Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Imię Nazwisko Grupa studencka Procmail: Możliwości i zastosowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Imię Nazwisko Grupa studencka Procmail: Możliwości i zastosowania."— Zapis prezentacji:

1 Imię Nazwisko Grupa studencka Procmail: Możliwości i zastosowania.

2 Procmail. Możliwości i zastosowania. 2 procmail :: informacje wstępne narzędzie do manipulacji przychodzącej pocztą elektroniczną, narzędzie do manipulacji przychodzącej pocztą elektroniczną, najczęściej obecnie używane, najczęściej obecnie używane, najbardziej zaawansowane, najbardziej zaawansowane,

3 Procmail. Możliwości i zastosowania. 3 procmail :: możliwości przychodzący list może być zapisany do pliku, przesłany na inny adres lub grupę adresów , przekazany do obróbki przez dowolny program lub polecenie, możliwość łączenia funkcji (także kolejno kilku) z dowolnie złożonymi warunkami, przeszukiwanie dowolnego pola nagłówka, a także samej treści listu, warunki tak-nie, definiowanie reguł oceniających listy punktami.

4 Procmail. Możliwości i zastosowania. 4 procmail :: zastosowania sortowanie poczty do odpowiednich folderów, zapisywanie do plików, eliminowanie listów spełniających określone warunki, przekazywanie (forward) listów, przetwarzanie wiadomości w innych programach, powiadamianie o nowej poczcie na telefon komórkowy, autorespondery.

5 Procmail. Możliwości i zastosowania. 5 procmail :: program program powinien być wywoływany z pliku.forward poleceniem |/usr/local/bin/procmail, polecenie – oszczędność pamięci podczas działania programu,polecenie |exec /usr/local/bin/procmail" – oszczędność pamięci podczas działania programu, program przetwarza reguły zawarte w pliku.procmailrc, do każdego przychodzącego listu uruchamiana jest osobna kopia programu (proces).

6 Procmail. Możliwości i zastosowania. 6 procmail :: plik.procmailrc plik reguł filtrowania,plik reguł filtrowania, każda reguła składa się z kilku (typowo trzech) wierszy,każda reguła składa się z kilku (typowo trzech) wierszy, pierwszy wiersz - początek reguły, rozpoczyna się znakami :0,pierwszy wiersz - początek reguły, rozpoczyna się znakami :0, po nim może wystąpić kilka dodatkowych znaków, modyfikujących sposób przetwarzania reguły,po nim może wystąpić kilka dodatkowych znaków, modyfikujących sposób przetwarzania reguły, gwiazdka * na początku każdej reguły,gwiazdka * na początku każdej reguły, w kolejnych wierszach umieszczamy jeden lub więcej warunków,w kolejnych wierszach umieszczamy jeden lub więcej warunków, ostatni wiersz zawiera akcję, która ma być wykonana w przypadku spełnienia warunku.ostatni wiersz zawiera akcję, która ma być wykonana w przypadku spełnienia warunku. uzyty na poczatku warunku jest zaprzeczeniem ! wywołanie polecenia systemu Unix | dowolna sekwencja z a na poczatku (jedno i wiecej) a* sekwencja abc powtarza sie zero lub kilka razy (dowolna ilosc powtórzen) (abc)* sekwencje znaków `ab' lub `cd' (alternatywa) ab|cd otwarcie i zamkniecie bloku danych {} koniec linii $ zero lub wiecej powtórzen wyrazenia który jest przed "gwiazdka" / dowolny ciag znaków * dowolny ciag znaków (takze ciag pusty znaków...).* dowolny ciag znaków (ale co najmniej jeden).+ dowolny znak. poczatek linii ^

7 Procmail. Możliwości i zastosowania. 7 * adult warunek będzie spełniony jeżeli w którymkolwiek nagłówku wystąpi wyrażenie adult, procmail :: możliwości :: warunki Warunki mają postać wrażeń regularnych, domyślnie przeszukiwany jest tylko nagłówek listu. * ^Subject:.*adult sprecyzowanie, które nagłówki będą przeszukiwane (przeszukiwanie tematu listu), * przeszukiwanie pola nadawcy.

