Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowy tytuł zawodowy dla doradców inwestycyjnych Warszawa, maj 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowy tytuł zawodowy dla doradców inwestycyjnych Warszawa, maj 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowy tytuł zawodowy dla doradców inwestycyjnych Warszawa, maj 2006 r.

2 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts1 Czym jest ACIIA ® ? Stowarzyszenie non-profit Założone w czerwcu 2000 r. Przyznaje uznawane w skali międzynarodowej tytuły zawodowe dla doradców inwestycyjnych: CIIA ®

3 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts2 Rola ACIIA ® Organizacja i nadzór nad egzaminami zawodowymi CIIA ® Nadawanie tytułów CIIA ® Zapewnianie międzynarodowych kwalifikacji dla doradców inwestycyjnych Wspieranie niezależności stowarzyszeń krajowych

4 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts3 Cele ACIIA ® Tworzenie forum wymiany informacji i wiedzy z zakresu finansów i inwestycji Wspieranie światowej sieci specjalistów z zakresu rynków kapitałowych Promocja interesów środowiska rynku kapitałowego Promocja standardów etycznych w środowisku

5 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts4 Filozofia ACIIA ® Rozszerzać, nie zastępować, istniejące programy narodowe o kwalifikacje uznawane w skali międzynarodowej. Posiadacze tytułów CIIA ® pozostają niezależni jako członkowie stowarzyszeń narodowych. Zasady etyczne są monitorowane przez organizacje narodowe.

6 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts5 Członkowie ACIIA ® : EFFAS - European Federation of Financial Analysts Societies ASAF - Asian Securities Analysts Federation APIMEC - The Brazilian Association of Analysts and Investment Professionals

7 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts6 Organizacje zrzeszone w ACIIA ® Organizacje z następujących państw włączyły tytuł CIIA ® do swoich programów szkoleniowych: Austria Indie Rosja Belgia Iran Szwecja Brazylia Japonia Szwajcaria Chiny Korea Tajlandia Francja Luksemburg Tajwan Hiszpania Moroko Ukraina Holandia Niemcy Węgry Hongkong Polska Włochy

8 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts7 Struktura organizacyjna ACIIA ® ACIIA ® Zgromadzenie Członków Rada 11 członków Organizacja i Nadzór CIIA ® IEC – Międzynarodowa Komisja Egzaminacyjna – 8 Profesorów CIE – Centrum Egzaminów Międzynarodowych Stowarzyszenia krajowe

9 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts8 Globalny zasięg 26 krajowych organizacji członkowskich skupiających około 40.000 zarządzających cel: 3.000 – 5.000 absolwentów rocznie

10 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts9 Liczba kandydatów Od marca 2001 r. ponad 3000 kandydatów z całego świata uzyskało tytuł CIIA ® Obecnie liczba kandydatów do tytułu CIIA ® przekracza 5500 osób

11 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts10 Zalety tytułu CIIA ® Organizacje członkowskie zachowują swoją niezależność Egzamin CIIA ® jest –Praktyczny i adekwatny –Zorientowany globalnie Wymagany zakres kwalifikacji obejmuje również składniki specyfiki rynku lokalnego

12 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts11 Zalety tytułu CIIA ® Egzaminy można zdawać w wygodnym rygorze czasowym Egzamin można zdawać w wielu językach, w tym w języku polskim

13 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts12 Struktura egzaminów CIIA ® Egzaminy są oparte na strukturze tematycznej i wieloszczeblowej –Konstrukcja egzaminu zakłada wzrost poziomu zaawansowania Egzamin składa się z dwóch szczebli obejmujących wszystkie grupy tematyczne –Egzamin podstawowy + Specyfika rynku lokalnego –Egzamin finałowy

14 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts13 Struktura egzaminów CIIA ® Struktura testów egzaminacyjnych: WspólneLiczba godzinLiczba testów –Finałowy 62 –Podstawowy 93 155 Składnik lokalny 31 186 Uwaga: egzamin z zakresu specyfiki rynku lokalnego może, w miarę potrzeby, trwać dłużej niż 3 godziny

15 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts14 Struktura egzaminów CIIA ® Zakres tematyczny Wycena i analiza rynku akcji Wycena i analiza rynku obligacji Wycena i analiza instrumentów pochodnych Ekonomia Finanse przedsiębiorstw (Corporate Finance) Rachunkowość i analiza sprawozdań finansowych Zarządzanie portfelem

16 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts15 Struktura egzaminów CIIA ® Kombinacje tematów Egzamin finałowy –Egzamin I (180 min.): Akcje, Sprawozdawczość finansowe, Ekonomia, Finanse przedsiębiorstw –Egzamin II (180 min.): Obligacje, Instrumenty pochodne, Zarządzanie portfelem

17 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts16 Struktura egzaminów CIIA ® Egzamin podstawowy –Egzamin I (190 min.): Akcje, Sprawozdawczość finansowa, Finanse przedsiębiorstw –Egzamin II (160 min.): Obligacje, Ekonomia –Egzamin III (190 min.): Instrumenty pochodne, Zarządzanie portfelem

18 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts17 Struktura egzaminów CIIA ® Specyfika rynku lokalnego –Regulacje prawne, Etyka, Rachunkowość, Struktura rynku i instrumenty

19 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts18 Struktura egzaminów CIIA ® Egzamin podstawowy –Wiedza i zrozumienie –Rozwiązywanie problemów Egzamin finałowy –Rozwiązywanie problemów –Umiejętności oceny i wartościowania

