Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektroniczny system opomiarowania zbiorników

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektroniczny system opomiarowania zbiorników"— Zapis prezentacji:

1 Elektroniczny system opomiarowania zbiorników
ELATECH Poland

2 Układ monitorowania pojedynczego zbiornika z wizualizacją na komputerze :
Elementy systemu: Sonda magnetostrykcyjna z wyjściem cyfrowym w standardzie RS485 Kabel zasilający i teletransmisyjny typu LiYCY. Średnica przewodów kabla zależy od odległości i warunków technicznych obiektu. Minimalna średnica to 0,7mm2 Zasilacz sondy z konwerterem RS485<>RS232. Konwerter RS232<>USB Oprogramowanie wizualizujące FUELMONITOR Parametry systemu: Pomiar wysokości słupa paliwa w [mm] Pomiar temperatury paliwa w [oC] Pomiar wysokości słupa wody dennej w [mm] Obliczanie ilości paliwa w zbiorniku w [Litrach] – po wprowadzeniu do oprogramowania FUELMONITOR tabeli litrażowania zbiornika Przeliczanie ilości paliwa w temperaturze rzeczywistej do ilości w temperaturze 15 [oC] (FUELMONITOR wersja Expert) Archiwizacja historii zmian ilości paliwa w zbiorniku Prezentacja informacji tabelarycznie i jako wykresy Wariant I-1

3 Układ monitorowania wielu zbiorników z wizualizacją na komputerze :
Elementy systemu: Sondy magnetostrykcyjne z wyjściem cyfrowym w standardzie RS485 Kabel zasilający i teletransmisyjny typu LiYCY. Średnica przewodów kabla zależy od odległości i warunków technicznych obiektu. Minimalna średnica to 0,7mm2 Dodatkowe zasilacze do sond lub jeden o podwyższonej wydajności prądowej (zależy od warunków technicznych). Zasilacz sondy z konwerterem RS485<>RS232 Konwerter RS232<>USB Oprogramowanie komunikacyjne FM-SERWER Oprogramowanie wizualizujące FUELMONITOR Parametry systemu (dla każdego zbiornika indywidualnie): Pomiar wysokości słupa paliwa w [mm] Pomiar temperatury paliwa w [oC] Pomiar wysokości słupa wody dennej w [mm] Obliczanie ilości paliwa w zbiorniku w [Litrach] – po wprowadzeniu do oprogramowania FUELMONITOR tabeli litrażowania zbiornika Przeliczanie ilości paliwa w temperaturze rzeczywistej do ilości w temperaturze 15 [oC] (FUELMONITOR wersja Expert) Archiwizacja historii zmian ilości paliwa w zbiorniku Prezentacja informacji tabelarycznie i jako wykresy Wariant I-2 Istnieje możliwość monitorowania nawet do 30 zbiorników / komór po wcześniejszym określeniu warunków technicznych obiektu

4 Układ monitorowania zbiornika z wizualizacją na centralce elektronicznej PGSM-L1 :
Elementy systemu: Sonda magnetostrykcyjna z wyjściem cyfrowym w standardzie RS485 Kabel zasilający i teletransmisyjny typu LiYCY. Średnica przewodów kabla zależy od odległości i warunków technicznych obiektu. Minimalna średnica to 0,7mm2 Centralka elektroniczna PGSM-L1 Parametry systemu : Pomiar wysokości słupa paliwa w [mm] Pomiar temperatury paliwa w [oC] Pomiar wysokości słupa wody dennej w [mm] Obliczanie ilości paliwa w zbiorniku w [Litrach] – po wprowadzeniu do urządzenia tabeli litrażowania zbiornika Programowalne, separowane wyjście sterujące do sygnalizowania niskiego poziomu paliwa, lub blokowania dystrybutora przy niskim poziomie paliwa Układ samodzielny, nie wymaga komputera do normalnej pracy Wariant II-1

