Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLENIE KIEROWCÓW- KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP TEMAT 2: Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych Autorzy: Adam Gontarz Zbigniew.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLENIE KIEROWCÓW- KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP TEMAT 2: Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych Autorzy: Adam Gontarz Zbigniew."— Zapis prezentacji:

1 SZKOLENIE KIEROWCÓW- KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP TEMAT 2: Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych Autorzy: Adam Gontarz Zbigniew Sural Dariusz Czerwienko

2 Samochód pożarniczy - samochód używany do zwalczania pożarów i/lub ratownictwa. (wg PN-EN 1846-1) Podstawowe funkcje, jakie spełnia w zależności od przeznaczenia, to: - transport ludzi, sprzętu i środków gaśniczych na miejsce akcji, - wytworzenie i podanie skutecznych prądów gaśniczych, - zasilanie odbiorników w energię (elektryczną, hydrauliczną lub pneumatyczną), - dotarcie do poszkodowanych i umożliwienie ewakuacji, - oświetlenie miejsca akcji, - usunięcie powstałych szkód.

3 Podział samochodów pożarniczych (wg PN-EN 1846-1:2000) Klasy pojazdów samochodowych - w zależności od maksymalnej masy rzeczywistej (MMR ): klasa lekka (L): 2 t < MMR 7,5 t klasa średnia (M): 7,5 t < MMR 14 t klasa ciężka (S): MMR > 14 t

4 Kategorie pojazdów samochodowych (w zależności od zdolności do poruszania się w różnych warunkach terenowych) Podział samochodów pożarniczych (wg PN-EN 1846-1:2000) kategoria 1 - miejskie kategoria 2 - uterenowionekategoria 3 - terenowe

5 Podział samochodów pożarniczych (wg PN-EN 1846-1:2000) Kategorie pojazdów samochodowych Parametry decydujące o zdolności do pokonywania przeszkód w terenie: - kąt natarcia ( ), - kąt zejścia ( ), - kąt rampowy ( ), - prześwit (d), - prześwit pod osią (h).

6 KlasaL (lekka) 2 t MMR 7,5 t M (średnia) 7,5 t MMR 14 t S (ciężka) MMR 14 t Kategoria 1 miejska 2 utereno- wiona 3 terenow a 1 miejska 2 utereno- wiona 3 terenowa 1 miejska 2 utereno- wiona 3 terenowa Kąt natarcia ( 0 ) 13 23 30 13 23 35 13 23 35 Kąt zejścia ( 0 ) 12 23 30 12 23 35 12 23 35 Kąt rampowy ( 0 ) - 18 25 - 18 30 - 18 30 Prześwit d (mm) 150 200 250 200 300 400 250 300 400 Prześwit pod osią h (mm) 140 180 200 150 230 300 160 250 300

7 Podział samochodów pożarniczych (wg PN-EN 1846-1:2000) Grupy pojazdów samochodowych (podział w zależności od zastosowania pojazdu) 1.Samochody ratowniczo-gaśnicze: z pompą - wyposażone w pompę pożarniczą i zazwyczaj w zbiornik na wodę, a także w inny sprzęt używany podczas akcji ratowniczo-gaśniczej, specjalne - ze specjalnym sprzętem, dodatkowymi specjalnymi środkami gaśniczymi lub bez nich.

8 Grupy pojazdów samochodowych 2. Samochody z drabiną mechaniczną i/lub podnośnikiem hydraulicznym: drabina mechaniczna – wysuwana konstrukcja z przęsłami w kształcie drabiny, z koszem lub bez kosza ratowniczego, zamontowana obrotowo na podstawie, podnośnik hydrauliczny - składana konstrukcja z koszem ratowniczym, składająca się z jednego sztywnego lub teleskopowo wysuwanego elementu lub kilku takich elementów, lub z mechanizmu nożycowego, ewentualnie z kombinacji tych elementów, z drabiną lub bez drabiny. Urządzenie jest montowane obrotowo na podstawie.

9 Grupy pojazdów samochodowych 3. Samochody ratownictwa technicznego - z wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie akcji ratowniczych, m. in.: poszukiwania i ratowania osób, usuwania skutków wypadków. 4. Samochody sprzętowe ratownictwa chemicznego - wyposażone w środki ochrony indywidualnej i sprzęt do ograniczania szkód w środowisku naturalnym, na przykład takich jak: wypadki z niebezpiecznymi środkami chemicznymi.

