Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Elektroniczny system opomiarowania zbiorników ELATECH Poland

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Elektroniczny system opomiarowania zbiorników ELATECH Poland"— Zapis prezentacji:

1 1 Elektroniczny system opomiarowania zbiorników ELATECH Poland http://www.elatech.pl

2 2 Wariant I-1 Układ monitorowania pojedynczego zbiornika z wizualizacją na komputerze : Elementy systemu: -Sonda magnetostrykcyjna z wyjściem cyfrowym w standardzie RS485 -Kabel zasilający i teletransmisyjny typu LiYCY. Średnica przewodów kabla zależy od odległości i warunków technicznych obiektu. Minimalna średnica to 0,7mm2 -Zasilacz sondy z konwerterem RS485<>RS232. -Konwerter RS232<>USB -Oprogramowanie wizualizujące FUELMONITOR Parametry systemu: -Pomiar wysokości słupa paliwa w [mm] -Pomiar temperatury paliwa w [ o C] -Pomiar wysokości słupa wody dennej w [mm] -Obliczanie ilości paliwa w zbiorniku w [Litrach] – po wprowadzeniu do oprogramowania FUELMONITOR tabeli litrażowania zbiornika -Przeliczanie ilości paliwa w temperaturze rzeczywistej do ilości w temperaturze 15 [ o C] (FUELMONITOR wersja Expert) -Archiwizacja historii zmian ilości paliwa w zbiorniku -Prezentacja informacji tabelarycznie i jako wykresy

3 3 Wariant I-2 Układ monitorowania wielu zbiorników z wizualizacją na komputerze : Elementy systemu: -Sondy magnetostrykcyjne z wyjściem cyfrowym w standardzie RS485 -Kabel zasilający i teletransmisyjny typu LiYCY. Średnica przewodów kabla zależy od odległości i warunków technicznych obiektu. Minimalna średnica to 0,7mm2 -Dodatkowe zasilacze do sond lub jeden o podwyższonej wydajności prądowej (zależy od warunków technicznych). -Zasilacz sondy z konwerterem RS485<>RS232 -Konwerter RS232<>USB -Oprogramowanie komunikacyjne FM-SERWER -Oprogramowanie wizualizujące FUELMONITOR Parametry systemu (dla każdego zbiornika indywidualnie): -Pomiar wysokości słupa paliwa w [mm] -Pomiar temperatury paliwa w [ o C] -Pomiar wysokości słupa wody dennej w [mm] -Obliczanie ilości paliwa w zbiorniku w [Litrach] – po wprowadzeniu do oprogramowania FUELMONITOR tabeli litrażowania zbiornika -Przeliczanie ilości paliwa w temperaturze rzeczywistej do ilości w temperaturze 15 [ o C] (FUELMONITOR wersja Expert) -Archiwizacja historii zmian ilości paliwa w zbiorniku -Prezentacja informacji tabelarycznie i jako wykresy Istnieje możliwość monitorowania nawet do 30 zbiorników / komór po wcześniejszym określeniu warunków technicznych obiektu

4 4 Wariant II-1 Układ monitorowania zbiornika z wizualizacją na centralce elektronicznej PGSM-L1 : Elementy systemu: -Sonda magnetostrykcyjna z wyjściem cyfrowym w standardzie RS485 -Kabel zasilający i teletransmisyjny typu LiYCY. Średnica przewodów kabla zależy od odległości i warunków technicznych obiektu. Minimalna średnica to 0,7mm2 -Centralka elektroniczna PGSM-L1 Parametry systemu : -Pomiar wysokości słupa paliwa w [mm] -Pomiar temperatury paliwa w [ o C] -Pomiar wysokości słupa wody dennej w [mm] -Obliczanie ilości paliwa w zbiorniku w [Litrach] – po wprowadzeniu do urządzenia tabeli litrażowania zbiornika -Programowalne, separowane wyjście sterujące do sygnalizowania niskiego poziomu paliwa, lub blokowania dystrybutora przy niskim poziomie paliwa Układ samodzielny, nie wymaga komputera do normalnej pracy

