Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dorota Szumilas Zakład Opracowania Rzeczowego BN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dorota Szumilas Zakład Opracowania Rzeczowego BN."— Zapis prezentacji:

1 Dorota Szumilas Zakład Opracowania Rzeczowego BN

2 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010 2 Przykład 1 Rok 21 : droga błogosławieństw : fotokronika / słowo Jan Paweł II ; fot. Arturo Mari ; red. serii, wybór i grafika Leszek Sosnowski ; [red. tomu Jolanta Sosnowska]. - Kraków : Biały Kruk, 2009 po zmianach: 600 09 Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) 65 0 9 Fotografia włoska – od 1945 r. 655 9 Albumy 655 9 Mowy i homilie papieskie – od 1965 r. przed zmianami 600 09 Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) – ikonografia 650 9 Fotografia włoska – od 1945 r. – album 650 9 Mowy i homilie papieskie – od 1965 r.

3 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010 3 Przykład 2 Niepokoje dzisiejszego świata - to jutro Chrześcijaństwa / red. tomu Jarosław Sokołowski. - Łomża ; Warszawa : Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. po zmianach: 600 19 Urban, Jan (1941- ) 650 9 Duchowieństwo katolickie – Polska – od 1944 r. 650 9 Kościół katolicki – Polska – 1918-1939 r. 650 9 Nauka społeczna Kościoła katolickiego – 1918-1939 r. 650 9 Parafia – katolicyzm – Polska – od 1980 r. 651 9 Kadzidło (woj. mazowieckie)– religia – od 1980 r. 655 9 Publicystyka polska – 1918-1939 r. przed zmianami : 600 19 Urban, Jan (1941- ) 650 9 Duchowieństwo katolickie – Polska – od 1944 r. 650 9 Kościół katolicki – Polska – 1918-1939 r. - publicystyka 650 9 Nauka społeczna Kościoła katolickiego – 1918-1939 r. – publicystyka 650 9 Parafia – katolicyzm – Polska – od 1980 r. 650 9Publicystyka polska – 1918-1939 r. 651 9 Kadzidło (woj. mazowieckie) – religia – od 1980 r.

4 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010 4 Przykład 3 Jezus czyni mnie wolnym / George A. Maloney ; przekł. Michał Zagrodzki. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009. po zmianach: 600 09 Jezus Chrystus – katolicyzm 630 09 Biblia. NT – analiza i interpretacja 650 9 Medytacja – katolicyzm 650 9 Modlitwa – katolicyzm 650 9 Wolność – katolicyzm 655 9 Rozmyślania religijne przed zmianami : 600 09 Jezus Chrystus – rozmyślania religijne 630 09 Biblia. NT – rozmyślania religijne 650 9 Medytacja – katolicyzm 650 9 Modlitwa – rozmyślania religijne 650 9 Wolność – rozmyślania religijne

5 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010 5 Przykład 4 Od kapłaństwa do ateizmu : wspomnienia byłego księdza / Zygmunt Pinkowski.- Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2009 po zmianach: 600 19 Pinkowski, Zygmunt (1930- ) 650 9 Apostazja od stanu duchownego – Polska – 1944-1989 r. 650 9 Duchowieństwo katolickie – Polska – 1944-1989 r. 655 9 Pamiętniki polskie – 1944-1989 r. przed zmianami: 600 19 Pinkowski, Zygmunt (1930- ) – pamiętniki 650 9 Apostazja od stanu duchownego – Polska – 1944-1989 r. – pamiętniki 650 9 Duchowieństwo katolickie – Polska – 1944-1989 r. – pamiętniki 650 9 Pamiętniki polskie – 1944-1989 r.

6 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010 6 Przykład 5 W nauczaniu Kościoła usłyszysz głos Boga... : felietony z lat 2005-2008 / Ireneusz Skubiś.- Częstochowa : Kuria Metropolitalna : Tygodnik Katolicki "Niedziela", 2009 po zmianach: 650 9 Nauka społeczna Kościoła katolickiego 650 9 Kościół katolicki – Polska – od 2001 r. 655 9 Felieton polski – od 2001 r. przed zmianami: 650 9 Felieton polski – od 2001 r. 650 9 Nauka społeczna Kościoła katolickiego – publicystyka 650 9 Kościół katolicki – Polska – od 2001 r. – publicystyka

