Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody komunikacji Od mowy do Internetu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody komunikacji Od mowy do Internetu."— Zapis prezentacji:

1 Metody komunikacji Od mowy do Internetu

2 Spis treści Czasy kiedy człowiek nie potrafił jeszcze mówić.
Od chwili kiedy już mówił do czasów wynalezienia elektryczności. Od elektryczności do czasów komputerów. Komputery i czasy współczesne.

3 Czasy kiedy człowiek nie potrafił jeszcze mówić.
Powstanie cywilizacji nie byłoby możliwe bez opanowania technik komunikacji. Bez umiejętności porozumiewania się, człowiek nie tylko nie byłby w stanie zainicjować postępu technicznego i rozwoju cywilizacji, ale nawet nie mógłby tworzyć jakichkolwiek społeczności. POWRÓT

4 Czasy kiedy człowiek nie potrafił jeszcze mówić.
Pierwsze metody komunikacji: Znaki dymne Bębny Malowidła naścienne Komunikacja niewerbalna (mimika i gesty) POWRÓT

5 Od Mowy do elektryczności
Mowa Ewolucja mózgu odróżniła człowieka od zwierząt, gdy doprowadziła do powstania rewolucyjnego sposobu komunikacji - mowy.zbiór wokalnych symboli opartych na logicznej strukturze, umożliwiła przekazywanie informacji i wiedzy kolejnym pokoleniom w doskonalszy sposób. Doświadczenia przekazywane za pomocą języka stawały się coraz bogatsze, a człowiek mógł zmieniać się i przystosowywać się do otoczenia – bądź przystosowywać otoczenie do siebie – znacznie szybciej niż gatunki opierające się na genetycznej ewolucji. Mowa nie jest jednak doskonała. Wypowiedziane słowo czy zdanie docierało tylko do osób znajdujących się w pobliżu mówiącego. Komunikacja przy pomocy głosu, bądź sygnałów migowych, na odległości większe niż kilometr była praktycznie niemożliwa. POWRÓT

6 Od Mowy do elektryczności
Początki pisma Ludzie od zawsze dążyli do porozumiewania się. Początkowo za pomocą gestów, prostych, prymitywnych rysunków, rycin czy malowideł, z czasem słów. Próbowano wyrazić myśli, przekazać wiedzę. Wraz z rozwojem ludzkości, udoskonalaniem narzędzi oraz wykorzystywaniem materiałów, komunikacja przybierała różne formy, ewoluowała razem z człowiekiem, aż wykształciła znane i używane przez nas pismo. Jednak pamiętać trzeba, że rozwój pisma przebiegał stopniowo i przez tysiąclecia. Uległ wielu przeobrażeniom zanim przyjął formę, którą posługujemy się dziś. Wyróżnia się pięć podstawowych typów wg których klasyfikuje się pismo: - piktograficzne (obrazkowe) - ideograficzne - fonetyczne - mieszane - węzełkowe POWRÓT

7 Od Mowy do elektryczności
Pismo piktograficzne Pismo obrazkowe, inaczej piktograficzne znane jest jako najstarszy system piśmienniczy - pojawiło się ponad 2 połowie IV tys. p. n. e.. Za pomocą schematycznych rysunków symbolizujących osoby, zwierzęta, przedmioty oraz czynności przedstawiano elementy rzeczywistości, którą próbowano oswoić. Prostota rysunków w zrozumiały sposób oddawała znaczenia sytuacji (np. polowań), jednak nie była w stanie oddać wszystkiego, co chciano przekazać. POWRÓT

8 Od Mowy do elektryczności
Pismo ideograficzne Oparte na ideogramach, czyli znakach za pomocą których wyraża się idee, abstrakcyjne pojęcia, wyobrażenia. Pismo to jest wynikiem rozwoju i ewolucji piktogramów, których postać upraszczano poszukując jednocześnie środków wyrazu dla pojęć zbyt skomplikowanych dla zwykłego (wówczas) zapisu obrazkowego. Rozwój pisma ideograficznego przyczynił się do powstania w nim wielu nowych znaków, niektóre z nich miały po kilkaset wariantów. POWRÓT

