja – 16-18 w. UKD: 94(47+57):355.48]14/17 94(47+57)

21 929-051 Pamiętniki, autobiografie zbiorowe i indywidualne Pamiętniki otrzymują poddział wspólny miejsca i poddział wspólny czasu, np.: Pamiętniki. T. 1 / Jan Chryzostom Pasek ; red. nauk. Stanisław Sierpowski ; wstęp Igor Kraszewski ; przypisy Władysław Czapliński. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Foka ; Kraków : przy współpr. Marketing Room Poland, cop. 2010. Pasek, Jan Chryzostom (ca 1636-1701) Pasek, Jan Chryzostom (ca 1636-1701). Pamiętniki Szlachta – Polska – 17 w. Polska – 17 w. Pamiętniki polskie – 17 w. Pamiętniki polskie – historia – 17 w. UKD:94(438).04::323.3-058.12:929-051A/Z]16:821.162.1(091)-9416A/Z 94(438).04 323.3-058.12(438) 929-051(438)16 821.162.1(091)-9416

22 Dziennikarstwo i polityka : wspomnienia redaktora naczelnego Gazety Ludowej / Zygmunt Augustyński ; red. Małgorzata Skowrońska. Gazeta z bożej łaski : wywiad z byłym dziennikarzem Gazety Ludowej / Władysław Bartoszewski. – Kraków : Fundacja Rozwoju Społecznego Demos, 2009. Augustyński, Zygmunt (1890-1959) Bartoszewski, Władysław (1922- ) Polskie Stronnictwo Ludowe (1945-1949) Gazeta Ludowa (1945-1949) Czasopisma ludowe polskie – historia – 1944-1956 r. Dziennikarze – Polska – 1944-1956 r. Polska – polityka wewnętrzna – 1944-1956 r. Pamiętniki polskie – 1944-1956 r. Publicystyka polska – od 2001 r. UKD:94(438).0831944/1956:329A/Z:323.3:63-051:050+070:929-051A/Z 94(438).083 329(438) 323.3:63-051(438) czy 323.3(438):63-051??? 050+070(438) 929-051(438)19

23 929-052 Biografie zbiorowe i indywidualne Biografie otrzymują poddział wspólny miejsca i poddział wspólny czasu, np.: Romeo i Julia z Łomży / Maria Kaczyńska ; posł. Adam Dobroński. – Łomża : Oficyna Wydawnicza Stopka, 2008. Jarnuszkiewiczówna, Halina (1902-1919) – biografia Kaliwoda, Leon (1897-1918) – biografia Polska Organizacja Wojskowa – biografie Łomża (woj. podlaskie) – biografie – 1914-1918 r. UKD:94(438).078A/Z:355.1:929-052A/Z 94(438).078 355.1(438) 929-052(438)19

24 Patron : życie i dzieło Güntera Särchena dla pojednania niemiecko- polskiego / Rudolf Urban ; Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willyego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009. Särchen, Günter (1927-2004) – biografia Niemcy (Republika Demokratyczna) – a Polska Polska – a Niemcy (Republika Demokratyczna) UKD:94(430.2):94(438).083:929-052(430)19/20A/Z 94(430.2) 94(438).083 929-052(430)19 929-052(430)20

25 929.5Genealogia Genealogia otrzymuje poddział wspólny miejsca, np.: Pamiętnik Cezara / Zbigniew Wernic ; [przygot. do dr. Andrzej Wernic i Krzysztof Jaszczyński]. –Warszawa : Ekbin Studio PR Ewa Kielak- Ciemniewska : przy współpr. Narodowego Centrum Kultury, cop. 2009. Wernic, Andrzej (1930- ) Wernic, Zbigniew (1925-1944) Wernic (rodzina) Armia Krajowa. 7 Pułk Piechoty Legionów Garłuch Rody – Polska – 20 w. Warszawa – 1939-1945 r. Pamiętniki polskie – 1939-1945 r. UKD:94(438).082.2:929.5A/Z:929-051A/Z 94(438).082.2 929.5(438) 929-051(438)19

26 929.6Heraldyka Heraldyka otrzymuje poddział wspólny miejsca, np.: Warszawa i jej prezydenci / Elżbieta Paziewska. – Warszawa ; Pruszków : Wydawnictwo Vipart, 2009. Burmistrz – Polska – 15-18 w. Prezydent miasta – biografie – 18-21 w. Warszawa – administracja – biografie – 18-21 w. Warszawa – administracja – historia Warszawa – historia Warszawa – godło UKD:94(438)A/Z:929.6:[352:929-052](438)17/20 94(438) 929.6(438) 352(438) 929-052(438)

27 930.1(091) Historiografia Kronika polska / Gall Anonim ; red. nauk. Stanisław Sierpowski ; wstęp Marzena Matla-Kozłowska ; przekł. z jez. łac. Roman Grodecki ; przypisy Marian Plezia. – Wyd. 2. – Diepholz : MAK Verlag ; Kraków : na zlec. Marketing Room Poland, cop. 2010. Gallus Anonymus. Cronica et gesta ducum sive principum Polonorum Kronika – historia – Polska – 12 w. Polska – do 12 w. UKD:94(438).01/.02.../11(093.3):930.1(091)11A/Z 94(438).01 94(438).02 930.1(438)(091)

28 Dziękuję za uwagę a.bancerz@bn.org.pl


Pobierz ppt "Anna Marsula Zakład Opracowania Rzeczowego BN Warsztaty UKD 2010 Dział 94 – propozycje w perspektywie zmiany zapisu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google