Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLAN WYSTĄPIENIA Wprowadzenie Semantic Web w 5 minut, Linked Data. Czym jest SKOS? Dlaczego SKOS? SKOS w praktyce. Krytyka SKOS. Wnioski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLAN WYSTĄPIENIA Wprowadzenie Semantic Web w 5 minut, Linked Data. Czym jest SKOS? Dlaczego SKOS? SKOS w praktyce. Krytyka SKOS. Wnioski."— Zapis prezentacji:

1

2 PLAN WYSTĄPIENIA Wprowadzenie Semantic Web w 5 minut, Linked Data. Czym jest SKOS? Dlaczego SKOS? SKOS w praktyce. Krytyka SKOS. Wnioski.

3 SEMANTIC WEB W 5 MINUT Tim Berners-Lee (2007) Sukces World Wide Web: nieograniczone możliwości łączenia informacji (np. hiperłącza), otwarte standardy, rozdzielenie warstw sieci (komunikacja, wizualizacja, przetwarzanie).

4 dzisiejsza sieć to sieć dokumentów (statyczne, dynamiczne), dane w dokumentach zrozumiałe tylko dla ludzi, aplikacje sieciowe nie są w stanie przetworzyć danych. SEMANTIC WEB W 5 MINUT

5

6 utrzymanie postulatu AAA (Anyone can say Anything about Any topic), rozpowszechnienie standardów opisywania treści, zrozumienie danych przez aplikacje, możliwość powiązania danych. SEMANTIC WEB W 5 MINUT

7 Podstawowe standardy/specyfikacje: RDF (Resource Description Framework) - specyfikacja modelu metadanych, RDF Schema (RDFS) - język reprezentacji wiedzy, OWL (Web Ontology Language) – język modelowania ontologii internetowych, rozszerzenie RDFS. SEMANTIC WEB W 5 MINUT

8 Cel standaryzowany i spójny model danych, zmiana perspektywy - dane, dane powiązane (Linked Data). SEMANTIC WEB W 5 MINUT

9 nie model danych, lecz filozofia, metoda ekspresji, reprezentacji, łączenia i współdzielenia danych, Tim Berners-Lee: data hugging, narzędzia: –identyfikator URI, –protokół http, –RDF oraz RDFS/OWL. LINKED DATA

10 Cztery zasady Linked Data: 1.Używaj URI jako nazwy dla obiektów. 2.Stosuj protokół http, po to by uzyskać informacje o tych obiektach. 3.Aktywacja poszczególnego URI ma spowodować pozyskanie użytecznych informacji. 4.Wykorzystuj powiązania z innymi obiektami za pomocą URI, aby zapewnić możliwość eksploracji i odkrywania innych obiektów. LINKED DATA

11 FOAF (Friend Of A Friend), format reprezentacji danych personalnych, internetowa tożsamość, wizytówka sieciowa, rozszerzenie RDF. LINKED DATA

12 FOAF

13 Marcin Roszkowski Marcin Roszkowski e59bff904001aa669cc84a983fcbf6e4b97e2299 FOAF

14

15 FOAF + GEONAMES

16 LINKED DATA

17 Formaty danych / zbiory danych: FOAF (Friend Of A Friend), SIOC (Semantically-Interlinked Online Communities) Project – format danych do opisu społeczności, jej członków, zainteresowań DOAP (Description of a Project) - format danych do opisu projektów open source, jego twórców, przebiegu, efektów, Kartoteki wzorcowe VIAF (The Virtual International Authority File), DBpedia – ustrukturyzowane dane pochodzące z Wikipedii. SKOS (Simple Knowledge Organisation System). LINKED DATA

18 Czym jest SKOS? format danych dla systemów porządkowania pojęć (systemy organizacji wiedzy), formalny język reprezentacji struktury SOW, rozszerzenie RDF, rekomendacja World Wide Web Consortium - W3C (sierpień 2009 r.) CZYM JEST SKOS?

19 Systemy organizacji wiedzy (SOW): systemy porządkowania pojęć, tradycyjne języki informacyjno- -wyszukiwawcze, sieciowe systemy organizacji wiedzy: –taksonomie internetowe, –ontologie. CZYM JEST SKOS?

