Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych oraz ochrony praw autorskich Łukasz Dróżdż.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych oraz ochrony praw autorskich Łukasz Dróżdż."— Zapis prezentacji:

1 Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych oraz ochrony praw autorskich
Łukasz Dróżdż

2 Spis treści Prawo autorskie ogólnie
Dziennik Ustaw nr 24; pozycja r. Prawo autorskie Kiedy prawo autroskie jest łamane Licencje Oprogramowania

3 Prawo autorskie ogólnie
W 1994 roku zostały uchwalone i sprecyzowane przez Sejm przepisy dotyczące ochrony programów komputerowych oraz praw autorskich (Dz. U. nr 24 z ). Według owych ustaleń ochrona oprogramowania komputerowego gwarantuje twórcy, prawa osobiste oraz majątkowe. Wyłączne prawo do korzystania z tworu oraz rozporządzania nim posiada jego twórca.

4 Dz. U. nr. 24. 1994 poz. 83: Przedmiot prawa autorskiego
Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

5 Dz. U. nr. 24. 1994 poz. 83: Przedmiot prawa autorskiego
2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: 1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi 2) plastyczne; 3) fotograficzne; 4) lutnicze; 5) wzornictwa przemysłowego; 6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; 7) muzyczne i słowno-muzyczne; 8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; 9) audiowizualne (w tym filmowe)

6 Dz. U. nr. 24. 1994 poz. 83: Przedmiot prawa autorskiego
2.1 Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. 3. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną. 4. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

7 Prawo autorskie Prawo autorskie jest to ochrona produktów naszego umysłu, takich jak teksty pisane, utwory muzyczne, plastyczne, itp. Prawo autorskie chroni twórców przed kopiowaniem w fragmentach lub całości ich utworów i udostępnianiu ich np. pod innym tytułem, jako praca innej osoby. Wartościami materialnymi takimi jak samochód, telewizor, itp. chroni prawo własności, a rzeczy niematerialne chroni prawo autorskie.

8 Kiedy prawo autorskie jest łamane:
- Gdy umieszczamy cudze wypowiedz, przemyślenia, teksty, szkice, zdjęcia, filmy, obrazy itp. w internecie i nie zamieszczamy podpisu, do kogo one należą, bądź podpisujemy jako nasze. - Gdy umieszczamy cudze dzieła, programy itp.. na nośnikach a później rozpowszechniamy i sprzedajemy bez wiedzy lub zgody autora, oraz gdy nie otrzymuje on za to wynagrodzenia

9 Kiedy prawo autorskie jest łamane
- Gdy wykorzystujemy kod autora i wklejamy w niezmienionej formie w nasz kod źródłowy - Gdy umieszczamy filmiki lub zdjęcia osób, które nie wyraziły na to zgody. - Gdy łamiemy zasady licencji oprogramowania

10 Licencje Oprogramowania
Licencja oprogramowania – to umowa (w formie pisemnej lub elektronicznej), która określa, na ile stanowisk jest przeznaczone to oprogramowanie oraz w jaki sposób mamy prawo z niego korzystać. Jest zawierana pomiędzy użytkownikiem a autorem utworu.

11 Rodzaje licencji Adware Box Donationware Freeware Open source
GNU (General Public License) APSL (Apple Public Source License ) Public Domain Shared Source MOLP (Microsoft Open License Pack) OEM (Original Equipment Manufacturer ) Shareware Demo

12 Adware Adware – program można używać bezpłatnie, lecz mankamentem są wyświetlane reklamy np. w postaci bannerów. Przykładem jest komunikator GG.

13 Box Box – to wersja oprogramowania, które nie posiada limitu instalacji na jednym komputerze. Oznacza to, ze może być instalowana na dowolnym sprzęcie. Jest to najdroższa z licencji. Przykładem są niektóre gry komputerowe .

14 Donationware Donationware - pozwala na dobrowolną edycje kodu źródłowego i wprowadzania zmian pod warunkiem, ze twórca otrzyma pewna, wcześniej uzgodnioną kwotę.

15 Freeware Freeware – programy na tej licencji mogą być udostępniane oraz używane bezpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych. Rozpowszechnianie ich jest możliwe tylko w formie, w jakiej zostały one napisane. Nie wolno wprowadzać żadnych modyfikacji.

16 Open source Open source – licencja, która zezwala na nieodpłatne modyfikacje oraz rozpowszechnianie

17 GNU (General Public License)
GNU (General Public License) – możliwość modyfikacji, rozpowszechniania i dowolnego użytkowania nieodpłatnie, pod warunkiem, ze samemu nie będzie się pobierało za to pieniędzy.

18 APSL (Apple Public Source License )
APSL (Apple Public Source License ) - stworzona przez firmę Apple. Jest to licencja wolnego oprogramowania, czyli zezwala na edycję źródła ( jak w przypadku GNU). Zezwala na połączenie z plikami objętymi prawami autorskimi.

19 Public Domain Public Domain – to licencja do której wygasły prawa autorskie i jest powszechnie dostępna dla każdego w formie bezpłatnej.

20 Shared Source Shared Source – licencja firmy Microsoft, według której kod źródłowy jest udostępniany wraz z oprogramowaniem.

21 MOLP (Microsoft Open License Pack)
MOLP (Microsoft Open License Pack) - licencja firmy Microsoft. Są nią objęte systemy , które można instalować na wielu stanowiskach.

22 OEM (Original Equipment Manufacturer )
OEM (Original Equipment Manufacturer ) - licencja firmy Microsoft , która pozwala zainstalować Windows tylko na jednym sprzęcie. Zazwyczaj wersje te są dodawane do zestawu komputerowego, który nabywamy w sklepie. Oprogramowanie to jest przypisane do płyty głównej oraz procesora komputera. w przypadku zmiany sprzętu, ponownie nie można już wykorzystać tej samej płyty. Nie uda się przeprowadzić autoryzacji systemu. Do płyty dodawane są specjalne naklejki, które należy przykleić z tyłu obudowy komputera.

23 Shareware Shareware – rodzaj licencji, która jest udostępniana bezpłatnie, lecz tylko przez pewien czas, np. 30 dni, lub w sposób ograniczony.

24 Demo Demo – program jest w formie ograniczonej. Nie posiada wszystkich funkcji lub funkcje te są zablokowane. Aby je odblokować niezbędny jest kod lub wykupienie pełnej wersji.


Pobierz ppt "Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych oraz ochrony praw autorskich Łukasz Dróżdż."

Podobne prezentacje


Reklamy Google