5 5 Wariant II-2 Układ monitorowania wielu zbiorników (maksymalnie 4) z wizualizacją na centralce elektronicznej PGSM-L1 : Elementy systemu: -Sondy magnetostrykcyjne z wyjściem cyfrowym w standardzie RS485 -Kabel zasilający i teletransmisyjny typu LiYCY. Średnica przewodów kabla zależy od odległości i warunków technicznych obiektu. Minimalna średnica to 0,7mm2 -Centralka elektroniczna PGSM-L1 Parametry systemu (dla każdego zbiornika indywidualnie): -Pomiar wysokości słupa paliwa w [mm] -Pomiar temperatury paliwa w [ o C] -Pomiar wysokości słupa wody dennej w [mm] -Obliczanie ilości paliwa w zbiorniku w [Litrach] – po wprowadzeniu do urządzenia tabeli litrażowania dla każdego zbiornika indywidualnie -Programowalne, separowane wyjście sterujące do sygnalizowania niskiego poziomu paliwa Układ samodzielny, nie wymaga komputera do normalnej pracy

6 6 Wariant III-1 Układ monitorowania pojedynczego zbiornika z wizualizacją na komputerze i przy zbiorniku na centralce elektronicznej PGSM-L1 : Elementy systemu: -Sonda magnetostrykcyjna z wyjściem cyfrowym w standardzie RS485 -Centralka elektroniczna PGSM-L1 -Kabel zasilający i teletransmisyjny typu LiYCY. Średnica przewodów kabla zależy od odległości i warunków technicznych. Minimalna średnica to 0,7mm2 -Zasilacz sondy z konwerterem RS485<>RS232. -Konwerter RS232<>USB -Oprogramowanie wizualizujące FUELMONITOR Parametry systemu: -Pomiar wysokości słupa paliwa w [mm] -Pomiar temperatury paliwa w [ o C] -Pomiar wysokości słupa wody dennej w [mm] -Obliczanie ilości paliwa w zbiorniku w [Litrach] – po wprowadzeniu do centralki PGSM-L1 i oprogramowania FUELMONITOR tabeli litrażowania zbiornika -Przeliczanie ilości paliwa w temperaturze rzeczywistej do ilości w temperaturze 15 [ o C] (FUELMONITOR wersja Expert) -Archiwizacja historii zmian ilości paliwa w zbiorniku -Prezentacja informacji tabelarycznie i jako wykresy

7 7 Wariant III-2 Układ monitorowania wielu zbiorników (maksymalnie 4) z wizualizacją na komputerze i na centralce elektronicznej PGSM-L1 : Elementy systemu: -Sondy magnetostrykcyjna z wyjściem cyfrowym w standardzie RS485 -Centralka elektroniczna PGSM-L1 -Kabel zasilający i teletransmisyjny typu LiYCY. Średnica przewodów kabla zależy od odległości i warunków technicznych. Minimalna średnica to 0,7mm2 -Zasilacze sond lub jeden podwyższonej wydajności prądowej -Zasilacz sondy z konwerterem RS485<>RS232. -Konwerter RS232<>USB -Oprogramowanie wizualizujące FUELMONITOR Parametry systemu: -Pomiar wysokości słupa paliwa w [mm] -Pomiar temperatury paliwa w [ o C] -Pomiar wysokości słupa wody dennej w [mm] -Obliczanie ilości paliwa w zbiorniku w [Litrach] – po wprowadzeniu do centralki PGSM-L1 i oprogramowania FUELMONITOR tabeli litrażowania zbiornika -Przeliczanie ilości paliwa w temperaturze rzeczywistej do ilości w temperaturze 15 [ o C] (FUELMONITOR wersja Expert) -Archiwizacja historii zmian ilości paliwa w zbiorniku -Prezentacja informacji tabelarycznie i jako wykresy