8 Procmail. Możliwości i zastosowania. 8 procmail :: możliwości :: warunki c.d. * w wyrażeniach regularnych zastępuje dowolny znak, warunek zostanie też spełniony przy np: i dlatego przed. stosuje się \, * ^Subject:.*(adult|sex|girls|porn) alternatywa wyrażeń – warunek jest spełniony, gdy temat listu zawiera którekolwiek z oddzielonych | wyrażeń, * ^FROM_DAEMON warunek pasuje do listów wysyłanych przez automaty, zwrotów odbitej poczty, listów z niektórych list dyskusyjnych, nie jest wyrażeniem regularnym – warunek jest spełniony gdy wielkość listu jest większa/mniejsza od podanej wartości bajtów, * < liczba * > liczba

9 Procmail. Możliwości i zastosowania. 9 procmail :: możliwości :: warunki c.d. :0 HBc * spotkanie ! H - przeszukuje nagłówek, B – przeszukuje treść listu, c: – pozostawienie listu w naszej skrzynce pocztowej, Nagłówek oraz treść listu zostaną przeszukane na okoliczność wystąpienia słowa zebranie i (po spełnieniu warunku) wiadomość zostanie przekazana na adres :0: * * !^Subject:.*piln * !^Priority: urgent biurowe ! – zaprzeczenie, Wiadomości pochodzące z adresu nie zawierające w temacie ciągu znaków piln (pilne, pilna, pilnie) i nie posiadające priorytetu pilne, zostaną zapisane w pliku biurowe.

10 Procmail. Możliwości i zastosowania. 10 procmail :: możliwości :: łączenie reguł połączenie 2 poprzednich przykładów: zapisywanie i przekaz wiadomości,połączenie 2 poprzednich przykładów: zapisywanie i przekaz wiadomości, c: - program pomimo sprawdzenia pierwszego warunku i wykonania związanej akcji (zapisanie wiadomości) przechodzi do sprawdzenia kolejnej reguły,c: - program pomimo sprawdzenia pierwszego warunku i wykonania związanej akcji (zapisanie wiadomości) przechodzi do sprawdzenia kolejnej reguły, użycie A zapobiega sprawdzaniu tej samej reguły kilka razy,użycie A zapobiega sprawdzaniu tej samej reguły kilka razy, reguła z A jest przetwarzana gdy warunek w poprzedniej regule nie zawierającej A jest prawdziwy.reguła z A jest przetwarzana gdy warunek w poprzedniej regule nie zawierającej A jest prawdziwy. 1:0 c: 2* 3zapisane_wiadomości 4:0 5* 6! 1:0 c: 2* 3zapisane_wiadomości 4:0 A 5* 6!

11 Procmail. Możliwości i zastosowania. 11 procmail :: możliwości :: łączenie reguł c.d. użycie zagnieżdżonego bloku reguł,użycie zagnieżdżonego bloku reguł, brak warunków przy regułach w bloku,brak warunków przy regułach w bloku, jeżeli warunek zostanie spełniony to wykonywana akcja będzie polegała na przetworzeniu reguł zawartych w bloku pomiędzy znakami { i }.jeżeli warunek zostanie spełniony to wykonywana akcja będzie polegała na przetworzeniu reguł zawartych w bloku pomiędzy znakami { i }. :0 * { :0 c: zapisane_wiadomości :0 ! }

12 Procmail. Możliwości i zastosowania. 12 procmail :: możliwości :: semafory listy które spełniają warunek zostaną skompresowane do pliku konto.gz, | wywołuje program gzip,listy które spełniają warunek zostaną skompresowane do pliku konto.gz, | wywołuje program gzip, zastosowanie semafora poprzez użycie drugiego :zastosowanie semafora poprzez użycie drugiego : w – oczekiwanie z opuszczeniem semafora na zakończenie programu gzip.w – oczekiwanie z opuszczeniem semafora na zakończenie programu gzip. :0 w: * | /usr/local/bin/gzip >>konto.gz W przypadku otrzymania w tym samym czasie kilku listów do każdego z nich uruchamiana jest osobna kopia programu procmail i próba jednoczesnego zapisu kilku listów do jednego pliku spowodowałoby to brak spójności pliku. Program który pierwszy rozpocznie zapisywanie opuszcza semafor uniemożliwiając to innym kopiom programu do czasu zakończenia działania i podniesienia semafora.

