Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Prasowa Warszawa, 2 września 2015 r..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Prasowa Warszawa, 2 września 2015 r.."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Prasowa Warszawa, 2 września 2015 r.

2 Barometr Rynku Pracy IV
I Wprowadzenie: raport w liczbach II Zdaniem Pracownika III Zdaniem Pracodawcy IV Edukacja a pierwsza praca

3 Barometr Rynku Pracy IV
WPROWADZENIE

4 Barometr Rynku Pracy IV Raport w liczbach – PRACOWNICY

5 Barometr Rynku Pracy IV Raport w liczbach - PRACODAWCY

6 Barometr Rynku Pracy IV
ZDANIEM PRACOWNIKA

7 Barometr Rynku Pracy IV Zdaniem Pracownika
Obawy o utratę pracy Zmiana miejsca pracy Czas na znalezienie pracy Oczekiwania płacowe Regionalne nastroje pracowników

8 Zdaniem Pracownika Polacy spokojniejsi o swoje miejsca pracy
Tylko 19% pracowników (aż o 9 p.p. mniej niż w IQ) obawia się o swoje miejsce pracy Zwolnienia najbardziej obawiają się zatrudnieni na niepełny etat lub umowy zlecenie / o dzieło

9 Zdaniem Pracownika Co piąty pracownik będzie szukał nowej pracy
Czy zamierza Pan / Pani zmienić swoje obecne miejsce pracy? Co piąty pracujący chce zmienić obecne miejsce pracy – stała tendencja we wszystkich edycjach badania Zbyt niski poziom wynagrodzenia to główny powód zmiany pracy Powody zmiany pracy

10 Zdaniem Pracownika Nowa praca głównie dzięki znajomym
W jaki sposób zamierza Pan / Pani poszukiwać nowej pracy? ¾ badanych liczy na znajomości przy szukaniu nowej pracy Ponad połowa – odpowiednio 58% i 54% zamierza przeglądać ogłoszenia na portalach pracy i zakładki „Kariera”

11 Zdaniem Pracownika Nowe miejsce zatrudnienia w 30 dni
45% Polaków wierzy, że znajdzie nowe zatrudnienie w czasie nieprzekraczającym miesiąc W IQ tylko 30% respondentów (aż o 15 p.p. mniej) zakładało, że szukanie pracy zajmie im miesiąc

12 Zdaniem Pracownika Nie słabną oczekiwania płacowe
51% pracowników (o 5 p.p. mniej niż w IQ) oczekuje wzrostu płac. Spadek odnotowano po raz pierwszy Prawie 60% osób z wykształceniem zawodowym i podstawowym liczy na wzrost wynagrodzenia

13 Regionalny Barometr Rynku Najwięcej optymistów na zachodzie Polski
Niecałe 9% pracowników obawia się o swoje miejsce pracy w województwach dolnośląskim i opolskim 62% mieszkańców dolnośląskiego i opolskiego liczy na podwyżkę. To właśnie tam mieszkają najwięksi optymiści jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzenia

14 Regionalny Barometr Rynku Najtrudniej we wschodniej Polsce
Aż 25% pracowników z lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i podlaskiego planuje zmienić pracę Tylko 14% pracowników z dolnośląskiego i opolskiego zamierza szukać nowego miejsca zatrudnienia

15 Barometr Rynku Pracy IV
ZDANIEM PRACODAWCY

16 Barometr Rynku Pracy IV Zdaniem Pracodawcy
Planowane rekrutacje Sposoby poszukiwania pracowników Polityka płacowa przedsiębiorców Regionalne plany rekrutacji

17 Zdaniem Pracodawcy Stabilne zatrudnienie, ale będą rekrutacje
Jakie plany w ciągu najbliższego kwartału ma Państwa firma w kwestii zatrudnienia? 15% firm planuje zwiększanie zatrudniania – największy odsetek z wszystkich edycji badania 28% firm planuje rekrutacje w celu zwiększenia lub utrzymania obecnego stanu zatrudnienia

18 Zdaniem Pracodawcy Najwięcej miejsc pracy w dużych firmach
Co najmniej 40% dużych i średnich firm planuje rekrutacje Firmy będą zatrudniać pracowników średniego i niższego szczebla – odpowiednio 56% i 52%

19 Zdaniem Pracodawcy Pracodawcy też wierzą w siłę znajomych
W jaki sposób planują Państwo poszukiwać nowych pracowników? 23% firm (aż o 9 p.p. więcej niż w IQ) zamierza skorzystać z usług agencji zatrudnienia Większość firm w Polsce, w trakcie rekrutacji korzysta z kilku dostępnych narzędzi

