Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY 2009 PREZENTACJA Z JĘZYKA POLSKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY 2009 PREZENTACJA Z JĘZYKA POLSKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY 2009 PREZENTACJA Z JĘZYKA POLSKIEGO

2 BIBLIOGRAFIA Imię i nazwisko: Temat: I Literatura podmiotu
II Literatura przedmiotu III Materiały pomocnicze 1. 2. 3. Podpis zdającego

3 BIBLIOGRAFIA Imię i nazwisko:
Temat: Przedstaw obraz małej ojczyzny w literaturze współczesnej I Literatura podmiotu: T. Konwicki, Kronika wypadków miłosnych, Warszawa 1991. T. Różycki, Dwanaście stacji, Kraków 2005. J. Stryjkowski, Austeria, Warszawa 1993. A. Zagajewski, Jechać do Lwowa, w: Jechać do Lwowa i inne wiersze, Warszawa 1986. II Literatura przedmiotu: A. Czabanowska-Wróbel, Historia samotności. O poezji Adama Zagajewskiego, w: Lektury polonistyczne. Literatura współczesna, red. T. Nycz, t. II, Kraków 1999, s P. Czapliński, Tadeusz Konwicki, Poznań 1994. E. Kuźma, Regionalizm, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, E. Szary-Matywiecka, Wrocław 1992, s W. Maciąg, Bolesna pamięć. Tadeusz Konwicki, w: Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej, Wrocław 1992, s E. Wiegandt, Juliana Stryjkowskiego „Imię własne”, w: Austria Feliks, Poznań 1997, s M. Zaleski, Literatura i wyobcowanie: casus Tadeusza Konwickiego, w: Literatura a wyobcowanie, red. J. Święch, Lublin 1990, s A. Zarycki, Krainy dzieciństwa w literaturze współczesnej, „Pamiętnik Literacki”, 1989 z. 2, s III Materiały pomocnicze: 1. Cytaty z wybranych tekstów literackich. Podpis zdającego

4 Temat: Przedstaw obraz małej ojczyzny w literaturze współczesnej
BIBLIOGRAFIA Temat: Przedstaw obraz małej ojczyzny w literaturze współczesnej

5 BIBLIOGRAFIA Literatura podmiotu:
T. Konwicki, Kronika wypadków miłosnych, Warszawa 1991. T. Różycki, Dwanaście stacji, Kraków 2005. J. Stryjkowski, Austeria, Warszawa 1993. A. Zagajewski, Jechać do Lwowa, w: Jechać do Lwowa i inne wiersze, Warszawa 1986.

6 BIBLIOGRAFIA Literatura przedmiotu:
A. Czabanowska-Wróbel, Historia samotności. O poezji Adama Zagajewskiego, w: Lektury polonistyczne. Literatura współczesna, red. T. Nycz, t. II, Kraków 1999, s P. Czapliński, Tadeusz Konwicki, Poznań 1994. E. Kuźma, Regionalizm, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, E. Szary-Matywiecka, Wrocław 1992, s W. Maciąg, Bolesna pamięć. Tadeusz Konwicki, w: Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej, Wrocław 1992, s E. Wiegandt, Juliana Stryjkowskiego „Imię własne”, w: Austria Feliks, Poznań 1997, s M. Zaleski, Literatura i wyobcowanie: casus Tadeusza Konwickiego, w: Literatura a wyobcowanie, red. J. Święch, Lublin 1990, s A. Zarycki, Krainy dzieciństwa w literaturze współczesnej, „Pamiętnik Literacki”, 1989 z. 2, s

7 BIBLIOGRAFIA – zapis innych źródeł
1. Tekst piosenki A. Osiecka, Miasteczko Bełz, w: Raz, Dwa, Trzy, Czy te oczy mogą kłamać?, Polskie Radio, Warner Music Poland 2002. 2. Dzieło plastyczne M. Chagall, Niebieski dom, w: E. Bernard, Sztuka nowoczesna, Warszawa 2007, s. 30. H. Paus, Wzdłuż drogi I, [data dostępu: ]. 3. Film V. Schloendorff, Blaszany bębenek, Francja, Jugosławia, Polska, RFN 1979. 4. Strona internetowa [data dostępu: ].