13 Procmail. Możliwości i zastosowania. 13 procmail :: możliwości :: liczenie punktów przyznawanie punktów po spełnieniu warunków,przyznawanie punktów po spełnieniu warunków, kasowanie listu po osiągnięciu założonej ilości punktów.kasowanie listu po osiągnięciu założonej ilości punktów. 1 :0 B 2 * -3^0 3 * 1^1 money 4 /dev/null linia 2: * -3^0 – przypisanie wartości początkowej -3, linia 2: * -3^0 – przypisanie wartości początkowej -3, linia 3: x^y – w jest liczbą punktów doliczaną za wystąpienie wyrażenia, y wykładnik potęgi, określa jak bardzo będą się liczyć kolejne wystąpienia w stosunku do poprzedniego: linia 3: x^y – w jest liczbą punktów doliczaną za wystąpienie wyrażenia, y wykładnik potęgi, określa jak bardzo będą się liczyć kolejne wystąpienia w stosunku do poprzedniego: 1 wystąpienie = x 2 wystąpienie = x*y 3 wystąpienie = x*y*y, itd. Cały warunek uważany jest za spełniony jeżeli ostatecznie suma punktów jest większa od zera. Trzykrotne wystąpienie wyrażenia money spowoduje skasowanie listu.

14 Procmail. Możliwości i zastosowania. 14 linia 1 – początek reguły, linia 2 – określenie sprawdzanego warunku, linia 3 – wykonywane polecenie w przypadku spełnienia warunku. :0: zapisane_wiadomosci Każdy list z adresu zostanie zapisany do pliku zapisane_wiadomosci zamiast w skrzynce pocztowej. W przypadku grup dyskusyjnych uwzględniać należy pole To:. Dodanie w pierwszej linii c: dodatkowo pozostawi list w skrzynce pocztowej. :0 c: zapisane_wiadomosci procmail :: zastosowania :: zapisywanie wiadomości

15 Procmail. Możliwości i zastosowania. 15 :0 c *^Subject:.*(money|cash|sex|porn) /dev/null procmail :: zastosowania :: sortowanie i usuwanie działanie nie dotyczy zaufanch adresów jeżeli w temacie wiadomości znalezione zostanie którekolwiek ze słów: money, cash, sex, porn, wiadomość zostanie zapisana do pliku /dev/null, czyli skasowana. :0 mail/jan :0 *^Subject:.*pilne mail/pilne po spełnieniu warunku (tutaj: wiadomość od określonego adresata lub zdefiniowany ciąg znaków w temacie) wiadomość zostanie skopiowana do odpowiedniego folderu.

16 Procmail. Możliwości i zastosowania. 16 procmail :: zastosowania :: przekaz poczty linia 1 – :0 – rozpoczęcie przetwarzania regułlinia 1 – :0 – rozpoczęcie przetwarzania reguł c – list pozostaje na koncie, c – list pozostaje na koncie, linia 2 – adres na który ma być przekazana wiadomość.linia 2 – adres na który ma być przekazana wiadomość. Wiadomość zostanie przekazana na adres i nie będzie zapisana w lokalnej skrzynce pocztowej. Dodanie parametru c dodatkowo pozwoli na zachowanie przekazywanego listu. ! jest poleceniem wysłania listu na podany adres. 1 :0 2 ! 1 :0 c 2 !

