Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Marek Wasek METODY EMISYJNE WYKŁAD 5 14 marca 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Marek Wasek METODY EMISYJNE WYKŁAD 5 14 marca 2007 r."— Zapis prezentacji:

1

2 dr Marek Wasek METODY EMISYJNE WYKŁAD 5 14 marca 2007 r.

3 Najważniejsze znaczniki pozytonowe, ich otrzymywanie i kontrola jakości,Krakowskie Seminarium Tomografii Pozytonowej PET-1, Kraków 2003, www.ifj.edu.pl/konfer/2003PET_spraw.html Barbara Petelenz, IFJ Kraków: Najważniejsze znaczniki pozytonowe, ich otrzymywanie i kontrola jakości,Krakowskie Seminarium Tomografii Pozytonowej PET-1, Kraków 2003, www.ifj.edu.pl/konfer/2003PET_spraw.html Elżbieta Kochanowicz-Nowak, WFiTJ, AGH Fizyczne aspekty tomografii emisyjnej pozytonów, ibid. Zdzisław Zuchora, Regionalne Centrum Onkologii w Bydgoszczy Zakład Medycyny Nuklearnej: PET – ochrona radiologiczna, ibid Literatura c.d. :

4 Literatura: Edward Rurarz, Stanisław Puciło, Stefan Mikołajewski: Izotopy promieniotwórcze stosowane w obrazowaniu narządów tkanek, PTJ vol. 41 Z.3 (1998) Prof. Zygmunt Szefliński: Fizyka i medycyna; Elektron, pozyton i medycyna (http://www.fuw.edu.pl/festiwal/ ) William W. Moses-Lawrence Berkeley National Laboratory:Synergies Between Calorimetry and PET http://3w.hep.caltech.edu/ Katedra Elektroniki Medycznej i Ekologicznej Politechnika Gdańska: Technika w medycynie http://medtech.eti.pg.gda.pl/start.html H.D. Burns, R.E.Gibson, R.F. Dannals: Nuclear Imaging in Drug Discovery, Development, and Approval; Birkhauser, Boston 1993

5 Zasoby internetowe: http://www.crump.ucla.edu/

6 Metody diagnostyczne in vivo Emisyjne Scyntygrafia SPECT PET

7 DIAGNOSTYKA TERAPIA DIAGNOSTYKA TERAPIA

8 Radiofarmacja

9 DAWKA PROMIENIOWANIA JAKĄ PACJENT OTRZYMUJE PODCZAS BADANIA NIE JEST BEZ ZNACZENIA I POWINNA BYĆ MAKSYMALNIE OGRANICZANA !!!

10 METODY EMISYJNE: drogie lub nawet bardzo drogie drogie lub nawet bardzo drogie niejednokrotnie wiążą się z otrzymaniem stosunkowo dużej dawki od promieniowania jonizującego ( np. w badaniu CT+PET) niejednokrotnie wiążą się z otrzymaniem stosunkowo dużej dawki od promieniowania jonizującego ( np. w badaniu CT+PET) wymagające specjalistycznego sprzętu i dużych kwalifikacji personelu wymagające specjalistycznego sprzętu i dużych kwalifikacji personelu mało dostępne ( kliniki i szpitale) mało dostępne ( kliniki i szpitale)

11 Narząd poddany badaniu Dawka efektywna mSv Równoważnik zdjęć RTG klp. Równoważnik okresu promieniowania tła naturalnego Klatka piersiowa0,0213 dni Kręgosłup1-2,450-1206-14 miesięcy Jelita grubego94504,5 roku Urografia4,62302,5 roku CT głowy21001 rok CT brzucha84004 lata Scyntygrafia kośćca 52502,5 roku Scyntygrafia tarczycy 1506 miesięcy OTRZYMYWANE DAWKI PODCZAS PRZEŚWIETLEŃ RTG i BADAŃ IZOTOPOWYCH ( za A.A. Czerwiński: Energia jądrowa i promieniotwórczość str.79)

