Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formułowanie treści pisma, części składowe pisma..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formułowanie treści pisma, części składowe pisma.."— Zapis prezentacji:

1 Formułowanie treści pisma, części składowe pisma.

2 Elementy składowe treści pisma

3 Wprowadzenie - ma na celu zorientowanie adresata pisma w sprawie, którą zamierza się omówić w piśmie; jeżeli sprawa była już przedmiotem wymiany pism wystarczy powołać się na poprzednią korespondencję. Wprowadzenie - ma na celu zorientowanie adresata pisma w sprawie, którą zamierza się omówić w piśmie; jeżeli sprawa była już przedmiotem wymiany pism wystarczy powołać się na poprzednią korespondencję. Przedstawienie zagadnienia - zawiera treść wyjaśniającą, przedstawia problem, który jest przedmiotem sprawy. Przedstawienie zagadnienia - zawiera treść wyjaśniającą, przedstawia problem, który jest przedmiotem sprawy.

4 Elementy składowe treści pisma Uzasadnienie - powinno przekonać adresata o słuszności stanowiska zajmowanego przez nadawcę pisma; powinno konsekwentnie podbudowywać argumentami przedmiot sprawy. Uzasadnienie - powinno przekonać adresata o słuszności stanowiska zajmowanego przez nadawcę pisma; powinno konsekwentnie podbudowywać argumentami przedmiot sprawy. Wnioski - stanowią część końcową treści pisma; należy je formułować wtedy, gdy po przedstawieniu i uzasadnieniu sprawy prosimy o decyzję lub opinię; mają one na celu spowodowanie określonego działania adresata, wywarcie odpowiedniego wrażenia lub zajęcie przez niego stanowiska w sprawie; w tej części pisma należy podać krótkie podsumowanie wcześniejszych rozważań. Wnioski - stanowią część końcową treści pisma; należy je formułować wtedy, gdy po przedstawieniu i uzasadnieniu sprawy prosimy o decyzję lub opinię; mają one na celu spowodowanie określonego działania adresata, wywarcie odpowiedniego wrażenia lub zajęcie przez niego stanowiska w sprawie; w tej części pisma należy podać krótkie podsumowanie wcześniejszych rozważań.

5 Nie każde pismo musi zawierać wszystkie wyżej wymienione części. W zależności od długości, rodzaju i przedmiotu sprawy, może zawierać ich mniej. Zawsze jednak należy w nim umieścić przedstawienie zagadnienia i uzasadnienie. Nie każde pismo musi zawierać wszystkie wyżej wymienione części. W zależności od długości, rodzaju i przedmiotu sprawy, może zawierać ich mniej. Zawsze jednak należy w nim umieścić przedstawienie zagadnienia i uzasadnienie.

6 Styl urzędowy przewaga zdań pojedynczych, przewaga zdań pojedynczych, dążenie do ujęć zwięzłych, ścisłych, jednoznacznych (nie dopuszczających różnej interpretacji), dążenie do ujęć zwięzłych, ścisłych, jednoznacznych (nie dopuszczających różnej interpretacji), używanie specjalistycznej terminologii, używanie specjalistycznej terminologii, uprzejma forma, zwroty grzecznościowe, uprzejma forma, zwroty grzecznościowe, stosowanie powszechnie znanych skrótów i skrótowców, stosowanie powszechnie znanych skrótów i skrótowców, ujmowanie treści w formie punktów, ujmowanie treści w formie punktów, unikanie w pismach wyrazów w językach obcych, jeżeli występują ich odpowiedniki polskie, unikanie w pismach wyrazów w językach obcych, jeżeli występują ich odpowiedniki polskie, posługiwanie się formami nieosobowymi. posługiwanie się formami nieosobowymi.

7 Cechy pisma Każde pismo powinno być: sformułowane w sposób jasny i zrozumiały, sformułowane w sposób jasny i zrozumiały, przejrzyste, przejrzyste, opracowane ze szczególną starannością, opracowane ze szczególną starannością, zredagowane zgodnie z obowiązującymi zasadami pisowni, zredagowane zgodnie z obowiązującymi zasadami pisowni, utrzymane w uprzejmej formie, utrzymane w uprzejmej formie, sformułowane w sposób ścisły i zwięzły, sformułowane w sposób ścisły i zwięzły, powinno dotyczyć w zasadzie jednej sprawy. powinno dotyczyć w zasadzie jednej sprawy.

8 Skróty i skrótowce W korespondencji biurowej często używa się skrótów i skrótowców. Stosując je ograniczamy się jednak tylko do tych, które są powszechnie znane, co do których mamy pewność, że zostaną zrozumiane przez czytającego. W korespondencji biurowej często używa się skrótów i skrótowców. Stosując je ograniczamy się jednak tylko do tych, które są powszechnie znane, co do których mamy pewność, że zostaną zrozumiane przez czytającego. Skrótami nazywamy skrócone pojedyncze wyrazy (szt., zł, dyr.,), natomiast skrótowcami zespolenie skrótów poszczególnych wyrazów wchodzących w skład nazwy wielowyrazowej (PKP, ZUS, GUS, bm., itd.). Skrótami nazywamy skrócone pojedyncze wyrazy (szt., zł, dyr.,), natomiast skrótowcami zespolenie skrótów poszczególnych wyrazów wchodzących w skład nazwy wielowyrazowej (PKP, ZUS, GUS, bm., itd.).