10 Grupy pojazdów samochodowych 5. Samochody ratownictwa medycznego. 6. Samochody dowodzenia. 7. Samochody do przewozu osób. 8. Samochody zaopatrzeniowe. 9. Inne samochody specjalne. Samochód ratownictwa wodnego

11 Oznaczenie samochodów pożarniczych wg PN-EN 1846-1 Przykład: Oznaczenie samochodu ratowniczo-gaśniczego klasy ciężkiej (S), kategorii uterenowionej (2), z załogą 3-osobową, ze zbiornikiem wody o pojemności 5000 dm 3, z pompą pożarniczą o wydajności 3200 dm 3 /min przy ciśnieniu 8 bar, z masztem oświetleniowym (1): Samochód ratowniczo-gaśniczy PN-EN 1846-1 S-2-3-5000- 8/3200-1

12 Oznaczenie samochodów pożarniczych stosowane przez straż pożarną Stosowany sposób oznaczenia samochodów pożarniczych oparty jest na starej normie PN-79/M-51300. Przykład: Oznaczenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego: Oznaczenia określają w kolejności: G – samochód ratowniczo- gaśniczy, C – ciężki, B – ze zbiornikiem wodnym, A – z autopompą, 5 – zbiornik na wodę o pojemności 5 m 3, 32 – wydajność nominalna autopompy 32 hl/min (3200 l/min). GCBA - 5/32

13 Ogólna budowa samochodu pożarniczego podwozie wyposażenie specjalne: (np.: układ wodno-pianowy, maszt oświetleniowy, wciągarka, żuraw hydrauliczny, inne). kabina: kabina kierowcy przedział załogi nadwozie: zabudowa pożarnicza ze skrytkami sprzętowymi

14 Ogólna budowa samochodu pożarniczego Podwozie Samochody pożarnicze budowane są najczęściej na podwoziach pojazdów produkowanych seryjnie, o odpowiednio dobranych zespołach i parametrach. Mogą mieć wzmocnione zawieszenia, przystosowane do długotrwałego statycznego obciążenia. układy jezdne najczęściej stosowane w samochodach pożarniczych

15 Ogólna budowa samochodu pożarniczego Nadwozia - stosowane materiały konstrukcyjne: zwykłe stale węglowe (np. St3) – stosowane coraz rzadziej we współczesnych samochodach pożarniczych, stale nierdzewne, z których wykonuje się struktury nośne nadwozi (szkielety) oraz zbiorniki na środki gaśnicze, stopy aluminium, stosowane na poszycia zewnętrzne i wewnętrzne nadwozi, na zbiorniki na środki gaśnicze, elementy mocujące sprzęt, drabinki, stopnie, barierki na dachu (czasami wykonuje się z nich całe konstrukcje nośne nadwozi), tworzywa sztuczne, wykorzystywane do konstrukcji zbiorników na środki gaśnicze, a w ostatnich latach stosowane również na całe zabudowy (nadwozia kompozytowe).

16 Ogólna charakterystyka samochodów ratowniczo- gaśniczych Podstawowym wyposażeniem pożarniczym samochodu ratowniczo-gaśniczego jest: autopompa z urządzeniem odpowietrzającym, -linia szybkiego natarcia, -zbiornik wody, -zbiornik środka pianotwórczego, -dozownik środka pianotwórczego, -działko wodno-pianowe (opcjonalnie), -instalacja zraszaczowa (opcjonalnie). Wymienione elementy tworzą tzw. układ wodno-pianowy. Stosuje się również inne urządzenia dodatkowe, zamontowane na stałe, jak np. maszt oświetleniowy, wciągarka.

