Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Marsula Zakład Opracowania Rzeczowego BN Warsztaty UKD 2010 Dział 94 – propozycje w perspektywie zmiany zapisu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Marsula Zakład Opracowania Rzeczowego BN Warsztaty UKD 2010 Dział 94 – propozycje w perspektywie zmiany zapisu."— Zapis prezentacji:

1 Anna Marsula Zakład Opracowania Rzeczowego BN Warsztaty UKD 2010 Dział 94 – propozycje w perspektywie zmiany zapisu.

2 Dział 94 Podczas analizy postanowiono, aby symbole: 94(100)1914/1918I wojna światowa 94(100)1939/1945II wojna światowa pozostawić w całości wraz z datami szczegółowymi. Symbole: 94(100)1939/1945::327 Historia polityczna II wojny światowej 94(100)1939/1945:: Przestępstwa i zbrodnie związane z II wojną światową także pozostawiono w całości, ale :: zastąpiono : 94(100)1939/1945:327 94(100)1939/1945:

3 Symbol: 94(100)1939/1945:: :94(=411.16)Eksterminacja Żydów. Holocaust postanowiono rozdzielić w następujący sposób: 94(100)1939/1945: (=411.16)19 Natomiast: 94(100)1939/1945:355.4Historia wojskowa II wojny światowej 94(100)1939/1945:355.40Służba tajna wywiad 94(100)1939/1945: Wojna lotnicza 94(100)1939/1945:355.49Wojna morska 94(100)1939/ Jeńcy wojenni pozostawiono w całości ze zmianą :: na :

4 94(3) Historia starożytna nie otrzyma poddziałów wspólnych czasu. Podręczniki do historii nie będą jak dotychczas tematowane szczegółowo: Historia - starożytność, średniowiecze : podręcznik dla gimnazjum : klasa 1 / Lech Trzcionkowski, Leszek Wojciechowski. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop Historia – podręcznik dla gimnazjów UKD: 94(438).01/.03:94]( ) ale podobnie jak w przypadku podręczników do geografii tylko przez symbol dziedziny: 94 ( )

5 Symbole dla historii nie otrzymają dat rocznych, z wyjątkiem dat rocznych dla wojen, bitew, wydarzeń, ruchów społecznych w Polsce, np.: Niewypowiedziana wojna : w świetle dokumentów, depesz korespondentów zagranicznych akredytowanych w Warszawie i artykułów w prasie zagranicznej / Norbert Michta, Zbigniew B. Kumos. – Warszawa : Wydawnictwo Comandor : Wydawnictwo Instytut Badan Naukowych, cop Wojna r. polsko-radziecka Źródła historyczne UKD:94(438) /1920(093) 94(438) /1920

6 Bitwa grunwaldzka / Jan Długosz ; red. nauk. Stanisław Sierpowski ; wstęp Hanna Krzyżostaniak ; przypisy Jan Dąbrowski. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Foka ; Kraków : przy współpr. Marketing Room Poland, cop Bitwa 1410 r. pod Grunwaldem UKD:94(438) bez zmian Lublin w czasie powstania listopadowego / Dariusz Tazbirek ; Lubelskie Towarzystwo Naukowe. – Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe : Wydawnictwo Olech, Powstanie 1830 r. listopadowe Lublin (woj. lubelskie) – 19 w. UKD:94(438) A/Z 94(438)

7 Rok 1956 w Polsce i jego rezonans w Europie / pod red. Joanny Szymoniczek i Eugeniusza Cezarego Króla ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Collegium Civitas, Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. – Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Collegium Civitas, Polityka międzynarodowa – r. Wydarzenia 1956 r. w Polsce Europa – polityka – r. Materiały konferencyjne UKD: 94(438).083::323.2"1956":94(4)](06) 94(438) (438) 94(4)19

8 Symbole dla historii świata otrzymają poddział wspólny czasu wyrażony przez wiek, np.: Blenheim-Höchstädt 1704 / Rafał Radziwonka. – Warszawa : Bellona, cop Bitwa 1704 r. pod Blenheim UKD: 94(4) (4)17 Navarino 1827 / Artur Bojarski. – Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, cop Bitwa 1827 r. pod Navarino UKD:94(495):94(560)] (495)18 94(560)18

9 Poniższe symbole dla historii Polski otrzymają następujący zapis: 94(438)::008 Historia kultury polskiej 94(438) 008(438) 94(438):: Historia emigracji polskiej 94(438) (=162.1) 94(438)::323.2/.3 Historia polskich ruchów społecznych 94(438) 323.2/.3(438) 94(438)::323.3:63-051Historia ruchu ludowego w Polsce 94(438) 323.3:63-051(438) czy 323.3(438):63-051???