5 Wariant II-2 Układ monitorowania wielu zbiorników (maksymalnie 4) z wizualizacją na centralce elektronicznej PGSM-L1 : Elementy systemu: Sondy magnetostrykcyjne z wyjściem cyfrowym w standardzie RS485 Kabel zasilający i teletransmisyjny typu LiYCY. Średnica przewodów kabla zależy od odległości i warunków technicznych obiektu. Minimalna średnica to 0,7mm2 Centralka elektroniczna PGSM-L1 Parametry systemu (dla każdego zbiornika indywidualnie): Pomiar wysokości słupa paliwa w [mm] Pomiar temperatury paliwa w [oC] Pomiar wysokości słupa wody dennej w [mm] Obliczanie ilości paliwa w zbiorniku w [Litrach] – po wprowadzeniu do urządzenia tabeli litrażowania dla każdego zbiornika indywidualnie Programowalne, separowane wyjście sterujące do sygnalizowania niskiego poziomu paliwa Układ samodzielny, nie wymaga komputera do normalnej pracy

6 Wariant III-1 Układ monitorowania pojedynczego zbiornika z wizualizacją na komputerze i przy zbiorniku na centralce elektronicznej PGSM-L1 : Elementy systemu: Sonda magnetostrykcyjna z wyjściem cyfrowym w standardzie RS485 Centralka elektroniczna PGSM-L1 Kabel zasilający i teletransmisyjny typu LiYCY. Średnica przewodów kabla zależy od odległości i warunków technicznych . Minimalna średnica to 0,7mm2 Zasilacz sondy z konwerterem RS485<>RS232. Konwerter RS232<>USB Oprogramowanie wizualizujące FUELMONITOR Parametry systemu: Pomiar wysokości słupa paliwa w [mm] Pomiar temperatury paliwa w [oC] Pomiar wysokości słupa wody dennej w [mm] Obliczanie ilości paliwa w zbiorniku w [Litrach] – po wprowadzeniu do centralki PGSM-L1 i oprogramowania FUELMONITOR tabeli litrażowania zbiornika Przeliczanie ilości paliwa w temperaturze rzeczywistej do ilości w temperaturze 15 [oC] (FUELMONITOR wersja Expert) Archiwizacja historii zmian ilości paliwa w zbiorniku Prezentacja informacji tabelarycznie i jako wykresy

7 Wariant III-2 Układ monitorowania wielu zbiorników (maksymalnie 4) z wizualizacją na komputerze i na centralce elektronicznej PGSM-L1 : Elementy systemu: Sondy magnetostrykcyjna z wyjściem cyfrowym w standardzie RS485 Centralka elektroniczna PGSM-L1 Kabel zasilający i teletransmisyjny typu LiYCY. Średnica przewodów kabla zależy od odległości i warunków technicznych . Minimalna średnica to 0,7mm2 Zasilacze sond lub jeden podwyższonej wydajności prądowej Zasilacz sondy z konwerterem RS485<>RS232. Konwerter RS232<>USB Oprogramowanie wizualizujące FUELMONITOR Parametry systemu: Pomiar wysokości słupa paliwa w [mm] Pomiar temperatury paliwa w [oC] Pomiar wysokości słupa wody dennej w [mm] Obliczanie ilości paliwa w zbiorniku w [Litrach] – po wprowadzeniu do centralki PGSM-L1 i oprogramowania FUELMONITOR tabeli litrażowania zbiornika Przeliczanie ilości paliwa w temperaturze rzeczywistej do ilości w temperaturze 15 [oC] (FUELMONITOR wersja Expert) Archiwizacja historii zmian ilości paliwa w zbiorniku Prezentacja informacji tabelarycznie i jako wykresy