17 Autopompa: klasa L: A 8/8 klasa M: A 16/8 klasa S: A 24/8, lub A 32/8, lub większa Działko wodno-pianowe: klasa L: - klasa M: DWP 16 klasa S: DWP 24 lub większe Maszt oświetleniowy: klasa L: opcjonalnie klasa M: 2000 W klasa S: 2000 W (dla kat. 3 - opcjonalnie) Załoga: klasa L: 2-6 osób klasa M: 6 osób (kat. 3 - min 3 osoby) klasa S: min 3 osoby Nasady: - ssawne 110 – jedna dla pompy o wydajności do 2400 l/min, dwie – dla pompy o wydajności od 2400 do 4000 l/min, - tłoczne 75 – dwie dla pompy o wydajności do 2400 l/min, cztery – dla pompy o wydajności od 2400 do 4000 l/min, - do napełniania zbiornika wody z hydrantu 75 – jedna dla zbiornika 2000-3000 l, dwie - dla zbiornika 3000-5000 l Szybkie natarcie: niskociśnieniowe lub wysokociśnieniowe, w zależności od rodzaju autopompy Zbiornik wody: klasa L: min 300 l (dla MMR do 3500 kg, z agregatem wysokociśnieniowym), min 600 l (dla MMR do 7500 kg, z agregatem wysokociśnieniowym), min 1000 l (MMR do 7500 kg, z autopompą), klasa M: 2000-2500 l, klasa S: min 4000 l (dla MMR do 18000 kg), min 8000 l (dla MMR 18000-26000 kg) Zbiornik środka pianotwórczego: 10% pojemności zbiornika wody

18 SCHEMAT UKŁADU WODNO-PIANOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO AUTOPOMPA

19 Układ wodno-pianowy umożliwia: a)podawanie wody nasadami tłocznymi, i/lub za pomocą linii szybkiego natarcia, i/lub z działka zamontowanego na dachu pojazdu, b) podawanie wodnego roztworu środka pianotwórczego nasadami tłocznymi, i/lub za pomocą linii szybkiego natarcia, i/lub z działka zamontowanego na dachu pojazdu, c) napełnianie zbiornika wody z hydrantu, d) napełnianie zbiornika wody za pomocą autopompy. Woda oraz środek pianotwórczy mogą być podawane ze zbiornika samochodu lub ze zbiornika zewnętrznego.

20 Wymagania dla samochodów dla OSP Dla samochodów dla OSP mają zastosowanie Wymagania dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych, Józefów 02 marzec 2006 r. OSP Wymagania dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych. PSP Wymagania ogólne dla samochodów ratowniczo- gaśniczych. Wymagania szczegółowe dla samochodów ratowniczo- gaśniczych. W niedługim czasie należy się spodziewać ujednolicenia standardów wyposażenia samochodów dla OSP i PSP.

21 Charakterystyki techniczne wybranych samochodów pożarniczych Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy GLM 8 na podwoziu FORD TRANSIT 350 M Układ jezdny: 4x2. Załoga: 5 osób (1+1+3). Dopuszczalna masa całkowita: 3500 kg. Maksymalna moc silnika: 66 kW. Wyposażenie: - motopompa M 8/8, - węże ssawne 110-2500 Ł (4 szt.), - węże tłoczne: W-52-20-ŁA (4 szt.), W-75-20-ŁA (2 szt.), - inne.

22 Charakterystyki techniczne wybranych samochodów pożarniczych Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy GLM 8 na podwoziu GAZ typ 27057-086 (GAZELA) Układ jezdny: 4x4. Załoga: 5 osób (1+1+3). Wymiary (dł./szer./wys.): 5530/2080/2600 mm. Maksymalna masa rzeczywista: 3385 kg. Maksymalna moc silnika: 66 kW. Wyposażenie: - motopompa M 8/8, - węże ssawne 110-2500 Ł (4 szt.), - węże tłoczne: W-52-20-ŁA (4 szt.), W-75-20-ŁA (2 szt.), - inne.

23 Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy GLBA 1/1 na podwoziu IVECO DAILY 65C15 (z funkcją ratownictwa technicznego) Układ jezdny: 4x2. Załoga: 5 osób (1+1+3). Maksymalna masa rzeczywista 6230 kg. Zbiorniki środków gaśniczych (woda/środek pianotwórczy): 1000/100 dm 3. Agregat gaśniczy wysokociśnieniowy: KAPPA 100. Dozownik środka pianotwórczego: 3% i 6%. Linia szybkiego natarcia: 60 m, wysokie ciśnienie. Maszt oświetleniowy: 2x1000 W. Wciągarka: elektryczna, max siła uciągu 4 t. Wyposażenie: sprzęt do ratownictwa technicznego (m. in. zestaw narzędzi hydraulicznych, zestaw podnośników pneumatycznych nisko- i wysokociśnieniowych, pilarka do drewna, pilarka do stali i betonu), agregat prądotwórczy 2,2 kVA, inne.