12 Tradycyjne metody diagnostyczne (radiologia, tomografia komputerowa, NMR, ultrasonografia) pozwalają na uzyskanie obrazów anatomii i struktury poszczególnych organów. Zmiany w przebiegu procesów biochemicznych zachodzą znacznie wcześniej niż zmiany anatomiczne, pozwalające na wykrycie choroby. Jest wiele chorób nie powodujących znaczących zmian strukturalnych takich jak np. choroba Alzheimera. Metody emisyjne w tym PET pozwalają szybko zidentyfikować zmiany biochemiczne, zmiany zachodzące na etapie metabolizmu.

13 Obrazowanie Metabolizm (PET)Anatomia NMR Zmiany w przebiegu procesów biochemicznych zachodzą znacznie wcześniej niż zmiany anatomiczne !!! Wczesne wykrywanie patologii

14 METODY EMISYJNE WYMAGAJĄ ZASTOSOWANIA ZNACZNIKÓW IZOTOPOWYCH (PROMIENIOTWÓRCZE!!!) Dlaczego promieniotwórczych? A co mamy na myśli mówiąc znacznik? Jak go dobrać? Monitorowanie wody wypływającej ze źródła: korek barwienie cieczy znakowanie np. D 2 O dodanie znacznika promieniotwórczego

15 Kiedy badamy układ (system) biologiczny, zachodzi potrzeba oznaczania substancji, której zachodzi potrzeba oznaczania substancji, której los w organizmie chcemy śledzić los w organizmie chcemy śledzić Atomy w danej substancji zamieniamy na stabilne lub promieniotwórcze izotopy (tzw. znaczniki)

16 Znamy ok. 3000 izotopów 112 pierwiastków. W przyrodzie występuje : Ponad 2700 izotopów promieniotwórczych 29 starszych niż Świat 11 z szeregu toru 16 z szeregu 235 U 18 z szeregu 238 U 15 kosmopochodnych 60 - zastosowanie w diagnostyce

17 266 izotopów stabilnych ( stable isotopes) 266 izotopów stabilnych ( stable isotopes) Ponad 2000 izotopów sztucznie wytworzonych: Ponad 2000 izotopów sztucznie wytworzonych: 1)w reaktorach atomowych 2)akceleratorach (cyklotrony, betatrony, mikrotrony, synchrofazotrony, generatory itp.) mikrotrony, synchrofazotrony, generatory itp.)

18 ZNACZNIKI STABILNE 1 H (99,985%) 2 H (0,015%) 1 H (99,985%) 2 H (0,015%) 12 C (98,9%) 13 C (1,1%) 12 C (98,9%) 13 C (1,1%) 14 N (99,634%) 15 N (0,366%) 14 N (99,634%) 15 N (0,366%) 16 O (99,762%) 17 O (0,04%) 16 O (99,762%) 17 O (0,04%) 16 O (99,762%) 18 O (0,2%) 16 O (99,762%) 18 O (0,2%)

19 WADY ZNACZNIKÓW STABILNYCH problem pobierania próbek (krew, mocz, wycinki ciała uzyskane metodą biopsji) w większości przypadków metoda in vitro masa substancji aplikowanych pacjentowi musi być duża (większa od naturalnie występującej w organizmie) niejednokrotnie bardzo wysoka cena ( 1 g H 2 18 O – 120 $, 1 g 17 O – 10 000 $) konieczność stosowania bardzo czułych metod analizy ilościowej

20 ZALETY ZNACZNIKÓW STABILNYCH 1.NIEPROMIENIOTWÓRCZE

21 ZALETY ZNACZNIKÓW RADIOAKTYWNYCH 1.Metody analityczne wykrywania promieniotwórczości należą do najdokładniejszych w świecie należą do najdokładniejszych w świecie 2. Urządzenia do detekcji (wykrywania) tych znaczników mogą być umieszczone w odpowiedniej odległości od mogą być umieszczone w odpowiedniej odległości od układu, w którym zastosowaliśmy znaczone atomy układu, w którym zastosowaliśmy znaczone atomy 3. Nie zmieniamy właściwości biochemicznych znakowanych atomów ( za to odpowiadają powłoki elektronowe). atomów ( za to odpowiadają powłoki elektronowe). Zmieniamy jedynie właściwości jądrowe. Zmieniamy jedynie właściwości jądrowe.

