Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

► 1 "Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "► 1 "Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie."— Zapis prezentacji:

1 ► 1 "Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie ciągłym, z możliwością symulacji zachodzących zmian strukturalnych oraz szacowaniem ryzyka ich uszkodzenia„ Projekt pt.: "Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie ciągłym, z możliwością symulacji zachodzących zmian strukturalnych oraz szacowaniem ryzyka ich uszkodzenia„ realizowany w ramach Projektu Badań Stosowanych w ścieżce B

2 ◄ ► 2 ZADANIE 1 : Badania geotechniczne i geofizyczne podłoża zbudowanego wału eksperymentalnego oraz w otoczeniu i korpusie wybranych do badań istniejących wałów przeciwpowodziowych. Podzadanie: 1.1. Opracowanie dokumentacji technicznej wału eksperymentalnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz projektu rozbiórki wału po zakończeniu badań wraz z rekultywacją terenu.

3 ◄ ► 3 CELE PROJEKTU 1. POZYSKIWANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH  określenie niezbędnego wyposażenia wałów powodziowych w urządzenia kontrolno- pomiarowe oraz opracownie wytycznych ich rozmieszczenia w zależności od konstrukcji wałów,  opracowanie systemu pozyskiwania, przekazywania oraz opracowywania danych dostarczających bieżącej informacji o dynamice i natężeniu procesów zachodzących w obwałowaniach przeciwpowodziowych,

4 ◄ ► 4 CELE PROJEKTU 2. PRZESYŁANIE I ANALIZA DANYCH  stworzenie systemu umożliwiającego, na podstawie bieżącej analizy pozyskiwanych danych, dokonywanie oceny stanu i jakości wałów oraz lokalizacji i stopnia występującego zagrożenia a także prognozowanie prawdopodobieństwa i czasu utraty ich szczelności oraz stabilności.  opracowanie metod i narzędzi prognozowania stanu obwałowań w zależności od symulowanych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych,

5 ◄ ► 5 CELE PROJEKTU 3. WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWĄ  opracowanie sposobu prezentacji wyników analiz i przekazywania ich do uprawnionych organów odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową  wspomaganie procesów podejmowania decyzji przez służby i organy odpowiedzialne za ochronę przeciwpowodziową dzięki w/w systemowi ”wczesnego ostrzegania”, umożliwiającemu odpowiednio wczesne podejmowanie prac remontowych na rozpoznanych, dzięki temu systemowi, odcinkach znajdujących się w złym stanie, lub podejmowanie natychmiastowych działań w sytuacjach kryzysowych zagrażających awarią.

6 ◄ ► LOKALIZACJA 6

7 ◄ ► 7

8 ◄ ► 8 LOKALIZACJA INWESTYCJI

9 ◄ ► 9 UKŁAD FUNKCJONALNY tymczasowy owalny wał eksperymentalny tworzący niewielki zbiornik napełniany cyklicznie wodą, tymczasowe ujęcie wody z rz. Wisły rurociągi tłoczne doprowadzające wodę do zbiornika, rurociąg grawitacyjny odprowadzający wodę ze zbiornika, zasilanie energetyczne, sterowanie doprowadzeniem i odprowadzeniem wody do zbiornika nasypu eksperymentalnego, dodatkowe stanowiska badawcze dla pomiarów radarowych i tachymetrycznych zaplecze budowy wraz z oświetleniem, monitoringiem i ogrodzeniem.

10 ◄ ► 10 PLAN SYTUACYJNY CZ.1

11 ◄ ► 11 PLAN SYTUACYJNY CZ.2

12 ◄ ► 12 WAŁ EKSPERYMENTALNY Zakładany scenariusz napełniania i opróżniania zbiornika wału eksperymentalnego Warunki brzegowe:  Warunek 1: cykl napełniania i opróżniania zbiornika wału eksperymentalnego powinien w miarę możliwości odzwierciedlać przeciętny czas trwania fali powodziowej w regionie.  Warunek 2: czas pozostawania wody w zbiorniku wynikający z warunku 1 nie może przekraczać czasu przesiąkania wody przez bardziej przepuszczalną część wału,

13 ◄ ► 13 WAŁ EKSPERYMENTALNY Zakładany scenariusz napełniania i opróżniania zbiornika wału eksperymentalnego Warunki brzegowe:  Warunek 3: parametry filtracyjne materiału wału powinny umożliwiać pojawienie się wód filtracyjnych w obrębie korpusu wału tj. bez nadmiernych ucieczek wody ze zbiornika w podłoże,  Warunek 4: parametry filtracyjne gruntu w nasypie wału powinny być tak dobrane aby nie wydłużać nadmiernie cyklu badawczego ani też nadmiernie ograniczać ilości cykli badawczych (ze względu na czas trwania projektu).

