Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ turystyki i hotelarstwa na rozwój powiatu żyrardowskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ turystyki i hotelarstwa na rozwój powiatu żyrardowskiego."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ turystyki i hotelarstwa na rozwój powiatu żyrardowskiego.

2 Położenie Powiat Żyrardowski to powiat ziemski, o powierzchni 532,61 km2, położony w zachodniej części województwa mazowieckiego. Tereny miejskie zajmują łącznie 22,91 km2, co stanowi 4,3% całego obszaru. Powiat Żyrardowski tworzą następujące jednostki administracji samorządowej: miasto Żyrardów o powierzchni 14,35 km2, gmina miejsko-wiejska Mszczonów (tereny wiejskie zajmują 143,3 km2, miasto 8,56 km2) oraz 3 gminy wiejskie: Puszcza Mariańska (143,18 km2), Radziejowice (73,07 km2) i Wiskitki (150,15 km2). Stolicą powiatu jest miasto Żyrardów. Zlokalizowane są tu instytucje i urzędy o charakterze powiatowym, w tym również Starostwo. Odległość stolicy powiatu (miasta Żyrardów) od Warszawy to zaledwie 44 km. Blisko położone są również inne duże ośrodki miejskie - Łódź, Płock oraz Radom.

3 Ludność W Powiecie Żyrardowskim mieszka osób (dane GUS na koniec III kw. 2012  r.), w tym w  Żyrardowie  , w gminie Mszczonów -  (6394 miasto i 5162 obszar wiejski), w gminie Puszcza Mariańska 8416 osób, w gminie Radziejowice 5228 osób i w gminie Wiskitki  9864 osób (dane GUS na r). Udział kobiet w tej liczbie wynosi 40029, co stanowi 52,2% ogółu mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia to 144 osób/km2. Aż 62,58% ludności skupiona jest w dwóch ośrodkach miejskich powiatu - Żyrardowie i Mszczonowie. Decydujący wpływ na takie ukształtowanie sytuacji demograficznej ma przede wszystkim wielkość samego Żyrardowa, a także historia regionu. Społeczność Powiatu Żyrardowskiego nie odbiega strukturą wiekową od średniej krajowej. Szczególnie istotna kategoria w tej klasyfikacji, czyli odsetek osób pozostających w wieku produkcyjnym, w Powiecie Żyrardowskim wynosi 62,3% i zbliżona jest do średniej krajowej i średniej Województwa Mazowieckiego.

4 Gospodarka Powiat Żyrardowski jest atrakcyjnym terenem nie tylko dla realizacji dużych projektów inwestycyjnych - w tym również zagranicznych, o czym świadczy obecność takich firm, jak Stabar, Ruukki, FM Polska (FM Logistic), Knauf Pack, YKK Poland, Fiege Goth, Mostva, TTE (przed fuzją: Thomson) - ale także rozwoju małego i średniego biznesu. Własne firmy prowadzi tu blisko 6,5 tys. osób, czyli co 11 mieszkaniec. W skali Województwa Mazowieckiego daje to Powiatowi Żyrardowskiemu pozycję niekwestionowanego lidera pod względem aktywności lokalnej przedsiębiorczości. Duże nadzieje na rozwój gospodarczy i zwiększenie liczby miejsc pracy związane są z zagospodarowaniem obiektów dawnych Zakładów Przemysłu Lniarskiego w Żyrardowie. Za sprawą kolejnych inwestorów, usytuowana w samym sercu miasta fabryka, ma szansę już niebawem stać się nowoczesnym centrum handlowo-rozrywkowym. Część tych obiektów wykorzystana została również na cele produkcyjne.