8 8 Wariant IV-1 GSM SMS Układ monitorowania zbiornika z wizualizacją na centralce elektronicznej PGSM-L1/SMS i telefonie komórkowym : Elementy systemu: -Sonda magnetostrykcyjna z wyjściem cyfrowym w standardzie RS485 -Kabel zasilający i teletransmisyjny typu LiYCY. Średnica przewodów kabla zależy od odległości i warunków technicznych obiektu. Minimalna średnica to 0,7mm2 -Centralka elektroniczna PGSM-L1/SMS (wymaga aktywnej karty SIM dowolnego operatora sieci GSM) Parametry systemu : -Pomiar wysokości słupa paliwa w [mm] -Pomiar temperatury paliwa w [ o C] -Pomiar wysokości słupa wody dennej w [mm] -Obliczanie ilości paliwa w zbiorniku w [Litrach] – po wprowadzeniu do urządzenia tabeli litrażowania zbiornika -Programowalne, separowane wyjście sterujące do sygnalizowania niskiego poziomu paliwa, lub blokowania dystrybutora przy niskim poziomie paliwa -Wysyłanie pomiarów na telefony komórkowe w postaci SMS automatycznie lub na żądanie -Automatyczne wysyłanie stanów alarmowych na telefony komórkowe (maks.na 5 numerów) -Możliwość monitorowania obiektu poprzez 2 wejścia monitorujące. Np. czujnik otwarcia króćca nalewowego, czujnik otwarcia szafki rewizyjnej, czujnik otwarcia szafki z dystrybutorem, itp.. Informacje z wejść monitorujących wysyłane są w postaci definiowalnych komunikatów SMS. Układ samodzielny, nie wymaga komputera do normalnej pracy. Urządzenie monitorowane i programowane przez telefon komórkowy.

9 9 Wariant IV-2 GSM SMS Układ monitorowania wielu zbiorników z wizualizacją na centralce elektronicznej PGSM- L1/SMS i telefonie komórkowym (maksymalnie 4 na jednej centralce ): Elementy systemu: -Sondy magnetostrykcyjne z wyjściem cyfrowym w standardzie RS485 -Kabel zasilający i teletransmisyjny typu LiYCY. Średnica przewodów kabla zależy od odległości i warunków technicznych obiektu. Minimalna średnica to 0,7mm2 -Centralka elektroniczna PGSM-L1/SMS (wymaga aktywnej karty SIM dowolnego operatora sieci GSM) Parametry systemu : -Pomiar wysokości słupa paliwa w [mm] -Pomiar temperatury paliwa w [ o C] -Pomiar wysokości słupa wody dennej w [mm] -Obliczanie ilości paliwa w zbiornikach w [Litrach] – po wprowadzeniu do urządzenia tabel litrażowania indywidualnie dla każdego zbiornika -Programowalne, separowane wyjście sterujące do sygnalizowania niskiego poziomu paliwa -Wysyłanie pomiarów na telefony komórkowe w postaci SMS automatycznie lub na żądanie -Automatyczne wysyłanie stanów alarmowych na telefony komórkowe (maks.na 5 numerów) -Możliwość monitorowania obiektu poprzez 2 wejścia monitorujące. Np. czujnik otwarcia króćca nalewowego, czujnik otwarcia szafki rewizyjnej, czujnik otwarcia szafki z dystrybutorem, itp.. Informacje z wejść monitorujących wysyłane są w postaci definiowalnych komunikatów SMS. Układ samodzielny, nie wymaga komputera do normalnej pracy. Urządzenie monitorowane i programowane przez telefon komórkowy.