10 Historię kultury, emigracji, polityki wyrażamy symbolem 94(4/9) i właściwym symbolem 008, , 323, 327, np.: Rzeczpospolita miedzy okcydentalizmem a orientalizacją. T. 2, Przestrzeń wyobrażeń / red. nauk. Filip Wolański, Robert Kołodziej. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop Polska – kultura – w. Materiały konferencyjne UKD:94(438).03/.06::008(06) 94(438).03 94(438).04 94(438) (438)

11 Złoty wiek konwersacji / Benedetta Craveri ; przeł. Joanna Ugniewska i Krzysztof Żaboklicki. – Warszawa : Oficyna Naukowa, Arystokracja – kultura – Francja – w. Kobieta – kultura – Francja – w. Obyczaje towarzyskie – Francja – w. Salon literacko-artystyczny – Francja – w. Francja – kultura – w. UKD: 94(44):: ::008: ]16/17 94(44)16 94(44) (44) 008(44) (44)

12 Kwestia węgierskiej mniejszości narodowej w Słowacji w latach / Renata Zawistowska. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, Polityka narodowościowa – Czechosłowacja – r. Węgrzy za granicą – Słowacja – r. Wysiedlanie – Czechosłowacja – r. Słowacja – stosunki etniczne – r. UKD:94(437):: (= ):323.15(437.6= )]1945/ (437) (= ) (= )

13 Zanim powstała NRD : Polska wobec radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec / Jerzy Kochanowski. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Niemcy za granicą – Polska – r. Wysiedlanie – Polska – r. Niemcy – r. Niemcy (Republika Demokratyczna) – a Polska Polska – a Niemcy (Republika Demokratyczna) UKD:94(438).083:: (=112.2)1944/1956 :94(430)1945/1949:94(430.2) 94(438) (=112.2) 94(430)19

14 Inwentarz akt Antoniego Pająka (premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie) i jego rodziny z lat / oprac. Edward Kołodziej i Bartosz Nowożycki ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Akt Nowych. – Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Pająk, Antoni ( ) – biografia Archiwum Akt Nowych – zbiory Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie – r. Archiwa państwowe – zbiory – Polska Polacy za granicą –Wielka Brytania – r. Politycy – biografie – Polska – 20 w. Zbiory archiwalne – Polska Warszawa – archiwistyka – zbiory Katalogi zbiorów Źródła historyczne UKD:94(438).083:: (410): A/Z](093): (438) 94(438) (=162.1) (438) (438)

15 Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. 2, Okresy panowań królów elekcyjnych, XVI-XVII wiek / oprac. Henryk Lulewicz. – Warszawa :Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN, Szlachta – Litwa – w. Litwa – w. Polska – w. Źródła historyczne UKD:94(438).04:94(474.5):: ]15/16(093.2) 94(438).04 94(474.5)15 94(474.5) (474.5)

16 Dziennik nazisty : wyznania Eichmanna / Stan Lauryssens ; przeł. Jacek Lang. – Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie Oddział Publicat, Eichmann, Adolf ( ) – biografia Hitleryzm – biografie Holocaust Procesy polityczne – Izrael – r. Przestępstwo wojenne – biografie – Niemcy – r. UKD:94(100)1939/1945:: :94(=411.16): :34.096(569.4)1945/1989: (430)19A/Z 94(100)1939/1945: (=411.16) (430) (569.4) (430)19

17 Polacy w nauce i kulturze Tomska oraz Syberii Zachodniej / [pod red. nauk. Antoniego Kuczyńskiego i Mirosława Marczyka] ; Uniwersytet Wrocławski. Ośrodek Badań Wschodnich. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Stowarzyszenie Wspólnota Polska. – Wrocław : Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Polacy za granicą – Rosja – w. Zesłania – Rosja – w. Syberia (Rosja) – w. Tomsk (Rosja) – stosunki etniczne – w. Materiały konferencyjne UKD:94(438).071/.082:94(47+57):: :94(571.1/.5)](06) 94(438) (438) (=162.1) 94(571.1/.5)19 94(571.1/.5)20 Zesłania wcześniej wyrażane przez będziemy wyrażać symbolem

18 Historia przedstawicielstwa dyplomatycznego Litwy w Polsce / Jurgis Akromas [et al.] ; tł. Małgorzata Kasner. –Warszawa : Wydawnictwo DiG, Dyplomacja litewska – w. Litwa – polityka – Polska – w. Polska – polityka – Rosja – w. UKD:94(438).08:94(474.5)]::327 94(438).08 94(474.5)19 94(474.5)20 327(438) 327(474.5)

19 Symbolu Historia wojen z punktu widzenia wojskowego po 94 używamy tylko wtedy, gdy w dokumencie poruszane są zagadnienia strategii, taktyki, np.: Czeczeński specnaz : taktyka działań specjalnych / Mirosław Kuleba. – Warszawa : "Alfa", Komandosi – Czeczenia (Rosja) – od 1991 r. Wojna w Czeczenii – strategia i taktyka Publicystyka polska – od 1989 r. UKD: 356.1( )"1991/...":94( )"1994/...":: ( ) 94( )" ( )