9 Od Mowy do elektryczności
Pismo fonetyczne W piśmie tym kluczowe są symbole przedstawiające dźwięki. Najbardziej znane z pisma fonetycznego jest: - pismo głoskowe (alfabet), gdzie symbole oznaczają poszczególne samogłoski i spółgłoski np. alfabet grecki, alfabet łaciński; - pismo spółgłoskowe, gdzie symbole oznaczają poszczególne spółgłoski, a wartość samogłosek wynika z kontekstu np. alfabet hebrajski - sylabariusz, w którym symbole oznaczają konkretne sylaby Alfabet to zestaw znaków literowych ułożonych w określonym porządku, wyrażający głoski danego języka. Jest to najpopularniejszy systemem zapisywania mowy. Polski alfabet powstał z przekształceń języka łacińskiego na przełomie XIII i XIV wieku. Ostatecznie wykształcił się w XVI w. , wtedy też stabilizacji uległa polska ortografia. POWRÓT

10 Od Mowy do elektryczności
Pismo mieszane Pismo węzełkowe Pismo mieszane, inaczej złożone charakteryzuje się występowaniem w jednym systemie wielu podsystemów np. pismo piktofonetyczne, w którym w jednym znaku występują zarówno elementy semantyczne, jak i fonetyczne. Tak dzieje się np. w piśmie chińskim, w którym ma taką strukturę 80 % znaków. Pismo węzełkowe inaczej sznurkowe polega na zapisie wyrazowym z wykorzystaniem sznurka. Najpopularniejszym przykładem takiego zapisu jest kipu - system używany przez Inków. POWRÓT

11 Od Mowy do elektryczności
Druk Pierwsze pojedyncze ruchome czcionki zastosowano w Chinach w VII w. p.n.e. Najstarszy na świecie drukowany tekst pochodzi z VII w n.e. i jest to buddyjski zwój z Dalekiego Wschodu. W IX w. drukowano już całe książki w nakładach, które liczyły kilkaset tysięcy egzemplarzy, ponadto wydawano także kalendarze, a od 1107 r., kiedy wynaleziono druk kolorowy, również- banknoty. Najstarszym polskim egzemplarzem drukowanym jest „Kalendarz astronomiczny na rok 1474” Kaspera Straube`a. Od XIII w. rozmaite innowacyjne czcionki oraz style druku docierały do Europy m.in. z krajów arabskich. Przełom w historii druku nastąpił w XV w, w którym to Jan Gutenberg wydrukował kilkaset egzemplarzy Biblii (165 na papierze i 12 na pergaminie). Ten niemiecki rzemieślnik zasłynął jako wynalazca prasy drukarskiej POWRÓT

12 Od Mowy do elektryczności
Poczta i kurierzy W połączeniu z technologią wytwarzania coraz to praktyczniejszych materiałów piśmienniczych – od tabliczek glinianych, poprzez papirusowe zwoje po papier, pismo umożliwiło także przysyłanie wiadomości na dalsze odległości. Specjaliści od szybkiego i pewnego dostarczania fizycznych wiadomości – kurierzy – z pewnością pojawili się wkrótce po wynalezieniu pisma. Najstarsze informacje o istniejącym systemie kurierskim pochodzą z Egiptu 2400 p.n.e Systemy pocztowe istniały w państwach Karola Wielkiego, Zakonu Krzyżackiego i wielu innych państw średniowiecznych. W Rzeczpospolitej Obojga Narodów wielu szlachciców miało własnych kurierów-listonoszy. Niepiśmienni korzystali z usług skryby, piszącego i czytającego listy. W 1874 na potrzeby międzynarodowej koordynacji systemu pocztowego została stworzona najstarsza organizacja międzynarodowa – Międzynarodowy Związek Pocztowy. POWRÓT