8 PLAN PREZENTACJI Ramowy plan wypowiedzi I Określenie problemu
II Kolejność prezentowanych argumentów (treści) III Wnioski Podpis zdającego

9 II Kolejność prezentowanych argumentów (treści)
Plan prezentacji Temat: Przedstaw obraz małej ojczyzny w literaturze współczesnej I Określenie problemu Mała ojczyzna jako przestrzeń symboliczna, geograficzna i biograficzna, to kategoria kulturowa, której znaczenie nadaje czas miniony. II Kolejność prezentowanych argumentów (treści) 1. Julian Stryjkowski – „Austeria”. Mała ojczyzna J. Stryjkowskiego – odmiana galicyjska: a) prowincjonalne miasteczko jako tygiel narodowościowy, b) powroty pisarza do zniesionej przez I wojnę światową kultury żydowskiej, c) mit idealnej monarchii. 2. Tadeusz Konwicki – „Kronika wypadków miłosnych”: a) bohater nostalgicznej powieści T. Konwickiego to człowiek wydziedziczony, wypędzony, b) Wilno we wspomnieniach pisarza – przykład kultury organicznej (związanej z naturą i lokalną tradycją), c) narastające poczucie zagłady. 3. Adam Zagajewski – „Jechać do Lwowa”. Słowa zamykające wiersz poety Lwów jest wszędzie jako klucz do zrozumienia problemu pamięci – mała ojczyzna pozostaje na zawsze w myślach człowieka, podróżuje z nim, tułaczem, po kres jego życia. 4. Tomasz Różycki – „Dwanaście stacji”: a) zaskakujące i przewrotne potraktowanie tematu małej ojczyzny, b) Opole wywołuje w poecie negatywne emocje. III Wnioski i podsumowanie Małe ojczyzny (żydowskie miasteczko, Wilno, Lwów, Opole) posiadają liczne wspólne cechy: a) są zawsze „w i e l o” – wielojęzyczne, wielonarodowościowe, wielowyznaniowe, b) istnieją w przestrzeni duchowej, w pamięci dzieciństwa, c) z małymi ojczyznami związany jest motyw podróży w przeszłość, d) mieszkańcem małych ojczyzn jest człowiek wydziedziczony. Podpis zdającego

10 Plan prezentacji Temat: Przedstaw obraz małej ojczyzny w literaturze współczesnej
I Określenie problemu Mała ojczyzna jako przestrzeń symboliczna, geograficzna i biograficzna, to kategoria kulturowa, której znaczenie nadaje czas miniony.

11 II Kolejność prezentowanych argumentów (treści)
1. Julian Stryjkowski – „Austeria”. Mała ojczyzna J. Stryjkowskiego – odmiana galicyjska: a) prowincjonalne miasteczko jako tygiel narodowościowy, b) powroty pisarza do zniesionej przez I wojnę światową kultury żydowskiej, c) mit idealnej monarchii. 2. Tadeusz Konwicki – „Kronika wypadków miłosnych”: a) bohater nostalgicznej powieści T. Konwickiego to człowiek wydziedziczony, wypędzony, b) Wilno we wspomnieniach pisarza – przykład kultury organicznej (związanej z naturą i lokalną tradycją), c) narastające poczucie zagłady. 3. Adam Zagajewski – „Jechać do Lwowa”. Słowa zamykające wiersz poety Lwów jest wszędzie jako klucz do zrozumienia problemu pamięci – mała ojczyzna pozostaje na zawsze w myślach człowieka, podróżuje z nim, tułaczem, po kres jego życia. 4. Tomasz Różycki – „Dwanaście stacji”: a) zaskakujące i przewrotne potraktowanie tematu małej ojczyzny, b) Opole wywołuje w poecie negatywne emocje.

12 III Wnioski i podsumowanie
Małe ojczyzny (żydowskie miasteczko, Wilno, Lwów, Opole) posiadają liczne wspólne cechy: a) są zawsze „w i e l o” – wielojęzyczne, wielonarodowościowe, wielowyznaniowe, b) istnieją w przestrzeni duchowej, w pamięci dzieciństwa, c) z małymi ojczyznami związany jest motyw podróży w przeszłość, d) mieszkańcem małych ojczyzn jest człowiek wydziedziczony. Podpis zdającego

13 KRYTERIA OCENIANIA EGZAMINU USTNEGO
PREZENTACJA ROZ-MOWA PUNKTY JĘZYK REALI-ZACJA TEMATU KOMPO-ZYCJA WYPO-WIEDZI I 1 2 II 5 4 6 III 3 7 8

14 BIBLIOGRAFIA i KONSPEKT - terminy
8 grudnia 2008 – oddanie wstępnej wersji bibliografii, która zostanie oceniona przez nauczyciela języka polskiego 9 marca 2009 – oddanie ostatecznej wersji bibliografii, która zostanie oceniona przez nauczyciela języka polskiego 6 kwietnia 2009 – dostarczenie do sekretariatu ostatecznej wersji bibliografii w trzech egzemplarzach 20 kwietnia 2009 – dostarczenie konspektu prezentacji i wykazu materiałów pomocniczych


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY 2009 PREZENTACJA Z JĘZYKA POLSKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google