Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Po dolinie Warty razem z gęsiarką Gęsiarka – Katarzyna Chmielewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Po dolinie Warty razem z gęsiarką Gęsiarka – Katarzyna Chmielewska."— Zapis prezentacji:

1 Po dolinie Warty razem z gęsiarką Gęsiarka – Katarzyna Chmielewska

2 Nasza trasa

3 Jednodniowa wycieczka rowerowa Cele wycieczki 1. Poznanie historii i ciekawych miejsc Zagórowa, Lądu, Ciążenia i Pyzdr 2. Poznanie walorów przyrodniczych pradoliny Warty. 3. Aktywny wypoczynek na łonie natury połączony z edukacją. 4. Uwrażliwienie na piękno przyrody naszego regionu i jego ochronę.

4 Land Gęsiarki

5 Land Zagórów w średniowieczu miał tyle bambrów, że aż na Grunwald wystawiał 1 konnego i dwóch pieszych. Pierwsza wzmianka o wsi Zagorowo z 1145 roku mówi, iż jest ona własnością opactwa cysterskiego w Lądzie Dzięki staraniom opatów lądzkich król Władysław Jagiełło w 1407 w Niepołomicach nadaje prawa miejskie dla Zagórowa. Obok wielu innych praw, król zezwala na targ w każdą środę.

6 Kościół pw. Św. Piotra i Pawła

7 Kościół - legenda Wiele lat temu w Zagórowie obok katolików żylo bardzo dużo Żydów. Mieli obok oni swoją synagogę, a w niej posążek bożka ze złota. Gdy chciwi Zagórowanie dowiedzieli się o tym ukradli go i schowali go w kance smalcu. Pewien pobożny Żyd, spostrzegł brak posążku, domyślił się, kto go zabrał. Poszedł do miejscowego proboszcza i poprosił go, by razem z nim modlił się o karę dla złodziejaszków W tym czasie chciwcy zbudowali tratwę, by popłynąć do Szwecji. Jednak Bóg zesłał na nich burzę. Ludzi uratował, a bożek po dziś dzień spoczywa na dnie morza.

8 Pomnik Jana Nepomucena

9 Zagórów – legenda o powodzi Jan Nepomucen - święty kościoła katolickiego. Ma ochraniać Zagórów przed potopem. Kiedyś na Zagórów spadła powódź. Mieszkańcy prosili świętego by zatrzymał ją. I w miejscu gdzie woda stanęła, postawili świętemu pomnik.

10 Gęsi zagórowskie Gęsi zagórowskie były znane w całej Wielkopolsce. Niestety w Zagórowie targ był tylko raz w tygodniu, więc pasterze zaganiali je na targi w Pile czy Pyzdrach. Żeby gąski nie zdarły sobie nóżek, podkuwano je. Najpierw pędzono po smole, a potem po żwirze.

11 Klasztor w Lądzie

12 Klasztor cystersów założony w 1145 roku. Zasiedlony przez mnichów z Altenbergu. W 1331 dobra klasztorne spustoszyli Krzyżacy Od 1921 kościół i klasztor jest własnością Salezjanów i siedzibą Wyższego Seminarium Duchownego. W 2009 zespół dawnego opactwa cystersów został uznany przez Prezydenta RP za POMNIK HISTORII

13 Klasztor w Lądzie

14

15

16 Dworek – siedziba Ośrodka Edukacji Przyrodniczej

17 Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Z tarasu widokowego mamy możliwość przyjrzeć się charakterystycznym elementom krajobrazu doliny jak: łąki wyczyńcowe i trzęślicowe z charakterystyczną dla nich roślinnością.

18 Jarnik solankowy

19 Storczyk błotny

20 Kosaciec syberyjski

21 Oczeret Tabernemontana

22 Skrzyp olbrzymi

23 Gorczyczka wąskolistna

24 Goździk pyszny

25 Ścieżka dydaktyczna „Ląd-Lądek” Wchodzimy na „Ścieżkę dydaktyczną Ląd- Lądek”, po drodze podziwiamy zróżnicowany krajobraz doliny Warty oraz dziedzictwo kulturowe związane z ośrodkami osadniczymi. Po drodze zwiedzamy grodzisko na Rydlowej Górze, który był ważnym ośrodkiem władzy z okresu początków państwowości polskiej.