20 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts19 Ścieżki kwalifikacji CIIA ® Ścieżka A: –Egzamin podstawowy + Egzamin finałowy + Specyfika rynku lokalnego Ścieżka B: –Akredytowany program + Egzamin finałowy Ścieżka C: –Potwierdzone doświadczenie zawodowe + Egzamin finałowy

21 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts20 Uwaga: Rejestracja osób z potwierdzonym doświadczeniem jest możliwa tylko w okresie do czerwca 2006 r. Rejestracja jest ważna przez 3 lata od daty zgłoszenia. Uwaga: Ponieważ wiele organizacji krajowych posiada odpowiednie programy kwalifikacyjne, kandydaci z tych organizacji mogą przystępować bezpośrednio do egzaminu finałowego CIIA ® po dokonaniu akredytacji programu przez ACIIA ®. Ścieżki kwalifikacji CIIA ®

22 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts21 Ścieżki kwalifikacji CIIA ® IEC (Międzynarodowa Komisja Egzaminacyjna) dokonuje oceny programów krajowych dla celów ich akredytacji przez ACIIA ® Uwaga: Do chwili obecnej akredytację uzyskało 15 programów organizacji krajowych. Coraz więcej stowarzyszeń integruje swoje programy z programem CIIA® i stosuje ścieżkę A.

23 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts22 Ścieżki kwalifikacji CIIA ® - Polska Związek Maklerów i Doradców uzyskał akredytację polskich egzaminów dla doradców inwestycyjnych, dzięki czemu polscy doradcy mogą przystępować od razu do Egzaminu Finałowego CIIA®, bez konieczności zdawania Egzaminu Podstawowego.

24 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts23 Ścieżki kwalifikacji CIIA ® - Polska Warunkami przystąpienia do egzaminu są: Licencja doradcy inwestycyjnego uzyskana po zdaniu egzaminu organizowanego przez KPWiG Członkostwo w Związku Maklerów i Doradców oraz uregulowane składki członkowskie Złożenie formularza zgłoszeniowego w Biurze Związku Wniesienie opłaty egzaminacyjnej

25 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts24 Ścieżki kwalifikacji CIIA ® - Polska Egzamin finałowy jest organizowany 2 razy w roku: w marcu i we wrześniu. Egzamin składa się z 2 modułów. W jednym terminie można zdawać równocześnie oba moduły, albo można je zdawać pojedynczo w dwóch różnych terminach. Wyboru terminu należy dokonać nie później niż na dwa miesiące wcześniej - do tego czasu można również zmienić ustalony wcześniej termin. Egzamin zdawany jest w języku polskim. Dodatkowe informacje na temat egzaminu można znaleźć na stronie internetowej ZMiD: http://www.parkiet.com/zmid/eciia.jsp

26 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts25 Międzynarodowa Komisja Egzaminacyjna (IEC) Odpowiada za ocenę zgodności programów kwalifikacyjnych organizacji krajowych z poziomem podstawowym egzaminu CIIA ® Odpowiada za przygotowanie testów egzaminacyjnych CIIA ® Nadzoruje egzaminy CIIA ®

27 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts26 Członkowie IEC Prof. Mike Theobald, Chairman, UK Dr. Ronald Copley, USA Prof. Darell Duffie, USA Dr. Jean-Claude Dufournet, Switzerland Prof. Thore Johnsen, Norway Prof. Takeo Kobayashi, Japan Prof. Otto Loistl, Germany Prof. Juan A. Palacios, Spain Prof. Miguel Angelo Arab, Brazil

28 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts27 Przygotowanie testów egzaminacyjnych CIIA ® Egzamin CIIA ® ma charakter międzynarodowy: pytania egzaminacyjne napływają z całego świata. Propozycje pytań są przygotowywane przez organizacje krajowe IEC przygotowuje ostateczne wersje testów egzaminacyjnych

29 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts28 Sprawy organizacyjne Stowarzyszenia krajowe są odpowiedzialne za: organizację egzaminów CIIA ® przygotowanie kandydatów przygotowanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów

30 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts29 Przygotowanie kandydatów CIIA ® Organizacje krajowe odpowiadają za organizacje szkoleń i przygotowanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów do CIIA ®. W Europie komplety skryptów zgodnych z zakresem tematycznym CIIA ® zostały opracowane przez centrum szwajcarskie oraz przez grupę organizacji z Niemiec, Francji, Hiszpanii i Belgii.

31 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts30 Porównanie: CIIA ® vs. CFA Resume Literatura jest w dużym stopniu porównywalna. Zakres tematyczny CFA nie obejmuje składnika lokalnego innego niż dla rynku USA. Zakres tematyczny i literatura odnośnie regulacji prawnych, zasad rachunkowości i regulacji rynku inwestycyjnego są zorientowane na rynek amerykański. Program CIIA ® obejmuje zarówno regulacje rynku lokalnego, jak i rynku USA.

32 ACIIA ® Association of Certified International Investment Analysts31 Podsumowanie CIIA ® Zaawansowany, międzynarodowy program kwalifikacji zawodowych dla specjalistów rynku kapitałowego Uznanie międzynarodowe Edukacja globalna, regionalna i lokalna 11 powszechnie akceptowanych języków Uzupełnienie istniejących krajowych programów kwalifikacyjnych Gwarancja niezależności posiadaczy tytułu CIIA ® oraz organizacji krajowych Kontrola standardów etycznych przez lokalne organizacje członkowskie


Pobierz ppt "Międzynarodowy tytuł zawodowy dla doradców inwestycyjnych Warszawa, maj 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google