Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XVI Liceum Profilowane CXIII Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 11

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XVI Liceum Profilowane CXIII Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 11"— Zapis prezentacji:

1 XVI Liceum Profilowane CXIII Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 11
XVI Liceum Profilowane CXIII Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 11 Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego Warszawa ul. Odrowąża 75 tel

2 MISJA SZKOŁY WWW.WYSOCKI.POL.PL
1.  Jesteśmy Zespołem Szkół‚ im. Piotra Wysockiego, znajdującym się      w Warszawie przy ulicy Odrowąża 75. 2.  Współdziałamy z młodzieżą, która pragnie rozwijać swoje      zainteresowania i  zdolności. 3.  Chcemy stworzyć taką szkołę, w której każdy z nas ma szansę osiągnąć     sukces na miarę własnych oczekiwań. 4.  Nasz cel osiągniemy współpracując ze sobą i budując wzajemne          zaufanie. 5.  W naszej pracy kierujemy się zrozumieniem potrzeb drugiego         człowieka.  szacunkiem oraz odpowiedzialnością za siebie i innych. 6.  Wyróżniamy się dążeniem do ciągłego rozwoju, otwartością na ludzi i     zaangażowaniem w pracę z młodzieżą.

3 Liceum profilowane (3 letnie) KLASA profil ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ- (angielski, rosyjski/niemiecki lub francuski/niemiecki )- Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę na wyższych uczelniach lub uzyskać w szkole policealnej w zawodzie: technik informacji naukowej. Umożliwiamy zdobycie w szkole Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) na miejscu ośrodek egzaminacyjny.

4 Liceum profilowane (3 letnie) KLASA profil SOCJALNY- (angielski, niemiecki/rosyjski lub francuski/rosyjski). Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę na wyższych uczelniach lub uzyskać w szkole policealnej zawód: pracownik socjalny, opiekun społeczny. Zachęcamy uczniów którzy są otwarci i wrażliwi na niesienie pomocy innym, wolontariuszy. Mają oni możliwość rozwijania swoich predyspozycji uczestnicząc aktywnie w działaniach wolantariatu na terenie szkoły i środowiska lokalnego.

5 Liceum profilowane (3 letnie) KLASA profil EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNY- (angielski, niemiecki/rosyjski). Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę na wyższych uczelniach lub uzyskać w szkole policealnej zawód: technik ekonomista, technik rachunkowości. Na terenie szkoły działają liczne klubu zainteresowań w których uczestnicy mogą rozwijać swoje zainteresowania.

6 Liceum ogólnokształcące (3 letnie) Oddział z rozszerzonymi językami obcymi (angielski, niemiecki/francuski) i geografią Absolwenci tej klasy mogą kontynuować edukacje głównie na uczelniach wyższych lub w szkołach policealnych.

7 Liceum ogólnokształcące (3 letnie) Oddział (angielski, francuski) z rozszerzoną historią, wiedzą o społeczeństwie, wiedzą o kulturze- przeznaczoną dla zainteresowanych historią, kulturą i europeistyką. Absolwenci tej klasy mogą kontynuować edukację głównie na uczelniach o kierunkach humanistycznych i nauk społecznych.

8 Technikum (4 letnie) KLASA w zawodzie elektryk- (angielski, rosyjski/niemiecki) Po ukończeniu szkoły można po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego zdobyć zawód technik elektryk oraz zdobyć uprawnienia SEP. Umożliwiamy zdobycie w szkole Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) na miejscu ośrodek egzaminacyjny.

9

10 Progi punktowe na rok szkolny 2005/2006
Progi punktowe na rok szkolny 2005/2006 Liceum profilowane zarządzanie informacją -35 socjalny ekonomiczno-administracyjny -35 Liceum ogólnokształcące informatyczno- językowe -50 WOS, WOK, Historia -50 Technikum elektryczne -30

11 Tradycje szkoły

12 Wyjazdy integracyjne klas pierwszych

13 Ślubowanie klas pierwszych

14 Studniówka

15 Oferta zajęć pozalekcyjnych: Koła zainteresowań
Oferta zajęć pozalekcyjnych: Koła zainteresowań

16 Oferta zajęć pozalekcyjnych: Wolontariat
Oferta zajęć pozalekcyjnych: Wolontariat

17 Oferta zajęć pozalekcyjnych: Imprezy szkolne
Oferta zajęć pozalekcyjnych: Imprezy szkolne

18

19 Baza Szkoły Informatyka- dobrze wyposażone pracownie komputerowe (sieć + stałe łącze internetowe, pracownia multimedialna) Pedagodzy- stałą opieką objęci wszyscy uczniowi, możliwośc uczestniczenia w zajęciach reedukacyjnych Biblioteka- bogaty ksiegozbiór, czytelnia multimedialna Świetlica- sala bilardowa i telewizyjna Zajęcia sportowe- sala gimnastyczna, boisko sportowe, siłownia oraz basen Opieka medyczna- pielęgniarka, lekarz- szczepienia, bilans Pomoc w nauce- zajęcia wyrównawcze z matematyki i języków obcych

20 XVI Liceum Profilowane CXIII Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 11
XVI Liceum Profilowane CXIII Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 11 Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego Warszawa ul. Odrowąża 75 tel

21 O przyjęciu do określonej klasy decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata:za wyniki egzaminu gimnazjalnego- max.100pkt za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych punkty przyznaje się: -celujący- 18 -bardzo dobry- 14 -dobry- 10 -dostateczny- 6 -dopuszczający- 2 -max.72pkt

22 za szczególne osiągnięcia kandydata wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum punkty przyznaje się: -świadectwo z wyróżnieniem- 4 -udział w konkursie wojewódzkim:- 14 -osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu co najmniej wojewódzkim- 4 -osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym-2 Maksymalna łączna liczba punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym i co najmniej na szczeblu wojewódzkim wynosi- 4

23 za średnią arytmetyczną z obowiązkowych zająć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum punkty przyznaje się: -celujący 6 pkt. -bardzo dobry 5 pkt. -dobry 4 pkt. -dostateczny 3 pkt. -dopuszczający 2 pkt. RAZEM 200pkt

24 XVI Liceum Profilowane CXIII Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 11
XVI Liceum Profilowane CXIII Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 11 Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego Warszawa ul. Odrowąża 75 tel


Pobierz ppt "XVI Liceum Profilowane CXIII Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 11"

Podobne prezentacje


Reklamy Google