Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Juszczyszyn Inteligentne Systemy Informacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Juszczyszyn Inteligentne Systemy Informacyjne."— Zapis prezentacji:

1 Krzysztof Juszczyszyn Inteligentne Systemy Informacyjne

2 Semantic Web -Ogólna koncepcja - koniec lat 90., wynik prac World Wide Web Consortium (W3C, Tim Berners-Lee i in.) -Semantic = wzbogacona o informacje o znaczeniu danych (metadane) - w dalszym etapie o możliwość definiowania zestawów reguł umożliwiających automatyczne wnioskowanie -wymagane języki reprezentacji metadanych Por. World Wide Web Consortium (www.w3c.org)

3 Semantic Web – architektura

4 XML Reprezentacja struktury metadanych przy pomocy zdefiniowanych przez użytkownika znaczników. Nie ma możliwości definiowania relacji między używanymi terminami. Łatwe przetwarzanie maszynowe i kontrola poprawności dokumentu. książka... / \... autor rozdział... /... sekcja

5 RDF Model danych RDF składający się z trzech elementów: 1.Zasoby (Resources) – dokumenty, elementy stron, serwisy, usługi...nawet obiekty fizyczne. 2. Własności (Properties) – są to aspekty, cechy obiektów oraz relacje do innego obiektu. 3.Wyrażenia (ang. Statements) – czyli trójki obiekt-atrybut -wartość Karina 6. polski 7. 8.

6 RDFS

7 OWL Ontology Web Language = OWL Ontologia: w sztucznej inteligencji (def.) – jawna, formalna specyfikacja konceptualizacji wybranej domeny. Dział SI poświęcony nie jak? ale co?...a potocznie: (poszerzony) słownik, zawierający koncepty (klasy), relacje między nimi, ich instancje, aksjomaty logiczne oraz reguły wnioskowania. Opisy zasobów, usług, podmiotów zdefiniowane w OWL i możliwe do przetwarzania przez autonomicznie działające oprogramowanie.

8 OWL Projekt nr SPORZL-2.3A /0047, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej Web Ontology Language = OWL Ontologia: w sztucznej inteligencji (def.) – jawna, formalna specyfikacja konceptualizacji wybranej domeny....a potocznie: (poszerzony) słownik, zawierający koncepty (klasy), relacje między nimi, ich instancje, aksjomaty logiczne oraz reguły wnioskowania. Wszystko zdefiniowane w OWL i możliwe do przetwarzania przez autonomicznie działające oprogramowanie.... jawna, formalna specyfikacja konceptualizacji wybranej domeny.

9 Ontologie w zastosowaniach... Ushold M., A semantic continuum on the semantic web The Knowledge Engineering Review, 17(1), 87–

10 Zarządzanie ontologiami Ontology-related research challenges: Ontology merging Ontology alignment Ontology versioning O1O1 O2O2 O3O3 O1O1 O2O2 O1O1 O2O2 MERGING ALIGNMENT

11 Semantic Web – architektura Od OWL w górę – brak rekomendacji W3C (standardów), spodziewany rozwój dowolnych technik z zakresu automatycznego wnioskowania, oprogramowania agentowego, WebMining, a także security & trust management

12 Semantic Web – cechy środowiska -Metadane różnego pochodzenia (autorskie, generowane automatycznie, negocjowane...) -Rozproszone podejście do funkcji bezpieczeństwa (szczególnie w aspekcie trust oraz reputation) -Dynamiczna kompozycja danych i usług -Niespotykana dotąd autonomia oprogramowania -Otwartość na znane i rozwijane techniki AI, Data Mining... Zmiany w architekturze sieci informatycznych (WWW – sieć informacyjna) są równie rewolucyjne - GRID

13 WWW AD ? Projekt nr SPORZL-2.3A /0047, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej Pytania: -Rola Network Science w najbliższych latach? -Wpływ na funkcjonowanie sieci informacyjnych? -Wpływ na przemiany ekonomiczne i społeczne? -Polityka UE? -Ogólne trendy...?

14 Rozwój widziany jako fale innowacji Projekt nr SPORZL-2.3A /0047, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej

15 SemanticWave Projekt nr SPORZL-2.3A /0047, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej Nieunikniony rosnący udział technologii sieciowych i semantycznych. Powody: -Skala współczesnych systemów informacyjnych i informatycznych -Złożoność i heterogeniczność -Koszty utrzymania i administracji (do 70% budżetów IT!) -Wiedza – dawniej u pracownika, teraz także w systemie.

