Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narada Roczna Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu styczeń 2015- główne efekty pracy służby kryminalnej w roku 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narada Roczna Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu styczeń 2015- główne efekty pracy służby kryminalnej w roku 2014."— Zapis prezentacji:

1 Narada Roczna Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu styczeń 2015- główne efekty pracy służby kryminalnej w roku 2014

2 Przestępczość kryminalna- 2014 Wszczęto 1280 postępowania przygotowawcze o przestępstwa kryminalne czyli o 126 mniej niż w roku 2013. Ograniczono dynamikę wszczętych postępowań o 14,4 % Odnotowano spadek wykrywalności o 4,8 %

3 Przestępczość gospodarcza- 2014 Wszczęto 176 postępowań przygotowawczych o przestępstwa gospodarcze czyli o 24 postępowania mniej niż w 2013r. Spadek dynamiki wszczętych postępowań o 53,7 % Spadek dynamiki przestępstw stwierdzonych o 20 %

4 Zabójstwo - 2014  Wszczęto 2 postępowania przygotowawcze o zabójstwo przy takiej samej liczbie wszczęć w 2013r.  Osiągnięto wykrywalność na poziomie 100%

5 7 kategorii wybranych przestępstw kryminalnych- 2014 ( rozbój, wymuszenie rozbójnicze, kradzież rozbójnicza, kradzież z włamaniem, kradzież, kradzież samochodu, bójka i pobicie, uszkodzenie ciała, uszkodzenie rzeczy) Wszczęto 641 postępowań przygotowawczych o przestępstwa z tej kategorii czyli o 150 postępowań mniej niż w 2013r. Spadek dynamiki wszczętych postępowań o 16,5% Wzrost wykrywalności o 2,2 %

6 Rozbój, wymuszenie rozbójnicze, kradzież rozbójnicza- 2014 Wszczęto 13 postępowań przygotowawczych o przestępstwa z tej kategorii czyli o 17 mniej niż w 2013r. Spadek dynamiki wszczęć o 106,7% Spadek wykrywalności o 7,1%

7 Bójka i pobicie - 2014 Wszczęto 23 postępowania przygotowawcze w tej kategorii, czyli o 15 postępowań mniej niż w 2013r. Spadek dynamiki wszczętych postępowań o 57,5 % Osiągnięto wzrost wykrywalności o 20,3 %

8 Uszczerbek na zdrowiu- 2014 Wszczęto 52 postępowania przygotowawcze o przestępstwa uszczerbku na zdrowiu z art. 156 i 157kk, czyli o 26 mniej niż w 2013r. Spadek dynamiki wszczętych postępowań o 133,3% Osiągnięto wzrost wykrywalności o 2,1 %

9 Kradzież z włamaniem - 2014 Wszczęto 139 postępowań przygotowawczych o przestępstwa kradzieży z włamaniem, czyli o 22 postępowania mniej niż w 2013r. Spadek dynamiki wszczętych postępowań o 15 % Osiągnięto wzrost wykrywalności o 17,6 %

10 Kradzież cudzej rzeczy - 2014 Wszczęto 319 postępowań przygotowawczych o przestępstwa kradzieży rzeczy cudzej czyli o 18 postępowań mniej niż w 2013r. Wzrost dynamiki wszczętych postępowań o 9,8 % Odnotowano spadek wykrywalności o 5,4 %

11 Kradzież i kradzież poprzez włamanie do samochodu Wszczęto 4 postępowania o przestępstwa kradzieży i kradzieży z włamaniem samochodu, czyli o 14 postępowań mniej niż w 2013r. Osiągnięto niższą dynamikę wszczętych postępowań o 83,7 % Wzrost wykrywalności o 20 %

12 Zgwałcenia- 2014 Wszczęto 10 postępowań o przestępstwa zgwałcenia, czyli o 8 postępowań więcej niż w 2013r. Wykrywalności 100% Wzrost dynamiki o 433%