22 W jaki sposób powstają znaczniki promieniotwórcze ? TARGET REAKCJA JĄDROWA ROZPAD PROMIENIOTWÓRCZY

23 Radionuklidy w medycynie

24 Promieniowanie gamma lub promieniowanie pozytonowe (wskażniki izotopowe) niezbędne w diagnostyce medycznej uzyskujemy z rozpadów radionuklidów (izotopów). A skąd biorą się te radionuklidy? Powstają w reakcjach jądrowych wywoływanych: przez neutrony uzyskiwane w reaktorach jądrowych przez neutrony uzyskiwane w reaktorach jądrowych przez cząstki naładowane (protony, deuterony) w akceleratorach, np. cyklotronachprzez cząstki naładowane (protony, deuterony) w akceleratorach, np. cyklotronach

25 UWAGA!!! promieniowanie - (elektrony) nie mają praktycznego zastosowania w diagnostyce medycznej ze względu na właściwości jonizacyjne ośrodka mogą być wykorzystywane w terapii ( w postaci wiązek – strumienia elektronów z akceleratorów) starać się unikać korzystania ze znaczników, które są - promieniotwórcze (szkodliwość)

26 Radionuklidy powstałe w wyniku reakcji zachodzących w cyklotronach są protonowo nadmiarowe: rozpadają się poprzez emisję promieniowania +

27 Cyklotron RDS 111 – produkcji CTI (USA) przyspieszanie protonów o energii 11 MeV produkcja 18 F (opcjonalnie 11 C, 13 N, 15 O)

28

29

30 Prof. J. Janczyszyn - AGH

31 Reaktor jądrowy Reaktor jądrowy jest źródłem neutronów: - termicznych - wolnych - niskoenergetycznych 59 Co + n 60 Co - reakcja wychwytu neutronowego - Prędkich - wysokoenergetycznych 47 Ti + n 47 Sc + p Radionuklidy powstałe w wyniku reakcji jądrowych w reaktorze są neutronowo nadmiarowe: deekscytują poprzez rozpad - i Radionuklidy powstałe w wyniku reakcji jądrowych w reaktorze są neutronowo nadmiarowe: deekscytują poprzez rozpad - i

32

33

34 Generatory radionuklidów Dojenie radionuklidów

35 ZASADA DZIAŁANIA SCYNTYGRAFU

36 KAMERA ANGERA ( GAMMAKAMERA)

37

38

39

40 ZASADA DZIAŁANIA SPECT

41

42 NOWOCZESNY TOMOGRAF SPECT

43 SCYNTYGRAFIA KOŚCI I STAWÓW Badanie zwane jest również: BADANIE IZOTOPOWE KOŚCI I STAWÓW Do badań izotopowych kości i stawów zalicza się: - Statyczną scyntygrafię kości, - Trójfazową scyntygrafię kości, - Scyntygrafię zapaleń kośćca, - Scyntygrafię stawów.ZASTOSOWANIA podejrzenie przerzutów nowotworowych do kości ocena radio- i chemioterapii przerzutów kostnych ocena gojenia się przeszczepów kostnych

44 SCHEMAT DZIAŁANIA PET 1. Cyklotron Produkcja izotopu 2. Laboratorium radiochemiczne Synteza radiofarmaceutyków 3. Kamera PET Iniekcja radiofarmaceutyku pacjentowi 4. Obraz Rekonstrukcja obrazu

