Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komunikacja Dawniej  Dawno temu, kiedy jeszcze nie było czegoś takiego jak telefon, ludzie chcąc się ze sobą porozumieć na odległość musieli albo wysyłać.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komunikacja Dawniej  Dawno temu, kiedy jeszcze nie było czegoś takiego jak telefon, ludzie chcąc się ze sobą porozumieć na odległość musieli albo wysyłać."— Zapis prezentacji:

1

2 Komunikacja Dawniej  Dawno temu, kiedy jeszcze nie było czegoś takiego jak telefon, ludzie chcąc się ze sobą porozumieć na odległość musieli albo wysyłać do siebie posłańców, albo przemierzać wiele kilometrów w celu odwiedzin. Nie było to jednak sprawdzoną metodą. Często bywało tak, że posłaniec nie docierał na miejsce w określonym czasie, albo podczas drogi ulegał jakiemuś wypadkowi,który zmuszał go do powrotu. Takie komunikowanie się nie było też wygodne ponieważ nie można było w ten sposób zaalarmować kogoś o nagłym zdarzeniu. Wiele ludzi nie wyobraża sobie jak kiedyś mogło się w ten sposób żyć. Dlatego właśnie ktoś postanowił ułatwić ludzkości życie.

3 Komunikacja Teraz Teraz mamy wiele sposobów komunikacji: telefon(komórka), poczta(telegramy, listy wysyłane priorytetem), Internet(Email, różnego rodzaju komunikatory), Fax oraz różne środki komunikacji miejskiej. Telefon - urządzenie końcowe dołączane do zakończenia łącza telefonicznego.urządzenie Internet-ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci.sieć komputerowa Poczta elektroniczna -usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, tzw. listów elektronicznych – stąd zwyczajowa nazwa tej usługi.usługa internetowaświadczenie usług drogą elektronicznąlistów elektronicznych Telefaks- współczesna nazwa usługi symilograficznej dla abonentów, polegająca na przesyłaniu wiadomości w postaci obrazów nieruchomych pomiędzy aparatami symilograficznymi, realizowana za pośrednictwem łączy telefonicznych z komutacją automatyczną.symilograficznejtelefonicznychkomutacją Telewizja (TV) – dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz oraz dźwięk na odległość. W jednym miejscu za pomocą kamery telewizyjnej i mikrofonu rejestruje się sygnał, który następnie jest transmitowany do dowolnego miejsca w zasięgu transmisji. Sygnał odbierany jest przez odbiornik telewizyjny i przetwarzany na obraz oraz dźwięk.telekomunikacjikamery telewizyjnejmikrofonusygnałtransmisjiodbiornik telewizyjnyobrazdźwięk Komputer - liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.maszyna matematycznamaszynainformacjicyfrsygnału ciągłego

4

5  Alternatywne i wspomagające metody komunikacji - dosłownie wspomagająca i alternatywna komunikacja, AAC) - grupa metod mających na celu umożliwienie komunikowania się osobom, które nie posiadają umiejętności mowy, bądź posiadają ją w stopniu uniemożliwiającym satysfakcjonującą komunikację.

6 Alternatywna komunikacja Przeznaczona jest dla osób które nie nabyły umiejętności mówienia. Wspomagająca komunikacja Przeznaczona jest dla osób, których umiejętność mówienia nie zapewnia im skutecznego porozumiewania się z otoczeniem (np. mowa niewyraźna) lub nie wykształciły jeszcze umiejętności mowy, a wprowadzenie systemu komunikacji ma pomóc w jej rozwoju.

7 Użytkownicy AAC Użytkownikami alternatywnych metod komunikacji mogą być osoby z:  mózgowym porażeniem dziecięcym - problemy z kontrolą aparatu artykulacyjnego uniemożliwiające mówienie;  innymi chorobami powodującymi problemy z kontrolą aparatu artykulacyjnego (np. Stephen Hawking cierpiący na stwardnienie zanikowe boczne jest użytkownikiem AAC);  autyzmem - zaburzenia w komunikowaniu się.

8 Dobór metody dla użytkownika Istnieje szereg alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. Dla każdego użytkownika dobiera się najodpowiedniejszą dla niego metodę w zależności od jego możliwości i ograniczeń. Przykładowo:  osobom ze słabo rozwiniętą motorykę (np. z powodu mózgowego porażenia dziecięcego) nie poleca się języka migowego, ale łatwiejsze gesty Makatonu, lub systemy oparte na znakach graficznych;  osobom z autyzmem, które mają często problemy z praksją poleca się metodę ułatwionej komunikacji;

9 Przykładowe systemy Do przykładowych metod zaliczanych do tej kategorii zaliczyć można:  systemy znaków manualnych:  język migowy  Makaton  fonogesty  systemy znaków graficznych:  PIC  PCS  Bliss  Rebus  metoda ułatwionej komunikacji  Makaton  systemy znaków przestrzenno dotykowych:  klocki słowne Premacka  alfabet Lorma

10 Komunikacja wspomagana i niewspomagana O komunikacji wspomaganej mówimy gdy osoba posługuje się w czasie komunikowania pomocami: tablicami, książkami lub komunikatorami zawierającymi znaki(np. z systemu PCS). Użytkownik AAC wybiera/wskazuje znak lub szereg znaków przekazując w ten sposób komunikat. W komunikacji niewspomaganej ekspresja komunikatu nie wymaga fizycznych pomocy, a osoba samodzielnie produkuje znak (np. w języku migowym).

11 Komunikacja zależna i niezależna W komunikacji zależnej osoba komunikująca się jest uzależniona od wsparcia drugiej osoby (np. w metodzie ułatwionej komunikacji). W drugim przypadku jest to niepotrzebne.metodzie ułatwionej komunikacji W wielu przypadkach komunikacja staje się komunikacją zależną jeśli potrzeba tłumacza.


Pobierz ppt "Komunikacja Dawniej  Dawno temu, kiedy jeszcze nie było czegoś takiego jak telefon, ludzie chcąc się ze sobą porozumieć na odległość musieli albo wysyłać."

Podobne prezentacje


Reklamy Google