9 Stawianie kropki Kropkę stawia się ją wtedy, gdy skrót jest utworzony z początkowych liter wyrazu skracanego, np. inż. inżynier inż. inżynier prof. profesor prof. profesor doc. docent doc. docent kpt. kapitan kpt. kapitan ul. ulica ul. ulica np. na przykład np. na przykład poz. pozycja poz. pozycja godz. godzina godz. godzina

10 Pomijanie kropki Nie stawia się kropki, jeżeli skrót zawiera pierwszą i ostatnią literę wyrazu, np. Nie stawia się kropki, jeżeli skrót zawiera pierwszą i ostatnią literę wyrazu, np. dr doktor dr doktor mgr magister mgr magister nr numer nr numer pkt punkt pkt punkt wg według wg według

11 Pomijanie kropki Kropki nie stawia się po skrótach miar, wag i monetarnych, np. Kropki nie stawia się po skrótach miar, wag i monetarnych, np. cm centymetr cm centymetr m metr m metr kg kilogram kg kilogram t tona t tona zł złoty zł złoty

12 Skrótowce Skrótowce mogą być pisane wielką lub mała literą. Skrótowce pisane wielkimi literami składają się z początkowych liter poszczególnych wyrazów stanowiących nazwę firmy, organizacji, stowarzyszenia itp.: Skrótowce mogą być pisane wielką lub mała literą. Skrótowce pisane wielkimi literami składają się z początkowych liter poszczególnych wyrazów stanowiących nazwę firmy, organizacji, stowarzyszenia itp.: NBP Narodowy Bank Polski NBP Narodowy Bank Polski PAN Polska Akademia Nauk PAN Polska Akademia Nauk PCK Polski Czerwony Krzyż PCK Polski Czerwony Krzyż WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

13 Skrótowce Skrótowce pisane małymi literami są to łącznie pisane połączenia kilku skrótów, np. Skrótowce pisane małymi literami są to łącznie pisane połączenia kilku skrótów, np. bhp. bezpieczeństwo i higiena pracy bhp. bezpieczeństwo i higiena pracy itd. i tak dalej itd. i tak dalej itp. i temu podobne itp. i temu podobne ww. wyżej wymieniony ww. wyżej wymieniony cdn. ciąg dalszy nastąpi cdn. ciąg dalszy nastąpi tzn. to znaczy tzn. to znaczy

14 Zasady rozmieszczania elementów składowych Redagując pismo zwraca się głównie uwagę na jego treść, często zaś zapomina o formie, która odgrywa bardzo ważną role. Forma pisma to odpowiedni jego układ graficzny, właściwy układ treści, bezbłędna pisownia i czystość maszynopisu. Redagując pismo zwraca się głównie uwagę na jego treść, często zaś zapomina o formie, która odgrywa bardzo ważną role. Forma pisma to odpowiedni jego układ graficzny, właściwy układ treści, bezbłędna pisownia i czystość maszynopisu.

15 Właśnie forma pisma, to coś na co adresat zwraca uwagę jeszcze przed jego przeczytaniem, coś co wywiera na adresacie pierwsze wrażenie, a jest ono bardzo trwałe. Właśnie forma pisma, to coś na co adresat zwraca uwagę jeszcze przed jego przeczytaniem, coś co wywiera na adresacie pierwsze wrażenie, a jest ono bardzo trwałe. Forma może więc przekonać adresata do nadawcy, pozytywnie go do niego nastawić lub też wręcz odwrotnie. Niewłaściwa forma pisma może zniechęcać adresata do nadawcy, co utrudni lub nawet uniemożliwi pozytywne załatwienie sprawy. Forma może więc przekonać adresata do nadawcy, pozytywnie go do niego nastawić lub też wręcz odwrotnie. Niewłaściwa forma pisma może zniechęcać adresata do nadawcy, co utrudni lub nawet uniemożliwi pozytywne załatwienie sprawy.

16 Forma pisma niesie też w sobie informację o „solidności firmy”. Bardzo często na podstawie formy pisma wysuwa się sądy w tym zakresie. Zła forma pisma może zniechęcać potencjalnego partnera w interesach do nawiązania z nadawcą współpracy. Przeciwnie zaś prawidłowa forma budzi zaufanie u nadawcy. Forma pisma niesie też w sobie informację o „solidności firmy”. Bardzo często na podstawie formy pisma wysuwa się sądy w tym zakresie. Zła forma pisma może zniechęcać potencjalnego partnera w interesach do nawiązania z nadawcą współpracy. Przeciwnie zaś prawidłowa forma budzi zaufanie u nadawcy.

17 Części składowe pisma wychodzącego na zewnątrz Nagłówek. Nagłówek. Nazwa (imię i nazwisko) i adres odbiorcy pisma. Nazwa (imię i nazwisko) i adres odbiorcy pisma. Znaki powoławcze: Znaki powoławcze: Wasze pismo z dnia, Wasze pismo z dnia, Znak, Znak, Nasz znak, Nasz znak, Data. Data. Określenie przedmiotu sprawy. Określenie przedmiotu sprawy. Treść. Treść. Podpis. Podpis. Elementy dodatkowe. Elementy dodatkowe.

18 Układ pisma stosowany poza granicami Polski odbiega od układu stosowanego w kraju. W poszczególnych krajach stosuje się różne sposoby rozmieszczanie poszczególnych elementów pisma. Układ pisma stosowany poza granicami Polski odbiega od układu stosowanego w kraju. W poszczególnych krajach stosuje się różne sposoby rozmieszczanie poszczególnych elementów pisma.

19 Układ europejski

20 Układ amerykański


Pobierz ppt "Formułowanie treści pisma, części składowe pisma.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google