45 1. Produkcja znacznika + Nuklid T 1/2 (min) E max (MeV) Zasięg efektywny (mm) Target Reakcja jądrowa 18 F 109,70,6351,4 18 O woda Ne - gaz 18 O(p,n) 18 F 20 Ne(d, ) 18 F 11 C 20,40,962,06 N 2 - gaz 14 N(p, ) 11 C 13 N 9,961,724,5 1 6 O woda 16 O(p, ) 13 N 13 C(p,n) 13 N 12 C(d,n) 13 N 15 O 2,071,193,0 N 2 - gaz 14 N(d,n) 15 O 15 N(p,n) 15 O

46 2. Koincydencyjna detekcja dwóch fotonów anihilacyjnych o energii 511 keV rozchodzących się pod kątem 180 0 http://medtech.eti.pg.gda.pl/pakiet8/pkt_8_10.html

47 Postać tarczy (najczęściej):Postać tarczy (najczęściej): substancje w stanie gazowym lub ciekła woda. ProdukcjaProdukcja 18 O ( 1 g H 2 18 O $120 ) wzrost zapotrzebowania z kilkunastu kg na kilkaset kg 18 O - metoda destylacji membranowej R.Zarzycki, A.Chmielewski, G. Zakrzewska-Trznadel, W.Dembiński Stable Isotopes – Some New Fields of Application

48 Transfer izotopu do laboratorium radiochemicznego Kapilara w osłonie ołowianej (5 cm) Moc dawki nad kapilarą w trakcie przesyłania ~ 200 Sv/h Czas przesyłania ok. 4 min Regionalne Centrum Onkologii w Bydgoszczy; Zakład Medycyny Nuklearnej Krótki czas połowicznego zaniku znaczników: właściwość korzystna ze względu na ochronę radiologiczną pacjenta a niekorzystna ze względu na ochronę radiologiczna personelu medycznego i technicznego

49 Postać i skład tarczy wpływa na: czystość radionuklidową produktu postać chemiczną znacznika postać chemiczną znacznika Promieniotwórcze kontaminanty mogą powstać, jeżeli tarcza nie jest czysta izotopowo lub chemicznie, np. 16 O(p, ) 13 N i 18 O(p,n) 18 F www.ifj.edu.pl/konfer/2003PET_spraw.html Barbara Petelenz, IFJ Kraków:www.ifj.edu.pl/konfer/2003PET_spraw.html Kontrolowane domieszkowanie tarczy wczesne etapy syntezy R.F. mogą zachodzić już w trakcie aktywacji tarczy

50 Znacznik + Związek czynny Radiofarmaceutyk rozkład znacznika w ciele pacjenta rozkład znacznika w ciele pacjenta czytelność obrazu czytelność obrazu bezpieczeństwo pacjenta i otoczenia. bezpieczeństwo pacjenta i otoczenia. Jakość radiofarmaceutyku wpływa na:

51 Jakość radiofarmaceutyku musi być wbudowana w proces jego otrzymywania rygorystyczne normy jakości

52 Etapy wytwarzania radiofarmaceutyku przygotowanie substratów przygotowanie substratów otrzymanie znacznika (reakcja jądrowa) otrzymanie znacznika (reakcja jądrowa) wydzielenie znacznika z tarczy wydzielenie znacznika z tarczy synteza związku znakowanego synteza związku znakowanego preparatyka radiofarmaceutyku preparatyka radiofarmaceutyku sterylizacja finalna sterylizacja finalna kontrola jakości przed kontrola jakości przed wysyłka wysyłka kontrola jakości po kontrola jakości po www.ifj.edu.pl/konfer/2003PET_spraw.html Barbara Petelenz, IFJ Kraków:www.ifj.edu.pl/konfer/2003PET_spraw.html