7 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010 7 Przykład 6 Oblicza cierpienia i miłości : Słudzy Boży jezuici - męczennicy z II wojny światowej / Stanisław Cieślak. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009. po zmianach: 610 29 Jezuici – biografie – Polska – 1939-1945 r. 650 9 Wojna 1939-1945 r. – martyrologia – Polska 655 9 Słowniki biograficzne przed zmianami : 610 29 Jezuici – biografie – Polska – 1939-1945 r. – słownik 650 9 Wojna 1939-1945 r. – martyrologia – Polska

8 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010 8 Przykład 7 Ekologia a duchowość chrześcijańska / pod red. Sergiusza Nizińskiego. - Poznań : Flos Carmeli Wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, 2009. po zmianach: 630 09 Biblia – analiza i interpretacja 650 9 Duchowość katolicka 650 9 Ekologia – teologia – katolicyzm 655 9 Materiały konferencyjne przed zmianami : 630 09 Biblia – materiały konferencyjne 650 9 Duchowość katolicka – materiały konferencyjne 650 9 Ekologia – teologia – katolicyzm – materiały konferencyjne

9 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010 9 Przykład 8 Duchowość kapłana : katechezy o formacji / Jan Paweł II. – Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 2010. po zmianach: 650 9 Duchowość kapłańska 650 9 Kapłaństwo – teologia – katolicyzm 655 9 Mowy i homilie papieskie – od 1965 r. przed zmianami : 650 9 Duchowość kapłańska 650 9 Kapłaństwo – teologia – katolicyzm 650 9 Mowy i homilie papieskie – od 1965 r.

10 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010 10 Przykład 9 Czy rozum jest w konflikcie z wiarą? : w X rocznicę ogłoszenia encykliki Fides et ratio / pod red. Jana Krokosa i Marii Ryś. – Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II, 2009. po zmianach: 600 09 Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Fides et ratio 650 9 Duchowość katolicka 650 9 Osobowość – rozwój 650 9 Racjonalizm – a wiara 650 9 Wiara – a racjonalizm 655 9 Materiały konferencyjne 655 9 Encykliki – historia – od 1965 r. przed zmianami : 600 09 Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Fides et ratio – materiały konferencyjne 650 9 Duchowość katolicka – materiały konferencyjne 650 9 Encykliki – historia – od 1965 r. – materiały konferencyjne 650 9 Osobowość – rozwój – materiały konferencyjne 650 9 Racjonalizm – a wiara – materiały konferencyjne 650 9 Wiara – a racjonalizm – materiały konferencyjne

11 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010 11 Propozycje własne tematów formalnych

12 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010 12 Księgi parafialne Księgi metrykalne - Księgi zaślubin - Księgi ochrzczonych - Księgi zmarłych Raptularze Kroniki parafialne Sumariusze Księgi konsystorskie - Kartoteki parafialne - Księgi inwentarzowe - Księgi zapowiedzi - Księgi ogłoszeń parafialnych - Księgi chorych - Księgi bierzmowanych - Księgi dzieci pierwszokomunijnych - Księgi posiedzeń Rady Duszpasterskiej - Księgi katechizowanych w szkole

13 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010 13 Przykład 10 (propozycja zmiany) Księgi metrykalne parafii Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie. 1, Liber baptisatorum, copulatorum et mortuorum parochialis in Dmenin 1635-1679 / Antoni Kaczmarek. - Radom : Wydawnictwo Małonakładowe Jerzy Moniewski, 2002. stan obecny: 650 9 Księgi parafialne – Polska – 17 w. 650 9 Parafia – katolicyzm – Polska – 17 w. – źródła 651 9 Dmenin (woj. łódzkie ; okręg) – ludność – 17 w. – źródła propozycja zmiany : 650 9 Parafia – katolicyzm – Polska – 17 w. 651 9 Dmenin (woj. Łódzkie ; okręg) – ludność – 17 w. 655 9 Księgi metrykalne – Polska – 17 w.

14 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010 14 Przykład 11 (propozycja zmiany) Liber baptisatorum ecclesiae parochialis Cmieloviensis : 1695-1719 / wydał Jerzy Moniewski. stan obecny: 650 9Akta stanu cywilnego – Polska – 17-18 w. 650 9Księgi parafialne – Polska – 17-18 w. 650 9Parafia – katolicyzm – Polska – 17-18 w. 651 9Ćmielów (woj. świętokrzyskie) – 17-18 w. – źródła propozycja zmiany: 650 9Parafia– katolicyzm – Polska – 17-18 w. 651 9Ćmielów (woj. świętokrzyskie) – ludność – 17-18 w. 655 9Akta stanu cywilnego – Polska – 17-18 w. 655 9Księgi ochrzczonych – Polska – 17-18 w.

