Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Radiofarmacja. biomolekuła łącznik ligand Radiochemia Chemia koordynacyjna Chemia organiczna Biologia molekularna Radiofarmacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Radiofarmacja. biomolekuła łącznik ligand Radiochemia Chemia koordynacyjna Chemia organiczna Biologia molekularna Radiofarmacja."— Zapis prezentacji:

1 Radiofarmacja

2 biomolekuła łącznik ligand Radiochemia Chemia koordynacyjna Chemia organiczna Biologia molekularna Radiofarmacja

3 Rodzaje rozpadow Rozpadprzykladzastosowanie, EC 99m Tcdiagnostyczne 211 Atterapeutyczne -90 Yterapeutyczne + 18 F diagnostyczne (PET) Auger 125 Iterapeutyczne

4

5 Radionuklidy w medycynie

6 Otrzymywanie radionuklidów Naturalne np. 226 Ra Reaktor jądrowy Cyklotron Generatory radionuklidów

7 Reaktor jądrowy Reaktor jądrowy jest źródłem neutronów - termicznych - wolnych - niskoenergetycznych 59 Co + n 60 Co - szybkich - wysokoenergetycznych 47 Ti + n 47 Sc + p

8 rozszczepienie 235 U 235 U 90 Sr, 99 Mo, 103 Ru 131 I,

9 Akcelerator Bombardowanie protonami 18 O + p 18 F + n Bombardowanie cząstkami 209 Bi + 211 At + 2n

10 Generatory radionuklidów 99 Mo 99m Tc 99 Tc Dojenie radionuklidów

11 Radionuklidy diagnostyczne RadioizotopT 1/2 Typ rozpadu E( ) keV Reakcja jądrowa syntezy 131 I8 dni - 364 235 U(n,f) 67 Ga3,26 dEC (100%)93, 185 68 Zn(p,2n) 99 Mo (generator) 99m Tc 2,75 d 6,0 h - (100%) EC (100%) 181,740 141 235 U(n,f) 98 Mo(n,g) 111 In2,8 dEC (100)173, 247 112 Cd(p,2n) 123 I13,2 hEC (100)159 123 Te(p,n) 201 Tl3,06 dEC (100)69-82 203 Tl(p,3n) 201 Pb(EC) 201 Tl

12 Diagnostyczna medycyna nuklearna

13 Chemia technetu Chemia technetu [ 99m TcO 4 ] - [ 99 TcO 4 ] - Gamma [ 99m TcO 4 ] - [ 99m TcO 3+ ] redukcja [ 99m Tc 3+ ] redukcja Tc -cysteina

14 Nowe chelaty Tc/Re M(I) tricarbonylkowe Tc(I) konfiguracja 4d 6 (niskospinowa)

15 +1 TBI MIBI TBI pozostaje w mięśniu sercowym przez ponad 1 godz.

16 Skany mięśnia sercowego

17 Jak działa pozytonowa tomografia emisyjna (PET) W PET wykorzystuje się nuklidy z niedomiarem neutronów rozpadające się według rozpadu +. Pozyton emitowany przez nuklid jest natychmiast anihilowany z elektronem e + + e - 2x 511 keV

18

19 Diagnostyczne - PET RadioizotopT 1/2 Typ rozpadu E( ) keV Reakcja jądrowa syntezy 11 C20,4 min + (99.8%) EC (0.2%) 511 14 N(p, ) 13 N10,0 min + (100%) 511 16 O(p, ) 15 02.0 min + (99.9%) EC (0.1) 511 14 N(d,n) 15 N(p,n) 18 F109.6 min + + (97%) EC (3%) 511 18 O(p,n) 20 Ne(d, ) 68 Ge (generator) 68 Ga 271 dni 68 min EC (100%) + (90%) EC (10%) 511 1077 RbBr(p,spall) 82 Sr (generator) 82 Rb 25 d 1.3 min EC (100%) + (96%) EC (4%) 511 776 Mo(p,spall) 85 Rb(p,4n)

20 2-Deoxyglucose C2

21 Glucose Hexokinase Glucose-6-PO 4 2-DG-6-PO 4 Cykl Krebsa spułapkowana 2-Deoxyglucose H 2-Deoxyglucose (DG) glycogen

22 glycolysis + TCA cycle (36-38 ATP) glycogen pentose shunt spułapkowana C 6 H 12 O 6 HEXOKINASE Glucose C 6 H 11 O 6 -6-PO 4 Glucose-6-PO 4 C 6 H 12 O 5 F HEXOKINASE [ 18 F]fluoro- deoxyglucose FDG C 6 H 11 O 5 F-6-PO 4 [ 18 F]fluoro- deoxyglucose-6-PO 4 FDG X Metabolizm glukozy

