Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentujemy sylwetki absolwentów naszej szko ł y. Rozpocz ę li oni edukacj ę w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu. Osi ą gn ę li.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentujemy sylwetki absolwentów naszej szko ł y. Rozpocz ę li oni edukacj ę w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu. Osi ą gn ę li."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Prezentujemy sylwetki absolwentów naszej szko ł y. Rozpocz ę li oni edukacj ę w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu. Osi ą gn ę li sukces dzi ę ki systematycznej pracy, wytrwa ł o ś ci i pasji. Bez w ą tpienia stanowi ą przyk ł ad dla naszej spo ł eczno ś ci uczniowskiej.

4 Wielu z nich po zdobyciu wykszta ł cenia powróci ł o do korzeni i stanowi kadr ę pedagogiczn ą szko ł y podstawowej i gimnazjum. Dyrektor szko ł y podstawowej – Barbara Pokorska wicedyrektor szko ł y podstawowej-Ma ł gorzata Piwowar Dyrektor gimnazjum- Joanna Urba ń ska Nauczyciele: Katarzyna Delegacz, Bogumi ł a Pieciukiewicz, Aneta Kowal, Ewa Kociuba, El ż bieta Kosi ł o, Danuta Czerniak, Izabela Zwolak- Cierpia ł, Ewa Kosi ł o, Jakub Drapi ń ski, Adam Zarzecki, Joanna Bykowska, Gra ż yna Borkowska, Anna Rakowska, Mariola Ko ż mi ń ska, Piotr Paw ł owski, Katarzyna Szczepaniak, Aleksandra Gryczewska, Józef Romanowski, Agata Michalska, Joanna Bednarczyk, Monika Za ń.

5 Niektórzy, z ró ż nych przyczyn, opu ś cili rodzinne strony, ale niew ą tpliwie s ą naszymi ambasadorami.

6 Ks. Biskup Henryk Wejman urodził się 17 grudnia 1959 w Choszcznie. W latach 1970 – 1974 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Reczu. W 1978 rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym dla diecezji szczecińsko-kamieńskiej w Gościkowie-Paradyżu, które od 1981 kontynuował w Szczecinie. Święcenia prezbiteratu otrzymał 15 kwietnia 1984 w katedrze szczecińskiej. 22 listopada 2014 Papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ze stolicą tytularną Siniti. Święcenia biskupie otrzymał 20 grudnia 2014 w bazylice archikatedralnej św. Jakuba Apostoła w Szczecinie. www.recz.pl www.franciszkanska3.pl Ks. Biskup Henryk Wejman

7 W lutym 2015 roku biskup Henryk Wejman odwiedzi ł nasz ą miejscowo ść na zaproszenie w ł adz Recza i ks. proboszcza naszej parafii.

8 Oficjaln ą wizyt ę zako ń czy ł o spotkanie z dawnymi kolegami oraz nauczycielami.

9 Leszek Dembek Urodzony w 1957 roku w Reczu woj. zachodniopomorskie). Uczęszczał do naszej szkoły w latach 1964- 1972. Poeta; były oficer Wojska Polskiego; politolog, bibliotekarz, animator życia literackiego. Autor tomików poetyckich: Z dumą białych werbli, Za żelazną skórą jabłka, Na krawędzi czasu. Współautor scenariuszy przedstawień poetyckich m.in. „Miasto, które znam” (przedstawienie plenerowe Recz 2008), Autor piosenek literackich i rozważań o poezji, które publikował na łamach czasopism. http://www.szczecinczyta.pl http://nowyakord.wix.com

10 Sylwia Pokorska W latach 1994- 2000 uczęszczała do szkoły podstawowej w Reczu. Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Stale podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych. Jak sama stwierdziła: „Już od dzieciństwa marzyłam, aby zostać stomatologiem, a w wolnych chwilach poświęcić się pasji- malarstwu. Osiągnęłam to dzięki nauce i wytężonej pracy.”

11 Andrzej Sankowski Ukończył szkołę podstawową w1991r. Najpierw pracował dla kogoś, zajmował się różnymi rzeczami. Stopniowo wyspecjalizował się w dekarstwie. Od 2007 roku prowadzi firmę SAN-BUD. Robi dachy. Aby zostać dekarzem, pracował za granicą, skończył kurs dekarza. Jego firma jest w czołówce pięciu najlepszych firm lokalnych. http://www.jeremie.com.pl/zachodniopomorskie/sukces-sanbud/

12 Agnieszka St ę pniak Szkołę podstawową ukończyła w 1995 roku. Właścicielka salonu fryzjerskiego. Realizację swoich marzeń związała właśnie z Reczem. Od wielu lat prowadzi swój zakład i sprawia, że każda kobieta, która odda się w ręce Pani Agnieszki czuje się piękna.

13 Anna Wyroz ę bska Ukończyła szkołę podstawową w 2000 roku. Absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Nauka była dla niej zawsze najważniejszym celem w życiu. Ukończyła studia dzięki swojej wytrwałości i pracy.


Pobierz ppt "Prezentujemy sylwetki absolwentów naszej szko ł y. Rozpocz ę li oni edukacj ę w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu. Osi ą gn ę li."

Podobne prezentacje


Reklamy Google