20 Historia bitew, wojen wyrażana jest przez użycie symboli dla historii, np.: Rosyjskie wojny : narodziny mocarstwa / Carol B. Stevens ; przeł. z ang. Kinga Jackiewicz. – Warszawa : Bellona, Wojsko – Moskiewskie, państwo – w. Wojsko – Rosja – w. Moskiewskie, państwo – w. Rosja – w. UKD: 94(47+57):355.48]14/17 94(47+57)

21 Pamiętniki, autobiografie zbiorowe i indywidualne Pamiętniki otrzymują poddział wspólny miejsca i poddział wspólny czasu, np.: Pamiętniki. T. 1 / Jan Chryzostom Pasek ; red. nauk. Stanisław Sierpowski ; wstęp Igor Kraszewski ; przypisy Władysław Czapliński. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Foka ; Kraków : przy współpr. Marketing Room Poland, cop Pasek, Jan Chryzostom (ca ) Pasek, Jan Chryzostom (ca ). Pamiętniki Szlachta – Polska – 17 w. Polska – 17 w. Pamiętniki polskie – 17 w. Pamiętniki polskie – historia – 17 w. UKD:94(438).04:: : A/Z]16: (091)-9416A/Z 94(438) (438) (438) (091)-9416

22 Dziennikarstwo i polityka : wspomnienia redaktora naczelnego Gazety Ludowej / Zygmunt Augustyński ; red. Małgorzata Skowrońska. Gazeta z bożej łaski : wywiad z byłym dziennikarzem Gazety Ludowej / Władysław Bartoszewski. – Kraków : Fundacja Rozwoju Społecznego Demos, Augustyński, Zygmunt ( ) Bartoszewski, Władysław (1922- ) Polskie Stronnictwo Ludowe ( ) Gazeta Ludowa ( ) Czasopisma ludowe polskie – historia – r. Dziennikarze – Polska – r. Polska – polityka wewnętrzna – r. Pamiętniki polskie – r. Publicystyka polska – od 2001 r. UKD:94(438) /1956:329A/Z:323.3:63-051: : A/Z 94(438) (438) 323.3:63-051(438) czy 323.3(438):63-051??? (438) (438)19

23 Biografie zbiorowe i indywidualne Biografie otrzymują poddział wspólny miejsca i poddział wspólny czasu, np.: Romeo i Julia z Łomży / Maria Kaczyńska ; posł. Adam Dobroński. – Łomża : Oficyna Wydawnicza Stopka, Jarnuszkiewiczówna, Halina ( ) – biografia Kaliwoda, Leon ( ) – biografia Polska Organizacja Wojskowa – biografie Łomża (woj. podlaskie) – biografie – r. UKD:94(438).078A/Z:355.1: A/Z 94(438) (438) (438)19

24 Patron : życie i dzieło Güntera Särchena dla pojednania niemiecko- polskiego / Rudolf Urban ; Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willyego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Särchen, Günter ( ) – biografia Niemcy (Republika Demokratyczna) – a Polska Polska – a Niemcy (Republika Demokratyczna) UKD:94(430.2):94(438).083: (430)19/20A/Z 94(430.2) 94(438) (430) (430)20

25 929.5Genealogia Genealogia otrzymuje poddział wspólny miejsca, np.: Pamiętnik Cezara / Zbigniew Wernic ; [przygot. do dr. Andrzej Wernic i Krzysztof Jaszczyński]. –Warszawa : Ekbin Studio PR Ewa Kielak- Ciemniewska : przy współpr. Narodowego Centrum Kultury, cop Wernic, Andrzej (1930- ) Wernic, Zbigniew ( ) Wernic (rodzina) Armia Krajowa. 7 Pułk Piechoty Legionów Garłuch Rody – Polska – 20 w. Warszawa – r. Pamiętniki polskie – r. UKD:94(438).082.2:929.5A/Z: A/Z 94(438) (438) (438)19

26 929.6Heraldyka Heraldyka otrzymuje poddział wspólny miejsca, np.: Warszawa i jej prezydenci / Elżbieta Paziewska. – Warszawa ; Pruszków : Wydawnictwo Vipart, Burmistrz – Polska – w. Prezydent miasta – biografie – w. Warszawa – administracja – biografie – w. Warszawa – administracja – historia Warszawa – historia Warszawa – godło UKD:94(438)A/Z:929.6:[352: ](438)17/20 94(438) 929.6(438) 352(438) (438)

27 930.1(091) Historiografia Kronika polska / Gall Anonim ; red. nauk. Stanisław Sierpowski ; wstęp Marzena Matla-Kozłowska ; przekł. z jez. łac. Roman Grodecki ; przypisy Marian Plezia. – Wyd. 2. – Diepholz : MAK Verlag ; Kraków : na zlec. Marketing Room Poland, cop Gallus Anonymus. Cronica et gesta ducum sive principum Polonorum Kronika – historia – Polska – 12 w. Polska – do 12 w. UKD:94(438).01/.02.../11(093.3):930.1(091)11A/Z 94(438).01 94(438) (438)(091)

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Anna Marsula Zakład Opracowania Rzeczowego BN Warsztaty UKD 2010 Dział 94 – propozycje w perspektywie zmiany zapisu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google