Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Resource Description Framework

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Resource Description Framework"— Zapis prezentacji:

1 Resource Description Framework
Omówienie specyfikacji modelu i składni Grzegorz Wrochna Prezentacja sporządzona na potrzeby seminarium magisterskiego w PJWSTK

2 Resource Description Framework
Plan prezentacji Wprowadzenie Podstawowe pojęcia związane z RDF Omówienie modelu RDF Omówienie składni RDF/XML Podsumowanie Resource Description Framework

3 Resource Description Framework
Wprowadzenie 1 W dzisiejszym Internecie zasoby sieciowe to niezliczona liczba dokumentów tekstowych, grafiki, plików dźwiękowych, programów, et. Coraz trudniej zapanować a jeszcze trudniej zarządzać takim ogromem informacji. Mimo, że zasoby sieciowe można odczytać / odtworzyć z pomocą komputera, z jego punktu widzenia informacje te, są bezużyteczne, gdyż to co jest zrozumiałe dla ludzi niekoniecznie jest zrozumiałe dla komputera. Problem przynajmniej częściowo rozwiązuje stosowanie metadanych (czyli danych o danych) do opisu istniejących zasobów. Przykładem takiego rozwiązania są znaczniki <meta> w dokumentach html. Resource Description Framework

4 Resource Description Framework
Wprowadzenie 2 (RDF) Resource Description Framework jest rekomendowanym przez World Wide Web Consortium (W3C), rozwiązaniem umożliwiającym lepsze wykorzystanie metadanych o zasobach www RDF powstawał w W3C w okresie od sierpnia 97 do stycznia 99. W tym czasie w opracowano specyfikacje modelu i składni. Członkom W3C, przyświecała idea utworzenia ogólnoświatowego standardu zapisu metadanych, w którym nie byłoby miejsca na dowolność, taką jak np. w znacznikach <meta>, a który jednocześnie byłby bardzo elastyczny. Mechanizm opisu zasobów powinien być neutralny w stosunku do dziedziny zasobu, powinien umożliwiać opisanie zasobów z każdej dowolnej dziedziny Resource Description Framework

5 Resource Description Framework
Wprowadzenie 3 Główne cele utworzenia RDF’u : poprawienie efektywności motorów przeszukiwań wsparcia inteligentnych agentów programowych tworzenia nowych sposobów katalogowania informacji pod kątem lepszej nawigacji Resource Description Framework

6 Resource Description Framework
Podstawowe pojęcia 1 Resource - zasoby będące przedmiotem opisu Description - sformalizowany opis zasobu URI - Uniform Resource Identifier, identyfikator zasobu. Zasób może posiadać swój opis tylko wtedy gdy posiada URI Property - właściwość opisywanego zasobu. Właściwością może być wartość prosta w postaci ciągu, lub też inny zasób Value - wartość jakiejś właściwości. Może być wyrażona za pomocą prostej wartości, wartości złożonej, innego zasobu lub nawet zbióru zasobów RDF statement -trójka w której skład wchodzą: zasób, właściwość, wartość. RDF statement można łatwo przedstawić za pomocą zdania w języku naturalnym Resource Description Framework

7 Resource Description Framework
Podstawowe pojęcia 2 Containers - Zbiorniki. Często konieczne okazuje się wprowadzenie kilku wartości dla danej właściwości. Dzięki zbiornikom, tego typu przypisania stają się możliwe.W specyfikacji RDF, występują trzy rodzaje zbiorników: Bag – nieuporządkowana lista, w której kolejność elementów (zasobów, lub wartości) nie ma znaczenia. Istnienie duplikatów jest dozwolone Sequence – uporządkowana lista, w której ważna jest kolejność elementów. Istnienie duplikatów jest dozwolone Alternative – lista alternatywnych wartości jakiejś właściwości. Może być wykorzystywane przy określaniu np. wersji językowych danego zasobu Resource Description Framework

