Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dorota Szumilas Zakład Opracowania Rzeczowego BN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dorota Szumilas Zakład Opracowania Rzeczowego BN."— Zapis prezentacji:

1 Dorota Szumilas Zakład Opracowania Rzeczowego BN

2 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN Przykład 1 Rok 21 : droga błogosławieństw : fotokronika / słowo Jan Paweł II ; fot. Arturo Mari ; red. serii, wybór i grafika Leszek Sosnowski ; [red. tomu Jolanta Sosnowska]. - Kraków : Biały Kruk, 2009 po zmianach: Jan Paweł II (papież ; ) Fotografia włoska – od 1945 r Albumy Mowy i homilie papieskie – od 1965 r. przed zmianami Jan Paweł II (papież ; ) – ikonografia Fotografia włoska – od 1945 r. – album Mowy i homilie papieskie – od 1965 r.

3 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN Przykład 2 Niepokoje dzisiejszego świata - to jutro Chrześcijaństwa / red. tomu Jarosław Sokołowski. - Łomża ; Warszawa : Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, po zmianach: Urban, Jan (1941- ) Duchowieństwo katolickie – Polska – od 1944 r Kościół katolicki – Polska – r Nauka społeczna Kościoła katolickiego – r Parafia – katolicyzm – Polska – od 1980 r Kadzidło (woj. mazowieckie)– religia – od 1980 r Publicystyka polska – r. przed zmianami : Urban, Jan (1941- ) Duchowieństwo katolickie – Polska – od 1944 r Kościół katolicki – Polska – r. - publicystyka Nauka społeczna Kościoła katolickiego – r. – publicystyka Parafia – katolicyzm – Polska – od 1980 r Publicystyka polska – r Kadzidło (woj. mazowieckie) – religia – od 1980 r.

4 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN Przykład 3 Jezus czyni mnie wolnym / George A. Maloney ; przekł. Michał Zagrodzki. – Kraków : Wydawnictwo WAM, po zmianach: Jezus Chrystus – katolicyzm Biblia. NT – analiza i interpretacja Medytacja – katolicyzm Modlitwa – katolicyzm Wolność – katolicyzm Rozmyślania religijne przed zmianami : Jezus Chrystus – rozmyślania religijne Biblia. NT – rozmyślania religijne Medytacja – katolicyzm Modlitwa – rozmyślania religijne Wolność – rozmyślania religijne

5 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN Przykład 4 Od kapłaństwa do ateizmu : wspomnienia byłego księdza / Zygmunt Pinkowski.- Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2009 po zmianach: Pinkowski, Zygmunt (1930- ) Apostazja od stanu duchownego – Polska – r Duchowieństwo katolickie – Polska – r Pamiętniki polskie – r. przed zmianami: Pinkowski, Zygmunt (1930- ) – pamiętniki Apostazja od stanu duchownego – Polska – r. – pamiętniki Duchowieństwo katolickie – Polska – r. – pamiętniki Pamiętniki polskie – r.

6 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN Przykład 5 W nauczaniu Kościoła usłyszysz głos Boga... : felietony z lat / Ireneusz Skubiś.- Częstochowa : Kuria Metropolitalna : Tygodnik Katolicki "Niedziela", 2009 po zmianach: Nauka społeczna Kościoła katolickiego Kościół katolicki – Polska – od 2001 r Felieton polski – od 2001 r. przed zmianami: Felieton polski – od 2001 r Nauka społeczna Kościoła katolickiego – publicystyka Kościół katolicki – Polska – od 2001 r. – publicystyka

7 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN Przykład 6 Oblicza cierpienia i miłości : Słudzy Boży jezuici - męczennicy z II wojny światowej / Stanisław Cieślak. – Kraków : Wydawnictwo WAM, po zmianach: Jezuici – biografie – Polska – r Wojna r. – martyrologia – Polska Słowniki biograficzne przed zmianami : Jezuici – biografie – Polska – r. – słownik Wojna r. – martyrologia – Polska

8 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN Przykład 7 Ekologia a duchowość chrześcijańska / pod red. Sergiusza Nizińskiego. - Poznań : Flos Carmeli Wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, po zmianach: Biblia – analiza i interpretacja Duchowość katolicka Ekologia – teologia – katolicyzm Materiały konferencyjne przed zmianami : Biblia – materiały konferencyjne Duchowość katolicka – materiały konferencyjne Ekologia – teologia – katolicyzm – materiały konferencyjne

9 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN Przykład 8 Duchowość kapłana : katechezy o formacji / Jan Paweł II. – Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, po zmianach: Duchowość kapłańska Kapłaństwo – teologia – katolicyzm Mowy i homilie papieskie – od 1965 r. przed zmianami : Duchowość kapłańska Kapłaństwo – teologia – katolicyzm Mowy i homilie papieskie – od 1965 r.