24 Średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2/16 na podwoziu STAR 14.225 LA-LF Układ jezdny: 4x4 (opcjonalnie 4x2). Załoga: 6 osób (1+1+4). Maksymalna masa rzeczywista: 12640 kg. Zbiorniki środków gaśniczych (woda/środek pianotwórczy): 2000/200 dm 3. Autopompa: A 16/8. Dozownik środka pianotwórczego: 3% - 6%. Linia szybkiego natarcia: długość linii 60 m, wysokie ciśnienie. Maszt oświetleniowy: 2x1000 W. Wyposażenie: węże ssawne 110-2500-Ł (4 szt.), węże tłoczne: W-52-20-ŁA (6 szt.), W-75-20-ŁA (8 szt.), pilarka do drewna, agregat prądotwórczy 2,2 kVA, lekki zestaw narzędzi hydraulicznych, inne.

25 Średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2/16 z napędem terenowym na podwoziu STAR 266 Układ jezdny: 6x6. Załoga: 6 osób (1+1+4). Kąt natarcia / kąt zejścia: 35 0 /37 0. Prześwit pod osią/poza osiami: 305/445 mm. Zbiorniki środków gaśniczych (woda/środek pianotwórczy): 2000/200 dm 3. Autopompa: A 16/8. Dozownik środka pianotwórczego: 3% i 6%. Linia szybkiego natarcia: niskie ciśnienie. Działko wodno-pianowe: DWP-16. Zraszacze podwoziowe. Wciągarka: mechaniczna, 60 kN, lina 60 m. Wyposażenie: motopompa: pływająca. węże ssawne 110-2500-Ł (4 szt.), węże tłoczne: W-52-20-ŁA (5 szt.), W-75-20-ŁA (8 szt.), pilarka do drewna, zbiornik wodny składany 2500 dm 3, inne.

26 Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 4/32 (GCBA 5/32) typ 010 (typ 011) na podwoziu JELCZ P422.DS (P442.DS) – 4x2 typ 014 (typ 015) na podwoziu JELCZ P422.DS (P442.DS) – 4x4 Układ jezdny: 4x2 (typ 010, 011), 4x4 (typ 014, 015). Załoga: 6 osób (1+1+4). Zbiorniki środków gaśniczych (woda/środek pianotwórczy): 4000 / 400 dm 3 (typ 011, 015), 5000 / 500 dm 3 (typ 010, 014). Autopompa: Rosenbauer typ NH 30 lub ŚFUP A32/10-A4/29. Dozownik środka pianotwórczego: 3% i 6%. Linia szybkiego natarcia: długość linii 60 m, wysokie ciśnienie. Działko wodno-pianowe: DWP-8/16/24. Maszt oświetleniowy: 2x1000 W. Wyposażenie: węże ssawne 110-2500-Ł (4 szt.), węże tłoczne: W-52-20-ŁA 6 szt.), W-75-20-ŁA (10 szt.), agregat prądotwórczy 2,2 kVA, inne.

27 Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 8,5/50 na podwoziu MERCEDES-BENZ ACTROS 3340 Układ jezdny: 6x6. Załoga: 3 osoby. Maksymalna masa rzeczywista: 25900 kg. Silnik (moc maksymalna): 290 kW. Zbiorniki środków gaśniczych (woda/środek pianotwórczy): 8500/1100 dm 3. Autopompa: Volkan typ 6000 N. Dozownik środka pianotwórczego: 3% i 6%. Linia szybkiego natarcia: długość linii 60 m, niskie ciśnienie. Działko wodno-pianowe. Agregat wysokociśnieniowy (opcjonalnie). Maszt oświetleniowy: 2x1000 W. Wciągarka: Power Winch. Wyposażenie: węże ssawne 110-2500-Ł (6 szt.), węże tłoczne: W-52-20-ŁA (8 szt.), W-75-20-ŁA (10 szt.), W-110-20-ŁA (8 szt.), inne.