8 Resource Description Framework
Model RDF RDF description Property Property type Value URI Resource Zasób może posiadać tylko jeden opis. Opis może zawiera wiele właściwości a właściwość ma wartość. Resource Description Framework

9 Model RDF. Diagramy wyrażeń RDF
Language english Creator John James Zasób Właściwości Wartość URI Modelowanie wyrażeń RDF za pomocą diagramów „nodes and arcs” Resource Description Framework

10 Model RDF. Modelowanie wyrażeń RDF
W modelowaniu RDF pomocny okazuje się język naturalny. Proste zdanie można łatwo przełożyć na diagram np. Grzegorz Wrochna jest autorem zasobu Autor Grzegorz Wrochna Resource Description Framework

11 Model RDF. Przedstawianie wartości złożonych 1
Osoba o imieniu i nazwisku Grzegorz Wrochna, posiadajaca jest autorem zasobu Autor Grzegorz Wrochna Imie i nazwisko Resource Description Framework

12 Model RDF. Przedstawianie wartości złożonych 2
Autor Grzegorz Wrochna Imie i nazwisko Nowopowstały zasób może również być identyfikowany poprzez URI, pod warunkiem, że URI będzie identyfikował go jednoznacznie. Resource Description Framework

13 Model RDF. Przedstawianie zbiorników 1
Wykonawcy Rdf:Seq Rdf:type Rdf:_1 Rdf:_2 Rdf:_3 Janko Chanowski DJ. Rokita Świtoń MC Zastosowanie zbiornika do przedstawienia listy wykonawców utworu... Resource Description Framework

14 Model RDF. Przedstawianie zbiorników 2
Wersje językowe Rdf:Alt Rdf:type Rdf:_1 Rdf:_2 Rdf:_3 Elementami zbiornika mogą być również inne zasoby Resource Description Framework

15 Resource Description Framework
Składnia RDF/XML Omawiana specyfikacja składni RDF korzysta z XML (extensible markup language), została ona zarekomendowana przez W3C, jako pierwsza, i jak dotąd jedyna. Wybrano XML, z racji na łatwość przedstawiania w nim skomplikowanych struktur, oraz kojarzenie przyszłości dokumentów w sieci, z tym właśnie językiem. Składnia RDF/XML dzieli się na Basic Serialization Syntax, oraz Abbreviated Serialization Syntax. Pierwsza, korzysta ze wszelkich udogodnień XML’a. Druga jest wersją nieco okrojoną, przeznaczoną do zakorzeniania w dokumentach html. Resource Description Framework

16 Składnia RDF/XML. Wykorzystanie przestrzeni nazw.
Namespaces w RDF wykorzystuje się do kojarzenia danego fragmentu dokumentu z jego schematem lub też definicją. Np.: <RDF xmlns = " > Dzięki przestrzeni nazw osoba lub program analizujący dane, może łatwo może stwierdzić czy dwa, przykładowe elementy RDF, dotyczą tego samego schematu RDF, i czy można je traktować tak samo. Resource Description Framework

17 Składnia RDF/XML. Przykład 1
Autor Grzegorz Wrochna <? xml version="1.0" ?> <RDF xmlns = ” xmlns:s= ” <Description about = ” > <s:Autor>Grzegorz Wrochna</s:Autor> </Description> </RDF> Resource Description Framework

18 Składnia RDF/XML. Przykład 2
Przykład wyrażenia wykorzystującego schemat Dublin Core: <? xml version="1.0" ?> <RDF xmlns = " xmlns:DC = " > <Description about = " <DC:Title> The Future of Metadata </DC:Title> <DC:Creator> Jacky Crystal </DC:Creator> <DC:Date> </DC:Date> <DC:Subject> Metadata, RDF, Dublin Core</DC:Subject> </Description> </RDF> Resource Description Framework