17 Procmail. Możliwości i zastosowania. 17 procmail :: zastosowania :: autoresponder linia 1 – h – przekazanie do programu formail tylko nagłówka listu, c – list pozostaje na koncie,linia 1 – h – przekazanie do programu formail tylko nagłówka listu, c – list pozostaje na koncie, linia 2 – uwzględniany jest adres 2 – uwzględniany jest adres linia 3 – ignorowane są listy od automatów pocztowych,linia 3 – ignorowane są listy od automatów pocztowych, linia 4 – zabezpieczenie przed pętlą pocztową,linia 4 – zabezpieczenie przed pętlą pocztową, linia 5 i 6 – program formail generuje nagłówek odpowiedzi:linia 5 i 6 – program formail generuje nagłówek odpowiedzi: -r generuje pole To: na podstawie adresu nadawcy oryginału, oraz Subject:Re: będący tematem wiadomości,-r generuje pole To: na podstawie adresu nadawcy oryginału, oraz Subject:Re: będący tematem wiadomości, -A dodaje do nagłówka pola Precedence: i X-Loop: – pierwszy oznacza list jako pochodzący z automatu, a drugi zabezpiecza list przed powtórną odpowiedzią na niego,-A dodaje do nagłówka pola Precedence: i X-Loop: – pierwszy oznacza list jako pochodzący z automatu, a drugi zabezpiecza list przed powtórną odpowiedzią na niego, linia 7 – komenda cat dopisuje odpowiedź z pliku info.reply i wszystko zostaje przekazane do programu sendmail.linia 7 – komenda cat dopisuje odpowiedź z pliku info.reply i wszystko zostaje przekazane do programu sendmail. 1 :0 hc 2 3 * !^FROM_DAEMON 4 * !^X-Loop: 5 | (formail -r -A "Precedence: junk" \ 6 -A "X-Loop: ; \ 7 cat info.reply) | $SENDMAIL -t

18 Procmail. Możliwości i zastosowania. 18 procmail :: zastosowania :: powiadomienie sms linia 1 – h – przekazanie do programu formail tylko nagłówka listu, c – list pozostaje na koncie,linia 1 – h – przekazanie do programu formail tylko nagłówka listu, c – list pozostaje na koncie, linia 2 – ignorowane są listy od automatów pocztowych,linia 2 – ignorowane są listy od automatów pocztowych, linia 3 – program egrep przekazuje wartości pól From: i Subject:, head -2 określa ile linii ma zostać przekazanych do programu sms,linia 3 – program egrep przekazuje wartości pól From: i Subject:, head -2 określa ile linii ma zostać przekazanych do programu sms, powiadomienie sms powinno być umieszczane na końcu pliku aby nie otrzymywać wiadomości np. o spamie.powiadomienie sms powinno być umieszczane na końcu pliku aby nie otrzymywać wiadomości np. o spamie. 1 :0 h c 2 * !^FROM_DAEMON 3 | egrep "From:|Subject:" | head -2 | /usr/bin/sms

19 Procmail. Możliwości i zastosowania. 19 procmail :: zastosowania :: usuwanie spamu :0 HB * -250^0 * -1000^0 * -2000^0 * 100^0 !^From: * 200^0 !^To: * 100^0 !^Subject: * 200^0 Received.*(advertise|stealth|bulk|sex) * 100^2 Received.(comanche|apache).+(net|com|org)? * 50^2 ^(From|To).*(sex|adult|porn) * 200^0 Message-ID.*(advert|bulk|lov(e|ing)|aegispam) * 190^0 ^Subject.*(\ sex|adult|porn|gay|erotic|advert|\ xxx\ | zaprosz|bulk.+ |revenue|expense|profit|sperm|money|earn| cash|free|lingerie) * 20^0 ^Subject.*\$ * 100^0 ^Subject.*\$\$ * 500^0 ^Subject.*\$\$\$ * 20^0 ^Subject.*\! * 100^0 ^Subject.*\!\! * 300^0 ^Subject.*\!\!\! * 20^2 \ sex|^sex|adult|erotic|gay|porn|chain.+letter|sponsor|\ xxx\ | ^xxx\ |bulk|girls|hardcore|\ cum|advertise|remove|revenue| expense|profit|sperm|money|marketing|targeted\ search| collect.+ |\ pay|lingerie|org(y|ies)|teens|sign\ up\ now /dev/null wystąpienie w temacie listu 1, 2, 3 razy znaków $ lub ! wystąpienie w temacie listu charakterystycznych słów początkowa wartość punktów odejmowanie punktów listom z zaufanych adresów/domen brak pól Od, Do, Temat charakterystyczne fragmenty adresów spamerów poszukiwanie słów kluczowych w treści listu skasowanie listu, jeśli liczba uzyskanych punktów > 0

20 Procmail. Możliwości i zastosowania. 20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Imię Nazwisko Grupa studencka Procmail: Możliwości i zastosowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google