28 Dokumentowanie pracy pojazdu Pracę pojazdu należy odnotować w Okresowej karcie pracy pojazdu, która powinna zawierać m. in.: Dane identyfikacyjne pojazdu (rodzaj, marka, typ, nr rejestracyjny). Okres dokumentowania pracy pojazdu (od dnia..., do dnia...). Pobrane paliwo i olej silnikowy (data pobrania, stan licznika, ilość paliwa/oleju, nazwisko osoby pobierającej, podpis). Przewidywane obsługi i przeglądy techniczne (rodzaj obsługi, przewidywane wykonanie do dnia lub przy stanie licznika, potwierdzenie wykonania – data i podpis). Informacje o wykorzystaniu pojazdu (datę wyjazdu, trasę, nazwisko i podpis dysponenta, cel wykorzystania pojazdu, godzinę wyjazdu i powrotu, stan licznika kilometrów i licznika motogodzin przed i po powrocie, liczbę przebytych kilometrów, czas pracy urządzeń, nazwisko kierowcy). Imię, nazwisko i podpis osoby wystawiającej kartę oraz nazwę miejscowości i datę.

29 Wzór okresowej karty pracy pojazdu (karta stosowana w PSP na podstawie Zarządzenia Nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 20.01.2006 r.)

30 Wzór okresowej karty pracy pojazdu

31

32 Dokumentowanie pracy sprzętu silnikowego Pracę sprzętu silnikowego należy odnotować w Okresowej karcie pracy, która powinna zawierać m. in.: Dane identyfikacyjne sprzętu (nazwa sprzętu, producent, typ, model, nr identyfikacyjny). Okres dokumentowania pracy sprzętu (od dnia..., do dnia...). Pobrane paliwo i olej silnikowy (data pobrania, ilość paliwa/oleju, nazwisko osoby pobierającej, podpis). Ewidencja pracy (data, nazwisko i podpis obsługującego, czas pracy, cel użycia). Imię, nazwisko i podpis osoby wystawiającej kartę oraz nazwę miejscowości i datę.

33 Wzór okresowej karty pracy sprzętu silnikowego (karta stosowana w PSP na podstawie Zarządzenia Nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 20.01.2006 r.)

34 Wykorzystano: Literatura: PN-EN 1846-1:2000 Samochody pożarnicze. Podział i oznaczenie. PN-EN 1846-2:2005/A1:2005 (U) Samochody pożarnicze. Część 2: Wymagania ogólne. Bezpieczeństwo i parametry. PN-EN 1846-3:2006 Samochody pożarnicze. Część 3: Wyposażenie zamontowane na stałe. Bezpieczeństwo i parametry. Wymagania dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych. CNBOP, Józefów 02.03.2006 r. Wymagania ogólne dla samochodów ratowniczo-gaśniczych. KG PSP – CNBOP – czerwiec 2002.

35 Wykorzystano: Literatura c.d.: Wymagania szczegółowe dla samochodów ratowniczo- gaśniczych. KG PSP – CNBOP – czerwiec 2002. Zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 z dnia 31 lipca 2006 r., poz. 1). Zdjęcia i rysunki: Slajd nr 3 - Pojazdy ratowniczo-gaśnicze Jelcz. Zakłady Samochodowe Jelcz S.A.. RM 2640/3/01 /2001/350. Slajd nr 8 - www.ratownictwo.org.pl - pobrano dnia 30.11. 2006 r. (zdjęcie podnośnika hydraulicznego).

36 Wykorzystano: Zdjęcia i rysunki: Slajd nr 9 - zdjęcia udostępnione przez ISS – Wawrzaszek, Bielsko-Biała. Slajd nr 10 - www.stolarczyk.pl - pobrano dnia 28.02.2007 r. (zdjęcie samochodu ratownictwa wodnego). Slajd nr 14 -Katalog Mercedes-Benz. Samochody ciężarowe. Program produkcyjny. Mercedes-Benz, Struttgart. Slajd nr 21 - www.stolarczyk.pl - pobrano dnia 28.02.2007 r. Slajd nr 29, 30, 31, 33 - Zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 z dnia 31 lipca 2006 r., poz. 1).

37 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SZKOLENIE KIEROWCÓW- KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP TEMAT 2: Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych Autorzy: Adam Gontarz Zbigniew."

Podobne prezentacje


Reklamy Google