10 10 Monitorowanie sieci zbiorników przez SMS-y SMS GSM SMS Wariant V-1

11 11 Monitorowanie sieci zbiorników W oparciu o układ pomiarowy z centralką PGSM-L1/SMS można tworzyć rozproszoną sieć monitorowania zbiorników. Każdy kolejny zbiornik wyposażony sondę, centralkę i aktywną kartę SIM staje się następnym elementem sieci. Dla kogo dedykowane jest takie rozwiązanie. -Hurtownie paliw obsługujące sieć stałych klientów. Korzyści: a) aktualne informacje dotyczące napełnienia zbiornika bez konieczności dojazdu do klienta b) silne narzędzie dla handlowców wspomagające organizację obsługi klienta (alarmy o niskim poziomie paliwa wysyłane automatycznie do handlowców zapewnią klientowi należytą obsługę logistyczną dostaw) c) kontrola klienta związanego umową na okoliczność zakupu paliwa od strony trzeciej -Przedsiębiorstwa z własnymi stacjami paliw w różnych lokalizacjach. Korzyści: a) usprawnienie przepływu informacji b) odpowiednio wczesne planowanie dostaw paliwa na podstawie raportów o jego poziomie w zbiorniku oraz dzięki alarmom automatycznym w przypadku niskiego poziomu. c) podwyższenie bezpieczeństwa przechowywania paliwa w zbiorniku dzięki komunikatom z wejść monitorujących. (np. Informacja o zdjęciu pokrywy króćca nalewowego może wskazywać na dostawę ale również na próbę kradzieży) -Każdy właściciel lub użytkownik stacji, który przebywa poza miejscem jej posadowienia a chce mieć na każde żądanie Przykładowy schemat organizacyjny sieci stacji znajduje się na rysunku poniżej. Opis: 1- sieć stacji/zbiorników monitorowanych centralkami PGSM-L1/SMS 2,3- dane z informacjami o ilości paliwa w zbiornikach przesyłane są okresowo, automatycznie do komputera centralnego należącego do właściciela sieci 4,5,6- w te dane mają wgląd pracownicy zajmujący się gospodarką paliwową i na ich podstawie generują raporty i sprawozdania dla zarządu 7- firma dostarczająca paliwo, np. hurtownia paliw może automatycznie otrzymywać raporty pocztą email o poziomie napełnienia zbiorników lub o konieczności dostawy paliwa na obiekt 8,9- system może także automatycznie wysyłać alarmy o niskim stanie paliwa bezpośrednio na telefony komórkowe handlowców zajmujących organizacją dostaw. 10,12- informacje o konieczności dostawy paliwa może także otrzymywać kierownik obiektu, który będąc w kontrakcie z dostawcą paliwa dopilnuje realizację dostawy 11- wszelkie zmiany stanu wejść monitorujących mogą być automatycznie wysyłane do pracowników ochrony w celu weryfikacji zdarzenia (dostawa, czy próba kradzieży) Cały przepływ informacji można skonfigurować pod wymagania klienta. Wszystkie zdarzenia są rejestrowane w komputerze centralnym (zarządzającym)

12 12

13 13 GSM BRAMKA SMS SMS Zbieranie danych pomiarowych

14 14 Wariant VI-1 Bramka GSM<> Internet INTERNET GSM Układ monitorowania zbiornika przez Internet wizualizacją na komputerze i na centralce elektronicznej PGSM-L1 : Elementy systemu: -Sonda magnetostrykcyjna z wyjściem cyfrowym w standardzie RS485 -Centralka elektroniczna PGSM-L1 -Bramka internetowa GSM<>Internet (wymaga karty SIM z aktywną usługą GPRS i stałym publicznym adresem IP np. iPlus ) -Kabel zasilający i teletransmisyjny typu LiYCY. Średnica przewodów kabla zależy od odległości i warunków technicznych. Minimalna średnica to 0,7mm2 -Zasilacz sondy z konwerterem RS485<>RS232. -Oprogramowanie wizualizujące FUELMONITOR -Dostęp do Internetu od strony komputera Parametry systemu: -Pomiar wysokości słupa paliwa w [mm] -Pomiar temperatury paliwa w [ o C] -Pomiar wysokości słupa wody dennej w [mm] -Obliczanie ilości paliwa w zbiorniku w [Litrach] – po wprowadzeniu do centralki PGSM-L1 i oprogramowania FUELMONITOR tabeli litrażowania zbiornika -Przeliczanie ilości paliwa w temperaturze rzeczywistej do ilości w temperaturze 15 [ o C] (FUELMONITOR wersja Expert) -Archiwizacja historii zmian ilości paliwa w zbiorniku -Prezentacja informacji tabelarycznie i jako wykresy

15 15 Wariant VI-2 INTRENET GSM Internet Gate GSM GSM Internet Gate Układ monitorowania wielu zbiorników przez Internet w trybie online za pośrednictwem centralki elektronicznej PGSM-L1 i bramki GSM<>Internet

16 16 Podsumowanie Praktycznie możliwe jest budowanie dowolnie dużej sieci monitorowania zbiorników w różnych wariantach sprzętowych, zależnie od wymagań i oczekiwań klienta. Zapraszamy do współpracy ELATECH Poland http://www.elatech.pl


Pobierz ppt "1 Elektroniczny system opomiarowania zbiorników ELATECH Poland"

Podobne prezentacje


Reklamy Google