15 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010 15 Dokumenty papieskie Konstytucje apostolskie Dokumenty doktrynalne (Kościoła Katolickiego) Encykliki Adhortacje apostolskie Listy apostolskie (papieskie) Dokumenty organizacyjne (Kościoła Katolickiego) Motu proprio Brewe Dekrety (papieskie) Bullee

16 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010 16 Przykład 12 (propozycja zmiany) List apostolski motu proprio Ad Tuendam Fidem "Dla obrony wiary" / Jan Paweł II.- Warszawa : Wydaw. Św[iętego] Tomasza z Akwinu, 1998 stan obecny: 650 9 Listy apostolskie – od 1965 r. 650 9 Prawo kanoniczne 650 9 Teologia systematyczna – katolicyzm – od 1965 r propozycja zmiany: 1)650 9 Prawo kanoniczne 650 9 Teologia systematyczna – katolicyzm – od 1965 r. 655 9 Motu proprio – od 1965 r. 2) 650 9 Prawo kanoniczne 650 9 Teologia systematyczna – katolicyzm – od 1965 r. 655 9 Listy apostolskie (papieskie) – od 1965 r.

17 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010 17 Propozycja własne tematów formalnych – c.d. Dokumenty soborowe - Konstytucje soborowe - Dekrety soborowe - Deklaracje soborowe

18 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010 18 Przykład 13 (propozycja zmiany) Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym : tekst polski : nowe tłumaczenie / Sobór Watykański II ; [red. Maria Przybył].- Poznań : Pallottinum, 2005 stan obecny: 650 9 Konstytucje apostolskie – od 1965 r. 650 9 Eklezjologia katolicka – od 1965 r. 650 9 Duszpasterstwo – teologia – katolicyzm – od 1965 r. propozycja zmiany: 650 9 Eklezjologia katolicka – od 1965 r. 650 9 Duszpasterstwo – teologia – katolicyzm – od 1965 r. 655 9 Konstytucje soborowe – od 1965 r.

19 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010 19 Przykład 14 (propozycja zmiany) Dekret o apostolstwie świeckich : Sobór Watykański II /[tł. z łac. ; wprowadzenie Andrzej Zuberbier]. – Wrocław : Wydaw. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1986 stan obecny: 611 29 Sobór Watykański (2 ; 1962-1965) 650 9 Laikat propozycja zmiany: 650 9 Laikat 655 9 Dekrety soborowe – od 1965 r.

20 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010 20 Przykład 15 (propozycja zmiany) Gravissimum educationis : deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim.- Poznań : "Oficyna Współczesna", 2001 stan obecny: 611 29 Sobór Watykański (2 ; 1962-1965) 650 9 Wychowanie – katolicyzm – od 1965 r. propozycja zmiany: 650 9 Wychowanie – katolicyzm – od 1965 r. 655 9 Deklaracje soborowe – od 1965 r.

21 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010 21 Propozycja własne tematów formalnych – c.d. Dokumenty kongregacji papieskich

22 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010 22 Przykład 16 (propozycja zmiany) W trosce o pełnię wiary : dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1995-2000 / [red. Janusz Królikowski, Zygmunt Zimowski].- Tarnów : "Biblos", cop. 2002 stan obecny: 650 9 Prawo kanoniczne 650 9 Teologia systematyczna – katolicyzm propozycja zmiany: 650 9 Prawo kanoniczne 650 9 Teologia systematyczna – katolicyzm 655 9 Dokumenty kongregacji papieskich – od 1989 r.

23 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010 23 Dokumenty Episkopatu Polski (ew. Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski) wśród nich: - Listy pasterskie Episkopatu Polski - Orędzia (biskupów)

24 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010 24 Przykład 17 (propozycja zmiany) Ceremoniał wspólnoty parafialnej : tekst roboczy przygotowany przez Podkomisję ds. Służby Liturgicznej przy współpracy innych wspólnot / pod. red. Stanisława Szczepańca ; Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski.– Kraków : "Unum", 2002. stan obecny: 650 9 Liturgia katolicka 650 9 Parafia – katolicyzm propozycja zmiany: 650 9 Liturgia katolicka 650 9 Parafia – katolicyzm 655 9 Dokumenty Episkopatu Polski – od 2001 r.

25 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010 25 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Dorota Szumilas Zakład Opracowania Rzeczowego BN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google