Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie w VBA Tworzenie wykresów. Aplikacja końcowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie w VBA Tworzenie wykresów. Aplikacja końcowa."— Zapis prezentacji:

1 Programowanie w VBA Tworzenie wykresów. Aplikacja końcowa.

2 Wykresy Hierarchia: Worksheets(n).ChartObjects(m).Activate ActiveSheet.ChartObjects(m).Activate ActiveChart. m – liczba(1,2,3…) lub nazwa (Wykres 1) Podstawowe podobiekty ActiveChart: ChartType, SetSourceData, Axes, ChartArea, PlotArea, SeriesCollection, ChartTitle.

3 Tworzenie nowego wykresu Charts.Add (ew. po uprzednim zaznaczeniu komórek z danymi przez range().select); Po stworzeniu nowego wykresu ostatnio stworzony wykres jest aktualnym wykresem (ActiveChart). Teraz można dopiero nadawać mu wszystkie właściwości. Komendy z następnych slajdów są ułożone w takiej kolejności jak ich kolejność w kodzie programu.

4 Tworzenie wykresu Typ wykresu: właściwość ChartType, wartości, przykładowe (najczęstsze): –xlXYScatter – wykres punktowy (pojedyncze punkty); –xlXYScatterSmooth – j.w. (punkty połączone wygładzonymi liniami); –xlXYScatterSmoothNoMarkers – j.w. (wygładzona linia między punktami, bez zaznaczonych samych punktów).

5 Tworzenie wykresu - Po stworzeniu wykresu i ustawieniu typu użyć metod ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries (pierwszy stworzony wykres pierwszego wykresu ma jedna serie stworzona, ale i tak uzywamy tej komendy zawsze) Po czym ActiveChart.SeriesCollection(n). gdzie n to numer wykresu (lub jego nazwa w ), a właściwości to, np.: XValues = Worksheets("Arkusz1").Range("A1:A25") (X) Values = Worksheets("Arkusz1").Range("B1:B25") (Y) Name = "przewodnosc1" (nazwa serii) Trendlines.Add(Type:=xlLinear).Select (dodanie linii trendu)

6 Tworzenie wykresu, c.d. Dodawanie danych (inne metody, nie używane w naszym ćwiczeniu): –Przed stworzeniem wykresu należy zaznaczyć zakres (Range().Select) danych; –Po stworzeniu użyć metody ActiveChart.SetSourceData Source := Sheets().Range(), PlotBy := xlColumns (lub xlRows), w nawiasach w cudzysłowach odpowiednie nazwy.

7 Ustawianie osi Tablica obiektów Axes (elementy I: xlValue, xlCategory elementy II: xlPrimary, xlSecondary), właściwości: HasTitle = True (posiadanie tytułu) HasMajorGridlines = False (kasowanie osi siatki) (HasMinorGridlines, oba tylko z Axes(I), bez II) MaximumScale = (i MinimumScale) (maksimum/minimum osi, tylko Axes(I))

8 Obszar wykresu i obszar kreślenia ChartArea / PlotArea, właściwości/metody: PlotArea.ClearFormats (kasowanie tła) PlotArea.Interior.ColorIndex = (ustawianie koloru tła) ChartArea.Interior.ColorIndex = (ustawianie koloru tła)

9 Tytuł wykresu i opisanie osi Axes(xlCategory, xlPrimary). HasTitle = True (pokazanie tytułu osi X) AxisTitle.Characters.Text = "" (tytuł osi) Bezpośrednio po Activechart: HasTitle = True (pokazanie tytułu wykresu) ChartTitle.Text = "" (tytuł wykresu) Legend.Delete (skasowanie legendy)

10 Dodatki Makro, aby działało, musi być uruchomione z poziomu arkusza, w którym mamy dane, nie innego wykresu lub z poziomu edytora VBA, bo będą kłopoty; Zakres danych wybranych jako źródło do serii w wykresie nie może zaczynać się od pustej komórki.

11 Zadanie ostatnie Wczytaj dane i program z zajęć numer 8; Dodaj do formularza dwa przyciski: Stwórz wykres L=f(sqr(c)) i Stwórz wykres L*sqr(c)=f(c) Oba przyciski mają stwarzać wykresy (zgodne z opisami przycisków) z danych w odpowiednich kolumnach; Jeśli wybrane dane do wykresów będą prawidłowe, wówczas przy dodawaniu kolejnych danych do arkusza, wykresy powinny same się aktualizować.

12 Powodzenia na kolokwium!


Pobierz ppt "Programowanie w VBA Tworzenie wykresów. Aplikacja końcowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google