13 Przestępstwa Narkotykowe - 2014 Wszczęto 23 postępowania przygotowawcze o przestępstwa narkotykowe rzeczy, czyli o 9 postępowań mniej niż w 2013r. Spadek dynamiki wszczętych postępowań o 25,1 % Odnotowano spadek wykrywalności o 1,4 %

14 Podejrzani tymczasowo aresztowani - 2014 Ogółem – 35 podejrzanych tymczasowo aresztowanych, w tym: Zabójstwo- 2 Uszkodzenie ciała- 2 Zgwałcenie- 2 Przestępstwa rozbójnicze- 5 Kradzież z włamaniem- 1 Kradzież- 1 Przestępstwa narkotykowe- 4 Znęcanie - 3 Przestępstwa drogowe- 1 Inne przestępstwa- 14

15 Mienie zabezpieczone od podejrzanych Dwukrotny wzrost ilości podejrzanych od których zabezpieczono mienie na poczet przyszłych kar w stosunku do roku 2013. Ponad czterokrotny wzrost ogólnej wartości zabezpieczonego mienia

16 Mienie zabezpieczone od podejrzanych W roku 2014 średnio w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza służby kryminalnej przypadło 6769 zł zabezpieczenia majątkowego.

17 Problemy mające wpływ na stan i efektywność procesu wykrywczego w sprawach kryminalnych i PG Przestępczość ogólna i kryminalna Zmiana sposobu rozliczania w systemie KSIP przestępstw z zakresu fałszywych środków płatniczych w postępowaniach prowadzonych w formie tzw. śledztw zbiorczych ( KMP Tarnobrzeg, KPP St. Wola, Mielec, Kolbuszowa i Nisko) – spadek za rok 2014 o 2,1% w wykrywalności ogólnej i 2,5 % wykrywalności kryminalnej. Spadek efektywności pracy wydziału PG. Spadek wykrywalności w kategorii kradzieży rzeczy. Przestępczość gospodarcza Przejście do innych jednostek 2 doświadczonych funkcjonariuszy. Długotrwałe zwolnienia lekarskie 4 innych funkcjonariuszy w tym Naczelnika Wydziału. Konieczność uzupełniania stanu wydziału mało doświadczonymi funkcjonariuszami z uwagi na trudną sytuacje kadrową całej jednostki.

18 Główne zadania dla służby kryminalnej na rok 2015 1.Zwiększenie efektywności w wykrywalności przestępstw kryminalnych, w tym w szczególności kradzieży rzeczy oraz odzyskiwania skradzionego mienia i jednocześnie dążenie do ograniczenia dynamiki występowania tego rodzaju przestępczości. 2.Zwiększenie efektywności w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej poprzez poprawę rozpoznania oraz jakości, skuteczności i sprawności ujawniania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcyjnych oraz ścigania ich sprawców. 3.Ujawnianie i zabezpieczanie mienia podejrzanych na poczet przyszłych kar, nawiązek i świadczeń pieniężnych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań o przestępstwa kryminalne i gospodarcze i utrzymanie pozytywnego trendu w tym zakresie. 4.Poprawa efektywności zwalczania i wykrywania przestępczości narkotykowej oraz eliminowanie środków odurzających z „rynku”. 5.Utrzymywanie jak najlepszej współpracy z prokuraturą i sądem w celu ciągłego podnoszenia jakości pracy funkcjonariuszy w zakresie wykrywania i ścigania sprawców przestępstw, oraz doskonalenie współpracy funkcjonariuszy pionu kryminalnego i pionu prewencji w celu poprawy efektywności czynności wykrywczych i obsługi obywateli.

19 Dziękuję za uwagę ! Opracowano na podstawie : Biuletynów Statystycznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z lat : 2013, 2014. Opracował: podinsp. Zbigniew Brzyszcz


Pobierz ppt "Narada Roczna Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu styczeń 2015- główne efekty pracy służby kryminalnej w roku 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google