14 ◄ ► 14 WAŁ EKSPERYMENTALNY Cykle badawcze Przewiduje się realizację badań w okresie niepełnych 2 lat – od ok. IV kwartału 2014r – czerwca 2016r. w ok. 10 dniowych cyklach badawczych (ok. 3 na miesiąc), z wyłączeniem okresów zimowych. Pojedynczy cykl obejmuje:  napełnianie zbiornika – ok. 2 doby  utrzymywanie piętrzenia – ok. 3-6 dób  odsączanie wału eksperymentalnego – ok. 2 doby

15 ◄ ► 15 WAŁ EKSPERYMENTALNY CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE  Długość całkowita tymczasowego wału eksperymentalnego L=407m w tym połowa z materiału słabo przepuszczalnego a połowa z materiału bardziej przepuszczalnego.  Wysokość całkowita wału Hc= 4,5m.  Nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2, nachylenie skarpy odwodnej 1:2 (dla nasypu z materiału słabo przepuszczalnego) i 1:2,5 (dla nasypu z materiału bardziej przepuszczalnego).

16 ◄ ► 16 WAŁ EKSPERYMENTALNY CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE  Kubatura wału eksperymentalnego wraz z wymianą podłoża i dojazdami wyniesie po wykonaniu V k = 28 555 m 3.  Wymiary owalnego zbiornika utworzonego przez wał eksperymentalny: - długość 200 m - szerokość 53 m, - obwód całkowity wału tworzącego zbiornik 407m.  Maksymalna wysokość piętrzenia w zbiorniku 4,0m.  Maksymalna objętość zbiornika V= 10 713 m 3. (przy max. rz. piętrzenia)

17 ◄ ► 17 RZUT POZIOMY

18 ◄ ► 18 PRZEKRÓJPOPRZECZNY PRZEKRÓJ POPRZECZNY

19 ◄ ► 19 UJĘCIE WODY LOKALIZACJA W km 43+520 rz. Wisły PRZEPŁYWY CHARAKTERYSTYCZNE W PRZEKROJU UJĘCIA Zestawienie przepływów charakterystycznych rocznych dla stacji wodowskazowej Czernichów-prom na RZ. Wiśle z okresu hydrologicznego 1997-2012. Lp.CharakterystykaPrzepływ [m 3 /s] 1SSQ – przepływ średni roczny78,1 2SNQ- przepływ średni niski9,71 3NNQ- przepływ najniższy3,10 (23.09.2003r)

20 ◄ ► 20 UJĘCIE WODY PARAMETRY UJĘCIA Dwie pompy zatapialne w układzie pionowym Pompa Nr 1 - wydatek 100 m 3 /h ( 0,028 m 3 /s ) - wysokość podnoszeniaH ≈21,5m H 2 O - moc N S = 11,0 kW Pompa Nr 2 - wydatek 200 m 3 /h ( 0,056 m 3 /s ) - wysokość podnoszeniaH ≈18,0m H 2 O - moc N S = 15,0 kW.

21 ◄ ► 21 UJĘCIE WODY

22 ◄ ► 22 RUROCIĄGI TŁOCZNE CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE Rurociąg tłoczny I Ø 225mm PCV L= 251,2m Przejście pod istniejącym wałem – przewiertem sterowanym długości 34,20m, Ø 250mm PE na głębokości 2,0m Rurociąg tłoczny I Ø 160mm PCV L= 251,2m Przejście pod istniejącym wałem – przewiertem sterowanym długości 34,20m, Ø 180mm PE na głębokości 2,0m.

23 ◄ ► 23 RUROCIĄGI TŁOCZNE

24 ◄ ► 24 PRZEWIERT STEROWANY

25 ◄ ► 25 WLOT DO ZBIORNIKA

26 ◄ ► 26 RUROCIĄG GRAWITACYJNY ODPROWADZAJĄCY WODĘ ZE ZBIORNIKA CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE Rurociąg grawitacyjny Ø 315mm PCV L= 679,7m

27 ◄ ► 27 WYPOSAŻENIE KONTROLNO-POMIAROWE ORAZ STANOWISKA BADAWCZE DLA POMIARÓW RADAROWYCH I TACHYMETRYCZNYCH GRUPA I – urządzenia kontrolno-pomiarowe dostarczane przez AGH, zbudowane w 3 przekrojach, obejmujące: -6 inklinometrów -18 piezometrów -6 czujników przemieszczenia pionowego -35 czujników ciśnienia porowego i temperatury -35 czujników temperatury -1200m światłowodów