23 Podstawienie nukleofilowe 18 F FDG O AcO AcO AcO OAc OTf 18 F[F - ],K222 O AcO AcO AcO OAc 18 F O HO HO HO 18 F OH HCl

24 Bioscan FDG aparat do automatycznej syntezy

25 ACTIVATION STUDIES WITH FDG-PET

26 Metabolizm glukozy w różnym wieku

27 FDG diagnostyka nowotworów Ze względu na szybki metabolizm komórki nowotworowe konsumują znacznie więcej glukozy niż zdrowe komórki CT FDG - PET

28 67 Ga - cytryniany W komórkach nowotworowych jest więcej receptorów transferyny niż w zdrowych Fe 3+ /Fe 2+ Ga 3+ O ile Fe 3+ (z transferyną) jest pochłaniany przez komórki to jest także łatwo wydalany w postaci Fe 2+ Ga nie ma stopnia utl 2+ i nie może być wydalony

29 Terapeutyczne Elektrony Augera Zakres mm Emitery Auger 123,125 I, 99m Tc, 101m Rh, -5,3 MeV 0,30-0,60 MeV - 1,7 MeV - 211 At, 225 Ac, 212,213 Bi, 212 Pb Miękkie i średnie - 131 I, 153 Sm, 169 Er, 177 Lu, 47 Sc, 105 Rh, 186 Re, Twarde - 90 Y, 188 Re, 89 Sr

30

31 Radionuklidy terapeutyczne radionuklid T 1/2 typ rozpadu (MeV) max. zasięg

32 Jakie wymagania musi spełnić radionuklid terapeutyczny? 1. odpowiednia energia emitowanej cząstki, 2. T 1/2 między 1 godz. a 10 dni, 3. duży przekrój czynny reakcji jądrowej syntezy, 4. dobrze, gdy można go otrzymać w reaktorze jądrowym, 5. łatwe wydzielenie z tarczy, 6. możliwość otrzymania w formie beznośnikowej, 7. łatwość wydzielenia z tarczy

33 radionuklidy beznośnikowe 176 Lu + n 177 Lu - nośnikowy 176 Yb +n 177 Yb 177 Lu - beznośnikowy Zalety radionuklidów beznośnikowych - duża aktywność właściwa, - znakowanie wszystkich centrów aktywnych biomolekuły - duży efekt terapeutyczny

34 Emitery elektronów Augera 125 I, 67 Ga, 103m Rh Ogromna efektywność promieniowania, cala energia jest lokalizowana w pobliżu rozpadu. Uszkodzenia podwójnie niciowe DNA Radiofarmaceutyk musi połączyć się z DNA, np. 125 I DNA prekursor. Sciana komórki Ściana jądra zerwanie nici Przyłączenia do DNA

35 Emitery 211 At otrzymywany w cyklotronie 209 Bi + 211 At + 2n 212 Bi, 213 Bi otrzymane z generatorów Bardzo duży efekt terapeutyczny

36 Emitery Grupa 3 + lantanowce oraz 105 Rh, 186,188 Re Zasięg od 1 do 12 mm

37 Połączenia chelatowe lantanowców DOTA DOTP Ln 3+

38 Radionuklidy w formie prostych jonów 131 I – terapia tarczycy, [ 32 P]PO 4 -, [ 89 Sr]Sr 2+, [ 90 Y]Y 3+, terapia kości Radionuklidy wbudowują się w strukturę hydroksyapatytów Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2

39 Biomolekuły terapeutyczne somastatyna analogi Peptydy

40

41 tumour cell SS liver hepatobiliary excretion kidney renal excretion i.v. peptidases 1. receptor binding 2. internalization Znakowane peptydy

42 Przeciwcialo monoklonalne z przyczepionym radioizotopem

43 Terapia wychwytu neutronów Niektóre stabilne izotopy wykazują ogromny przekrój czynny dla neutronów. W medycynie znalazły zastosowanie dwa izotopy 10 B (przekrój czynny 3838 barnów) i 157 Gd (255000 barnów). Przeciwciała znakuje się tymi nuklidami i akumulują się one w chorej tkance. Następnie naświetla się organizm strumieniem neutronów o takiej wielkości aby głównie były pochłaniane przez 10 B lub 157 Gd. Następują reakcje: lub 157 Gd +n 158 Gd + Po pochłonięciu neutronu emitowana jest cząstka i 7 Li o dużej sile niszczącej chore komórki lub wysoenergetyczny kwant w przypadku 157 Gd. Metoda terapii 157 Gd może być połączona z obrazowaniem NMR co zwiększa jej efektywność.


Pobierz ppt "Radiofarmacja. biomolekuła łącznik ligand Radiochemia Chemia koordynacyjna Chemia organiczna Biologia molekularna Radiofarmacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google