8 Wariant IV-1 Układ monitorowania zbiornika z wizualizacją na centralce elektronicznej PGSM-L1/SMS i telefonie komórkowym : Elementy systemu: Sonda magnetostrykcyjna z wyjściem cyfrowym w standardzie RS485 Kabel zasilający i teletransmisyjny typu LiYCY. Średnica przewodów kabla zależy od odległości i warunków technicznych obiektu. Minimalna średnica to 0,7mm2 Centralka elektroniczna PGSM-L1/SMS (wymaga aktywnej karty SIM dowolnego operatora sieci GSM) Parametry systemu : Pomiar wysokości słupa paliwa w [mm] Pomiar temperatury paliwa w [oC] Pomiar wysokości słupa wody dennej w [mm] Obliczanie ilości paliwa w zbiorniku w [Litrach] – po wprowadzeniu do urządzenia tabeli litrażowania zbiornika Programowalne, separowane wyjście sterujące do sygnalizowania niskiego poziomu paliwa, lub blokowania dystrybutora przy niskim poziomie paliwa Wysyłanie pomiarów na telefony komórkowe w postaci SMS automatycznie lub na żądanie Automatyczne wysyłanie stanów alarmowych na telefony komórkowe (maks.na 5 numerów) Możliwość monitorowania obiektu poprzez 2 wejścia monitorujące. Np. czujnik otwarcia króćca nalewowego, czujnik otwarcia szafki rewizyjnej, czujnik otwarcia szafki z dystrybutorem, itp.. Informacje z wejść monitorujących wysyłane są w postaci definiowalnych komunikatów SMS. Układ samodzielny, nie wymaga komputera do normalnej pracy. Urządzenie monitorowane i programowane przez telefon komórkowy. SMS GSM SMS

9 Układ monitorowania wielu zbiorników z wizualizacją na centralce elektronicznej PGSM-L1/SMS i telefonie komórkowym (maksymalnie 4 na jednej centralce ): Elementy systemu: Sondy magnetostrykcyjne z wyjściem cyfrowym w standardzie RS485 Kabel zasilający i teletransmisyjny typu LiYCY. Średnica przewodów kabla zależy od odległości i warunków technicznych obiektu. Minimalna średnica to 0,7mm2 Centralka elektroniczna PGSM-L1/SMS (wymaga aktywnej karty SIM dowolnego operatora sieci GSM) Parametry systemu : Pomiar wysokości słupa paliwa w [mm] Pomiar temperatury paliwa w [oC] Pomiar wysokości słupa wody dennej w [mm] Obliczanie ilości paliwa w zbiornikach w [Litrach] – po wprowadzeniu do urządzenia tabel litrażowania indywidualnie dla każdego zbiornika Programowalne, separowane wyjście sterujące do sygnalizowania niskiego poziomu paliwa Wysyłanie pomiarów na telefony komórkowe w postaci SMS automatycznie lub na żądanie Automatyczne wysyłanie stanów alarmowych na telefony komórkowe (maks.na 5 numerów) Możliwość monitorowania obiektu poprzez 2 wejścia monitorujące. Np. czujnik otwarcia króćca nalewowego, czujnik otwarcia szafki rewizyjnej, czujnik otwarcia szafki z dystrybutorem, itp.. Informacje z wejść monitorujących wysyłane są w postaci definiowalnych komunikatów SMS. Układ samodzielny, nie wymaga komputera do normalnej pracy. Urządzenie monitorowane i programowane przez telefon komórkowy. Wariant IV-2 SMS GSM SMS