20 OPIS W SKOS opis pojęcia z wykorzystaniem składni RDF, Trójki RDF (RDF triples) : –podmiot – predykat – obiekt, –pojęcie – predykat – wartość. Przywołanie pojęcia za pomocą indywidualnego URI w opisywanym zbiorze.

21 OPIS W SKOS Economic cooperation

22 Standaryzowany zbiór klas i własności, które służą do: identyfikacji pojęcia: skos:Concept za pomocą jego URI –http://bn.org.pl/jhp/concept/1750 (pojęcie językoznawstwa) identyfikacji SOW: skos:ConceptScheme –np. JHP BN CECHY SKOS

23 ustalenia nazw dla pojęcia i określenie ich statusu: –skos:prefLabel (w różnych językach etnicznych) –skos:prefLabel –skos:altLabel Lingwistyka, –skos:hiddenLabel Językonzawstwo, CECHY SKOS

24 dodatkowych informacji o znaczeniu pojęcia i jego zmianach: –skos:note, –skos:scopeNote, –skos:definition, –skos:editorialNote, CECHY SKOS

25 ustalenia relacji znaczeniowych pomiędzy pojęciami: –relacja nadrzędności zakresowej skos:broader, –relacja podrzędności zakresowej skos:narrower, –relacja skojarzeniowa skos:related, CECHY SKOS

26 JHP W SKOS

27 Językoznawstwo Lingwistyka Językoznwastwo JHP W SKOS

28

29 Siła ekspresji SKOS pozwala również na uwzględnienie: sztucznego systemu notacyjnego, np. dla klasyfikacji: 81, odwzorowanie fasetowej struktury pola semantycznego: Procesy odwzorowanie zależności pomiędzy pojęciami z różnych SOW (mapowanie), wykładniki typów zgodności zakresowej: skos:exactMatch, skos:closeMatch. EKSPRESJA SKOS

30 ELASTYCZNOŚĆ SKOS

31 UK Archival Thesaurus (UKAT), The General Multilingual Environmental Thesaurus (GEMET), Australian Public Affairs Information Service (APAIS) Thesaurus, Tezaurus AGROVOC, Library of Congress Subject Headings (LCSH) Medical Subject Headings (MeSH), GeoNames, kartoteka wzorcowa nazw geograficznych, UNESCO Thesaurus, ISO639 Codes for the representation of names of languages. SOW W SKOS

32

33 DLACZEGO SKOS? wspólny model danych dla opisu SOW, opis SOW musi być zrozumiały dla aplikacji, SOW muszą być współdzielone, SOW jako platforma wspólnego odniesienia.

34 JAK TO DZIAŁA? BAZA1BAZA2 JIWSOW1SOW2 OPAC Rezultaty wyszukiwania Rezultaty wyszukiwania Rezultaty wyszukiwania

35 API JAK TO DZIAŁA?

36

37 JAK TO DZIAŁA?

38 format danych vs. mechanizmy ich przetwarzania, wymiar technologiczny: –aplikacje eksplorujące i przetwarzające linked data, języki zapytań (np. SPARQL), –mechanizmy wizualizacji RAW DATA, KRYTYKA SKOS

39 wymiar technologiczny: –narzędzia opisu SOW w SKOS (np. Protege, Tematres) problemy: –reprezentacja niesamodzielnych jednostek leksykalnych (symbole pomocnicze, określniki), –reprezentacja zdań JIW. KRYTYKA SKOS

40 formalizacja umożliwia automatyczne przetwarzanie, bariery: odległość, język, granice dyscyplinarne, SKOS < Linked Data, projekt nadal rozwijany, ocena bibliotekarzy? PODSUMOWANIE

41 SKOS = format danych dla SOW, potrzeba współdzielonych zbiorów danych, co z naszymi formatami? PODSUMOWANIE

42

43


Pobierz ppt "PLAN WYSTĄPIENIA Wprowadzenie Semantic Web w 5 minut, Linked Data. Czym jest SKOS? Dlaczego SKOS? SKOS w praktyce. Krytyka SKOS. Wnioski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google