13 Od elektryczności do czasów komputerów
Wynalazek elektryczności oznaczał nowa erę w technikach komunikacji, tworząc możliwość prawie natychmiastowej (praktycznie z prędkością światła) komunikacji na dłuższe odległości. Pojawiły się takie wynalazki jak: -Telegraf -Telefon -Radio POWRÓT

14 Od elektryczności do czasów komputerów
Telegraf za głównego ojca telegrafu elektromagnetycznego wszyscy uznają pana Samuela F. B. Morse'a, który to był amerykańskim malarzem. Pracę nad swoją konstrukcją rozpoczął on w 1832 roku, a pierwszy prototyp udało mu się zbudować już w 1835 roku. W 1837 roku Morse opatentował swój wynalazek i przeprowadził pierwsze demonstracje w Nowym Yorku. Słynny alfabet Morse'a został przez niego wprowadzony w 1840 roku i do dziś jest wykorzystywany na całym świecie. Typowy telegraf Morse'a składa się z klucza telegraficznego (czyli po prostu włącznika) którym wystukuje się kropki i kreski (dłuższe i krótsze sygnały), baterii oraz przewodu do stacji odbiorczej, w której znajdowało się urządzenie zapisujące sygnały na pasku papieru, lub dośwadczony telegrafista wsłuchujący się w piski. POWRÓT

15 Od elektryczności do czasów komputerów
Telefon Pierwszym urządzeniem, które w pewny sposób przypominało telefon, był telefon nitkowy. Był to rodzaj zabawki, którą znano już w dawnych Chinach. Były to dwa kubki, połączone ze sobą nitką i które umożliwiały rozmowę na odległość pomiędzy dwoma osobami. Urządzenie, które można byłoby nazwać prototypem telefonu zbudował Antonio Meucci w 1857 r. by mógł się komunikować się z chorą żoną, gdy sam znajdował się w swoim warsztacie. Niestety, nie stać go było na opłacenie patentu na urządzenie. Pierwsze próby skonstruowania telefonu elektrycznego miały miejsce w 1861 r. - niemiecki nauczyciel J. P. Reis skonstruował aparat, dzięki któremu można było przekazywać dźwięki muzyczne. Telefon elektromagnetyczny skonstruował jednak Amerykanin, Aleksander Graham Bell. Swój wynalazek skonstruował (wraz z Thomasem A. Watsonem) w 1876 roku i natychmiast opatentował. POWRÓT

16 Od elektryczności do czasów komputerów
Radio Za wynalazcę radia uważa się powszechnie Guglielmo Marconiego. Gdy Marconi miał niespełna dwadzieścia lat zbudował pierwsze urządzenie odbiorczo - nadawcze dla fal radiowych. Na początku współpracując ze swoim bratem dokonywał przesyłu i odbioru fal radiowych na niewielkie odległości. Pracowali w przydomowym ogrodzie. Jednak stopniowo odległość ta się zwiększała . Tak że już w 1896 roku emitowana fala przebyła odległość 3 kilometrów i została szczęśliwie odebrana.  W roku 1889 Marconi nadał pierwszą transmisję radiową z zawodów żeglarskich. Wkrótce potem udało mu się przesłać fale przez kanał La Manche. To jednak nie koniec sukcesów. Już w roku 1901 została podjęta udana próba łączności radiowej przez Ocean Atlantycki. Od tamtego momentu łączność radiowa była coraz powszechniej wykorzystywana. POWRÓT

17 Komputery i czasy współczesne
Wynalezienie telewizji Początki telewizji datuje się na rok 1929. Rozpoczęto wtedy emitowanie eksperymentalnego programu telewizyjnego przez stację BBC. Od roku 1936 stacja ta rozpoczęła regularne nadawanie. Natomiast już w roku 1940 w Stanach Zjednoczonych zaczęto emitować pierwsze programy w kolorze. Rok 1956 to data wyprodukowania pierwszego na świecie magnetowidu. Potem powstawały coraz nowocześniejsze technologie do zapisu i odtwarzania kaset. Przełomowym wydarzeniem było zastosowanie w takich urządzeniach lasera. POWRÓT