26 Ścieżka dydaktyczna „Ląd – Lądek”

27 Osada na Rydlowej Górce – szkic osady

28 Borek Lądkowski

29 Ścieżka dydaktyczna „Ląd – Lądek” Idziemy w kierunku Lądkowskiego Borku. Podziwiamy pagórki wydmowe powstałe wskutek działalności wiatru na przedpolach lądolodu, gdzie znajduje się punkt wysokościowy- Piaskowa Góra 95 m n.p.m. oraz pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej Teren porośnięty borami sosnowymi

30 Przystań Marina

31 Przystań- Marina jest dobrym miejscem do zregenerowania sił i spożycia posiłku. W trakcie odpoczynku uczestniczy zapoznają się z historią Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.

32 Nadwarciański Park Krajobrazowy Został utworzony w 1995 roku. Park chroni krajobraz szerokiego dna Pradoliny Warszawsko- Berlińskiej, który wyżłobiona została przez wody z topniejącego lądolodu. Krawędzie pradoliny są wyraźnie zaznaczone w terenie tworzą naturalne punkty widokowe. Obecnie powierzchnia płaskiego dna doliny środkowej Warty jest mozaiką siedlisk przyrodniczych wodnych, łąkowych, charakterystyczne są fragmenty łęgów nadrzecznych, w miejscach zabagnionych występują olsy a na wydmach bory sosnowe.

33 Nadwarciański Park Krajobrazowy Bogactwo roślinności i cykliczne wylewy rzeki miały wpływ na obecność i ostoję ptaków wodno- błotnych o randze międzynarodowej. Występują interesujące ssaki związane z terenami podmokłymi: bóbr, wydra, łoś.

34 Łabędzie

35 Bąk

36 Derkacz

37 Bocian biały

38 Pustukułka

39 Różeniec

40 Perkoz zausznik

41 Czapla siwa

42 Krajobrazy pradoliny Warty

43

44

45

46 Pałac rokokowy w Ciążeniu

47 Pałac biskupi, rokokowy wzniesiony w latach 1760-68 dla biskupa Teodora Czartoryskiego. W 1969 pałac przejął Uniwersytet Adama Mickiewicza, gdzie ulokowana została filia Biblioteki Głównej UAMu z bogatymi zbiorami masoników – około 80 tys. tomów. Jest to jedna z największych kolekcji w Europie. W 1984 otwarto Dom Pracy Twórczej UAMu

48 Pałac w Ciążeniu

49 Razujemy do Pyzdr Pradolinę podziwiać można z naturalnego punktu widokowego w Ratajach, a potem z mostu w Pyzdrach.

50 Pradolina Warty

51

52 Gęś gęgawa

53 Błotniak stawowy

54 Bączek

55 Ślepowron

56 Czajka

57 Bocian czarny

58 Pradolina Warty

59 Pyzdry

60 Pyzdry są jednym z najstarszych miast lokacyjnych w Wielkopolsce– z 1257 pochodzi pierwsza wzmianka. W latach 80 XIII działała tu mennica Miasto odgrywało dużą rolę za panowania Kazimierza Wielkiego. W historii miasto było zniszczone podczas wielokrotnych pożarów.

61 Pyzdry Na terenie miasta znajduję się 11 obiektów zabytkowych. Muzeum Regionalne znajduję się w klasztorze Franciszkanów, który ulokowany jest na skarpie nad rzeką Wartą. W Muzeum możemy obejrzeć dzieje miasta i klasztoru oraz kulturę ludową tego regionu.

62 Klasztor franciszkański w Pyzdrach

63 Most w Pyzdrach

64 Krajobraz pradoliny Warty

65

66 Dziękuję za uwagę !

67 Źródła Map4you.pl Turinfo.info Internet Wikipedia


Pobierz ppt "Po dolinie Warty razem z gęsiarką Gęsiarka – Katarzyna Chmielewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google