Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Mechaniczny Politechniki ŁÓdZkiej Instytut Inżynierii Materiałowej Wykształceni liderzy na rynku pracy!!!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Mechaniczny Politechniki ŁÓdZkiej Instytut Inżynierii Materiałowej Wykształceni liderzy na rynku pracy!!!"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Mechaniczny Politechniki ŁÓdZkiej Instytut Inżynierii Materiałowej
Wykształceni liderzy na rynku pracy!!!

2 BODY PIERCING – moda na problem
P o l i t e c h n i k a Ł ó d z k a W y d z i a ł M e c h a n i c z n y I n s t y t u t I n ż y n i e r i i M a t e r i a ł o w e j BODY PIERCING – moda na problem dr inż. Dorota Bociąga Z a k ł a d I n ż y n i e r i i B i o m e d y c z n e j u l. S t e f a n o w s k i e g o 1/15, Ł ó d ź

3 Body piercing – moda na problem
Czym jest modyfikacja ciała? Bycie „modnym” na cenzurowanym - czyli powikłania związane z zabiegami przekłuwania ciała Metoda na bezpieczne „trendy” – czyli jak nie mieć kłopotów mając kolczyk w nosie? Co na to nauka?

4 Body piercing – moda na problem
Uwarunkowania modyfikacji ciała wg Wohlrab i in.: 1) podkreślenie piękna, moda, 2) indywidualność, 3) pobudki osobiste, 4) wytrzymałość fizyczna, 5) przynależność społeczna, 6) sprzeciw, 7) tradycje religijne i kulturowe, 8) uzależnienie, 9) motywy o podłożu seksualnym, 10) brak konkretnych powodów (np. upojenie alkoholowe, czyn chwili). skin pocketing skin stampling bliznowacenie bliznowacenie tatuowanie

5 Wykształceni Liderzy Inżynieria Materiałowa
„inżynieria materiałowa jest dla mnie szansą na dobrą pracę” Ewa III „ inżynieria materiałowa jest dla mnie miejscem gdzie rozwijam swoje pasje.” Blanka IV rok „chcę dobrze zarabiać dlatego wybrałem inżynierię materiałową na Wydziale Mechanicznym.” Marek IV rok Wykształceni Liderzy Inżynieria Materiałowa Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej

6 Sekcja Rekrutacji Politechniki Łódzkiej
ul. Stefanowskiego 2 tel: ;


Pobierz ppt "Wydział Mechaniczny Politechniki ŁÓdZkiej Instytut Inżynierii Materiałowej Wykształceni liderzy na rynku pracy!!!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google