53 SYNTEZATOR

54 Kryteria jakości radiofarmaceutyków: 1. Czystość biologiczna = sterylność i apyrogenność. - znaczenie dla zdrowia pacjenta - sterylizacja termiczna niemożliwa do zastosowania - filtry bakteryjne o średnicy porów 0,22 m - sterylne substraty 2. Czystość radiochemiczna = stężenie pożądanej formy chemicznej znacznika w radiofarmaceutyku (98-99%) - rozkład związku znakowanego, hydroliza, izomeryzacja - zanieczyszczenia radiochemiczne są inaczej wychwytywane tkankowo (artefakty w obrazie) - zbytnie obciążenie radiacyjne narządów krytycznych Na 18 F kości, 18 FDG tkanki miękkie Chromatografia oczyszczanie i kontrola

55 3. Czystość chemiczna = dopuszczalne stężenie śladowych niepromieniotwórczych domieszek chemicznych - substancje śladowe mogą - substancje śladowe mogą być toksyczne (metale ciężkie!), mogą konkurować z radiofarmaceutykiem o receptory tkankowe 4. Czystość izotopowa = proporcja aktywności znacznika do masy jego izotopów stabilnych w tej samej postaci chemicznej. Stabilne izotopy rozcieńczają znacznik i konkurują z nim o miejsca wychwytu tkankowego

56 5. Czystość radionuklidowa = proporcja aktywności znacznika do aktywności innych nuklidów promieniotwórczych w preparacie. - zwiększają narażenie personelu - zwiększają obciążenie radiacyjne pacjenta - niepotrzebnie obciążają układ detekcyjny - mogą powodować artefakty w obrazie PET 6. Aktywność właściwa = liczba rozpadów znacznika na jednostkę czasu, odniesiona do jednostkowej masy odpowiedniego pierwiastka lub związku chemicznego Aktywność właściwą znaczników pozytonowych często wyraża się w jednostkach aktywności na mol. np. 5,55-39,6 GBq/ mol L-[ 11 C]fenyloalaniny (J.Labarre et al. JARI, 42 (1991) 659)

57 Znacznik- 18 F T 1/2 = 110 min. Zasięg = 1,4 mm Fluor – 18 stosowany jest najczęściej w produkcji radiofarmaceutyków dla PET. Podobnie jak 99m Tc w diagnostyce SPECT i scyntygrafii Fluorodopa Fluorouracil

58 FDG Najczęściej używanym znacznikiem jest analog glukozy znakowany 18 F – FLUORODEOKSYGLUKOZA Glukoza – C 6 O 6 H 12 Deoksyglukoza – C 6 O 5 H 12 Fluorodeoksyglukoza - C 6 O 5 FH 11 FDG dociera do komórek identycznie jak glukoza,ale nie bierze udziału w procesie glikolizy, tylko jest zatrzymywana w komórce w wyniku fosforylacji, FDG jest intensywnie usuwana przez nerki ( w odróżnieniu od glukozy)

59 http://www.crump.ucla.edu/software/lpp/radioisotopes/tracers.html RADIOFARMACEUTYKI STOSOWANE W DIAGNOSTYCE PET Znacznik - 11 C T 1/2 = 20,4 min. Zasięg = 2, 1 mm Węgiel stosuje się przede wszytkim jako tlenek lub dwutlenek węgla w połączeniu z preparatami glukozy, alkoholami, aminokwasami lub z octanem N-Methylspiperone Kwas octowy

60 Znacznik- 15 O T 1/2 = 2,07 min. Zasięg = 3 mm Tlen podawany jest jako woda promieniotwórcza, dwutlenek lub tlenek wegla, względnie jako dwutlenek azotu

61 Znacznik- 13 N T 1/2 = 9,96 min. Zasięg = 2,7 mm Azot stosowany jest w postaci amoniaku lub dwutlenku azotu

62

63 Linia zdarzenia LOR (line of response)

64

65 średnica czynna kamery ~ 60 cm. 24 - 48 warstw detektorów scyntylacyjnych 4–5 mm przestrzenna zdolność rozdzielcza koszt - $1 – $2 million dollars.