19 Składnia RDF/XML. Przykład 3
Przykład wyrażenia wykorzystującego schemat vCard: <? xml version="1.0" ?> <RDF xmlns = " xmlns:DC = " <Description about = " > <DC:Title> The Future of Metadata </DC:Title> <DC:Creator parseType="Resource"> <vCard xmlns=” <vCard:FN> Dr Jacky J Crystal </vCard:FN> <vCard:TITLE> Director </vCard:TITLE> <vCard: > </vCard: > <vCard:ROLE> Researcher </vCard:ROLE> </DC:Creator> </Description> </RDF> Resource Description Framework

20 Składnia RDF/XML. Przykład 4
Praktyczne zastosowanie zbiorników: <? xml version="1.0" ?> <RDF xmlns=” xmlns:s =„ <description about=” <S:Wykonawca> <Bag> <li> Janko Chanowski </li> <li> DJ Rokita </li> <li> Świtoń MC</li> </Bag> </S:Wykonawca> </descritption> </RDF> Resource Description Framework

21 Składnia RDF/XML. Przykład 5
RDF umożliwia tworzenie wyrażeń o innych wyrażeniach: <Description about = " bagID = "ID001" > <DC:Title> The Metadata Report </DC:Title> <DC:Creator> Jacky Crystal </DC:Creator> </Description> <Description aboutEach = "#ID001" > <ADMIN:ValidFrom> </ADMIN:ValidFrom> <ADMIN:ValidTo> </ADMIN:ValidTo> Resource Description Framework

22 Składnia RDF/XML. Przykład 6
RDF umożliwia stosowanie jednych zasobów jako właściwości drugich: <Description about = " > <IEEE:Title>Proceedings of the XML'98 Conference</IEEE:Title> <IEEE:Editor> Jacky Crystal </IEEE:Editor> <IEEE:Papers> <Seq ID="XML98-PAPERS"> <li resource = " /> <li resource = " /> <li resource = " /> </Seq> </IEEE:Papers> </Description> <Description aboutEachPrefix = " > <IEEE:Copyright>Copyright IEEE 1998</IEEE:Copyright> Resource Description Framework

23 Składnia RDF/XML. Zasoby a opisy 1
Opis RDF można zawrzeć wewnątrz dokumentu HTML Opis może być pobierany równolegle z zasobem, w ramach jednej transakcji Opis może być pobierany niezależnie od zasobu z zupełnie innej lokalizacji Opis może zawierać zasób Rekomendowana przez W3C technika zagnieżdżania opisu RDF w HTML’u jest umieszczanie opisu RDF wewnątrz tagów <HEAD> dokumentu. Resource Description Framework

24 Składnia RDF/XML. Zasoby a opisy 2
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> <HTML> <HEAD> <TITLE>An Idiot's Guide to the Resource Description Framework</TITLE> <RDF xmlns = " xmlns:dc = " <Description about = " DC:Title = "An Idiot's Guide to the Resource Description Framework" DC:Creator = "Renato Iannella" DC:Date = " " DC:Date,Modfied = " " DC:Subject = "Metadata, Resource Description Framework, Schemas" DC:Rights = "Copyright DSTC Pty Ltd 1998, 1999" /> </RDF> </HEAD> Resource Description Framework

25 Resource Description Framework
Podsumowanie XML i RDF, razem tworzą jak dotąd bezkonkurencyjny mechanizm opisu zasobów RDF ma ambicje stania się standardem wymiany metadanych XML i RDF mają stanowić podstawę WWW następnej generacji pierwsze zastosowania RDF, takie jak przeglądarka Netscape 6 i ośrodek webowy epinions.com, zamierzają właśnie podbić rynek Resource Description Framework

26 Resource Description Framework
bibliografia Specyfikacja modelu i składni RDF An Idiot's Guide to the Resource Description Framework Namespaces in XML Resource Description Framework


Pobierz ppt "Resource Description Framework"

Podobne prezentacje


Reklamy Google