10 GSM Wariant V-1 Monitorowanie sieci zbiorników przez SMS-y SMS SMS SMS

11 Monitorowanie sieci zbiorników
W oparciu o układ pomiarowy z centralką PGSM-L1/SMS można tworzyć rozproszoną sieć monitorowania zbiorników. Każdy kolejny zbiornik wyposażony sondę , centralkę i aktywną kartę SIM staje się następnym elementem sieci. Dla kogo dedykowane jest takie rozwiązanie. Hurtownie paliw obsługujące sieć stałych klientów. Korzyści: a) aktualne informacje dotyczące napełnienia zbiornika bez konieczności dojazdu do klienta b) silne narzędzie dla handlowców wspomagające organizację obsługi klienta (alarmy o niskim poziomie paliwa wysyłane automatycznie do handlowców zapewnią klientowi należytą obsługę logistyczną dostaw) c) kontrola klienta związanego umową na okoliczność zakupu paliwa od strony trzeciej Przedsiębiorstwa z własnymi stacjami paliw w różnych lokalizacjach. Korzyści: a) usprawnienie przepływu informacji b) odpowiednio wczesne planowanie dostaw paliwa na podstawie raportów o jego poziomie w zbiorniku oraz dzięki alarmom automatycznym w przypadku niskiego poziomu. c) podwyższenie bezpieczeństwa przechowywania paliwa w zbiorniku dzięki komunikatom z wejść monitorujących. (np. Informacja o zdjęciu pokrywy króćca nalewowego może wskazywać na dostawę ale również na próbę kradzieży) Każdy właściciel lub użytkownik stacji, który przebywa poza miejscem jej posadowienia a chce mieć na każde żądanie Przykładowy schemat organizacyjny sieci stacji znajduje się na rysunku poniżej. Opis: 1- sieć stacji/zbiorników monitorowanych centralkami PGSM-L1/SMS 2,3- dane z informacjami o ilości paliwa w zbiornikach przesyłane są okresowo, automatycznie do komputera centralnego należącego do właściciela sieci 4,5,6- w te dane mają wgląd pracownicy zajmujący się gospodarką paliwową i na ich podstawie generują raporty i sprawozdania dla zarządu 7- firma dostarczająca paliwo, np. hurtownia paliw może automatycznie otrzymywać raporty pocztą o poziomie napełnienia zbiorników lub o konieczności dostawy paliwa na obiekt 8,9- system może także automatycznie wysyłać alarmy o niskim stanie paliwa bezpośrednio na telefony komórkowe handlowców zajmujących organizacją dostaw. 10,12- informacje o konieczności dostawy paliwa może także otrzymywać kierownik obiektu, który będąc w kontrakcie z dostawcą paliwa dopilnuje realizację dostawy 11- wszelkie zmiany stanu wejść monitorujących mogą być automatycznie wysyłane do pracowników ochrony w celu weryfikacji zdarzenia (dostawa, czy próba kradzieży) Cały przepływ informacji można skonfigurować pod wymagania klienta. Wszystkie zdarzenia są rejestrowane w komputerze centralnym (zarządzającym)

12

13 Zbieranie danych pomiarowych
SMS SMS GSM SMS BRAMKA SMS SMS SMS SMS

14 Bramka GSM<> Internet
Wariant VI-1 Układ monitorowania zbiornika przez Internet wizualizacją na komputerze i na centralce elektronicznej PGSM-L1 : Elementy systemu: Sonda magnetostrykcyjna z wyjściem cyfrowym w standardzie RS485 Centralka elektroniczna PGSM-L1 Bramka internetowa GSM<>Internet (wymaga karty SIM z aktywną usługą GPRS i stałym publicznym adresem IP np. iPlus ) Kabel zasilający i teletransmisyjny typu LiYCY. Średnica przewodów kabla zależy od odległości i warunków technicznych . Minimalna średnica to 0,7mm2 Zasilacz sondy z konwerterem RS485<>RS232. Oprogramowanie wizualizujące FUELMONITOR Dostęp do Internetu od strony komputera Parametry systemu: Pomiar wysokości słupa paliwa w [mm] Pomiar temperatury paliwa w [oC] Pomiar wysokości słupa wody dennej w [mm] Obliczanie ilości paliwa w zbiorniku w [Litrach] – po wprowadzeniu do centralki PGSM-L1 i oprogramowania FUELMONITOR tabeli litrażowania zbiornika Przeliczanie ilości paliwa w temperaturze rzeczywistej do ilości w temperaturze 15 [oC] (FUELMONITOR wersja Expert) Archiwizacja historii zmian ilości paliwa w zbiorniku Prezentacja informacji tabelarycznie i jako wykresy Bramka GSM<> Internet GSM INTERNET

15 Wariant VI-2 GSM INTRENET
Układ monitorowania wielu zbiorników przez Internet w trybie online za pośrednictwem centralki elektronicznej PGSM-L1 i bramki GSM<>Internet GSM Internet Gate GSM Internet Gate GSM Internet Gate GSM INTRENET GSM Internet Gate

16 Podsumowanie Praktycznie możliwe jest budowanie dowolnie dużej sieci monitorowania zbiorników w różnych wariantach sprzętowych, zależnie od wymagań i oczekiwań klienta. Zapraszamy do współpracy ELATECH Poland


Pobierz ppt "Elektroniczny system opomiarowania zbiorników"

Podobne prezentacje


Reklamy Google