20 Zdaniem Pracodawcy Pracodawcy nie chcą dawać podwyżek
Co w ciągu najbliższych miesięcy planuje Państwa firma w zakresie wynagrodzeń? 86% firm zamierza utrzymać aktualny poziom płac, mimo że ponad połowa pracowników oczekuje wzrostu wynagrodzenia Polityka płacowa polskich firm uległa zmianie „na minus”. Spadł odsetek planujących zwiększenie wynagrodzeń – z 14% w IQ do 5% w IIIQ

21 Regionalny Barometr Rynku Pracy Najwięcej rekrutacji na zachodzie
Plany pracodawców dotyczące rekrutacji – w których regionach Polski najlepiej szukać pracy? W zachodniej części Polski będzie największe zapotrzebowanie na pracowników Zaledwie co ósma firma na wschodzie w świętokrzyskim, podkarpackim, lubelskim i podlaskim planuje rekrutacje

22 Barometr Rynku Pracy IV
EDUKACJA A PIERWSZA PRACA

23 Barometr Rynku Pracy IV Edukacja a pierwsza praca
Czy Polacy mieli problem ze znalezieniem pierwszej pracy? Czy umiejętności zdobyte w trakcie edukacji przydają się na rynku pracy? Jakich kompetencji brakuje osobom wchodzącym na rynek pracy?

24 Edukacja a pierwsza praca Brak problemów z wejściem na rynek pracy?
Czy miał Pan / Pani trudności ze znalezieniem pierwszej pracy? 14% posiadających pracę zmagało się z trudnościami ze znalezieniem pierwszego miejsca zatrudnienia Brak ofert zgodnych z profilem wykształcenia najczęściej wymienianą barierą Niedostoswany profil wykształcenia powodem trudności w znalezieniu pierwszej pracy

25 Edukacja a pierwsza praca Edukacja a umiejętności zawodowe
Czy edukacja dała Pani / Panu niezbędne umiejętności potrzebne na rynku pracy? Wykształcenie a dostrzegane korzyści z edukacji 1/3 Polaków uważa, że edukacja nie dała im umiejętności potrzebnych na rynku pracy 75% absolwentów szkolnictwa zawodowego dostrzega korzyści z edukacji (największy odsetek)

26 Brak praktycznych umiejętności
Edukacja a pierwsza praca Pracodawcy sceptyczni wobec kompetencji absolwentów Czy Pana/ Pani zdaniem osoby kończące edukację i wchodzące na rynek pracy mają odpowiednie kompetencje? Co trzeci pracodawca nie jest zadowolony z kompetencji absolwentów Brak praktycznych umiejętności to największy problem dla pracodawców Jakich kompetencji brakuje osobom wchodzącym na rynek pracy?

27 Edukacja a pierwsza praca Pracodawcy muszą szkolić nowych od zera
Sposoby wdrażania młodych pracowników Ponad 69% pracodawców deklaruje, że wdrażając młodych pracowników organizuje szkolenia wewnętrzne oraz coaching i mentoring 67% pracodawców organizuje szkolenia dostarczające wiedzy i kompetencji potrzebnych do pracy

28 Barometr Rynku Pracy IV
PODSUMOWANIE

29 Barometr Rynku Pracy IV Podsumowanie
Prawdopodobnie pod koniec 2015 roku zobaczymy jednocyfrową stopę bezrobocia Dobra sytuacja na rynku pracy przekłada się na silną pozycję pracowników i ich pozytywne nastroje Już teraz możemy mówić o rynku pracownika w Polsce, którego składową jest presja płacowa Pracodawcy odpowiadają na potrzeby pracowników i presję płacową, oferując wyższe wynagrodzenie na początku Nadal nie ma deklaracji wzrostu płac, ale będzie więcej rekrutacji Nadal zmagamy się z problemem niedopasowania umiejętności absolwentów z wymogami rynku pracy

30 Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu, Work Service S.A.
Krzysztof Inglot, Pełnomocnik Zarządu Work Service S.A. Monika Zaręba, Ekspert ds. rynku pracy, Pracodawcy RP Dane prezentowane w ramach Barometru Rynku Pracy IV zostały przygotowane i opracowane na zlecenie Work Service S.A. przez instytut Millward Brown S.A.

31 Konferencja Prasowa Warszawa, 2 września 2015 r.


Pobierz ppt "Konferencja Prasowa Warszawa, 2 września 2015 r.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google