66 Obrazowanie wielomodalne obraz CT obraz PET Nałożenie obrazów PET i CT Nakładanie obrazów PET i obrazów NMR lub CT ( o lepszej przestrzennej zdolności rozdzielczej 0,5 – 1 mm) w celu dokładniejszej lokalizacji zmian patologicznych

67 Pacjent - dawka/badanie Pacjent dorosły Aktywność podana 500 MBq Dawka efektywna – 10 mSv Narządy krytyczne: pęcherz - 80 mSv serce - 30 mSv Regionalne Centrum Onkologii w Bydgoszczy Zakład Medycyny Nuklearnej W przypadku PET/CT należy dodać dawkę wynikającą z badania CT (5-10 mSv)

68 Obrazowanie Metabolizm (PET)Anatomia NMR Zmiany w przebiegu procesów biochemicznych zachodzą znacznie wcześniej niż zmiany anatomiczne !!! Wczesne wykrywanie patologii

69 Ilościowe wyznaczenie w określonej części ciała (ROI) zmian w czasie stężenia substratu znakowanego nuklidem 30 obrazów/ minutę !!!

70 ZASTOSOWANIA Tomografia pozytonowa służy: do badania przepływu krwi przez określone narządy metabolizmu tlenu, glukozy, leków itp. badanie ekspresji niektórych receptorów do badania funkcji czynnościowych narządów w fizjologii wykorzystywana jest ścisła zależność między aktywnością neuronalną a zużyciem i miejscowym przepływem krwi, dotyczącą w szczególności określenia prawidłowego funkcjonowania mózgu (badanie procesów postrzegania, słuchania, myślenia i perpcepcji obrazów)

71 Tomografia pozytonowa służy do badań patologicznych w: neurologii i neurochirurgii psychiatrii kardiologii onkologii

72 Amoniak znakowany 13 N – przepływ krwi FDG – metabolizm Zastosowania w kardiologii

73 Zastosowania w neurologii Wykrywanie zmniejszonego zapotrzebowania na tlen i glukozę poprzez obserwacje transportu znakowanego tlenu i zużycia znakowanej glukozy wczesne wykrywanie choroby Parkinsona, Huntingtona, Wilsona Możliwość badań nad przenośnikami sygnałów nerwowych (neurotransmiterów) Stosując dopaminę znakowaną 18 F stwierdzono, że zmniejsza się stężenie neurotransmitera dopaminy w ciele prążkowanym

74 Zastosowania w onkologii Istnieje zależność metabolizmu glukozy od złośliwości nowotworu odróżnienie zmiany łagodnej od złośliwej nowotworu stwierdzanie przerzutów odróżnienie nawrotu guza od zmiany resztkowej, martwicy lub blizny powstałej wskutek chemio- lub radioterapii Oszacowanie efektywności leczenia bez oczekiwania na redukcje wielkości guza badanie całego ciała (whole body)

75 ZASTOSOWANIA W ONKOLOGII

76 W lewej dolnej pachwinie ognisko wzmożonej utylizacji glukozy (SUV 9,1) - węzły chłonne o charakterze meta (ognisko nowotworowe). (A - obraz CT, B - obraz fusion PET-CT, C - obraz PET) Regionalne Centrum Onkologii w Bydgoszczy Zakład Medycyny Nuklearnej

77 Krajl. skanerówKrajl. skanerów Niemcy82Dania4 Włochy25Grecja3 Belgia19Izrael3 Hiszpania16Turcja3 Wielka Bryt.16Finlandia2 Francja13Czechy1 Austria8Portugalia1 Szwajcaria7Słowacja1 Szwecja6Węgry1 Holandia5Dania4 Polska1 USA~ 650 UE~ 210

