Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WWW.WYSOCKI.POL.PL XVI Liceum Profilowane CXIII Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 11 Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego 03-310 Warszawa ul. Odrowąża.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WWW.WYSOCKI.POL.PL XVI Liceum Profilowane CXIII Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 11 Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego 03-310 Warszawa ul. Odrowąża."— Zapis prezentacji:

1 WWW.WYSOCKI.POL.PL XVI Liceum Profilowane CXIII Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 11 Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego 03-310 Warszawa ul. Odrowąża 75 tel. 022-811-01-13

2 WWW.WYSOCKI.POL.PL MISJA SZKOŁY 1. Jesteśmy Zespołem Szkół‚ im. Piotra Wysockiego, znajdującym się w Warszawie przy ulicy Odrowąża 75. 2. Współdziałamy z młodzieżą, która pragnie rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. 3. Chcemy stworzyć taką szkołę, w której każdy z nas ma szansę osiągnąć sukces na miarę własnych oczekiwań. 4. Nasz cel osiągniemy współpracując ze sobą i budując wzajemne zaufanie. 5. W naszej pracy kierujemy się zrozumieniem potrzeb drugiego człowieka. szacunkiem oraz odpowiedzialnością za siebie i innych. 6. Wyróżniamy się dążeniem do ciągłego rozwoju, otwartością na ludzi i zaangażowaniem w pracę z młodzieżą.

3 WWW.WYSOCKI.POL.PL Liceum profilowane (3 letnie) KLASA profil ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ- (angielski, rosyjski/niemiecki lub francuski/niemiecki )- Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę na wyższych uczelniach lub uzyskać w szkole policealnej w zawodzie: technik informacji naukowej. Umożliwiamy zdobycie w szkole Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) na miejscu ośrodek egzaminacyjny.

4 WWW.WYSOCKI.POL.PL Liceum profilowane (3 letnie) KLASA profil SOCJALNY- (angielski, niemiecki/rosyjski lub francuski/rosyjski). Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę na wyższych uczelniach lub uzyskać w szkole policealnej zawód: pracownik socjalny, opiekun społeczny. Zachęcamy uczniów którzy są otwarci i wrażliwi na niesienie pomocy innym, wolontariuszy. Mają oni możliwość rozwijania swoich predyspozycji uczestnicząc aktywnie w działaniach wolantariatu na terenie szkoły i środowiska lokalnego.

5 WWW.WYSOCKI.POL.PL Liceum profilowane (3 letnie) KLASA profil EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNY- (angielski, niemiecki/rosyjski). Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę na wyższych uczelniach lub uzyskać w szkole policealnej zawód: technik ekonomista, technik rachunkowości. Na terenie szkoły działają liczne klubu zainteresowań w których uczestnicy mogą rozwijać swoje zainteresowania.

6 WWW.WYSOCKI.POL.PL Liceum ogólnokształcące (3 letnie) Oddział z rozszerzonymi językami obcymi (angielski, niemiecki/francuski) i geografią Absolwenci tej klasy mogą kontynuować edukacje głównie na uczelniach wyższych lub w szkołach policealnych.

7 WWW.WYSOCKI.POL.PL Liceum ogólnokształcące (3 letnie) Oddział (angielski, francuski) z rozszerzoną historią, wiedzą o społeczeństwie, wiedzą o kulturze- przeznaczoną dla zainteresowanych historią, kulturą i europeistyką. Absolwenci tej klasy mogą kontynuować edukację głównie na uczelniach o kierunkach humanistycznych i nauk społecznych.

8 WWW.WYSOCKI.POL.PL Technikum (4 letnie) KLASA w zawodzie elektryk- (angielski, rosyjski/niemiecki) Po ukończeniu szkoły można po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego zdobyć zawód technik elektryk oraz zdobyć uprawnienia SEP. Umożliwiamy zdobycie w szkole Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) na miejscu ośrodek egzaminacyjny.

9 WWW.WYSOCKI.FREE.PL

10 WWW.WYSOCKI.POL.PL Progi punktowe na rok szkolny 2005/2006 Liceum profilowane zarządzanie informacją-35 socjalny-30 ekonomiczno-administracyjny-35 Liceum ogólnokształcące informatyczno- językowe-50 WOS, WOK, Historia-50 Technikum elektryczne-30

11 WWW.WYSOCKI.POL.PL Tradycje szkoły

12 WWW.WYSOCKI.POL.PL Wyjazdy integracyjne klas pierwszych

13 WWW.WYSOCKI.POL.PL Ślubowanie klas pierwszych

14 WWW.WYSOCKI.POL.PL Studniówka

15 WWW.WYSOCKI.POL.PL Oferta zajęć pozalekcyjnych: Koła zainteresowań

16 WWW.WYSOCKI.POL.PL Oferta zajęć pozalekcyjnych: Wolontariat

17 WWW.WYSOCKI.POL.PL Oferta zajęć pozalekcyjnych: Imprezy szkolne

18 WWW.WYSOCKI.POL.PL

19 Baza Szkoły Informatyka- dobrze wyposażone pracownie komputerowe (sieć + stałe łącze internetowe, pracownia multimedialna) Pedagodzy- stałą opieką objęci wszyscy uczniowi, możliwośc uczestniczenia w zajęciach reedukacyjnych Biblioteka- bogaty ksiegozbiór, czytelnia multimedialna Świetlica- sala bilardowa i telewizyjna Zajęcia sportowe- sala gimnastyczna, boisko sportowe, siłownia oraz basen Opieka medyczna- pielęgniarka, lekarz- szczepienia, bilans Pomoc w nauce- zajęcia wyrównawcze z matematyki i języków obcych

20 WWW.WYSOCKI.POL.PL XVI Liceum Profilowane CXIII Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 11 Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego 03-310 Warszawa ul. Odrowąża 75 tel. 022-811-01-13

21 WWW.WYSOCKI.POL.PL O przyjęciu do określonej klasy decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata:za wyniki egzaminu gimnazjalnego- max.100pkt za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych punkty przyznaje się: -celujący- 18 -bardzo dobry- 14 -dobry- 10 -dostateczny- 6 -dopuszczający- 2 -max.72pkt

22 WWW.WYSOCKI.POL.PL za szczególne osiągnięcia kandydata wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum punkty przyznaje się: -świadectwo z wyróżnieniem- 4 -udział w konkursie wojewódzkim:- 14 -osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu co najmniej wojewódzkim- 4 -osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym-2 Maksymalna łączna liczba punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym i co najmniej na szczeblu wojewódzkim wynosi- 4

23 WWW.WYSOCKI.POL.PL za średnią arytmetyczną z obowiązkowych zająć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum punkty przyznaje się: -celujący 6 pkt. -bardzo dobry 5 pkt. -dobry 4 pkt. -dostateczny 3 pkt. -dopuszczający 2 pkt. RAZEM 200pkt

24 WWW.WYSOCKI.POL.PL XVI Liceum Profilowane CXIII Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 11 Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego 03-310 Warszawa ul. Odrowąża 75 tel. 022-811-01-13


Pobierz ppt "WWW.WYSOCKI.POL.PL XVI Liceum Profilowane CXIII Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 11 Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego 03-310 Warszawa ul. Odrowąża."

Podobne prezentacje


Reklamy Google