18 Komputery i czasy współczesne
Jako pierwszy komputer zbliżony formą jak i możliwościami do wspólczesnego komputera typowany był amerykański komputer o nazwie ENIAC. Komputer zajmował pomieszczenie 12 na 6 m. Składał się z 42 szaf z blachy stalowej - każda miała 3 m wysokości, 60 cm szerokości i 30 cm głębokości a jego możliwości obliczeniowe były zbliżone do dzisiejszego zaawansowanego kalkulatora. Jego powstanie datuje się na rok 1946. POWRÓT

19 Komputery i czasy współczesne
Na początku lat 70-tych pojawiły się pierwsze mini-komputery a w 1981 wprowadzono pierwszy komputer typu PC, co rozpoczęło erę komputerów osobistych. Dzięki firmie IBM, która zaprojektowała komputer w taki sposób, aby udostępnić innym firmom licencję na produkcję podobnych maszyn powstał standard przemysłowy który przyczynił się do ogromnego wzrostu popularyzacji tego typu urządzeń. System operacyjny do pierwszego PC (komputera osobistego) stworzyła firma Microsoft, która do dnia dzisiejszego produkuje systemy operacyjne, a ich Windows jest obecnie najbardziej popularnym systemem operacyjnym. POWRÓT

20 Komputery i czasy współczesne
Internet Próby stworzenia funkcjonalnych sieci komputerowych nabrały tempa w latach 60., a ich najbardziej znaczącym osiągnięciem w tamtej dekadzie była sieć ARPANET w USA. Pierwsze połączenie pomiędzy komputerami w sieci ARPANET nastąpiło 21 listopada Od 1978 wszystkie komputery wyposażone w modemy mogły przesyłać między sobą dane przez linie telefoniczne, wykorzystując usługę Bulletin Board Services (BBS). 1 stycznia 1983 ARPANET zaczął stosować protokoły TCP/IP i to zdarzenie uznaje się za moment jego transformacji w Internet. Internet w połączeniu z funkcjonalnością komputera to kolejna rewolucja w technikach komunikacji. W połączeniu z Internetem i peryferiami komputerowymi, takimi jak drukarka, skaner, słuchawki i mikrofon, a także z rozwijanymi technologiami, takimi jak elektroniczny papier, komputer wkrótce może połączyć w sobie wszystkie zalety poprzednich sposobów komunikacji. Już dziś komputer internetowy przejął większość usług udostępnianych w poprzednich dekadach przez fax i videotext, praktycznie całkowicie wchłaniając dawne sieci, takie jak BBS. POWRÓT

21 Bibliografia http://histmag.org/Komunikacja-od-mowy-do- Internetu-744
/malarstwo_pliki/image008.jpg 1.htm _piktogramu_do_alfabetu__czyli_historia_pisma.html

22 Bibliografia %20prasa/w_1/tabl_sumerow.jpg TAR/032-klin-sumer.jpg alfabet-grecki-clipart_ jpg DcAyVlGMSag/ThvAuk6teWI/AAAAAAAAAB8/tnQC GQx066Y/s1600/kipu.jpg

23 Bibliografia %20prasa/w_1/prasa_druk_1877.jpg /telegraf-morsea jpg 8/Muirhead_Morse_inker_(Rankin_Kennedy,_Electric al_Installations,_Vol_V,_1903).jpg eso-la-radio/

24 Bibliografia http://mat-inf-gim2.tbg.net.pl/ciekawostki.htm
jpeg warns-of-internet-disruption/#.UoSZVzjYyRc

25 KONIEC Prezentację przygotował: Zaucha Radosław I C


Pobierz ppt "Metody komunikacji Od mowy do Internetu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google