28 ◄ ► 28 WYPOSAŻENIE KONTROLNO-POMIAROWE ORAZ STANOWISKA BADAWCZE DLA POMIARÓW RADAROWYCH I TACHYMETRYCZNYCH GRUPA II – sieć stanowisk badawczych dla pomiarów interferometrycznych i tachymetrycznych oraz punktów kontrolowanych, obejmująca: -2 stanowiska radaru IBIS -7 stanowisk tachymetrycznych -48 punktów kontrolowanych 3 typów

29 ◄ ► 29 WYPOSAŻENIE KONTROLNO-POMIAROWE ORAZ STANOWISKA BADAWCZE DLA POMIARÓW RADAROWYCH I TACHYMETRYCZNYCH GRUPA III - obejmuje czujniki ciśnienia porowego i czujniki temperatury opracowane przez NeoSentio i wbudowane w nasyp wału po jego wykonaniu – zgrupowane w 5 przekrojach (czujniki ciśnienia porowego) i 31 przekrojach (czujniki temperatury). Ponadto projektuje się zainstalowanie stacji METEO

30 ◄ ► 30 POLA OBSERWACYJNE

31 ◄ ► 31 ROZLOKOWANIE APARATURY KONTROLNOPOMIAROWEJ -RZUT POZIOMY

32 ◄ ► 32 ROZLOKOWANIE APARATURY KONTROLNOPOMIAROWEJ -PRZEKRÓJ

33 ◄ ► 33 TYMCZASOWE ZAPLECZE BUDOWY WRAZ Z OŚWIETLENIEM, MONITORINGIEM I OGRODZENIEM POWIERZCHNIA OGRODZONA 30X30m KONTENER BIUROWY 6X2,5m DROGA EKSPLOATACYJNA PLACU BUDOWY L=160m, B=3,0+2x0,75m

34 ◄ ► 34 TYMCZASOWE ZAPLECZE BUDOWY WRAZ Z OŚWIETLENIEM, MONITORINGIEM I OGRODZENIEM OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE TERENU -4 słupy stalowe słupy oświetleniowe h=9m, w tym 2 łamane, z oprawami sodowymi 150W -zasilanie – kablem ziemnym z rozdzielni głównej L=440m -sterowanie oświetleniem – czujnikiem zmierzchowym

35 ◄ ► 35 TYMCZASOWE ZAPLECZE BUDOWY WRAZ Z OŚWIETLENIEM, MONITORINGIEM I OGRODZENIEM SKRZYNKI SERWISOWE NA KORONIE WAŁU -2 Skrzynki serwisowe z podwójnymi gniazdami serwisowymi 230V wraz z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym i modułem nadmiarowo-prądowym -zasilanie – kablem ziemnym z rozdzielni głównej L=360m

36 ◄ ► 36 TYMCZASOWE ZAPLECZE BUDOWY WRAZ Z OŚWIETLENIEM, MONITORINGIEM I OGRODZENIEM MONITORING TERENU  2 kamery TVU  nadajnik i odbiornik sygnału wizyjnego  urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu  monitor TCD 23”  kabel L=360m  alarmowe czujniki ruchu

37 ◄ ► 37 ZASILANIE ENERGETYCZNE PRZYŁĄCZ (doprowadzenie energii z istniejącej stacji trafo do rozdzielni w kontenerze biurowym) Linia NN - przewód napowietrzny L= 720M 17 słupów ŻN 10 Kabel ziemny L=15m ZASILNIE POMP UJĘCIA WODY Lina kablowa NN z rozdzielni w kontenerze biurowym do pomp ujęcia L= 2x430m (przejście pod istniejącym wałem przeciwpowodziowym –przewiertem sterowanym w rurze osłonowej Ø110mm)

38 ◄ ► 38 STEROWANIE DOPROWADZENIEM WODY DO ZBIORNIKA WAŁU EKSPERYMANTALNEGO  sterowanie doprowadzeniem wody do zbiornika: -automatyczne – przekazem sygnału z czujników poziomu wody -ręczne – z rozdzielni w kontenerze przez układ przełączający  sterowanie odprowadzeniem wody ze zbiornika – ręczne, przepustnicą w komorze zamknięć. LINIE KABLOWE  kable sterownicze od czujników poziomu wody – do rozdzielni L= 4x80=320m.  kable sterownicze z rozdzielni w kontenerze biurowym – do pomp ujęcia wody L=2x430m=860m.

39 ◄ ► 39 Autorzy prezentacji: mgr inż. Zbigniew Olszamowski mgr inż. Janusz Filipczyk DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "► 1 "Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google