Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to jest pismo? 1 Czemu służyło pismo? 2 Rodzaje pisma 3 Pismo piktograficzne 4 Pismo hieroglificzne 5 Pismo hieratyczne 6 Hieratyka 7 Pismo demotyczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to jest pismo? 1 Czemu służyło pismo? 2 Rodzaje pisma 3 Pismo piktograficzne 4 Pismo hieroglificzne 5 Pismo hieratyczne 6 Hieratyka 7 Pismo demotyczne."— Zapis prezentacji:

1

2 Co to jest pismo? 1 Czemu służyło pismo? 2 Rodzaje pisma 3 Pismo piktograficzne 4 Pismo hieroglificzne 5 Pismo hieratyczne 6 Hieratyka 7 Pismo demotyczne 8 Pismo klinowe 9 Pismo ideograficzne 10 Pismo chińskie 11 Pismo fonetyczne 12 Alfabet 13 Pismo węzełkowe 14

3 Pismo – system umownych znaków, za pomocą których utrwalamy język mówiony. Większość używanych systemów pisma jest mieszana – opiera się na systemie fonetyczno-znaczeniowym.

4 Ludzie od zawsze dążyli do porozumiewania się. Początkowo za pomocą gestów, prostych i prymitywnych rysunków oraz rycin czy malowideł. Z czasem jednak zaczęli używać słów. Próbowano wyrazić myśli, przekazać wiedzę i własne doświadczenia.

5 Wraz z rozwojem ludzkości, polepszeniem narzędzi oraz wykorzystywaniem coraz to lepszych i nowocześniejszych materiałów, komunikacja przybierała różne formy. Ewoluowała razem z człowiekiem, aż wykształciła znane i używane przez nas pismo.

6 Pismo dzielimy na następujące rodzaje: piktograficzne (obrazkowe) hieroglificzne hieratyczne i hieratyka demotyczne klinowe ideograficzne chińskie

7 fonetyczne głoskowe (alfabet) spółgłoskowe sylabariusz mieszane (złożone) pismo węzełkowe

8 Pismo piktograficzne, inaczej nazywane obrazkowym, pojawiło się w IV tysiącleciu p.n.e.. Jest to najstarszy system piśmienniczy, który pozwalał za pomocą schematycznych rysunków symbolizujących osoby, zwierzęta, przedmioty czy też czynności, przedstawić rzeczywistość.

9 Prostota rysunków w zrozumiały sposób oddawała znaczenie sytuacji, jednak nie było możliwości przekazania wszystkiego co chciano. Pismo piktograficzne pozwalało jedynie na przedstawieniu podstawowych i prostych znaczeń, dlatego też uległo wielu modyfikacjom i odmianom tworząc pismo ideograficzne.

10 Malowidła naskalne w jakinia Lascaux we Francji

11 Pismo hieroglificzne zaliczane jest do podrodzaju pisma piktograficznego. Hieroglify, tzw. święte znaki, wykształciły się ok. 3200 roku p.n.e w Egipcie. Są bardzo rozbudowanym i złożonym systemem znaków. Wywodziły się z pierwotnych piktogramów, przekształcając i wzbogacając je o znaki wyrażające konkretne pojęcia, przedmioty.

12 W szczytowym okresie swego rozwoju system ten posiadał ok. 800 znaków i był w stanie przekazać złożone treści. Znaki zapisywane w rzędach lub kolumnach miały różne funkcje - jedne wyrażały dźwięki mowy, inne przekazywał znaczenie słów.

13 Hieroglify ze świątyni w Kom Ombo w Egipcie

14 Pismo hieratyczne jest ewolucją pisma hieroglificznego, które nastąpiło ok. 2500 lat p.n.e.. Ten system piśmienniczy służył w starożytnym Egipcie do codziennego użytku. Unikano w nim znaków o skomplikowanej formie. Upraszczanie form zapisu było wynikiem rozpowszechniania go i udostępniania większej liczbie ludzi.

15 Hieratyka (gr. hiereus - kapłan) – jedna z form starożytnego pisma egipskiego, służąca przeważnie do zapisywania świętych tekstów na papirusie. Znaki tego pisma nie miały już obrazkowego charakteru hieroglifów i były często łączone. Pismo to pojawiło się ok. 3000 roku p.n.e..

16 Przykłady hieratyki zapisanej na papirusie

17 Pismo demotyczne (ludowe) – używane było do szybkiego zapisu między innymi na papirusie. Powstało ok. I tysiąclecia p.n.e. Wyglądem zbliżone było do hieratycznego. Fragment demotyki z repliki Kamienia z Rosetty

18 Pismo klinowe – najstarsza, na Bliskim Wschodzie, odmiana pisma, stworzona najprawdopodobniej przez Sumerów ok. 3500 lat p.n.e.. Pierwotnie było złożone z przedstawień rysunkowych, które wyobrażały przedmioty albo jeden charakterystyczny ich element.

