Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fizyka neutrin – wykład 13-cz.1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fizyka neutrin – wykład 13-cz.1"— Zapis prezentacji:

1 Fizyka neutrin – wykład 13-cz.1
Agnieszka Zalewska Bezneutrinowy podwójny rozpad b – fakty eksperymentalne – cz.1 Konsekwencje teoretyczne – cz.2 (K.Fiałkowski) polecam bardzo dobry artykuł przeglądowy: L.Miramonti, F.Reseghetti: Recent advances in neutrinoless double beta decay search, nucl-ex/

2 Jak można zmierzyć masy neutrin?
 W oparciu o pomiary kosmologiczne: bardzo czuła metoda, ale silnie zależna od modelu W oparciu o podwójny bezneutrinowy rozpad b: bardzo czuła metoda, ale neutrino musi być cząstką Majorany  Bezpośredni pomiar masy: niepotrzebne są żadne dodatkowe założenia -- z czasu przelotu neutrin z wybuchu gwiazdy supernowej -- w oparciu o analizę kinematyczną słabych rozpadów (pomiar naładowanych produktów rozpadu i zastosowanie prawa energii i pędu) A.Zalewska, wykład 13,

3 Podwójny rozpad b – 2nbb Dla niektórych jąder parzysto-parzystych rozpad jest zabroniony przez prawo zachowania energii, natomiast możliwy jest rozpad: Najniższy stan energetyczny osiągany jest na drodze dwu jednoczesnych rozpadów b: proces przewidziany przez M.Geppert-Mayer w 1935 roku dozwolony przez Model Standardowy ale bardzo rzadki – typowe czasy połowicznego rozpadu są dłuższe od wieku wszechświata (m.in. bardzo mała energia musi być rozdzielona między 4, a nie 2 leptony) A.Zalewska, wykład 13,

4 Podwójny rozpad b – 2nbb Zestawienie izotopów, dla których zachodzi podwójny rozpad b: dla Q>1.7 MeV (im mniejsza całkowita energia pary elektronów, tym większe tło) parametr r oznacza procentowy udział tego izotopu wśród wszystkich izotopów danego pierwiastka (im większy, tym mniejsze tło od ewentualnych zwykłych rozpadów innych izotopów) A.Zalewska, wykład 13,

5 Podwójny bezneutrinowy rozpad b – 0nbb
Hipoteza Majorany: neutrino jest identyczne z antyneutrinem – jeśli tak, to możliwy byłby proces bezneutrinowego podwójnego rozpadu b (neutrino anihiluje z antyneutrinem i w stanie końcowym są tylko dwa elektrony): A.Zalewska, wykład 13,

6 Podwójny bezneutrinowy rozpad b – 0nbb
Eksperymentalnie to nie takie proste (wręcz ogromnie trudne!): Rozkład energii odpowiadającej rozpadowi 0nbb rozmyty – im lepsza zdolność rozdzielcza detektora, tym mniej Przekrywa się z rozkładem energii dla znacznie silniejszego rozpadu 2nbb Występuje na tle sygnałów od zwykłych rozpadów innych izotopów danego pierwiastka, zanieczyszczeń radioaktywnymi izotopami innych pierwiastków czy od przejść jądrowych wywołanych oddziaływaniami mionów kosmicznych lub neutronów i fotonów wnikających do detektora z zewnątrz A.Zalewska, wykład 13,

7 Podwójne rozpady b - 2nbb i 0nbb
czynnik przestrzeni fazowej element macierzy przejścia jądrowego efektywna masa neutrina hep-ex/ A.Zalewska, wykład 13,

8 Współczesne eksperymenty 0nbb – zasady detekcji
Zawsze bezpośrednie pomiary elektronów z rozpadów bb, ale dwie różne techniki: Źródło rozpadów i detektor oddzielnie Źródło rozpadów i detektor tożsame A.Zalewska, wykład 13,

9 Współczesne eksperymenty 0nbb – zasady detekcji
W eksperymentach 0nbb wykorzystuje się następujące zjawiska fizyczne dla detekcji elektronów z rozpadów: scyntylacje jonizację w gazach i cieczach szlachetnych zjawisko tworzenia par elektron-dziura w półprzewodnikach pomiar ciepła reakcji (coraz częściej używane detektory zwane bolometrami) A.Zalewska, wykład 13,

10 Rozpad 0nbb - obecne wyniki pomiarów
nucl-ex/ A.Zalewska, wykład 13,

11 Eksperyment Moskwa-Heidelberg – 0nbb?
Niektórzy fizycy z tego eksperymentu twierdzą, że widzą sygnał odpowiadający rozpadowi 0nbb jądra 76Ge Klapdor-Kleingrothaus et al. Mod. Phys. Lett. 16 (2001) 2409 Eksperyment prowadzony w Gran Sasso 5 kryształów Ge wzbogaconych do 86% 76Ge Całkowita masa około 11 kg Tło – od rozszczepień U/Th Praca spotkała się z bardzo silną krytyką fizyków z innych eksperymentów 0nbb A.Zalewska, wykład 13,

12 Eksperyment Moskwa-Heidelberg – 0nbb?
Nowa publikacja w 2004 roku w oparciu o dane z okresu Klapdor-Kleingrothaus Phys. Lett. B586 (2004) 198 Maximum przy energii 2039 keV T1/2 = x1025lat -> mn = eV Wynik musi być zweryfikowany przez inny eksperyment, np. eksperyment NEMO3 powinien za parę lat osiągnąć wystarczającą czułość A.Zalewska, wykład 13,

13 Eksperyment NEMO3 7.2 kg 100Mo 1 kg 82Se 0.4 kg 116Cd 0.6 kg 130Te
7.2 kg 100Mo 1 kg 82Se 0.4 kg 116Cd 0.6 kg 130Te 1 kg natTe 0.6 kg Cu bb0, bb2n tło bb2n (bb0n) 48 g 150Nd 20 g 96Zr 7 g 48Ca A.Zalewska, wykład 13,

14 Eksperyment NEMO3 A.Zalewska, wykład 13,

15 Przyszłe eksperymenty 0nbb
Potrzebna byłaby czułość > 50 meV (sqrt Dm223), aby rozstrzygnąć, czy masy neutrin są hierarchiczne i która hierarchia ma miejsce A.Zalewska, wykład 13,

16 Podwójny bezneutrinowy rozpad b - przyszłość
hep-ex/ A.Zalewska, wykład 13,

17 Podwójny bezneutrinowy rozpad b - przyszłość
Wymagania stawiane przyszłym eksperymentom: wielki detektor bardzo dobra rozdzielczość energetyczna detektora maksymalna możliwie eliminacja tła (maksymalne wzbogacenie o potrzebny izotop, specjalne wymagania co do czystości używanych materiałów konstrukcyjnych, porządne ekranowanie detektora od zewnętrznego tła: gruba „otoczka”, laboratoria głęboko pod ziemią) Detektor GENIUS 1 tona Ge! Detektor Majorana A.Zalewska, wykład 13,


Pobierz ppt "Fizyka neutrin – wykład 13-cz.1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google