16 SemanticWave – rola technologii Projekt nr SPORZL-2.3A /0047, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej

17 SemanticWave – inwestycje (1) Projekt nr SPORZL-2.3A /0047, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej

18 SemanticWave – inwestycje -USA (2) Projekt nr SPORZL-2.3A /0047, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej

19 Rozwój oprogramowania Usługi...

20 Ewolucja architektur oprogramowania Podstawowe architektury oprogramowania: –Architektura monolityczna –Architektura klient-serwer –Architektura trójwarstwowa –Architektura zorientowana na usługi

21 Architektura monolityczna Cechy charakterystyczne: –brak modularności aplikacji –samowystarczalność – niezależność od innych aplikacji –aplikacja odpowiada za realizację wszystkich niezbędnych kroków w celu udostępnienia pożądanej funkcjonalności, a nie za realizację konkretnego zadania

22 Architektura klient-serwer Cechy charakterystyczne: –każdy proces/komputer odgrywa jedną z ról - klienta lub serwera –rozwiązanie skalowalne Web Server Print Server Directory Server Database Server File Server Mail Server

23 Architektura klient-serwer (c.d.) –strona serwera zazwyczaj ma większe wymagania (np. odpowiednie zasoby sprzętowe) –strona klienta prostsza, o mniejszych wymaganiach –klient realizuje zadania w oparciu o dane i usługi z serwera, –klient może zlecać realizację złożonych zadań serwerowi

24 Architektura trójwarstwowa Cechy charakterystyczne: –rodzaj architektury klient-serwer –wyróżnia się trzy warstwy: interfejs użytkownika, warstwę aplikacji, dostęp i przechowywanie danych –stanowią one odrębne moduły, które są utrzymywane i rozwijane niezależnie, często w oparciu o różne platformy sprzętowe i programowe

25 Architektura zorientowana na usługi Service Oriented Architecture – SOA –Koncepcja budowania rozproszonych systemów, które dostarczają funkcjonalność jako usługi, zarówno dla użytkownika końcowego jak i do innych usług

26 Cele SOA Szybciej odpowiadać na zmiany po stronie biznesu Móc działać w heterogenicznym środowisku Dostarczać rozwiązania szerokiej gamie odbiorców nie powtarzając funkcjonalności Integrować systemy i dane

27 Zalety SOA Możliwość stopniowego rozwoju Większa elastyczność Ponowne użycie – niższe koszty Możliwość zróżnicowania dostawców Oparcie na otwartych standardach Wsparcie dla federacyjności

28 Podstawowe pojęcia SOA Usługa w SOA –mapowanie zidentyfikowanych w trakcie analizy procesów biznesowych funkcji –może być definiowana na różnym poziomie szczegółowości fine-grained coarse-grained w zależności od charakterystyki procesu biznesowego

29 Podstawowe pojęcia SOA(c.d.) Usługa w SOA –posiada dobrze zdefiniowany interfejs umożliwiający: publikację, odnajdywanie, wywołanie. –może być publikowana wewnętrznie (wewnątrz organizacji) lub udostępniana na zewnątrz –może być komponowana z innych usług

30 Podstawowe pojęcia SOA P odmioty w ramach SOA mogą występować w jednej bądź obu następujących rolach: –Konsument (Service Consumer) Aplikacja, moduł programowy lub inna usługa która żąda wywołania usługi Inicjuje proces wyszukiwania usługi w rejestrze, tworzy powiązanie z usługą przez usługi transportowe a następnie ją wywołuje Konsument korzysta z usługi na zasadach określonych przez udostępniony interfejs. –Dostawca usługi (Service Provider) Element dostępny poprzez sieć teleinformatyczną, który akceptuje i realizuje żądania konsumentów Publikuje usługi w rejestrze oraz definiuje ich interfejs

31 Podstawowe pojęcia SOA tekst slajdu

32 Cloud computing Paradygmat obliczeniowy w którym zakładamy realizacje zadań przy pomocy usług dostępnych w środowisku sieciowym. Urządzenie dostępowe (typowo: cienki klient) pozwala na korzystanie z chmury (cloud) usług. Zdolności obliczeniowe chmury daleko przekraczają możliwości klienta. Pierwsze przykłady: tranzycja programy pocztowe mail via WWW

33 Usługi SOKU – Service Oriented Knowledge Utilities Usługa SOKU: Skojarzona jest z semantycznym opisem w postaci metadanych, wystarczającym do jej automatycznego wywołania w zadanym celu. Podlega kompozycji z innymi usługami. Jest (częściowo) autonomiczna i korzysta w mechanizmów podejmowania decyzji. Wykorzystuje semantycznie opisane zasoby = przetwarza, produkuje, wykorzystuje wiedzę.

34 Usługi SOKU - pojęcie Knowledge Utility Service-oriented Semantyczny opis usług Semantyczny opis dostarczanej lub przetwarzanej informacji oraz możliwości personalizacji Gotowa do użytku usługa z spełniająca zadane miary jakości, funkcjonalności i zaufania, dopasowana do oczekiwań odbiorcy

35 Usługi SOKU - działanie

36 Usługi SOKU – języki opisu XML RDF Resource Description Framework OWL Ontology Web Language OWL-S Ontology Web Language for Services

37 Usługi SOKU – języki opisu – OWL-S


Pobierz ppt "Krzysztof Juszczyszyn Inteligentne Systemy Informacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google