19 Na początku istnienia system był całkowicie obrazkowy, każdy znak miał znaczenie podstawowe. Jednak z czasem ulegało to zmianie, gdyż do poszczególnych symboli dochodziły znaczenia poboczne. Powstanie tego pisma było związane administracyjnymi i gospodarczymi potrzebami rozwijającej się coraz bardziej cywilizacji.

20 Przykłady pisma klinowego, które zostały zapisane na glinianych tabliczkach

21 Pismo ideograficzne oparte jest na ideogramach, czyli znakach za pomocą których wyraża się idee, abstrakcyjne pojęcia, wyobrażenia. Pismo to jest wynikiem rozwoju i ewolucji piktogramów, których postać upraszczano poszukując jednocześnie środków wyrazu dla pojęć zbyt skomplikowanych dla ówczesnego zapisu.

22 Dzięki rozwojowi tego pisma powstało w nim wiele nowych znaków. Niektóre z tych symboli miały po kilkaset wariantów. Rozrost ten spowodował narastanie trudności związanych z nauką tego systemu i jego zrozumieniem. W celu ułatwienia tego dodano systemu elementy fonetyczne, tworząc pismo ideograficzno-fonetyczne.

23 Jednak z biegiem lat wyodrębniono z tego pismo fonetyczne. Jest to również najstarszy system pisma, wywodzący się bezpośrednio z systemu opartego na alfabecie.

24 Pismo chińskie – system piśmienniczy, który wywodzi się pisma ideograficznego. Zachowało się niemal nie zmienione do naszych czasów. Powstało w ok. XXVI w. p.n.e. W dzisiejszych czasach funkcjonuje ponad 44000, jednak używa się tylko pewnej części.

25 W piśmie chińskim bardzo ważny jest sposób zapisu, barwa i grubość kreski, ponieważ wpływają one na znaczenie treści. Do kaligrafowania znaków używa się specjalnych pędzelków. Znaki kaligrafuje się w ściśle ustalonym porządku.

26 Sześć przykładowych znaków z alfabetu chińskiego w stylu tradycyjnym i uproszczonym

27 W tym piśmie kluczowe są symbole przedstawiające dźwięki. Najbardziej znane z nich to: pismo głoskowe (alfabet) – symbole oznaczają poszczególne samogłoski i spółgłoski

28 pismo spółgłoskowe – symbole oznaczają poszczególne spółgłoski, a wartość samogłosek wynika z kontekstu sylabariusz – symbole oznaczają konkretne sylaby

29 Alfabet to zestaw znaków literowych ułożonych w określonym porządku, wyrażający głoski danego języka. Jest to najpopularniejszy systemem zapisywania mowy. Polski alfabet powstał z przekształceń języka łacińskiego na przełomie XIII i XIV wieku. Ostatecznie wykształcił się w XVI w.

30 Alfabet grecki Alfabet łaciński z polskimi znakami

31 Alfabet Braillea Alfabet Morse'a

32 Pismo węzełkowe inaczej sznurkowe polega na zapisie wyrazowym z wykorzystaniem sznurka. Najpopularniejszym przykładem takiego zapisu jest kipu - system używany przez Inków. Zapis tym systemem polegał na przywiązywaniu do grubego sznurka szeregu cieńszych sznurków o różnej grubości i barwie.

33 Dodatkowo każdy z tych sznurów miał szereg dodatkowych węzłów. To wszystko tworzyło różne znaczenia zależnie od umieszczenia węzła i koloru sznurka.

34 Przykładowy zapis w piśmie węzełkowym (dokładniej w kipu)

35 1.Nazwa pisma klinowego podchodzi od kształtów znaków odciskanych na glinianych tabliczkach przy pomocy trzciny. 2.Przy czytaniu pisma znaczeniowego aktywność obszarów mózgu rozkłada się inaczej niż przy czytaniu pisma fonetycznego.

36 3.W piśmie chińskim, język literacki czyta się od góry na dół lub od prawej do lewej strony, a język potoczny od lewej do prawej strony. 4.W systemie węzełkowym oznaczano również liczby. Dla nich przeznaczone były nie barwione sznurki.

37 http://www.andrzejgrych.pl/historia-pisma/ http://www.sciaga.pl/tekst/103552-104-historia-pisma http://www.sciaga.pl/tekst/93115-94-historia_pisma http://www.sciaga.pl/tekst/103552-104-historia-pisma http://www.biblios.info/wiedza/historia-pisma/ http://www.bryk.pl/wypracowania/historia/prace_przekrojo we/3808-historia_pisma_i_druku.html http://www.bryk.pl/wypracowania/historia/prace_przekrojo we/3808-historia_pisma_i_druku.html http://pl.wikipedia.org/

38


Pobierz ppt "Co to jest pismo? 1 Czemu służyło pismo? 2 Rodzaje pisma 3 Pismo piktograficzne 4 Pismo hieroglificzne 5 Pismo hieratyczne 6 Hieratyka 7 Pismo demotyczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google