5 Historia Żyrardowa Historia miasta rozpoczyna się w 1833, kiedy do wsi Ruda Guzowska, należącej do dóbr hrabiów Łubieńskich, przeniesiono fabrykę wyrobów lnianych, utworzoną w 1828 roku w Marymoncie (obecnie dzielnica Warszawy). Mechaniczną przędzalnię lnu zorganizował na zlecenie rządu Królestwa Polskiego Filip de Girard. 24 czerwca 1829 postanowiono założyć spółkę pod nazwą "Karol Scholtz i Spółka", w której skład wchodzili: Tomasz, Jan i Henryk Łubieńscy, Józef Lubowidzki – wiceprezes Banku Polskiego i Karol Scholtz – radca handlowy Banku. Miała ona zająć się rozwojem mechanicznego przędzenia lnu na maszynach wynalezionych przez Filipa de Girarda. Produkcja ruszyła w dniu 24 lipca Datę tę uznaje się za datę powstania zakładów żyrardowskich, a 9 sierpnia 1830 za dzień powstania osady Żyrardów. W 1845 przez Żyrardów ruszyła kolej parowa na trasie Warszawa-Wiedeń. 13 marca 1857 zakłady zostają zakupione przez Karola Hiellego i Karola Dittricha, którzy zajmują się dalszą ich rozbudową, a także rozbudową osady fabrycznej, czynili to także ich następcy m.in. Karol Dittrich jr. Pobudowane zostają, m.in. osiedle robotnicze, pralnia dla robotników, szpital, szkoły, ochronka, resursa oraz kościół katolicki pw. św. Karola Boromeusza i inne.

6 W dniach kwietnia 1883 ma miejsce w zakładach żyrardowskich pierwszy strajk powszechny, wywołany obniżeniem płac pracownicom zatrudnionym w szpularni. W czasie strajku doszło do starć z wojskiem sprowadzonym przez gubernatora Warszawskiego. 25 kwietnia po aresztowaniu 10 robotników doszło do zamieszek w pobliżu aresztu, w czasie których oddano strzały do strajkujących. Zginęły 3 osoby a kilka zostało rannych. W dniach następnych aresztowano kolejne osoby oskarżone o organizowanie i udział w strajku, łącznie 39 osób. W latach następnych miały miejsce kolejne strajki, m.in. w październiku 1885, marcu 1887, marcu 1889, maju 1891, listopadzie 1895 i lutym Dało to z czasem miastu, będącemu miejscem ciągłych zatargów i ruchów strajkowych, przydomek "Czerwony".

7 Miejsca atrakcyjne turystycznie w powiecie żyrardowskim.

8 Osuchów gm. Mszczonów - Zespół pałacowy - klasycystyczny z I poł. XIX w.

9 Bolimowski Park Krajobrazowy

10 Radziwiłów - Bartniki - Kościół parafialny neogotycki z 1905 - 7 r
Radziwiłów - Bartniki - Kościół parafialny neogotycki z r. z elementami neoromańskimi fundacji hr. Sobańskich z Guzowa

11 Puszcza Mariańska

12 Mszczonów - Kościół parafialny, spalony w 1603 r. - odbudowany w 1660 r., ponownie spalony w 1800 r. - obecny kościół wzniesiony przez F. Fournelle'a w r.

13 Guzów gm. Wiskitki

14 Miedniewice gm. Wiskitki - Brama wiazdowa na dziedziniec klasztorny - klasztor barokowy z 1692r.

15 Miedniewice gm. Wiskitki - barokowe zabudowanie klasztorne, czas powstania 1692 r.

16 Radziejowice Dworek modrzewiczy odbudowany w charakterze dworku XVII - wieku w latach 70 XX w.

17 Miedniewice gm. Wiskitki - Kościół barokowy z 1737 r
Miedniewice gm. Wiskitki - Kościół barokowy z 1737 r. wzniesiony przez arch J. Fantary II i arch. Bellatiego

18 Miedniewice to mała wieś w gminie Wiskitki w województwie mazowieckim, oddalona o około 15 km od Żyrardowa. Ma jednak bogatą historię. Początki jej sięgają XIV wieku; pierwsze znane zapiski w dokumentach źródłowych dotyczące Wiskitek pochodzą z 1359r. Rozwój osady nastąpił jednak dopiero w XVIIw. za sprawą cudownego obrazu Świętej Rodziny. Wówczas powstał ośrodek kultu religijnego, podtrzymujący tę tradycję do dziś. Kultywują ją obecnie zakon ojców franciszkanów (następcy o.o. reformatorów brązowych) oraz od 1986r. klauzurowy zakon sióstr klarysek. Przez Miedniewice prowadzi dziś szlak warszawskiej pielgrzymki do Częstochowy.