78 PET W POLSCE 26.02.2003 r. – Regionalne Centrum Onkologii w Bydgoszczy ( I-szy PET w Polsce) 24.04.2003 r. – Centrum Badawcze Medycyny Nuklearnej (OBRI) 26-28 maja 2004 r. – Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej – IX Zjazd - Bydgoszcz 18.06. 2003 r. – Krakowskie Seminarium Tomografii Pozytonowej - PET-1

79 Uprzejmie informujemy, że ze względu na wykonanie określonej w umowie z Ministrem Zdrowia liczby badań, rejestracja pacjentów do badania PET-CT została wstrzymana do końca bieżącego roku. Informacja o wznowieniu rejestracji zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej. CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY - ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ. ZAPRASZAMY !!! http://www.pet-ct.com.pl/

80 CENY ! Vital imaging The current usual and customary fee for a Full Body PET Scan is $3565 PET Scan of the brain only is $2650 Cash Price for a PET Scan of the brain only is $1950

81 CENY W POLSCE! RODZAJ USŁUGI MEDYCZNEJ:CENA Scyntygrafia tarczycy Tc 83 Scyntygrafia całego ciała / SPECT 385 PET - Badanie mózgu 4800 PET - Badanie serca 4800 PET - badanie tułowia 6500 PET - badanie całego ciała 8000 !

82 Model naświetlań (terapia)

83 Terapia z użyciem radionuklidów B.M. Coursey and R Nath, Phys. Today 53 No 4 (2000) 25

84 Rozmieszczanie źródeł

85 Obliczony rozkład dawki Nasiona radioaktywne 192 Ir Odległość między nasionami - 2mm Całkowita długość implantu - 23 mm

86

87

88 Jakie wymagania musi spełnić radionuklid terapeutyczny? 1. odpowiednia energia emitowanej cząstki, 2. T 1/2 między 1 godz. a 10 dni, 3. duży przekrój czynny reakcji jądrowej syntezy, 4. dobrze, gdy można go otrzymać w reaktorze jądrowym, 5. łatwe wydzielenie z tarczy, 6. możliwość otrzymania w formie beznośnikowej, 7. łatwość wydzielenia z tarczy

89 Radionuklidy terapeutyczne radionuklid T 1/2 typ rozpadu (MeV) max. zasięg

90 Terapia Elektrony Augera Zakres mm Emitery Auger 123,125 I, 99m Tc, 101m Rh, -5,3 MeV 0,30-0,60 MeV - 1,7 MeV - Emitery prom. 211 At, 225 Ac, 212,213 Bi, 212 Pb Miękkie i średnie - 131 I, 153 Sm, 169 Er, 177 Lu, 47 Sc, 105 Rh, 186 Re, Twarde - 90 Y, 188 Re, 89 Sr

91 Terapia borowo-neutronowa (Boron Neutron Capture Therapy, BNCT)

92 Terapia wychwytu neutronów (BNCT) Niektóre stabilne izotopy wykazują ogromny przekrój czynny dla neutronów. W medycynie znalazły zastosowanie dwa izotopy 10 B (przekrój czynny 3838 barnów) i 157 Gd (255000 barnów). Przeciwciała znakuje się tymi nuklidami i akumulują się one w chorej tkance. Następnie naświetla się organizm strumieniem neutronów o takiej wielkości aby głównie były pochłaniane przez 10 B lub 157 Gd. Następują reakcje: 157 Gd +n 158 Gd + Po pochłonięciu neutronu emitowana jest cząstka i 7 Li o dużej sile niszczącej chore komórki lub wysokoenergetyczny kwant w przypadku 157 Gd. Metoda terapii 157 Gd może być połączona z obrazowaniem NMR co zwiększa jej efektywność.

93

94 TERAPIA PROTONOWA I ANTYPROTONOWA

95 Dziękuję za uwagę http://www.crump.ucla.edu/software/ lpp/shocked/lppshocked.html


Pobierz ppt "dr Marek Wasek METODY EMISYJNE WYKŁAD 5 14 marca 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google