10 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN Przykład 9 Czy rozum jest w konflikcie z wiarą? : w X rocznicę ogłoszenia encykliki Fides et ratio / pod red. Jana Krokosa i Marii Ryś. – Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II, po zmianach: Jan Paweł II (papież ; ). Fides et ratio Duchowość katolicka Osobowość – rozwój Racjonalizm – a wiara Wiara – a racjonalizm Materiały konferencyjne Encykliki – historia – od 1965 r. przed zmianami : Jan Paweł II (papież ; ). Fides et ratio – materiały konferencyjne Duchowość katolicka – materiały konferencyjne Encykliki – historia – od 1965 r. – materiały konferencyjne Osobowość – rozwój – materiały konferencyjne Racjonalizm – a wiara – materiały konferencyjne Wiara – a racjonalizm – materiały konferencyjne

11 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN Propozycje własne tematów formalnych

12 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN Księgi parafialne Księgi metrykalne - Księgi zaślubin - Księgi ochrzczonych - Księgi zmarłych Raptularze Kroniki parafialne Sumariusze Księgi konsystorskie - Kartoteki parafialne - Księgi inwentarzowe - Księgi zapowiedzi - Księgi ogłoszeń parafialnych - Księgi chorych - Księgi bierzmowanych - Księgi dzieci pierwszokomunijnych - Księgi posiedzeń Rady Duszpasterskiej - Księgi katechizowanych w szkole

13 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN Przykład 10 (propozycja zmiany) Księgi metrykalne parafii Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie. 1, Liber baptisatorum, copulatorum et mortuorum parochialis in Dmenin / Antoni Kaczmarek. - Radom : Wydawnictwo Małonakładowe Jerzy Moniewski, stan obecny: Księgi parafialne – Polska – 17 w Parafia – katolicyzm – Polska – 17 w. – źródła Dmenin (woj. łódzkie ; okręg) – ludność – 17 w. – źródła propozycja zmiany : Parafia – katolicyzm – Polska – 17 w Dmenin (woj. Łódzkie ; okręg) – ludność – 17 w Księgi metrykalne – Polska – 17 w.

14 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN Przykład 11 (propozycja zmiany) Liber baptisatorum ecclesiae parochialis Cmieloviensis : / wydał Jerzy Moniewski. stan obecny: 650 9Akta stanu cywilnego – Polska – w Księgi parafialne – Polska – w Parafia – katolicyzm – Polska – w Ćmielów (woj. świętokrzyskie) – w. – źródła propozycja zmiany: 650 9Parafia– katolicyzm – Polska – w Ćmielów (woj. świętokrzyskie) – ludność – w Akta stanu cywilnego – Polska – w Księgi ochrzczonych – Polska – w.

15 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN Dokumenty papieskie Konstytucje apostolskie Dokumenty doktrynalne (Kościoła Katolickiego) Encykliki Adhortacje apostolskie Listy apostolskie (papieskie) Dokumenty organizacyjne (Kościoła Katolickiego) Motu proprio Brewe Dekrety (papieskie) Bullee

16 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN Przykład 12 (propozycja zmiany) List apostolski motu proprio Ad Tuendam Fidem "Dla obrony wiary" / Jan Paweł II.- Warszawa : Wydaw. Św[iętego] Tomasza z Akwinu, 1998 stan obecny: Listy apostolskie – od 1965 r Prawo kanoniczne Teologia systematyczna – katolicyzm – od 1965 r propozycja zmiany: 1)650 9 Prawo kanoniczne Teologia systematyczna – katolicyzm – od 1965 r Motu proprio – od 1965 r. 2) Prawo kanoniczne Teologia systematyczna – katolicyzm – od 1965 r Listy apostolskie (papieskie) – od 1965 r.

17 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN Propozycja własne tematów formalnych – c.d. Dokumenty soborowe - Konstytucje soborowe - Dekrety soborowe - Deklaracje soborowe

18 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN Przykład 13 (propozycja zmiany) Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym : tekst polski : nowe tłumaczenie / Sobór Watykański II ; [red. Maria Przybył].- Poznań : Pallottinum, 2005 stan obecny: Konstytucje apostolskie – od 1965 r Eklezjologia katolicka – od 1965 r Duszpasterstwo – teologia – katolicyzm – od 1965 r. propozycja zmiany: Eklezjologia katolicka – od 1965 r Duszpasterstwo – teologia – katolicyzm – od 1965 r Konstytucje soborowe – od 1965 r.

19 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN Przykład 14 (propozycja zmiany) Dekret o apostolstwie świeckich : Sobór Watykański II /[tł. z łac. ; wprowadzenie Andrzej Zuberbier]. – Wrocław : Wydaw. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1986 stan obecny: Sobór Watykański (2 ; ) Laikat propozycja zmiany: Laikat Dekrety soborowe – od 1965 r.

20 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN Przykład 15 (propozycja zmiany) Gravissimum educationis : deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim.- Poznań : "Oficyna Współczesna", 2001 stan obecny: Sobór Watykański (2 ; ) Wychowanie – katolicyzm – od 1965 r. propozycja zmiany: Wychowanie – katolicyzm – od 1965 r Deklaracje soborowe – od 1965 r.

21 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN Propozycja własne tematów formalnych – c.d. Dokumenty kongregacji papieskich

22 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN Przykład 16 (propozycja zmiany) W trosce o pełnię wiary : dokumenty Kongregacji Nauki Wiary / [red. Janusz Królikowski, Zygmunt Zimowski].- Tarnów : "Biblos", cop stan obecny: Prawo kanoniczne Teologia systematyczna – katolicyzm propozycja zmiany: Prawo kanoniczne Teologia systematyczna – katolicyzm Dokumenty kongregacji papieskich – od 1989 r.

23 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN Dokumenty Episkopatu Polski (ew. Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski) wśród nich: - Listy pasterskie Episkopatu Polski - Orędzia (biskupów)

24 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN Przykład 17 (propozycja zmiany) Ceremoniał wspólnoty parafialnej : tekst roboczy przygotowany przez Podkomisję ds. Służby Liturgicznej przy współpracy innych wspólnot / pod. red. Stanisława Szczepańca ; Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski.– Kraków : "Unum", stan obecny: Liturgia katolicka Parafia – katolicyzm propozycja zmiany: Liturgia katolicka Parafia – katolicyzm Dokumenty Episkopatu Polski – od 2001 r.

25 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Dorota Szumilas Zakład Opracowania Rzeczowego BN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google