19 Wiskitki - Kościół parafialny - gotycki z 1543 r. przebudowany w 1848 r. w styl neogotycki

20 Radziejowice - Kościół parafialny zbudowany w 1822 r
Radziejowice - Kościół parafialny zbudowany w 1822 r. w stylu klasycystycznym

21 Radziejowice - Pałac barokowy przebudowany w I poł. XIX w
Radziejowice - Pałac barokowy przebudowany w I poł. XIX w. przez arch Kubiskiego w stylu Klasycystycznym

22 Radziejowice - Kościół parafialny wybudowany w 1822 r
Radziejowice - Kościół parafialny wybudowany w 1822 r. wg projektu architekta Kubickiego w stylu Klasycystycznym

23 Radziejowice - Zameczek o charakterze romantycznym proj. arch
Radziejowice - Zameczek o charakterze romantycznym proj. arch. Kutnickiego z 1800 r.

24 Najciekawsze krajoznawczo okolice Żyrardowa to pozostałości dawnych puszcz królewskich - Wiskickiej, Korabiewskiej i Jaktorowskiej, łączących się dawniej z Puszczą Bolimowską. Puszcze te zasobne były w grubego zwierza, a polowania na tury trwały w nich aż do XVII wieku. W 2 połowie XVI w. z Puszczy Bolimowskiej wydzielono fragment lasu, nazwany później Puszczą Miedniewicką, który w przeciwieństwie do pozostałych puszcz królewskich był własnością prywatną. Puszcze były bardzo eksploatowane. Właściciele okolicznych wsi mieli królewskie przywileje wolnego wyrębu lasu. Na wykarczowanych terenach leśnych wypasano bydło i świnie. Największe szkody poczyniono w puszczach na przełomie XVIII i XIX w. Kosztem lasu założono większość miejscowości, m.in. Żyrardów, który powstał na terenie osady Ruda, znanej z doskonałej rudy darniowej.

25 Bardzo malowniczym fragmentem okolic Żyrardowa jest dolina rzeki Pisi Gągoliny pomiędzy Korytowem a Radziejowicami. Sąsiadujący z nią Las Radziejowicki jest pozostałością po historycznej Puszczy Jaktorowskiej, która dawniej rozciągała się na wschód od Żyrardowa i łączyła w jeden kompleks leśny z Puszczami Wiskicką, Korabiewską, Miedniewicką i Bolimowską. Była ona ostoją ostatnich turów na świecie, które przetrwały tu o ok. 300 lat dłużej niż w innych kompleksach leśnych świata. Nie dane im było jednak przetrwać do dnia dzisiejszego. Ostatnia turzyca padła w Puszczy Jaktorowskiej w 1627 r. W końcu XVIII w. w wyniku rabunkowej gospodarki leśnej ten sam los spotkał Puszczę Jaktorowską, która znikła z powierzchni Mazowsza.

26 W okolicach Żyrardowa przebiegają cztery znakowane szlaki turystyczne
W okolicach Żyrardowa przebiegają cztery znakowane szlaki turystyczne. Jeden z nich, szlak zielony, jest szlakiem o charakterze regionalnym i wiedzie z Rochny k/ Brzezin (zachodni skraj województwa) do Młochowa w woj. stołecznym. Zielony: Rochna - Tworzyjanki - Rogów - Mroga - Jasień - Kołacin - Nadolna - Bobrowa - Bażantarnia - Święte Laski - Maków - Skierniewice - Budy Grabskie (8,5 km) - Popielarnia (7,5 km) - Sucha Żyrardowska (8,5 km) - Chroboty (5 km) - Korytów (2,5 km) - Hamernia (5 km) - Radziejowice (4 km) - Grzegorzewice (8km) - Skuły (5 km) - Rez. Skulski Las (4 km) - Ojrzanów (5 km) - Żelechów (2 km) - Młochów. Niebieski: Radziejowice - Adamów - Kuklówka Zarzeczne - Adamowizna - Grodzisk Maz. Czarny: Międzyborów PKP - Las Radziejowicki - Radziejowice (ok. 10 km). Żółty: Jaktorów PKP - Kuklówka Zarzeczna - Grzymek - Skuły - Grzegorzewice.

27 Baza Noclegowa

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Gastronomia

37

38

39

40 Komunikacja

41 Dzięki dogodnym połączeniom drogowym i kolejowym oraz centralnemu położeniu między dwiema aglomeracjami (warszawską i łódzką) Powiat Żyrardowski jest bardzo atrakcyjnym terenem dla inwestorów. Przez obszar powiatu przebiega kilka ważnych - również z punktu widzenia transportu międzynarodowego - szlaków komunikacyjnych: linie kolejowe Warszawa-Wiedeń oraz Centralna Magistrala Kolejowa Warszawa - Katowice, Kraków, droga krajowa nr 8 (do Katowic i Wrocławia), droga krajowa nr 50 (trasa tranzytowa na linii Wschód-Zachód), a także droga wojewódzka Warszawa - Skierniewice (prowadząca dalej w kierunku Łodzi).

42 Dworzec PKP Żyrardów

43 Szlak Kolei Wiedeńskiej

44 Dworzec Radziwiłłów

45 Droga krajowa nr.8 w Radziejowicach

46 Ogromną szansą na przyspieszenie rozwoju gospodarczego była z pewnością duża inwestycja komunikacyjna o charakterze ponadlokalnym, której lokalizacja jest właśnie na obszarze Powiatu Żyrardowskiego. Przez teren Gminy Wiskitki przebiega autostrada A-2 (odcinek Łódź-Warszawa) ze zjazdem w Wiskitkach na drogę krajową nr 50.

47

48 Rekreacja

49 Aqua Żyrardów

50 KJ Sobiescy Żyrardów

51 Matchpoint Żyrardów

52 Studio Formy - Siłownia & Fitness

53 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żyrardowie

54 Stajnia " Anwele"

55 Moim zdaniem powiat żyrardowski ma ogromną szansę na rozwój pod kątem turystyki. Żyrardów jak i okoliczne miejscowości są idealnie usytuowane między wielkimi aglomeracjami(Warszawa-Łódź). Powiat ten posiada jeszcze dużo nie wykorzystanego terenu, który może zostać dowolnie zagospodarowany czy to pod turystykę czy pod przemysł.

56 Znajdują się tutaj miejsca kultu religijnego, zabytki z okresu świetności zakładów lniarskich, bogata historia i legendy, miejsca atrakcyjne turystycznie, bogata baza noclegowa i gastronomiczna, obiekty rekreacyjne. Myślę, że są to czynniki, które mają decydujący wpływ na to jak turyści postrzegają miasto Żyrardów i cały powiat. Wraz ze zwiększeniem się turystów nadjeżdżających z całego państwa ale również Europy, uważam że powiat się rozwinie pod każdym względem.

57 To jedno z młodszych, a zarazem najbardziej fascynujących miejsc całego Mazowsza. Dawniej rozpościerały się tu same pola. Potem wynurzyła się wielka fabryka, która niedużą osadę uczyniła lnianą potęgą. Pochodzące z niej tkaniny podbiły Europę, ale bajeczny rozkwit nie mógł trwać wiecznie. Kryzys zakładów lniarskich oznaczał nieodwracalny kres świetności miasta. Dziś jednak przeżywa ono swój długo wyczekiwany renesans.

58 Dziękuję Prezentację wykonał: Mateusz Ziombski kl. IV TH


Pobierz ppt "Wpływ turystyki i hotelarstwa na rozwój powiatu żyrardowskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google